ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/20

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 20 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁠, 𰀟

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𫡍

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

𠄋

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𫢃

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , 𠑍, 𠑎, 𠑏, 𠑐, 𠑑, 𠑒, 𠑓, 𠑔, 𠑕, 𠑖, 𠑞, 𪝽, 𫤉, 𫤊, 𫤏

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠓍, 𠓏, 𠓐, , 𫤨

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓿

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, 𭁞

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

𠕱

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖦, 𠖧, 𠖨, 𫤽

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

𪞰

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

𠙲

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚠

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, 𠠤, 𠠦, 𠠧, 𠠨, 𠠩

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

𠣆

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

𠤋, 𠤌, 𠤍

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, 𠥨, 𠥩, 𪟲

รากอักษรจีน 匸[แก้ไข]

𠥸

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𪟼, 𭅭

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠫇, 𪠛, 𫨤, 𰆬

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

𪠢

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𰇆

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𡄑, 𡄒, 𡄓, 𡄔, 𡄕, 𡄖, 𡄗, 𡄘, 𡄙, 𡄚, 𡄛, 𡄜, 𡄝, 𡄞, 𡄟, 𡄠, 𡄡, 𡄢, 𡄣, 𡄤, 𡄥, 𡄦, 𡄧, 𡄨, 𡄩, 𡄪, 𡄫, 𡄬, 𡄭, 𡄮, 𡄯, 𡄰, 𪢢, 𪢣, 𪢤, 𫬬, 𫬭, 𫬮, 𫬰, 𫬲, 𫬳, 𫬵, 𭌢, 𭌣, 𭌤, 𭌥, 𭌦, 𭌨, 𭌩, 𭌪, 𭌬, 𭌭, 𭌮, 𭌯, 𰉆, 𰉇, 𰉈, 𰉉, , , ,

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, 𡈵, 𡈶, 𡈷, 𭍸

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𭐈, , , , , 𡓦, 𡓧, 𡓨, 𡓩, 𡓪, 𡓫, 𡓬, 𡓭, 𡓮, 𡓯, 𡓰, 𪤱, 𫮿, 𭐋, 𰋃, 𰋄, , 𭐌

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

𡕍, 𫯆, 𰋍

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

𪤵

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡖁

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

𡚛, 𪥣, 𫰃, 𫰄, 𰋴

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𡤎, 𡤏, 𡤐, 𡤑, 𡤒, 𡤓, 𡤔, 𡤕, 𡤖, 𡤗, 𪦲, 𫲚, 𭒰, 𭒱, 𭒲, 𭒳, , 𫲝

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, 𡦱, 𡦲, 𡦳, 𡦴, 𡦵, 𡦶, 𰌲

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, 𡫷, 𡫸, 𡫹, 𡫺, 𡫻, 𪧳, 𪧴, 𫴠, 𭔥, 𭔦, 𰍢

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡭒

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

𫵍

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𡳱, 𡳲, 𡳳, 𡳴, 𫵭

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

𫶡, , , , , , 𡾮, 𡾯, 𡾰, 𡾱, 𡾲, 𡾳, 𡾴, 𡾵, 𡾶, 𡾷, 𡾸, 𡾹, 𡾺, 𭗲, 𭗴, , , 𭗶, 𭗷

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀋

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𢁑

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , 𢅸, 𢅹, 𢅺, 𪪀

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆬

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , 𢋻, 𢋼, 𢋽, 𢋾, 𢋿, 𢌀, 𢌁, 𢌂, 𢌃, 𭚌, 𭚍

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𫸤

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

𢐿, 𢑀, 𢑁, 𢑂, 𢑃, 𢑄, 𢑅, 𫹂, 𰐡

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑻, 𢑼

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

𢒷

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, , , 𢖝, 𢖞, 𢖟, 𢖠, 𢖢, 𫹩

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , 𫻚, 𫻛, 𫻜, 𭟚, 𭟛, 𭟜, 𭟝, 𰒠, , , , , , 𢥋, 𢥌, 𢥍, 𢥎, 𢥏, 𢥐, 𢥑, 𢥒, 𢥓, 𢥔, 𢥕, 𢥖, 𪭁, 𪭂, 𫻠, 𫻡, 𰒡, 𰒢, , 𭟤

