ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/15

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 15 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

, 𠁓, 𠁔, 𫠾, 𫠿, 𬻰, 𰀝

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𠁸, 𫡌

รากอักษรจีน 丬[แก้ไข]

𬌒

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𠃇, 𫡟, 𫡠, 𬼒

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

𰁏

รากอักษรจีน 亅[แก้ไข]

𠄜

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

𠅀, 𪜟, 𰁛

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠆁, 𠆂, 𠆃, 𠆄, 𠆅, 𠆆, 𠆇, 𠆈, 𠆉, 𪜥, 𬽙, 𬽚, 𰁠

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠎷, 𠎸, 𠎹, 𠎺, 𠎻, 𠎼, 𠎽, 𠎾, 𠎿, 𠏀, 𠏁, 𠏂, 𠏃, 𠏄, 𠏅, 𠏆, 𠏇, 𠏈, 𠏉, 𠏊, 𠏋, 𠏌, 𠏍, 𠏎, 𠏏, 𠏑, 𠏔, 𠏕, 𠏖, 𠏗, 𠏘, 𠏙, 𠏚, 𠏛, 𠏜, 𠏝, 𠏞, 𠏟, 𠏠, 𠏡, 𠏢, 𠏣, 𠏤, 𠏥, 𠏦, 𪝫, 𪝬, 𪝭, 𪝮, 𪝯, 𫣣, 𫣧, 𫣨, 𫣩, 𫣪, 𫣫, 𫣬, 𬿯, 𬿰, 𬿱, 𬿲, 𬿳, 𬿴, 𬿵, 𬿶, 𬿷, 𬿸, 𬿹, 𰂳, 𰂴, 𰂵, 𰂶, 𰂷, 𰂸, 𰂹, , , 𫣱, 𬿾, 𫣷

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠒰, 𠒱, 𠒲, 𠒴, 𠒵, 𠒶, 𠒷, 𪞃, 𪞄, 𪞅, 𭀴

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

𪞌, 𭁚, 𭁜

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

𠕪, 𠕬, 𰃬, 𰃭

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

, 𫤻, 𭂃, 𭂅,

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , , , 𠘊, 𠘋, 𠘌, 𠘍, 𠘎, 𠘏, 𠘐, 𠘑, 𪞮, 𫥚, 𫥛, 𫥜, 𭂢, 𭂣, 𭂤, 𰄍, 𭂥

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

𠙫

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚜, 𭃀, 𰄗, 𰄘

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

𫦘, , , , , , , , , , , , , 𠟠, 𠟦, 𠟧, 𠟨, 𠟩, 𠟪, 𠟫, 𠟬, 𠟭, 𠟮, 𠟯, 𠟰, 𠟱, 𠟲, 𠟳, 𠟴, 𠟵, 𠟶, 𠟷, 𠟸, 𠟹, 𪟔, 𭄒, 𰅃,

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , 𠢰, 𠢱, 𠢲, 𠢳, 𠢴, 𠢵, 𪟦, 𫦹, 𫦺, 𰅘

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

, 𠤃, 𫧅

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, 𠥜, 𠥝, 𠥞, 𠥟, 𠥠, 𠥡, 𫧘

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠧀, 𠧁, 𠧂, 𠧃, 𠧄, 𪟸, 𪟹, 𭅨, 𭅩

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𠨈, 𠨉, 𠨊, 𰆉

รากอักษรจีน 卤[แก้ไข]

𫠗, 𬸶

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𫧿, 𭅿, 𰆓

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , 𠪭, 𠪮, 𠪯, 𠪰, 𠪱, 𠪲, 𠪳, 𠪴, 𠪵, 𠪶, 𠪷, 𠪸, 𪠘, 𪠙, 𫨞, 𫨟, 𭆖

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

, , 𠬑, 𠬒, 𪠡

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠮃, 𠮄, 𠮅, 𠮆, 𫩊, 𭆷

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆊, 𠏓, 𠏧, 𠹰, 𠹱, 𠹲, 𠽡, 𠽢, 𠽣, 𠽤, 𠽥, 𠽦, 𠽧, 𠽨, 𠽩, 𠽪, 𠽫, 𠽬, 𠽭, 𠽮, 𠽯, 𠽰, 𠽱, 𠽲, 𠽳, 𠽴, 𠽵, 𠽶, 𠽷, 𠽸, 𠽹, 𠽺, 𠽻, 𠽼, 𠽽, 𠽾, 𠽿, 𠾀, 𠾁, 𠾂, 𠾃, 𠾄, 𠾅, 𠾆, 𠾇, 𠾈, 𠾉, 𠾊, 𠾋, 𠾌, 𠾍, 𠾎, 𠾏, 𠾐, 𠾑, 𠾒, 𠾓, 𠾔, 𠾕, 𠾖, 𠾗, 𠾘, 𠾙, 𠾚, 𠾛, 𠾜, 𠾝, 𠾞, 𠾟, 𠾠, 𠾡, 𠾢, 𠾣, 𠾤, 𠾥, 𠾦, 𠾨, 𠾩, 𠾪, 𠾫, 𠾬, 𠾭, 𠾮, 𠾯, 𠾰, 𠾱, 𠾲, 𠾳, 𠾴, 𠾵, 𠾶, 𠾷, 𠾸, 𠾹, 𠾺, 𠾻, 𠾼, 𠾽, 𠾾, 𠾿, 𠿀, 𠿁, 𠿂, 𠿃, 𠿄, 𠿅, 𠿆, 𡀔, 𡀦, 𪢅, 𪢆, 𪢇, 𪢈, 𪢉, 𪢊, 𪢋, 𪢌, 𪢍, 𫝛, 𫫨, 𫫩, 𫫪, 𫫬, 𫫭, 𫫮, 𫫰, 𫫱, 𫫲, 𫫳, 𫫵, 𭊢, 𭊣, 𭊤, 𭊥, 𭊦, 𭊧, 𭊨, 𭊩, 𭊪, 𭊫, 𭊯, 𭊰, 𭊱, 𭊲, 𭊳, 𭊴, 𭊵, 𭊶, 𭊸, 𭊻, 𭊽, 𭊾, 𭊿, 𭋀, 𭋁, 𰈩, 𰈪, 𰈫, 𰈬, 𰈭, 𰈮, , , , , , 𫫻, 𫬁, 𭋆, 𭋇, 𭋐, 𭋑, 𭋗, 𭋙

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, 𡈢, 𡈣, 𡈤, 𡈦, 𡈧, 𡈨, 𡈩, 𫭒, 𭍱, 𭍲, 𭍳, 𰉔

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠚛, 𡐞, 𡐟, 𡐠, 𡐡, 𡐢, 𡐣, 𡐤, 𡐥, 𡐦, 𡐧, 𡐨, 𡐩, 𡐪, 𡐫, 𡐬, 𡐭, 𡐮, 𡐯, 𡐰, 𡐱, 𡐲, 𡐳, 𡐴, 𡐵, 𡐶, 𡐷, 𡐸, 𡐹, 𡐺, 𡐻, 𡐼, 𡐽, 𡐾, 𡐿, 𡑀, 𡑁, 𡑂, 𡑃, 𡑄, 𡑅, 𡑆, 𡑇, 𡑈, 𡑉, 𡑊, 𡑋, 𡑌, 𡑍, 𡑎, 𡑏, 𡑐, 𡑑, 𡑒, 𡑓, 𡑔, 𡑕, 𡑖, 𡑗, 𡑘, 𡑙, 𡑚, 𡑛, 𡑜, 𡑝, 𪤙, 𪤚, 𪤛, 𪤜, 𪤝, 𪤞, 𫮣, 𫮦, 𫮧, 𫮨, 𫮪, 𫮫, 𫮬, 𭏪, 𭏬, 𭏭, 𭏮, 𭏯, 𭏰, 𭏱, 𭏲, 𭏳, 𭏵, 𰊦, 𰊧, 𰊨, 𰊩, 𰊪, 𰊫, 𰊬, 𰊭, 𰊮, 𰊯, 𰊰, 𰊱, , 𫮭, 𫮮, 𭏶, 𭏸

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, , 𡔼, 𡔽, 𫯅, 𭐘

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡕶, 𡕷, 𭐬

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

, 𡖿, 𡗀, 𡗁, 𪤾, 𫯕, 𭐾, 𭐿, 𰋖, 𫯖

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , 𡙷, 𡙸, 𡙹, 𡙺, 𡙻, 𡙼, 𡙽, 𡙾, 𡙿, 𡚀, 𡚁, 𡚂, 𡚃, 𡚄, 𡚅, 𪥟, 𪥠, 𪥡, 𫯸, 𫯹, 𫯺, 𫯻, 𫯼, 𰋱, 𭑢

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , 嫿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡠖, 𡠘, 𡠲, 𡡏, 𡡐, 𡡑, 𡡒, 𡡓, 𡡔, 𡡕, 𡡖, 𡡗, 𡡘, 𡡙, 𡡚, 𡡛, 𡡜, 𡡝, 𡡞, 𡡟, 𡡠, 𡡡, 𡡢, 𡡣, 𡡤, 𡡥, 𡡦, 𡡧, 𡡨, 𡡩, 𡡪, 𡡫, 𡡬, 𡡭, 𡡮, 𡡯, 𡡰, 𡡱, 𡡲, 𡡳, 𡡴, 𡡵, 𡡶, 𡡷, 𡡸, 𡡹, 𡡺, 𡡻, 𡡼, 𡡽, 𡡾, 𡡿, 𡢀, 𡢁, 𡢂, 𡢃, 𡢄, 𡢅, 𡢆, 𡢇, 𡢈, 𡢉, 𡢊, 𡢋, 𡢌, 𡢍, 𡢐, 𪦠, 𪦡, 𪦢, 𪦣, 𪦤, 𪦥, 𫝮, 𫱬, 𫱭, 𫱮, 𫱯, 𫱱, 𫱲, 𫱳, 𫱵, 𫱶, 𫱷, 𭒞, 𭒟, 𭒠, 𭒡, 𰌖, 𰌗, , , 𫱽, 𫲁, 𫲄, 𭒣

