วิกิพจนานุกรม:อภิธาน

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี
(เปลี่ยนทางมาจาก ภาคผนวก:อภิธาน)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หน้านี้คืออภิธานศัพท์ซึ่งใช้ในวิกิพจนานุกรมภาษาไทย

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ถิ่น — คำที่เป็นภาษาถิ่น
  • ถิ่น-ปักษ์ใต้ — คำที่เป็นภาษาถิ่นใต้ (ภาษาถิ่นของภาคใต้ประเทศไทย)
  • ถิ่น-พายัพ — คำที่เป็นภาษาถิ่นพายัพ (ภาษาถิ่นของภาคเหนือประเทศไทย)
  • ถิ่น-อีสาน — คือ คำที่เป็นภาษาถิ่นอีสาน (ภาษาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย)

เลิกใช้ ดูที่รายการภาษาถิ่นนั้น ๆ

[แก้]

 • ทหาร — คำที่ใช้ในการทหาร

[แก้]

[แก้]

 • บัญชี — คำที่ใช้ในการบัญชี
 • แบบ — คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป
 • โบคำโบราณ

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • เลิก — คำที่เลิกใช้แล้ว

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]