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

𢨞, 𢨟, 𢨠

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𭣆, 𭣈, , , , , , , , , , , 𢹍, 𢹎, 𢹏, 𢹐, 𢹑, 𢹒, 𢹓, 𢹔, 𢹕, 𢹖, 𢹗, 𢹘, 𢹙, 𢹚, 𢹛, 𢹜, 𢹝, 𢹞, 𢹟, 𢹠, 𢹡, 𢹣, 𢹤, 𢹥, 𢹦, 𢹧, 𢹨, 𢹩, 𢹪, 𢹫, 𪯂, 𫾛, 𭣏, 𭣐, 𰔻, 𰔼, 𫾜

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𢻪

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , 𣀣, 𣀤, 𣀥, 𣀦, 𣀧, 𣀨, 𣀩, 𣀪, 𣀫, 𣀬, 𣀭, 𩠰, 𫿣, 𫿤, 𫿦, 𰕙

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𣁨

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

𣂐

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

𣃔, 𣃕, 𫿿

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄥, 𪰅, 𬀞, 𬀟, 𬀠, 𬀡

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , 𣋿, 𣌀, 𣌁, 𣌂, 𣌃, 𣌄, 𣌅, 𣌆, 𣌇, 𬁝, 𭨍, 𭨎, 𭨏, 𭨐

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𣍘, 𣍙, 𬁭, 𬁮, 𬁯

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𬂘, , 𣎮, 𣎯

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

𬅆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣟄, 𣟅, 𣟆, 𣟇, 𣟈, 𣟉, 𣟊, 𣟋, 𣟌, 𣟍, 𣟎, 𣟏, 𣟐, 𣟒, 𣟓, 𣟔, 𣟕, 𣟖, 𣟗, 𣟘, 𣟙, 𣟚, 𣟛, 𣟜, 𣟝, 𣟞, 𣟟, 𣟠, 𣟡, 𣟢, 𣟣, 𣟤, 𣟥, 𣟦, 𣟧, 𣟨, 𣟩, 𣟪, 𣟫, 𣟬, 𣟭, 𣟮, 𪴖, 𪴗, 𪴘, 𪴙, 𪴚, 𭬪, 𭬫, 𭬬, 𭬭, 𭬯, 𭬰, 𭬲, 𭬳, , , , 櫿, , 𬅋, 𬅌, 𬅎, 𭬷

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, 𣤱, 𣤲, 𣤳, 𪴳

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𭭸

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , 𣩹, 𣩺, 𣩻, 𬆝, 𰚂

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𣫞, 𣫟

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬗, 𣬘

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

𠫈, 𣰱, 𣰲, 𣰳, 𣰴, 𣰵, 𭯬

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, 𭳞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤃨, 𤃩, 𤃪, 𤃫, 𤃬, 𤃭, 𤃮, 𤃯, 𤃰, 𤃱, 𤃲, 𤃳, 𤃴, 𤃵, 𤃶, 𤃷, 𤃸, 𤃹, 𤃺, 𤃻, 𤃼, 𤃽, 𤃾, 𤃿, 𤄀, 𤄁, 𤄂, 𤄃, 𤄄, 𤄅, 𤄆, 𤄇, 𤄈, 𤄉, 𤄊, 𤄋, 𤄌, 𤄍, 𪸀, 𪸁, 𪸂, 𬉥, 𬉦, 𬉧, 𬉩, 𬉪, 𭳬, 𭳮, 𭳯, 𰝰, 𰝱, , , , 𭳲, 𭳵

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𤑳, 𤑴, 𤑵, 𤑶, 𤑷, 𤑸, 𤑹, 𤑺, 𤑻, 𤑼, 𤑽, 𤑾, 𤑿, 𤒀, 𤒁, 𤒂, 𤒃, 𤒄, 𤒅, 𤒆, 𤒇, 𤒈, 𤒉, 𤒊, 𤒋, 𤒌, 𤒍, 𤒎, 𤒏, 𤒐, 𤒑, 𤒒, 𤒓, 𤒔, 𤒕, 𤒖, 𤒗, 𤒘, 𤒙, 𤒚, 𤒛, 𤒜, 𤒝, 𤒞, 𤒟, 𤒠, 𤒨, 𪺃, 𪺄, 𪺅, 𬋚, 𬋛, 𬋜, 𬋝, 𭶥, 𭶦, 𰟴, 𰟵, 𰟶, 𰟷, 𰟸, 𰟹, 𭶧