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, 𡦗, 𡦘, 𡦙, 𡦚, 𡦛, 𡦜, 𡦝, 𫝯, 𫲰

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, , , , , , , , 𡪟, 𡪠, 𡪡, 𡪢, 𡪣, 𡪤, 𡪥, 𡪦, 𡪧, 𡪨, 𡪩, 𡪪, 𡪫, 𡪬, 𡪭, 𡪮, 𡪯, 𡪰, 𡪱, 𡪲, 𡪳, 𡪴, 𡪵, 𡪶, 𡪷, 𡪸, 𡪹, 𡪺, 𡪻, 𡪼, 𡪽, 𪧦, 𪧧, 𪧨, 𪧩, 𪧪, 𫝱, 𫳽, 𫳾, 𫳿, 𫴀, 𫴁, 𭔒, 𭔓, 𭔕, 𭔖, 𰍛, 𰍜, , 𫴆, 𭔗

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

, 𡭃, 𡭄, 𡭅, 𡭆, 𡭇, 𡭈, 𡭉, 𣊒, 𪧻, 𪧼, 𫴴, 𫴵, 𭕀, 𭕁, 𰍦

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

, 𡮦, 𡮧, 𡮨, 𡮩, 𡮪, 𡮫, 𡮬, 𡮭, 𡮮, 𡮯, 𪨄, 𫵈, 𫵉

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

, 𡰐, 𡰑, 𡰒, 𡰓, 𡰔, 𡰕

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, , , , , , 𡳐, 𡳑, 𡳒, 𡳓, 𡳔, 𡳕, 𡳖, 𡳗, 𡳘, 𡳙, 𡳚, 𡳛, 𡳜, 𡳝, 𡳞, 𪨛, 𪨜, 𭕰, 𭕱, 𭕲, 𭕳, 𭕴, 𭕵, 𰎃, 𰎄, 𰎅

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡴦, 𡴧, 𡴨, 𡴩

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, 𫶔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡼊, 𡼋, 𡼌, 𡼍, 𡼎, 𡼏, 𡼐, 𡼑, 𡼒, 𡼓, 𡼔, 𡼕, 𡼖, 𡼗, 𡼘, 𡼙, 𡼚, 𡼛, 𡼜, 𡼝, 𡼞, 𡼟, 𡼠, 𡼡, 𡼢, 𡼣, 𡼤, 𡼥, 𡼦, 𡼧, 𡼨, 𡼩, 𡼪, 𡼫, 𡼬, 𡼭, 𡼮, 𡼯, 𡼰, 𡼱, 𡼲, 𡼳, 𡼴, 𡼵, 𡼶, 𡼷, 𡼸, 𡼹, 𡼺, 𡼻, 𡼼, 𪩓, 𪩔, 𪩕, 𪩖, 𫶖, 𭗔, 𭗕, 𭗖, 𭗘, 𭗙, 𭗚, 𭗛, 𭗜, 𭗞, 𰎵, 𰎶, 𰎷, 𰎸, , , , , 𫶙

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

, 𢀃, 𰏆

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

, 𢀨, 𢀩, 𢀪, 𢀫

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𢁋, 𢁌

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𢄳, 𢄴, 𢄵, 𢄶, 𢄷, 𢄸, 𢄹, 𢄺, 𢄻, 𢄼, 𢄽, 𢄾, 𢄿, 𢅀, 𢅁, 𢅂, 𢅃, 𢅄, 𢅅, 𢅆, 𢅇, 𢅈, 𢅉, 𢅊, 𢅋, 𢅌, 𪩼, 𭘵, 𰏟, , 𫷐, 𭘷

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆥, 𪪇, 𫷜, 𫷝

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

𢇐, 𢇑, 𢇒, 𢇓

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𢊭, 𢊮, 𢊯, 𢊰, 𢊱, 𢊲, 𢊳, 𢊴, 𢊵, 𢊶, 𢊷, 𢊸, 𢊹, 𢊺, 𢊻, 𢊼, 𢊽, 𢊾, 𢊿, 𢋀, 𢋁, 𪪡, 𪪢, 𪪣, 𫸀, 𭙴, 𭙵, 𭙶, 𭙷, 𭙸, 𭙹, 𭙻, 𰐂, 𰐃, 𭙿, 𭚀

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𫸔

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

, 𢍬, 𰐌

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𢎑, 𢎒, 𰐒

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , , 𢐞, 𢐟, 𢐠, 𢐡, 𢐢, 𢐣, 𢐤, 𫸼, 𫸽, 𭛅, 𭛆, 𭛇, 𰐠, 𫸿, 𭛉

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑭, 𢑮, 𣼙, 𫹇, 𫹈

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, , 𢒫, 𢒬, 𢒭, 𢒮, 𢒯, 𪫉, 𭛛

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, , , , , , , , 𢕪, 𢕫, 𢕬, 𢕭, 𢕮, 𢕯, 𢕰, 𢕱, 𢕲, 𢕳, 𢕴, 𢕵, 𢕶, 𢕷, 𢕸, 𫹣, 𫹤, 𫹥, 𭜁, 𭜂, 𭜃, 𭜄, 𭜅, 𭜆, 𭜇

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㥿, , , , 𫺸, 𫺽, 𫺾, 𫻂, 𭞍, 𭞏, 𭞐, 𭞑, 𭞓, 𭞔, 𭞕, 𭞗, 𭞘, 𭞢, 𰒊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢠱, 𢠲, 𢠳, 𢠴, 𢠵, 𢠶, 𢠷, 𢠸, 𢠹, 𢠺, 𢠻, 𢠼, 𢠽, 𢠾, 𢠿, 𢡀, 𢡁, 𢡂, 𢡃, 𢡄, 𢡅, 𢡆, 𢡇, 𢡈, 𢡉, 𢡊, 𢡋, 𢡌, 𢡍, 𢡎, 𢡏, 𢡐, 𢡑, 𢡒, 𢡓, 𢡔, 𢡕, 𢡖, 𢡗, 𢡘, 𢡙, 𢡚, 𢡛, 𢡜, 𢡝, 𢡞, 𢡟, 𢡠, 𢡡, 𢡢, 𢡣, 𢡤, 𢡥, 𢡦, 𢡧, 𢡨, 𢡩, 𢡪, 𢡫, 𢡬, 𢡭, 𢡮, 𢡯, 𢡰, 𢡱, 𢡲, 𢡳, 𢡴, 𢡵, 𢡶, 𢡷, 𢡸, 𢡹, 𢡺, 𢡻, 𢡼, 𢡽, 𢡾, 𢡿, 𢢀, 𢢁, 𢢂, 𢢃, 𢢄, 𢢅, 𢢆, 𢢇, 𢢈, 𢢉, 𢢊, 𢢋, 𢢌, 𢢍, 𢢎, 𢢏, 𢢐, 𢢑, 𪬨, 𪬩, 𪬪, 𪬫, 𪬬, 𪬭, 𫻃, 𭞩, 𭞪, 𭞭, 𭞱, 𭞴, 𭞵, 𭞶, 𭞹, 𰒋, 𰒎, 𰒏, 𰒐, 𰒑, 𰒓, , , , , 𫻊, 𭞻

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , , , 𢧨, 𢧲, 𢧳, 𢧴, 𢧵, 𢧶, 𢧷, 𢧸, 𢧹, 𢧺, 𢧻, 𢧼, 𢧽, 𢧾, 𢧿, 𢨀, 𢨁, 𢨂, 𢨃, 𢨄, 𢨅, 𢨆, 𫼂, 𫼃, 𭟺, 𭟻, 𰒰, 𰒱

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩜, 𢩝, 𢩞, 𪭚, 𭠊, 𰒵

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𭢅, , , , , , , , , , 𫽷, 𫽺, 𭢇, 𭢑, 𰔟, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢴠, 𢴡, 𢴢, 𢴣, 𢴤, 𢴥, 𢴦, 𢴧, 𢴨, 𢴩, 𢴪, 𢴫, 𢴬, 𢴭, 𢴮, 𢴯, 𢴰, 𢴱, 𢴲, 𢴳, 𢴴, 𢴵, 𢴶, 𢴷, 𢴸, 𢴹, 𢴺, 𢴻, 𢴼, 𢴽, 𢴾, 𢴿, 𢵀, 𢵁, 𢵂, 𢵃, 𢵄, 𢵅, 𢵆, 𢵇, 𢵈, 𢵉, 𢵊, 𢵋, 𢵌, 𢵍, 𢵎, 𢵏, 𢵐, 𢵑, 𢵒, 𢵓, 𢵔, 𢵕, 𢵖, 𢵗, 𢵘, 𢵙, 𢵚, 𢵛, 𢵜, 𢵝, 𢵞, 𢵟, 𢵠, 𢵡, 𢵢, 𢵣, 𢵤, 𢵥, 𢵦, 𢵧, 𢵨, 𢵩, 𢵪, 𢵫, 𢵬, 𢵭, 𢵮, 𢵯, 𢵰, 𢵱, 𢵲, 𢵳, 𢵴, 𢵵, 𢵶, 𢵷, 𢵸, 𢵹, 𢵺, 𢵻, 𢵼, 𢵽, 𢵾, 𢷅, 𪮫, 𪮬, 𪮭, 𪮮, 𪮯, 𪮰, 𪮱, 𪮲, 𪮳, 𪮴, 𫾂, 𫾄, 𫾅, 𫾆, 𫾇, 𫾈, 𫾉, 𭢗, 𭢘, 𭢙, 𭢚, 𭢛, 𭢝, 𭢞, 𭢟, 𭢠, 𭢢, 𰔦, 𰔧, 𰔨, 𰔩, , , , , , , , 𫾍, 𫾎, 𭢥, 𭢦, 𭢧, 𭢨, 𭢬

