ข้ามไปเนื้อหา

भार्या

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาสันสกฤต

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

भार्या (ภารฺยาญ.

  1. เมีย
Feminine ā-stem declension of भार्या
กรรตุการกเอกพจน์ भार्या (ภารฺยา)
สัมพันธการกเอกพจน์ भार्यायाः (ภารฺยายาห์)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก भार्या (ภารฺยา) भार्ये (ภารฺเย) भार्याः (ภารฺยาห์)
สัมโพธนการก भार्ये (ภารฺเย) भार्ये (ภารฺเย) भार्याः (ภารฺยาห์)
กรรมการก भार्याम् (ภารฺยามฺ) भार्ये (ภารฺเย) भार्याः (ภารฺยาห์)
กรณการก भार्यया (ภารฺยยา) भार्याभ्याम् (ภารฺยาภฺยามฺ) भार्याभिः (ภารฺยาภิห์)
สัมปทานการก भार्यायै (ภารฺยาไย) भार्याभ्याम् (ภารฺยาภฺยามฺ) भार्याभ्यः (ภารฺยาภฺยห์)
อปาทานการก भार्यायाः (ภารฺยายาห์) भार्याभ्याम् (ภารฺยาภฺยามฺ) भार्याभ्यः (ภารฺยาภฺยห์)
สัมพันธการก भार्यायाः (ภารฺยายาห์) भार्ययोः (ภารฺยโยห์) भार्यानाम् (ภารฺยานามฺ)
อธิกรณการก भार्यायाम् (ภารฺยายามฺ) भार्ययोः (ภารฺยโยห์) भार्यासु (ภารฺยาสุ)