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤕂, 𤕃, 𤕄, 𤕅, 𤕆

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤖢

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

𤘃, 𬌖

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , 𤜂, 𤜃, 𤜄, 𤜅, 𤜆

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, , , , , , , 𤣍, 𤣎, 𤣏, 𤣐, 𬍍, 𭸲, , 𭸳

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, 𭺍, , , , , , , , 𤪾, 𤪿, 𤫀, 𤫁, 𤫂, 𤫃, 𤫄, 𤫅, 𤫆, 𤫇, 𤫈, 𪼬, 𪼭, 𪼮, 𪼯, 𬎛, 𬎜, 𬎝, 𭺑, 𰢗, 𰢘, 𭺒

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

𤮢, 𤮣, 𤮤, 𤮥,

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , 𤳱, 𤳳, 𤳴, 𤳵, 𤳶, 𤳷, 𤳸, 𪽤, 𭻶, 𭻷, 𰣜,

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𭼬, , , , 𤻰, 𤻱, 𤻲, 𤻳, 𤻴, 𤻵, 𤻶, 𤻷, 𤻸, 𤻹, 𤻺, 𤻻, 𤻼, 𤻽, 𤻾, 𤻿, 𭼵, 𭼶, 𭼷, 𰤉

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𤼻

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , 𤾴, 𤾵, 𤾶, 𤾷

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , 𥀯, 𥀰, 𥀱, 𥀲, 𥀳

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, 𥃇, 𥃈, 𥃉, 𥃊, 𥃋, 𥃌, 𥃍, 𥃎, 𥃏, 𥃐, 𥃑, 𬐽

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , 𥌚, 𥌛, 𥌜, 𥌝, 𥌞, 𥌟, 𥌠, 𥌡, 𥌢, 𥌣, 𥌤, 𥌥, 𥌦, 𥌧, 𥌨, 𥌩, 𥌪, 𥌫, 𥌬, 𪿂, 𰦉, , 𭿰

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

, 𥎞, 𥎟, 𥎠

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

, 𪿏, 𮀊

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𡕎, 𥖻, 𥖼, 𥖽, 𥖾, 𥖿, 𥗀, 𥗁, 𥗂, 𥗃, 𥗄, 𥗅, 𥗆, 𥗇, 𥗈, 𥗉, 𥗊, 𥗋, 𥗌, 𥗍, 𥗎, 𥗏, 𥗐, 𥗑, 𰧪, 𮁕

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, 𮂠, 𮂡, 𮂢, 𰨕, 𰨖, 𥜠, 𥜡, 𥜢, 𥜣, 𥜤

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , 𥣢, 𥣨, 𥣩, 𥣪, 𥣫, 𥣬, 𥣭, 𥣮, 𥣯, 𥣰, 𥣱, 𥣲, 𥣳, 𥣴, 𥣵, 𥣶, 𥣸, 𥣹, 𥣺, 𥣻, 𥣼, 𥣽, 𥣾, 𥣿, 𫁉, 𬔃, 𰨾, 𰨿, 𬔄, 𮃴, 𮃵

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , 𥨰, 𥨱, 𥨳, 𥨴, 𥨶, 𥨷, 𥨸, 𥨹, 𥨺, 𬔕