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𢻝, 𢻞, 𢻟, 𪯇, 𭣛

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𢿇, 𢿈, 𢿉, 𢿊, 𢿋, 𢿌, 𢿍, 𢿎, 𢿏, 𢿐, 𢿑, 𢿒, 𢿓, 𢿔, 𢿕, 𢿖, 𢿗, 𢿘, 𢿙, 𢿚, 𢿛, 𢿜, 𢿝, 𣁛, 𪯓, 𪯔, 𪯕, 𪯖, 𫿍, 𫿎, 𫿏, 𫿐, 𭤈, 𭤉, 𭤊, 𰕒, 𰕓, 𫿕

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𣁚, 𣁜, 𣁝, 𣁞, 𣁟, 𣁠, 𣁡

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, 𣂉, 𣂊, 𣂋, 𪯮, 𫿶, 𭤜,

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, , 𣂻, 𣂼, 𣂽, 𣂾, 𣂿, 𰕢

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, , 𣄔, 𣄕, 𣄖, 𪯿, 𪰀, 𬀑, 𬀒, 𭥂, 𭥃, 𭥄, 𬀓

รากอักษรจีน 无[แก้ไข]

𣄹

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

𬁏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣉻, 𣉼, 𣉽, 𣉾, 𣉿, 𣊀, 𣊁, 𣊂, 𣊃, 𣊄, 𣊅, 𣊆, 𣊇, 𣊈, 𣊊, 𣊋, 𣊌, 𣊍, 𣊎, 𣊏, 𣊐, 𣊑, 𣊓, 𣊔, 𣊕, 𣊖, 𣊗, 𣊘, 𣊙, 𣊚, 𣊛, 𣊜, 𣊝, 𣋇, 𪰾, 𪰿, 𪱀, 𪱁, 𪱂, 𪱃, 𪱄, 𪱅, 𬁐, 𬁑, 𭧓, 𭧔, 𭧖, 𭧗, 𭧘, 𭧚, 𭧛, 𭧜, 𭧝, 𭧞, 𭧟, 𭧠, 𭧡, 𰖡, 𰖢, 𰖣, 𰖤, 𰖥, 𰖦, 𰖧, 𰖨, 𰖩, 𰖪, , , , , 𭧤, 𭧩,

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𣍆, 𣍇, 𣍈, 𣍉, 𣍊, 𪱕, 𬁫, 𭨟, 𭨠, 𭨡, 𭨢

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

, , , , 𣎒, 𣎓, 𣎔, 𣎕, 𣎖, 𣎗, 𣎘, 𣎙, 𪱫, 𪱬, 𬂍, 𬂎, 𭩄, 𭩅, 𰗌, 𰗍

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 槿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㮿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣘕, 𣘖, 𣘗, 𣘘, 𣘙, 𣘚, 𣘛, 𣘜, 𣘝, 𣘞, 𣘟, 𣘠, 𣘡, 𣘢, 𣘣, 𣘤, 𣘥, 𣘦, 𣘧, 𣘨, 𣘩, 𣘪, 𣘫, 𣘬, 𣘭, 𣘮, 𣘯, 𣘰, 𣘱, 𣘲, 𣘳, 𣘴, 𣘵, 𣘶, 𣘷, 𣘸, 𣘹, 𣘺, 𣘻, 𣘼, 𣘽, 𣘾, 𣘿, 𣙀, 𣙁, 𣙂, 𣙃, 𣙄, 𣙅, 𣙆, 𣙇, 𣙈, 𣙉, 𣙊, 𣙋, 𣙌, 𣙍, 𣙎, 𣙏, 𣙐, 𣙑, 𣙓, 𣙔, 𣙕, 𣙖, 𣙗, 𣙘, 𣙙, 𣙚, 𣙛, 𣙜, 𣙝, 𣙞, 𣙟, 𣙠, 𣙡, 𣙢, 𣙣, 𣙤, 𣙥, 𣙦, 𣙧, 𣙨, 𣙩, 𣙪, 𣙫, 𣙬, 𣙭, 𣙮, 𣙯, 𣙰, 𣙱, 𣙲, 𣙳, 𣙴, 𣙵, 𣙶, 𣙷, 𣙸, 𣙹, 𣙺, 𪳝, 𪳞, 𪳟, 𪳠, 𪳡, 𪳢, 𪳣, 𪳤, 𪳥, 𪳦, 𪳧, 𪳨, 𪳩, 𪳪, 𪳫, 𪳬, 𫞍, 𫞎, 𫞏, 𬄇, 𬄈, 𬄉, 𬄊, 𬄍, 𬄎, 𬄏, 𬄐, 𬄑, 𬄒, 𬄓, 𬄔, 𬄕, 𬄖, 𬄗, 𬄘, 𭫠, 𭫡, 𭫢, 𭫣, 𭫤, 𭫥, 𭫦, 𭫧, 𭫪, 𭫫, 𭫬, 𭫭, 𭫮, 𭫯, 𭫰, 𭫱, 𭫲, 𭫳, 𭫴, 𭫵, 𭫶, 𭫷, 𭫸, 𭫹, 𭫺, 𰘖, 𰘗, 𰘘, 𰘙, 𰘚, 𰘛, 𰘜, 𰘝, 𰘞, 𰘟, 𰘠, 𰘡, 𰘢, 𰘣, 𰘤, , , , , 𬄟, 𬄠, 𬄡, 𬄤, 𬄨, 𬄫, 𭫿, 𭬅, 𭬈,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , , , , 𣤈, 𣤉, 𣤊, 𣤋, 𣤌, 𣤍, 𣤎, 𣤏, 𣤐, 𣤑, 𣤒, 𣤓, 𣤔, 𣤕, 𣤖, 𣤗, 𪴲, 𭭓, 𭭔, 𰙘,

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, , 𣦔, 𣦕, 𣦖, 𣦗, 𣦘, 𣦙, 𣦚, 𣦛, 𪴼, 𬆈, 𬆉, 𭭮, 𭭯, 𭭰, 𭭱, 𰙶, 𰙷

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , , , , , , 𣩍, 𣩎, 𣩏, 𣩐, 𣩑, 𣩒, 𣩓, 𣩔, 𣩕, 𣩖, 𣩗, 𣩘, 𣩙, 𣩚, 𣩛, 𣩜, 𫞔, 𭮝, 𭮞, 𰚁

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𭮺, , , 𣪶, 𣪷, 𣪸, 𣪹, 𣪺, 𤛗, 𪵐, 𬆮, 𬆯, 𭮼, 𭮽, 𰚆, 𰚇, 𭯀

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𭯉

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬒

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

毿, , , 𣯣, 𣯤, 𣯥, 𣯦, 𣯧, 𣯨, 𣯩, 𣯪, 𣯫, 𣯬, 𣯭, 𣯮, 𣯯, 𣯰, 𣯱, 𣯲, 𣯳, 𣯴, 𣯵, 𣯶, 𣯷, 𪵡, 𬇅, 𰚯, 𰚰, 𰚱

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

, 𣱪, 𣱫, 𭯳, 𬇓

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, 𭱮, , , , , 漿, , 𭲐, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 潿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣻴, 𣽃, 𣽄, 𣽅, 𣽆, 𣽇, 𣽈, 𣽉, 𣽊, 𣽋, 𣽌, 𣽍, 𣽎, 𣽏, 𣽐, 𣽑, 𣽒, 𣽓, 𣽔, 𣽕, 𣽖, 𣽗, 𣽘, 𣽙, 𣽚, 𣽛, 𣽜, 𣽝, 𣽞, 𣽟, 𣽠, 𣽡, 𣽢, 𣽣, 𣽤, 𣽥, 𣽦, 𣽧, 𣽨, 𣽩, 𣽪, 𣽫, 𣽬, 𣽭, 𣽮, 𣽯, 𣽰, 𣽱, 𣽲, 𣽳, 𣽴, 𣽵, 𣽶, 𣽷, 𣽸, 𣽹, 𣽺, 𣽻, 𣽼, 𣽽, 𣽾, 𣽿, 𣾀, 𣾁, 𣾂, 𣾃, 𣾄, 𣾅, 𣾆, 𣾇, 𣾈, 𣾉, 𣾊, 𣾋, 𣾌, 𣾍, 𣾎, 𣾏, 𣾐, 𣾑, 𣾒, 𣾓, 𣾔, 𣾕, 𣾖, 𣾗, 𣾘, 𣾙, 𣾚, 𣾛, 𣾜, 𣾝, 𣾞, 𣾟, 𣾠, 𣾡, 𣾢, 𣾣, 𣾤, 𣾥, 𣾦, 𣾧, 𣾨, 𣾪, 𣾫, 𣾬, 𣾭, 𣾮, 𣾯, 𣾰, 𣾱, 𣾲, 𣾳, 𣾴, 𣾵, 𣾶, 𣾷, 𣾸, 𣾹, 𣾺, 𣾻, 𣾼, 𣾽, 𣾾, 𣾿, 𣿁, 𣿂, 𣿃, 𣿄, 𪷋, 𪷌, 𪷍, 𪷎, 𪷏, 𪷐, 𪷑, 𪷒, 𪷓, 𪷔, 𪷕, 𪷖, 𪷗, 𪷘, 𪷙, 𪷚, 𪷛, 𪷜, 𫞜, 𬈲, 𬈳, 𬈴, 𬈶, 𬈷, 𬈹, 𬈺, 𬈻, 𬈼, 𬈽, 𬈾, 𬈿, 𬉀, 𬉁, 𬉂, 𬉃, 𬉄, 𬉆, 𬉇, 𭲒, 𭲓, 𭲔, 𭲕, 𭲖, 𭲘, 𭲙, 𭲚, 𭲛, 𭲜, 𭲞, 𭲟, 𭲠, 𭲡, 𭲢, 𭲣, 𭲥, 𭲦, 𭲧, 𭲨, 𭲩, 𭲪, 𭲫, 𰝃, 𰝄, 𰝅, 𰝆, 𰝇, 𰝈, 𰝊, 𰝋, 𰝌, 𰝍, 𰝎, 𰝏, 𰝐, , , , , , , , , , 𬉋