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , 𥫈, 𥫉, 𥫊, 𥫋, 𥫌, 𥫍

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𥵜, 𥵝, 𥵞, 𥵟, 𥵠, 𥵡, 𥵢, 𥵣, 𥵤, 𥵥, 𥵦, 𥵧, 𥵨, 𥵩, 𥵪, 𥵫, 𥵬, 𥵭, 𥵮, 𥵯, 𥵰, 𥵱, 𥵲, 𥵳, 𥵴, 𥵵, 𥵶, 𥵷, 𥵸, 𥵹, 𥵺, 𥵻, 𥵼, 𥵽, 𥵾, 𥵿, 𥶀, 𥶁, 𥶂, 𥶃, 𥶄, 𫂧, 𮆟, 𮆢, 𮆤, 𮆥, 𮆦, 𮆧, 𰪜, 𰪝, 𬕼, 𮆸

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , 𥽏, 𥽐, 𥽑, 𥽒, 𥽓, 𥽔, 𥽕, 𥽖, 𫃖, 𬖼, 𬖾, 𰫔, 𰫕,

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , 繿, , , , , , , , , , 𦆜, 𦆝, 𦆞, 𦆟, 𦆠, 𦆡, 𦆢, 𦆣, 𦆦, 𦆧, 𦆩, 𦆪, 𦆬, 𦆭, 𦆮, 𦆯, 𦆰, 𦆱, 𦆲, 𦆳, 𦆴, 𦆵, 𦆶, 𦆷, 𦆸, 𦆹, 𦆺, 𫄌, 𫄍, 𫄎, 𬘃, 𬘄, 𬘅, 𬘇, 𬘈, 𮉐, 𮉑, 𮉒, , 𬘉, 𮉔

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

𬙋

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, 𦉝, 𦉞

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𦌵, 𦌶, 𦌷, 𦌸, 𦌹, 𦌺

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, 𦏜, 𦏝, 𦏞, 𦏟, 𦏠, 𦏡, 𫅟

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

翿, 耀, , 𦒢, 𦒣, 𦒤, 𦒥, 𦒪, 𦒫, 𮋖

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𬚎

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , 𦗾, 𦗿, 𦘀, 𦘁, 𦘂, 𦘃, 𦘄, 𬚨, 𮋼, 𮋽

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

𦘨

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𰯣, 𰯦, , , , , , , , 𦢥, 𦢦, 𦢧, 𦢨, 𦢩, 𦢪, 𦢫, 𦢬, 𦢭, 𦢮, 𦢯, 𦢰, 𦢱, 𦢲, 𦢳, 𦢴, 𦢵, 𦢶, 𦢷, 𫇀, 𮍊, 𰯨, 𰯩, 𰯪, 𬛟

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤫, 𦤬, 𦤭, 𦤮, 𬛰, 𮍝, 𮍞

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

𫇑, 𬛶, 𮍤

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, 𦦭, 𦦮, 𦦰, 𦦱, 𦦲, 𦦳, 𦦴, 𦦵

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧸

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨁

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , 𦪱, 𦪲, 𦪳, 𦪴, 𦪵, 𫇠, 𮎕

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

𦫒

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

𦫯, 𦫰, 𦫱

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𧁻, 𧁼, 𧁽, 𧁾, 𧁿, 𧂀, 𧂁, 𧂂, 𧂃, 𧂄, 𧂅, 𧂆, 𧂇, 𧂈, 𧂉, 𧂊, 𧂋, 𧂌, 𧂍, 𧂎, 𧂏, 𧂐, 𧂑, 𧂒, 𧂓, 𧂔, 𧂕, 𧂖, 𧂗, 𧂘, 𧂙, 𧂚, 𧂛, 𧂜, 𧂝, 𧂞, 𧂟, 𧂠, 𧂡, 𧂢, 𧂣, 𧂤, 𧂥, 𧂦, 𧂧, 𧂨, 𧂩, 𧂪, 𧂫, 𧂬, 𧂭, 𧂮, 𧂯, 𧂰, 𧂱, 𧂲, 𧂳, 𧂴, 𧂵, 𧂶, 𧂷, 𧂸, 𧂹, 𧂺, 𧂻, 𧂼, 𧂽, 𧂾, 𧂿, 𧃀, 𧃁, 𧃂, 𧃃, 𧃄, 𧃅, 𧃆, 𧃇, 𧃈, 𧃉, 𧃊, 𧃋, 𧃎, 𫊌, 𫊍, 𫊎, 𫊏, 𮒮, 𰲑, 𰲒, 𰲓, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬟖, 𬟗, 𬟘, 𬟙, 𬟚, 𬟛, 𮒸, 𮒺, 𮒻, 𮒿, 𮓀, 𮓁, 𮓂, 𮓃, , , 𮓄