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤌲, 𤍐, 𤍑, 𤍒, 𤍓, 𤍔, 𤍕, 𤍖, 𤍗, 𤍘, 𤍙, 𤍚, 𤍛, 𤍜, 𤍝, 𤍞, 𤍟, 𤍠, 𤍡, 𤍢, 𤍣, 𤍤, 𤍥, 𤍦, 𤍧, 𤍨, 𤍪, 𤍫, 𤍬, 𤍭, 𤍮, 𤍯, 𤍰, 𤍱, 𤍲, 𤍳, 𤍴, 𤍵, 𤍶, 𤍷, 𤍸, 𤍹, 𤍺, 𤍻, 𤍼, 𤍽, 𤍾, 𤍿, 𤎁, 𤎃, 𤎄, 𤎅, 𤎆, 𤎇, 𤎈, 𤎉, 𤎊, 𤎋, 𤎌, 𤎍, 𤎎, 𤎏, 𤎐, 𤎑, 𤎒, 𤎓, 𤎔, 𤎕, 𤎖, 𤎗, 𤎘, 𤎙, 𤎚, 𤎛, 𤎜, 𪹡, 𪹢, 𪹣, 𪹤, 𪹥, 𪹦, 𪹧, 𪹨, 𪹩, 𬋁, 𬋂, 𬋃, 𬋄, 𭵳, 𭵴, 𭵵, 𭵷, 𭵹, 𭵺, 𭵻, 𭵼, 𰟐, 𰟑, 𰟒, 𰟓, 𰟔, 𰟕, 𰟖, 𰟗, 𰟘, , , 𭶂, 𭶄, 𭶏

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

, , 𤔧, 𤔨, 𤔩, 𤔪, 𤔫, 𤔬, 𤔭, 𪺖, 𪺗, 𬋱, 𬋲, 𭶶, 𰠇, 𭶷

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

𬋼

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𤕦, 𤕧, 𤕨

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

, 𤖓, 𤖔, 𤖕, 𪺠, 𬌊, 𰠖

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

, , , 𤗨, 𤗩, 𤗪, 𤗫, 𤗬, 𤗭, 𤗮, 𤗯, 𤗰, 𤗱, 𤗲

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

𤘒

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𤛊, 𤛋, 𤛌, 𤛍, 𤛎, 𤛏, 𤛐, 𤛑, 𤛒, 𤛓, 𤛔, 𤛕, 𤛖, 𤛘, 𤛙, 𤛚, 𤛛, 𤛜, 𤛝, 𤛞, 𤛟, 𤛠, 𪺴, 𬌨, 𭷰, 𭷲, 𭷳, 𰠻

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𬍃, 𭸣, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤡣, 𤡤, 𤡥, 𤡦, 𤡧, 𤡨, 𤡩, 𤡪, 𤡫, 𤡬, 𤡭, 𤡮, 𤡯, 𤡰, 𤡱, 𤡲, 𤡳, 𤡴, 𤡵, 𤡶, 𤡷, 𤡸, 𤡹, 𤡺, 𤡻, 𤡼, 𤡽, 𤡾, 𤡿, 𤢀, 𤢁, 𤢂, 𤢃, 𤢄, 𤢅, 𤢆, 𤢇, 𤢈, 𤢉, 𤢊, 𤢋, 𪻉, 𬍆, 𬍇, 𭸨, 𭸩, 𭸬,

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , 𬍼, 𰢊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤨔, 𤨕, 𤨖, 𤨗, 𤨘, 𤨙, 𤨚, 𤨛, 𤨜, 𤨝, 𤨞, 𤨟, 𤨠, 𤨡, 𤨢, 𤨣, 𤨤, 𤨥, 𤨦, 𤨧, 𤨨, 𤨩, 𤨪, 𤨫, 𤨬, 𤨭, 𤨮, 𤨯, 𤨰, 𤨱, 𤨲, 𤨳, 𤨴, 𤨵, 𤨶, 𤨷, 𤨸, 𤨹, 𤨺, 𤨻, 𤨼, 𤨽, 𤨾, 𤨿, 𤩁, 𪼐, 𪼑, 𪼒, 𪼓, 𪼔, 𪼕, 𪼖, 𫞩, 𬎅, 𬎈, 𬎉, 𬎊, 𭹯, 𭹰, 𭹲, 𭹳, 𭹴, 𭹵, 𰢋, 𰢌, , , , 𬎍

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, , 𤬇, 𤬍, 𤬐, 𤬑, 𤬒, 𤬓, 𤬔, 𤬕

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , , 𠪹, 𤭹, 𤭺, 𤭻, 𤭼, 𤭽, 𤭾, 𤭿, 𤮀, 𤮁, 𤮂, 𤮃, 𤮄, 𪼽, 𪼾, , , ,

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, 𤯉, 𤯊, 𭺰

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

, 𤯵

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰋, 𤰌

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , , 𤲷, 𤲸, 𤲹, 𤲺, 𤲻, 𤲼, 𤲽, 𤲾, 𤲿, 𤳀, 𤳁, 𤳂, 𤳃, 𤳄, 𤳅, 𤳆, 𤳇, 𪽝, 𪽞, 𬏌, 𬏍, 𬏎, 𬏏, 𬏐, 𬏑, 𬏒, 𭻥, 𭻦, 𰣏, 𰣐, 𰣑, 𭻬, 𭻭

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𭼃, 𤴞, 𭼅

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㾿, , , 𤸪, 𤸫, 𤸬, 𤸭, 𤸮, 𤸯, 𤸰, 𤸱, 𤸲, 𤸳, 𤸴, 𤸵, 𤸶, 𤸷, 𤸸, 𤸹, 𤸺, 𤸻, 𤸼, 𤸽, 𤸾, 𤸿, 𤹀, 𤹁, 𤹂, 𤹃, 𤹄, 𤹅, 𤹆, 𤹇, 𤹈, 𤹉, 𤹊, 𤹋, 𤹌, 𤹍, 𤹎, 𤹏, 𤹐, 𤹑, 𤹒, 𤹓, 𤹔, 𤹕, 𤹖, 𤹗, 𤹘, 𤹙, 𤹚, 𤹛, 𤹜, 𪽶, 𪽷, 𫞭, 𭼞, 𰣺, 𰣻, 𰣼, 𰣽, , , 𭼟, 𭼣, 𭼤

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𤼷, 𤼸, 𭽄

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , , , , 𤾔, 𤾕, 𤾖, 𤾗, 𤾘, 𤾙, 𤾚, 𪾄, 𭽟, 𭽠,

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , , 𥀍, 𥀎, 𥀏, 𥀐, 𥀑, 𥀒, 𥀓, 𭽱, 𭽲, 𭽳, 𰤰, 𰤱

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, 𥂇, 𥂈, 𥂉, 𥂊, 𥂋, 𥂌, 𥂍, 𥂎, 𥂏, 𥂐, 𥂑, 𥂒, 𪾕, 𬐰, 𭾌, 𭾍, 𭾎, 𭾏, 𰥀, 𰥁, 𰥂

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥈼, 𥈽, 𥈾, 𥈿, 𥉀, 𥉁, 𥉂, 𥉃, 𥉄, 𥉅, 𥉆, 𥉇, 𥉈, 𥉉, 𥉊, 𥉋, 𥉌, 𥉍, 𥉎, 𥉏, 𥉐, 𥉑, 𥉒, 𥉓, 𥉔, 𥉕, 𥉖, 𥉗, 𥉘, 𥉙, 𥉚, 𥉛, 𥉜, 𥉝, 𥉞, 𥉟, 𥉠, 𥉡, 𥉢, 𥉣, 𥉤, 𥉥, 𥉦, 𥉧, 𥉨, 𥉩, 𥉪, 𥉫, 𥉬, 𥉭, 𥉮, 𥉯, 𥉰, 𥉱, 𥉲, 𥉳, 𥊇, 𪾵, 𪾶, 𪾷, 𪾸, 𬑞, 𬑟, 𬑠, 𬑡, 𬑣, 𭿐, 𭿑, 𭿒, 𭿓, 𭿔, 𰥸, 𰥹, 𰥺, 𰥻, 𰥼, 𰥽, , , , 𬑤, 𭿘,

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

𥎂, 𥎃, 𥎄, 𥎅, 𥎆, 𥎇, 𥎈, 𥎉, 𭿻

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

𥏲, 𥏳, 𥏴, 𥏵, 𥏶, 𥏷, 𥏸, 𥏹, 𥏺, 𪿍, 𪿎, 𮀇, 𮀈, 𰦛, 𰦜, 𰦝

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥔭, 𥔮, 𥔯, 𥔰, 𥔱, 𥔲, 𥔳, 𥔴, 𥔵, 𥔶, 𥔷, 𥔸, 𥔹, 𥔺, 𥔻, 𥔼, 𥔽, 𥔾, 𥔿, 𥕀, 𥕁, 𥕂, 𥕃, 𥕄, 𥕅, 𥕆, 𥕇, 𥕈, 𥕉, 𥕊, 𥕋, 𪿬, 𪿭, 𪿮, 𬒛, 𮀶, 𮀷, 𮀸, 𮀹, 𮀺, 𰧑, 𰧒, 𰧓, 𰧔, 𰧕, 𰧖, 𰧗, 𰧘, , 𬒝, 𮀻, 𮀼, 𮁁, 𬒢

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , , 𮂊, 𮂋, 𮂌, 𮂍, 𮂎, 𰨎, 𰨏, 𰨐, , , 𥛘, 𥛙, 𥛚, 𥛛, 𥛜, 𥛝, 𥛞, 𥛟, 𥛠, 𥛡, 𥛢, 𥛣, 𥛤, 𥛥, 𥛦, 𥛧, 𥛨, 𥛩, 𥛪, 𥛫, 𥛬, 𥛭, 𫀠, 𫀡, 𬓓, 𬓔, 𬓕, 𬓗, 𮂏, 𮂔, , 𮂗

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𥝅, 𥝆, 𥝇, 𦦔, 𬓞

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 稿, , , , , , , , , , , , , , , 𥠱, 𥠲, 𥠳, 𥠴, 𥠵, 𥠶, 𥠷, 𥠸, 𥠹, 𥠺, 𥠻, 𥠼, 𥠽, 𥠾, 𥠿, 𥡀, 𥡁, 𥡂, 𥡃, 𥡄, 𥡅, 𥡆, 𥡇, 𥡈, 𥡉, 𥡊, 𥡋, 𥡌, 𥡍, 𥡎, 𥡏, 𥡐, 𥡑, 𥡒, 𥡓, 𥡔, 𥡕, 𥡖, 𥡗, 𥡘, 𥡙, 𥡚, 𥡛, 𫁁, 𫁂, 𫁃, 𫁄, 𬓵, 𬓶, 𬓷, 𬓸, 𬓹, 𮃛, 𮃜, 𮃝, 𮃞, 𮃟, 𮃠, 𮃢, 𰨱, 𰨲, 𰨳, 𰨴, 𮃥, 𮃩, 𮃫

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𥧐, 𥧑, 𥧒, 𥧓, 𥧔, 𥧕, 𥧖, 𥧗, 𥧘, 𥧙, 𥧚, 𥧛, 𥧜, 𥧝, 𥧞, 𥧟, 𥧠, 𥧡, 𥧣, 𥧤, 𥧥, 𥧦, 𥧧, 𥧨, 𥧩, 𥧪, 𥧫, 𫁖, 𬔎, 𬔏, 𮄌, 𮄍, 𮄎, 𰩖, 𰩗, 𬔐, 𮄑

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

𥪥, 𥪦, 𥪧, 𥪨, 𥪩, 𥪪, 𥪫, 𥪬, 𫁩, 𫁪, 𫁫, 𬔧, 𮄷

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 箿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥯑, 𥯒, 𥯓, 𥯔, 𥯕, 𥯖, 𥯗, 𥯘, 𥯙, 𥯚, 𥯛, 𥯜, 𥯝, 𥯞, 𥯟, 𥯠, 𥯡, 𥯢, 𥯣, 𥯤, 𥯥, 𥯦, 𥯧, 𥯨, 𥯩, 𥯪, 𥯫, 𥯬, 𥯭, 𥯮, 𥯯, 𥯰, 𥯱, 𥯲, 𥯳, 𥯴, 𥯵, 𥯶, 𥯷, 𥯸, 𥯹, 𥯺, 𥯻, 𥯼, 𥯽, 𥯾, 𥯿, 𥰀, 𥰁, 𥰂, 𥰃, 𥰄, 𥰅, 𥰆, 𥰇, 𥰈, 𥰉, 𥰊, 𥰋, 𥰌, 𥰍, 𥰎, 𥰏, 𥰐, 𥰑, 𥰒, 𥰓, 𥰔, 𥰕, 𥰖, 𥰗, 𫂊, 𫂋, 𫂌, 𫂍, 𫂎, 𫂏, 𫞽, 𫞾, 𫞿, 𬕚, 𬕛, 𬕜, 𬕝, 𬕞, 𬕠, 𬕡, 𮅡, 𮅢, 𮅣, 𮅤, 𮅥, 𮅦, 𮅧, 𮅩, 𮅪, 𮅫, 𮅬, 𮅭, 𮅮, 𰪅, 𰪆, 𰪇, 𰪈, 𰪉, 𰪊, 𰪋, 𰪌, 𰪍, 𰪎, , 𬕦, 𮅳

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡢏, 𥻁, 𥻂, 𥻃, 𥻄, 𥻅, 𥻆, 𥻇, 𥻈, 𥻉, 𥻊, 𥻋, 𥻌, 𥻍, 𥻎, 𥻏, 𥻐, 𥻑, 𥻒, 𥻓, 𥻔, 𥻕, 𥻖, 𥻗, 𥻘, 𥻙, 𥻚, 𥻛, 𥻜, 𥻝, 𥻞, 𥻟, 𥻠, 𥻡, 𥻢, 𥻣, 𫃆, 𫃇, 𫃈, 𬖦, 𬖧, 𬖨, 𬖩, 𬖪, 𮇭, 𮇮, 𮇯, 𮇰, 𮇱, 𮇲, 𰫂, 𰫃, 𰫄, 𰫅,

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 緿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦂀, 𦂁, 𦂂, 𦂃, 𦂄, 𦂅, 𦂆, 𦂇, 𦂈, 𦂉, 𦂊, 𦂋, 𦂌, 𦂍, 𦂎, 𦂏, 𦂐, 𦂑, 𦂒, 𦂓, 𦂔, 𦂕, 𦂖, 𦂗, 𦂘, 𦂙, 𦂚, 𦂛, 𦂜, 𦂝, 𦂞, 𦂟, 𦂠, 𦂡, 𦂢, 𦂣, 𦂤, 𦂥, 𦂦, 𦂨, 𦂩, 𦂪, 𦂫, 𦂬, 𦂭, 𦂮, 𦂯, 𦂰, 𦂱, 𦂲, 𦂳, 𦂴, 𦂵, 𦂶, 𦂷, 𦂸, 𦂹, 𦂺, 𦂻, 𦂼, 𦂽, 𦂾, 𦂿, 𦃀, 𦃁, 𫃳, 𫃴, 𫃵, 𫃶, 𫃷, 𫟁, 𬗨, 𬗩, 𬗪, 𬗫, 𬗬, 𬗭, 𬗮, 𮈣, 𮈤, 𮈥, 𮈦, 𮈧, 𮈨, 𮈩, 𮈪, 𮈫, 𮈬, 𮈭, 𮈮, 𮈯, 𮈰, 𰫮, 𰫯, , , , , , 𬗲, 𮈴, 𮈵, 𮈶

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

, , , , , , 𦈛, 𦈜, 𦈝, 𫄵, 𫄶, 𬙃, 𬙄, 𬙆, 𬙇, 𬙈, 𰬷, 𰬸, 𰬹, 𰬺, 𰬻

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

𦉁, 𦉂, 𦉃, 𦉄, 𦉅, 𦉆, 𦉇, 𫄼, 𫄽, 𬙑, 𬙒, 𮉶

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𮊌, , , , , 𦋯, 𦋰, 𦋱, 𦋲, 𦋳, 𦋴, 𦋵, 𦋶, 𦋷, 𦋸, 𦋹, 𦋺, 𦋻, 𦋼, 𫅉, 𬙤, 𬙥, 𬙦, 𮊍, 𮊐, 𮊑, 𮊒, 𰭔, , 𮊔, 𮊗, 𰭕

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , , , 𦎢, 𦎣, 𦎤, 𦎥, 𦎦, 𦎧, 𦎨, 𦎩, 𦎪, 𦎫, 𦎬, 𦎭, 𦎮, 𫅖, 𫅗, 𫅘, 𬙷, 𬙸, 𮊮, 𮊯, 𰭚

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , , , , 𦑘, 𦑙, 𦑚, 𦑛, 𦑜, 𦑝, 𦑞, 𦑟, 𦑠, 𦑡, 𦑢, 𦑣, 𦑤, 𦑥, 𦑦, 𦑧, 𦑨, 𦑩, 𦑪, 𦑫, 𦑬, 𦑭, 𦑮, 𦑯, 𦑻, 𫅫, 𫅬, 𮋉, 𮋊, 𮋋, 𮋌

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𰭫, 𦓄, 𦓅, 𫅷

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓘, 𦓙, 𦓚, 𦓛, 𦓜, 𬚏, 𮋠

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , , 𦔂, 𦔃, 𦔄, 𦔅, 𦔆, 𦔇, 𦔈, 𦔉, 𦔊, 𫅽

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𥧢, 𦖢, 𦖣, 𦖤, 𦖥, 𦖦, 𦖧, 𦖨, 𦖩, 𦖪, 𦖫, 𦖬, 𦖭, 𦖮, 𦖯, 𦖰, 𦖱, 𦖲, 𦖳, 𦖴, 𦖵, 𦖶, 𦖷, 𦖸, 𦖹, 𦖺, 𦖻, 𦗇, 𫆉, 𬚢, 𮋶, 𮋷, 𮋸, , 𬚥

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

𦘠, 𦘡, 𦘢, 𬚬, 𮌅, 𮌆

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𬛈, 𰮶, 𰮻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦟘, 𦟙, 𦟚, 𦟛, 𦟜, 𦟝, 𦟞, 𦟟, 𦟠, 𦟡, 𦟢, 𦟣, 𦟤, 𦟥, 𦟦, 𦟧, 𦟨, 𦟩, 𦟪, 𦟫, 𦟬, 𦟭, 𦟮, 𦟯, 𦟰, 𦟱, 𦟲, 𦟳, 𦟴, 𦟵, 𦟶, 𦟷, 𦟸, 𦟹, 𦟺, 𦟻, 𦟼, 𦟽, 𦟾, 𦟿, 𦠀, 𦠁, 𦠂, 𫆯, 𫆰, 𫆱, 𫆲, 𫆳, 𫆴, 𬛏, 𬛐, 𬛑, 𬛒, 𬛓, 𮌱, 𮌲, 𮌴, 𮌶, 𮌷, 𮌸, 𮌹, 𰯌, 𰯍, 𰯎, 𰯏, 𰯐, 𰯑, 𰯒, 𰯓, , ,

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𦣭, 𦣯, 𬛧

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

, 𦤘, 𦤙, 𦤚, 𦤛, 𦤜, 𦤝, 𫇋

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

𦥅, 𦥆, 𦥇

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, 𦦅, 𦦆, 𦦇, 𦦈, 𦦉, 𦦊, 𦦋, 𦦌, 𦦍, 𦦎, 𬛻, 𮍰, 𮍱, 𰯺