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

𧈋, 𧈌, 𧈍, 𧈎, 𧈏, 𮓯

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𧓉, 𧓊, 𧓋, 𧓌, 𧓍, 𧓎, 𧓏, 𧓐, 𧓑, 𧓒, 𧓓, 𧓔, 𧓕, 𧓖, 𧓗, 𧓘, 𧓙, 𧓚, 𧓛, 𧓜, 𧓝, 𧓞, 𧓟, 𧓠, 𧓡, 𧓢, 𧓣, 𧓤, 𧓥, 𧓦, 𧓧, 𧓨, 𧓩, 𧓪, 𧓫, 𧓬, 𧓭, 𧓮, 𧓯, 𧓰, 𫋣, 𫋤, 𫋥, 𫟗, 𬠲, 𬠳, 𬠴, 𬠵, 𬠶, 𬠷, 𮕈, 𮕉, 𮕊, 𮕋, 𰳡, 𰳢, 𰳣, , ,

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗖, 𧗗, , 𮕡

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

, 𢖡

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , 𬡲, , , , , , 𧞗, 𧞧, 𧞨, 𧞩, 𧞪, 𧞫, 𧞬, 𧞭, 𧞮, 𧞯, 𧞰, 𧞱, 𧞳, 𧞴, 𧞵, 𫌖, 𮖽

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𧠃, 𮗈

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , 𧢒, 𧢓, 𧢔, 𧢕, 𧢖, 𧢗, 𫌥, 𮗞, 𰴔

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , , 𧥄, 𧥅, 𧥆, 𧥇, 𬢙

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧬧, 𧬨, 𧬩, 𧬪, 𧬫, 𧬬, 𧬭, 𧬮, 𧬯, 𧬰, 𧬱, 𧬲, 𧬳, 𧬴, 𧬵, 𧬶, 𧬷, 𧬸, 𧬹, 𧬺, 𧬻, 𧬼, 𧬽, 𧬾, 𧬿, 𧭀, 𧭁, 𫍐, 𫍑, 𬣋, 𮘾, 𮘿, 𮙀, 𮙁, , , , 𬣏, 𬣐

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

𬤱

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

𧯓, 𧯔

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, 𧰑, 𧰒, 𧰓, 𧰔, 𧰕, 𧰖, 𬤹, 𰶢

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

𧲇, 𧲈, 𧲉, 𧲊, 𧲋, 𬥆, 𰶯

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

𧴐, 𧴖, 𧴗, 𧴘, 𧴙, 𧴚, 𧴛, 𧴜

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , 𧸖, 𧸗, 𧸘, 𧸙, 𧸚, 𧸛, 𧸜, 𧸝, 𧸞, 𧸟, 𧸠, 𧸡, 𧸢, 𧸣, 𧸤, 𧸥, 𬥩, 𮚧, 𮚨, 𮚩

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

𰷮

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

𰷿, , , , , , 𧾍, 𧾎, 𧾏, 𧾐, 𧾑, 𧾒, 𧾓, 𧾔, 𧾕, 𧾖, 𧾗, 𧾘, 𰸀

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , 𨆁, 𨆂, 𨆃, 𨆄, 𨆅, 𨆆, 𨆇, 𨆈, 𨆉, 𨆊, 𨆋, 𨆌, 𨆍, 𨆎, 𨆏, 𨆐, 𨆑, 𨆒, 𨆓, 𨆔, 𨆕, 𨆖, 𨆗, 𨆘, 𨆙, 𨆚, 𨆛, 𨆜, 𨆝, 𨆞, 𨆟, 𨆠, 𨆡, 𨆢, 𨆣, 𨆤, 𨆥, 𨆦, 𨆧, 𨆨, 𨆩, 𫏣, 𫏤, 𫏥, 𫏦, 𬧕, 𬧗, 𮜙, 𮜚, 𮜛, 𰸰, 𰸱, 𰸲, 𮜝