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

, , , 𦧧, 𦧨, 𦧩, 𦧪, 𦧫, 𦧬, 𬜉, 𬜊, 𬜋, 𬜌, 𮍺, 𮍻, 𮍼, 𮍽, 𮍾, 𰰇

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦧾, 𦧿

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𦩝, 𦩞, 𦩟, 𦩠, 𦩡, 𦩢, 𦩣, 𦩤, 𦩥, 𦩦, 𦩧, 𦩨, 𦩩, 𦩪, 𦩫, 𦩬, 𦩭, 𦩮, 𦩯, 𦩰, 𦩱, 𦩲, 𦩳, 𦩿, 𫇜, 𫇝, 𰰏, 𰰐, 𰰑, ,

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

𦫐

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

𰰙, 𦫤, 𦫥, 𦫦, 𦫧, 𦫨, 𦫩, 𮎝

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦷿, 𦸀, 𦸁, 𦸂, 𦸃, 𦸄, 𦸅, 𦸆, 𦸇, 𦸈, 𦸉, 𦸊, 𦸋, 𦸌, 𦸍, 𦸎, 𦸏, 𦸐, 𦸑, 𦸒, 𦸓, 𦸔, 𦸕, 𦸖, 𦸗, 𦸘, 𦸙, 𦸚, 𦸛, 𦸜, 𦸝, 𦸞, 𦸟, 𦸠, 𦸡, 𦸢, 𦸣, 𦸤, 𦸥, 𦸦, 𦸧, 𦸨, 𦸩, 𦸪, 𦸫, 𦸬, 𦸭, 𦸮, 𦸯, 𦸰, 𦸱, 𦸲, 𦸳, 𦸴, 𦸵, 𦸶, 𦸷, 𦸸, 𦸹, 𦸺, 𦸻, 𦸼, 𦸾, 𦸿, 𦹀, 𦹁, 𦹂, 𦹃, 𦹄, 𦹅, 𦹆, 𦹇, 𦹈, 𦹉, 𦹊, 𦹋, 𦹌, 𦹍, 𦹎, 𦹏, 𦹐, 𦹑, 𦹒, 𦹓, 𦹔, 𦹕, 𦹖, 𦹗, 𦹘, 𦹙, 𦹚, 𦹛, 𦹜, 𦹝, 𦹞, 𦹟, 𦹠, 𦹡, 𦹢, 𦹣, 𦹤, 𦹥, 𦹦, 𦹧, 𦹨, 𦹩, 𦹪, 𦹫, 𦹬, 𦹭, 𦹮, 𦹯, 𦹰, 𦹱, 𦹲, 𦹳, 𦹴, 𦹵, 𦹶, 𦹷, 𦹸, 𦹹, 𦹺, 𦹻, 𦹼, 𦹽, 𦹾, 𦹿, 𦺀, 𦺁, 𦺂, 𦺃, 𦺄, 𫉈, 𫉉, 𫉊, 𫉋, 𫉌, 𫉍, 𫉎, 𫉏, 𫉐, 𫉑, 𫉒, 𫉓, 𫉔, 𫉕, 𫉖, 𫉗, 𫉘, 𫉙, 𫉚, 𫉛, 𫉜, 𫟕, 𬞊, 𰱲, 𰱳, 𰱴, 𰱵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬞎, 𬞏, 𬞐, 𬞑, 𬞒, 𬞓, 𬞕, 𬞖, 𬞗, 𬞘, 𬞙, 𮐹, 𮐺, 𮐻, 𮐼, 𮐽, 𮐾, 𮐿, 𮑀, 𮑁, 𮑃, 𮑄, 𮑅, 𮑇, 𮑈, 𮑉, 𮑊, 𮑍, 𮑎, 𮑏, 𮑐, 𮑓, 𮑔, 𮑕, 𮑗, 𮑘, 𮑙, , , , , , 𬞠, 𬞤, 𮑟, 𮑩, 𮑱, 𮒓

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , 𧇏, 𧇐, 𧇑, 𧇒, 𧇓, 𧇔, 𧇕, 𧇖, 𧇗, 𧇘, 𧇙, 𧇚, 𧇛, 𮓧, 𮓨, 𰲧

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧌰, 𧍒, 𧍓, 𧍔, 𧍕, 𧍖, 𧍗, 𧍘, 𧍙, 𧍚, 𧍛, 𧍜, 𧍝, 𧍞, 𧍟, 𧍠, 𧍡, 𧍢, 𧍣, 𧍤, 𧍥, 𧍦, 𧍧, 𧍨, 𧍩, 𧍪, 𧍫, 𧍬, 𧍭, 𧍮, 𧍯, 𧍰, 𧍱, 𧍲, 𧍳, 𧍴, 𧍵, 𧍶, 𧍷, 𧍸, 𧍹, 𧍺, 𧍻, 𧍼, 𧍽, 𧍾, 𧍿, 𧎀, 𧎁, 𧎂, 𧎃, 𧎄, 𧎅, 𧎆, 𧎇, 𧎈, 𧎉, 𧎊, 𧎋, 𧎌, 𧎍, 𧎎, 𧎏, 𧎐, 𧎑, 𧎒, 𧎓, 𧎔, 𧎕, 𧎖, 𧎗, 𧎘, 𧎙, 𧎚, 𧎛, 𧎜, 𧎝, 𧎞, 𧎟, 𧎠, 𧏇, 𫋊, 𫋋, 𫋌, 𫋍, 𫋎, 𬠛, 𬠜, 𬠝, 𬠞, 𮔞, 𮔠, 𮔡, 𮔢, 𮔣, 𮔤, 𮔥, 𮔧, 𰳊, 𰳋, 𰳌, 𰳍, , , , , , , 𬠟, 𬠡, 𬠢, 𮔬

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

, 𧗀, 𧗁, 𧗂, 𧗃, 𧗅

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

, , , , 𧗹, 𧗼, 𧗽, 𫋯, 𫟘, 𬡀

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𮖔, 𮖖, 𮖚, 𮖛, 𮖟, 𮖠, , , , , , , , , , , , , 𧛸, 𧛹, 𧛺, 𧛻, 𧛼, 𧛽, 𧛾, 𧛿, 𧜀, 𧜁, 𧜂, 𧜃, 𧜄, 𧜅, 𧜆, 𧜇, 𧜈, 𧜉, 𧜊, 𧜋, 𧜌, 𧜍, 𧜎, 𧜏, 𧜐, 𧜑, 𧜒, 𧜓, 𧜔, 𧜕, 𧜖, 𧜗, 𧜘, 𧜙, 𧜚, 𧜛, 𧜜, 𧜨, 𫌇, 𫌈, 𫌉, 𬡧, 𬡨, 𬡩, 𮖣, 𮖤, 𮖧, 𮖨, 𮖩, , , , 𬡪, 𮖪

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𧟹, 𧟺, 𧟻, 𮗅

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , 𧡋, 𧡌, 𧡍, 𧡎, 𧡏, 𧡐, 𧡑, 𧡒, 𧡓, 𧡔, 𧡕, 𧡖, 𧡗, 𧡘, 𧡙, 𧡚, 𧡛, 𧡜, 𧡝, 𧡞, 𧡟, 𧡠, 𫌡, 𬡾, 𬡿, 𬢀, 𮗕, 𮗖, 𮗗, 𰴒,

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

, , 𫌬, 𬢓, 𰴜

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𧣴, 𧣵, 𧣶, 𧣷, 𧣸, 𧣹, 𧣺, 𧣻, 𧣼, 𧣽, 𧣾, 𧣿, 𧤀, 𧤁, 𧤂, 𧤃, 𧤄, 𧤅, 𧤆, 𧤇, 𧤈, 𧤉, 𧤊, 𬢘,

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 調, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧨦, 𧨧, 𧨨, 𧨩, 𧨪, 𧨫, 𧨬, 𧨭, 𧨮, 𧨯, 𧨰, 𧨱, 𧨲, 𧨳, 𧨴, 𧨵, 𧨶, 𧨷, 𧨸, 𧨹, 𧨺, 𧨻, 𧨼, 𧨽, 𧨾, 𧨿, 𧩀, 𧩁, 𧩂, 𧩃, 𧩄, 𧩅, 𧩆, 𧩇, 𧩈, 𧩉, 𧩊, 𧩋, 𧩌, 𧩍, 𧩎, 𧩏, 𧩐, 𧩑, 𧩒, 𧩓, 𧩔, 𧩕, 𧩖, 𧩗, 𧩘, 𧩙, 𧩚, 𧩛, 𧩜, 𧩝, 𧩞, 𧩟, 𧩠, 𧩡, 𧩢, 𫌿, 𫍀, 𬢮, 𬢯, 𬢰, 𬢱, 𬢲, 𬢳, 𮘗, 𮘘, 𮘙, 𮘚, 𮘛, 𮘜, 𮘝, 𮘞, 𮘟, 𮘠, 𰴼, 𰴽, , , , , 𮘡, 𮘣

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , , 𫍽, 𬤧, 𬤨, 𰶉, 𰶊, 𰶋, 𬤪

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

, , 𧮺, 𧮻, 𧮼, 𧮽, 𧮾, 𧮿, 𫎂, 𬤳, 𮙏, 𰶔

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , , , 𧯭, 𧯮, 𧯯, 𧯰, 𧯱, 𧯲, 𧯳, 𧯴, 𧯵, 𧯶, 𫎃, 𰶝

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , 𧱘, 𧱙, 𧱚, 𧱛, 𧱜, 𧱝, 𧱞, 𧱟, 𧱠, 𧱡, 𧱢, 𧱣, 𧱤, 𧱥, 𧱦, 𧱧, 𬥁, 𬥂, 𬥃, 𰶧, 𰶨, 𰶩, ,

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , 𧳙, 𧳚, 𧳛, 𧳜, 𧳝, 𧳞, 𧳟, 𧳠, 𧳡, 𧳢, 𧳣, 𧳤, 𧳥, 𧳱, 𬥉,

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧶛, 𧶜, 𧶝, 𧶞, 𧶟, 𧶠, 𧶡, 𧶢, 𧶣, 𧶤, 𧶥, 𧶦, 𧶧, 𧶨, 𧶩, 𧶪, 𧶫, 𧶬, 𧶭, 𧶮, 𧶯, 𧶰, 𫎚, 𫎛, 𬥛, 𬥜, 𬥝, 𬥞, 𬥟, 𮚋, 𮚌, 𮚍, 𮚎, 𮚏, 𮚐, 𮚑, 𮚒, 𮚓, 𮚔, 𰷆, 𰷇, 𰷈, , 𬥠

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , , 𧹗

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

𧹧, 𧹨, 𧹩, 𧹪, 𧹫, 𫎯,

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 𧼎, 𧼏, 𧼐, 𧼑, 𧼒, 𧼓, 𧼔, 𧼕, 𧼖, 𧼗, 𧼘, 𧼙, 𧼚, 𧼛, 𧼜, 𧼞, 𧼠, 𧼡, 𧼢, 𧼣, 𧼤, 𧼥, 𧼦, 𧼧, 𫎸, 𫎹, 𫎺, 𬦒, 𬦓, 𰷸, 𰷹

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨁵, 𨁶, 𨁷, 𨁸, 𨁹, 𨁺, 𨁻, 𨁼, 𨁽, 𨁾, 𨁿, 𨂀, 𨂁, 𨂂, 𨂃, 𨂄, 𨂅, 𨂆, 𨂇, 𨂈, 𨂉, 𨂊, 𨂋, 𨂌, 𨂍, 𨂎, 𨂏, 𨂐, 𨂑, 𨂒, 𨂓, 𨂔, 𨂕, 𨂖, 𨂗, 𨂘, 𨂙, 𨂚, 𨂛, 𨂜, 𨂟, 𫏏, 𫏐, 𫏑, 𫏒, 𫏓, 𬦶, 𬦸, 𬦺, 𬦻, 𮛠, 𮛡, 𮛢, 𮛣, 𮛤, 𮛥, 𮛦, 𮛧, 𮛨, 𮛩, 𮛪, 𮛫, 𮛬, 𮛭, 𮛮, 𰸔, 𰸕, 𰸖, 𰸗, 𰸘, 𰸙, , , ,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , , , , , , , 𨉔, 𨉕, 𨉖, 𨉗, 𨉘, 𨉙, 𨉚, 𨉛, 𨉜, 𨉝, 𨉞, 𨉟, 𨉠, 𨉡, 𬧥, 𬧦, 𬧨, 𬧩, 𰸾, 𰸿, 𰹀

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨌠, 𨌡, 𨌢, 𨌣, 𨌤, 𨌥, 𨌦, 𨌧, 𨌨, 𨌩, 𨌪, 𨌫, 𨌬, 𨌭, 𨌮, 𨌯, 𨌰, 𨌱, 𨌲, 𨌳, 𨌴, 𨌵, 𨌶, 𨌷, 𨌸, 𨌹, 𨌺, 𨌻, 𨌼, 𨌽, 𨌾, 𨌿, 𨍀, 𨍁, 𨍂, 𨍃, 𨍄, 𨍅, 𨍆, 𫏹, 𬧶, 𬧷, 𮝔, 𮝕, 𮝖, 𮝗, 𮝘, 𮝙, 𮝚, 𮝛, 𮝜, 𰹓, 𰹔, 𰹕, 𰹖, 𰹗, 𰹘, 𰹙, 𰹚

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

, 𫐕, 𫐖, 𬨒, 𬨓, 𰺘, 𰺙

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, , 𨐜, 𨐝, 𨐞, 𨐟, 𮝼, 𰺨

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

, , 𨑈

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, , , , 𰻎, 𰻏, 𰻐, 𰻑, , , , , , , , , , , , 𨖴, 𨖵, 𨖶, 𨖷, 𨖸, 𨖹, 𨖺, 𨖻, 𨖼, 𨖽, 𨖾, 𨖿, 𨗀, 𨗁, 𨗂, 𨗃, 𨗄, 𨗅, 𨗆, 𨗇, 𨗈, 𨗉, 𨗊, 𨗋, 𨗌, 𨗍, 𨗎, 𨗏, 𨗐, 𨗑, 𨗒, 𨗔, 𨗕, 𨗖, 𨗗, 𨗘, 𨗙, 𨗚, 𨗛, 𨗜, 𨗝, 𨗞, 𨗟, 𨗠, 𨗡, 𨗢, 𨗣, 𨗤, 𫑄, 𫑅, 𫑆, 𫑇, 𫑈, 𫑉, 𫑊, 𬩉, 𬩊, 𬩋, 𬩌, 𬩍, 𬩏, 𬩐, 𮟉, 𮟊, 𮟌, 𮟍, 𮟎, 𮟏, , 𬩔, 𬩕, 𮟕

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, 𮟾, 𰻱, , , , , 𬪕, 𮠇, 𮠈, 𮠉, 𰻼, , , , , , 𨞑, 𨞒, 𨞓, 𨞔, 𨞕, 𨞖, 𨞗, 𨞘, 𨞙, 𨞚, 𨞛, 𨞜, 𨞝, 𨞞, 𨞟, 𨞠, 𨞡, 𨞢, 𨞣, 𨞤, 𨞥, 𨞦, 𫑪, 𫑫, 𮠊,

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨡌, 𨡍, 𨡎, 𨡏, 𨡐, 𨡑, 𨡒, 𨡓, 𨡔, 𨡕, 𨡖, 𨡗, 𨡘, 𨡙, 𨡚, 𨡛, 𨡜, 𨡝, 𨡞, 𨡟, 𨡠, 𨡡, 𨡢, 𨡣, 𨡤, 𨡥, 𨡦, 𨡧, 𨡨, 𫑹, 𮠮, 𮠰, 𮠱, 𮠲, 𮠳, 𮠴, 𰼊, 𰼋, 𰼌, , 𮠶

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𨤕, 𨤖, 𨤗

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𨤭, 𨤮, 𨤯, 𮡙

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨦬, 𨦭, 𨦮, 𨦯, 𨦰, 𨦱, 𨦲, 𨦳, 𨦴, 𨦵, 𨦶, 𨦷, 𨦸, 𨦹, 𨦺, 𨦻, 𨦼, 𨦽, 𨦾, 𨦿, 𨧀, 𨧁, 𨧂, 𨧃, 𨧄, 𨧅, 𨧆, 𨧇, 𨧈, 𨧉, 𨧊, 𨧋, 𨧌, 𨧍, 𨧎, 𨧏, 𨧐, 𨧑, 𨧒, 𨧓, 𨧔, 𨧕, 𨧖, 𨧗, 𨧘, 𨧙, 𨧚, 𨧛, 𨧜, 𨧝, 𨧞, 𨧟, 𨧠, 𨧡, 𨧢, 𨧣, 𨧤, 𨧥, 𫒝, 𫒞, 𫒟, 𫒠, 𫒡, 𫒢, 𫒣, 𫒤, 𫒥, 𬫔, 𬫕, 𬫖, 𬫘, 𬫙, 𬫚, 𬫛, 𬫜, 𬫝, 𬫞, 𬫟, 𬫠, 𮡸, 𮡹, 𮡺, 𮡼, 𮡽, 𮡿, 𮢀, 𮢁, 𰼭, 𰼮, 𰼯, 𰼰, 𰼱, 𰼲, 𰼳, 𰼴, , , , , , 𬫧, 𮢈, 𮢐

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱍, 𨱏, 𫔅, 𫔆, 𫔇, 𫔈, 𫠀, 𬭦, 𬭧, 𬭩, 𬭪, 𬭫, 𮣶, 𰾧, 𰾨, 𰾩, 𰾪, 𰾫, 𰾬, 𰾭, 𰾮, 𰾯, 𬭮

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𰿏, , 𨲇, 𨲈, 𨲉, 𨲊, 𨲋, 𨲌, 𨲍, 𨲎, 𨲏, 𨲐, 𨲑, 𨲒, 𫔗, 𮤁, 𰿑

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𨴧, 𨴨, 𨴩, 𨴪, 𨴫, 𨴬, 𨴭, 𨴮, 𨴯, 𨴰, 𨴱, 𨴲, 𨴳, 𨴴, 𨴵, 𨴶, 𨴷, 𨴸, 𨴹, 𨴺, 𨴻, 𨴼, 𨴽, 𨴾, 𨴿, 𨵀, 𨵁, 𨵂, 𨵃, 𨵄, 𨵅, 𨵆, 𨵇, 𫔡, 𫔢, 𫔣, 𫔤, 𬮊, 𬮋, 𬮌, 𮤐, 𮤓, 𮤕

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, 𨸋, 𨸌, 𬮸, 𬮹, 𮤸, 𰿻, 𰿼

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𱀓, 𱀖, , , , , 𬯙, 𬯚, 𬯛, 𮥠, 𮥡, 𮥢, 𮥣, 𮥤, 𱀱, 𱀲, 𱀴, 𱀵, 𱀶, , , 𨼪, 𨼫, 𨼬, 𨼭, 𨼮, 𨼯, 𨼰, 𨼱, 𨼲, 𨼳, 𨼴, 𨼵, 𨼶, 𨼷, 𨼸, 𨼹, 𨼺, 𨼻, 𨼼, 𨼽, 𨼾, 𬯜, 𬯝, 𮥪

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨽸, 𨽹, 𨽺, 𨽻, 𫕙

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , 𨿋, 𨿌, 𨿍, 𨿎, 𨿏, 𨿐, 𨿑, 𨿒, 𨿓, 𨿔, 𨿕, 𨿖, 𨿗, 𨿘, 𨿙, 𨿚, 𨿛, 𨿜, 𨿝, 𨿞, 𨿟, 𬯮, 𮥼, 𬯰

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𩂷, 𩂸, 𩂹, 𩂺, 𩂻, 𩂼, 𩂽, 𩂾, 𩂿, 𩃀, 𩃁, 𩃂, 𩃃, 𩃄, 𩃅, 𩃆, 𩃇, 𩃈, 𩃉, 𩃊, 𩃋, 𩃌, 𩃍, 𩃎, 𩃏, 𩃐, 𩃑, 𫕥, 𫕦, 𬯼, 𬯽, 𮦐, 𮦑, 𮦒, 𮦓, 𱁔, 𱁕, 𱁖, 𱁗, 𱁘, 𱁙, 𱁚

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

, 𱁭, 𱁮

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

, , 𩇸, 𩇹, 𩇺, 𩇻, 𬰜

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𤎂, 𩈙, 𩈚, 𩈛, 𩈜, 𩈝, 𩈞, 𩈟, 𩈠, 𫖁, 𮧌

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𩊐, 𩊑, 𩊒, 𩊓, 𩊔, 𩊕, 𩊖, 𩊗, 𩊘, 𩊙, 𩊚, 𩊛, 𩊜, 𩊝, 𩊞, 𩊟, 𩊠, 𩊡, 𩊢, 𩊣, 𩊤, 𩊥, 𩊦, 𩊧, 𩊨, 𫖇, 𫖈, 𬰤, 𮧘, 𮧙, 𱁴, 𱁵, , 𮧜

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , , 𩎤, 𩎥, 𩎦, 𩎧, 𩎨, 𩎩, 𩎪, 𩎫, 𩎬, 𩎭, 𩎮, 𫠄, 𬰫, 𬰬, 𬰭, 𮧱

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, , 𩐃

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𩐞, 𩐟, 𩐠, 𩐡, 𩐢, 𩐣, 𩐤, 𩐥, 𩐦, 𬰼, 𮧹, 𮧺

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 䪿, , , , 𩒏, 𩒐, 𩒑, 𩒒, 𩒓, 𩒔, 𩒕, 𩒖, 𩒗, 𩒘, 𩒙, 𩒚, 𩒛, 𩒜, 𩒝, 𩒞, 𩒟, 𩒠, 𩒡, 𩒢, 𩒣, 𩒤, 𩒥, 𩒦, 𩒧, 𩒨, 𩒩, 𩒪, 𩒫, 𩒬, 𩒭, 𬱃, 𮨇, 𮨈, 𮨉, 𮨊, 𱂖, 𱂗,

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, , , , , , 𫖷, 𬱭, 𬱮, 𬱯, 𱂱, 𱂲, 𱂳

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , 𠙬, 𩗄, 𩗅, 𩗆, 𩗇, 𩗈, 𩗉, 𩗊, 𩗋, 𩗌, 𩗍, 𩗎, 𩗏, 𩗐, 𩗑, 𩗒, 𮨩, 𮨪, 𮨫

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

, 𮨵, 𱃟

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

𩙴

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𬲏, , , , , , , , , , , 𩛝, 𩛞, 𩛟, 𩛠, 𩛡, 𩛢, 𩛣, 𩛤, 𩛥, 𩛦, 𩛧, 𩛨, 𩛩, 𩛪, 𩛫, 𩛬, 𩛭, 𩛮, 𩛯, 𩛰, 𩛱, 𩛲, 𩛳, 𩛴, 𩛵, 𩛶, 𩛷, 𩛸, 𩛹, 𫗓, 𬲒, 𬲓, 𬲔, 𱃨, 𱃩

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

, , 𩠏, 𫗲, 𫗳, 𬳑, 𬳒, 𮩞, 𱄆, 𱄇

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

, , 𩠚, 𩠛, 𩠜, 𩠝, 𩠞, 𩠟, 𩠠, 𬳕, 𮩡

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

𩡂, 𩡅, 𩡆, 𫗼, 𫗽, 𮩧, 𮩨

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䭿, , , , , , , 𩡿, 𩢆, 𩢍, 𩢎, 𩢏, 𩢐, 𩢑, 𩢒, 𩢓, 𩢔, 𩢕, 𩢖, 𩢗, 𩢘, 𩢙, 𩢚, 𩢛, 𩢜, 𩢝, 𩢞, 𩢟, 𩢠, 𩢡, 𩢢, 𩢣, 𩢤, 𩢥, 𩢦, 𩢧, 𩢨, 𩢩, 𩢪, 𩢫, 𩢬, 𩢭, 𮩺, 𮩻, 𮩼, 𮩽, 𱄓, 𱄔, 𱄕, 𱄖, 𱄗

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, 𩨎, 𩨏, 𫘯, 𬴉, 𬴊, 𮪥, 𱅪, 𱅫

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𩨽, 𩨾, 𩨿, 𩩀, 𩩁, 𩩂, 𩩃, 𩩄, 𩩅, 𩩆, 𩩇, 𩩈, 𫘲, 𮪩, 𱅮, 骿

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, 𩫊, 𩫋, 𩫌, 𩫍, 𫘶, 𮪹, 𱅸, 𱅹, 𱅺, 𬴘

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𩬑, 𩬒, 𩬓, 𩬔, 𩬕, 𩬖, 𩬗, 𩬘, 𩬙, 𩬚, 𩬛, 𩬜, 𩬝, 𩬞, 𩬟, 𩬠, 𩬡, 𩬢, 𩬣, 𩬤, 𩬥, 𩬦, 𩬧, 𩬨, 𩬩, 𩬪, 𩬫, 𩬬, 𩬭, 𩬮, 𩬯, 𫘼, 𮫀, 𮫁, 𮫂, 𱅿

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, 𩰐

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰠, 𩰡

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, 𩰯, 𩰰, 𫙅, 𬴴, 𱆋, 𱆌, 𱆍

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, , , 𩲺, 𩲻, 𩲼, 𩲽, 𩲾, 𩲿, 𩳀, 𩳁, 𩳂, 𩳃, 𩳄, 𩳅, 𩳆, 𩳇, 𩳈, 𩳉, 𩳊, 𩳋, 𫙊, 𬵀, 𮫢

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩵠, 𩵡, 𩵢, 𩵣, 𩵤, 𩵥, 𩵦, 𩵧, 𩵨, 𩵩, 𩵪, 𩵫, 𩵬, 𩵭, 𩵮, 𩵯, 𩵰, 𩵱, 𩵲, 𩵳, 𩵴, 𩵵, 𩵶, 𩵷, 𩵸, 𩵹, 𩵺, 𩵻, 𩵼, 𩵽, 𩵾, 𩵿, 𩶀, 𫙑, 𫙒, 𬵅, 𬵆, 𮫱, 𮫲, 𱆥, 𱆦, 𱆧, 𱆨, , 𩾉

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 𩾁, 𩾂, 𩾃, 𩾄, 𫚙, 𫚚, 𫚛, 𬶒, 𬶔, 𬶕, 𮬞, 𱇬, 𱇭, 𱇮, 𱇯, 𱇰, 𱇱, 𱇲, 𱇳, 𱇴, 𬶗

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , 鳿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩾰, 𩾱, 𩾲, 𩾳, 𩾴, 𩾵, 𩾶, 𩾷, 𩾸, 𩾹, 𩾺, 𩾻, 𩾼, 𩾽, 𩾾, 𩾿, 𩿀, 𩿁, 𩿂, 𩿃, 𩿄, 𩿅, 𩿆, 𩿇, 𩿈, 𩿉, 𩿊, 𩿋, 𩿌, 𩿍, 𩿎, 𩿏, 𩿐, 𩿑, 𩿒, 𩿓, 𩿔, 𩿕, 𩿖, 𩿗, 𩿘, 𩿙, 𩿚, 𩿛, 𫚯, 𫚰, 𫚱, 𫚲, 𬷀, 𬷁, 𬷂, 𬷃, 𬷄, 𮬫, 𮬬, 𮬭, 𮬮, 𮬯, 𱈞, 𱈟,

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𪉑, 𪉒, 𪉓, 𪉔, 𫛽, 𫛾, 𬸠, 𬸡, 𬸢, 𬸣, 𮭨, 𮭩, 𱊙, 𱊚, 𱊛, 𱊜, 𱊝, 𱊞, 𱊟

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, , 𪉘, 𪉙, 𪉚, 𪉛, 𬸲, 𱊶

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , , , 𪊏, 𪊐, 𪊑, 𪊒, 𪊓, 𪊔, 𪊕, 𪊖, 𪊗, 𪊘, 𪊙, 𪊚, 𫜌, 𬸻

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , , , , 𪌅, 𪌆, 𪌇, 𪌈, 𪌉, 𪌊, 𪌋, 𪌌, 𪌍, 𪌎, 𪌏, 𪌐, 𪌑, 𪌒, 𪌓

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

, 𪎎, 𪎏, 𫜔, 𬹊, 𬹋, 𬹌, 𱋙, 𱋚, 𱋛, 𱋜, 𱋝

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

, , 𪎕, 𪎖, 𪎗, 𪎘, 𪎙, 𪎚, 𮮈, 𮮉, 𮮊

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, , 𪎵, 𪎶, 𪎷, 𪎸, 𪎹, 𫜘

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, , 𪏮, 𪏯

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , 𪐜, 𪐝, 𪐞, 𪐟, 𪐠, 𪐡, 𪐢, 𪐣, 𮮕

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

𪓒, 𪓓, 𬹝

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

, 𪔄, 𪔅, 𪔆, 𫜠

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪔸, 𪔹

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

𪖐

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

𮮼

รากอักษรจีน 齐[แก้ไข]

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, 𣦋

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

, , 𫜫, 𬺆, 𬺇, 𱌴, 𱌵

รากอักษรจีน 龙[แก้ไข]

𫜲