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , 𨊍, 𨊎, 𨊏, 𨊐, 𨊑, 𨊒, 𫏱, 𮜻, 𮜼

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , 𨎲, 𨎳, 𨎴, 𨎵, 𨎶, 𨎷, 𨎸, 𨎹, 𨎺, 𨎻, 𨎼, 𨎽, 𨎾, 𨎿, 𨏀, 𨏁, 𨏂, 𨏃, 𨏄, 𨏅, 𨏆, 𨏇, 𨘼, 𫐁, 𬧾, 𮝩, 𮝪, 𰹨, , 𮝮

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

𨐊

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, , 𨐺, 𨐻, 𨐼, 𫐝

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𬩭, 𰻛, 𨙂, 𨙃, 𨙄, 𨙅, 𨙆, 𨙇, 𨙈, 𨙉, 𨙊, 𨙋, 𨙌, 𨙍, 𨙎, 𨙏, 𨙐, 𨙑, 𫑒, 𫑓, 𫑔, 𫑕, 𮟤, 𮟥, 𮟦

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

𬪣, 𬪤, 𮠓, , , 𨟠, 𨟡, 𨟢, 𨟣, 𫑱

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , 𨣖, 𨣗, 𨣘, 𨣙, 𨣚, 𨣛, 𨣜, 𨣝, 𨣞, 𨣟, 𨣠, 𨣡, 𨣢, 𨣣, 𨣤, 𨣥, 𬪷, 𬪸, 𬪹, 𮡅, 𮡆, 𮡈, 𮡋

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

, 𨤞

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𥣷, 𨤸, 𬫁, 𮡞, 𮡟, 𮡠, 𮡢

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬍, 𨬎, 𨬏, 𨬐, 𨬑, 𨬒, 𨬓, 𨬔, 𨬖, 𨬗, 𨬘, 𨬙, 𨬚, 𨬛, 𨬜, 𨬝, 𨬞, 𨬟, 𨬠, 𨬡, 𨬢, 𨬣, 𨬤, 𨬥, 𨬦, 𨬧, 𨬨, 𨬩, 𨬪, 𨬫, 𨬬, 𨬭, 𨬮, 𨬯, 𨬰, 𨬱, 𨬲, 𨬳, 𨬴, 𨬵, 𨬶, 𨬷, 𨬸, 𨬹, 𨬺, 𨬻, 𨬼, 𨬽, 𨬾, 𨬿, 𨭀, 𨭁, 𨭂, 𨭃, 𨭄, 𨭅, 𨭆, 𨭇, 𨭈, 𨭉, 𨭊, 𨭋, 𨭌, 𨭍, 𨭎, 𨭏, 𨭐, 𨭑, 𨭒, 𨭓, 𨭔, 𫓄, 𫓅, 𫓆, 𫓇, 𫓈, 𫓉, 𫓊, 𫓋, 𫓌, 𫓍, 𫓎, 𬬅, 𬬆, 𬬇, 𬬉, 𬬊, 𮢾, 𮢿, 𮣀, 𮣁, 𮣂, 𮣃, 𮣄, 𮣅, 𮣆, 𮣇, 𮣈, 𮣉, 𮣊, 𮣋, 𮣌, 𮣍, 𮣎, 𰽆, 𰽇, 𰽈, 𰽉, 𰽊, 𰽋, 𰽌, , , , , , , 𮣔, 𮣗

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , 𬭿, 𰿃, 𰿄, 𰿅, 𬮀

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨲳, 𨲴, 𨲵, 𨲶, 𨲷, 𮤆

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , 𨶬, 𨶭, 𨶮, 𨶯, 𨶰, 𨶱, 𨶲, 𨶳, 𨶴, 𨶵, 𨶶, 𨶷, 𨶸, 𨶹, 𨶺, 𨶻, 𨶼, 𨶽, 𨶾, 𨶿, 𨷀, 𨷁, 𨷂, 𬮓, 𮤢, 𮤣, 𮤤,

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

𨸎

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𱀳, , 𬯢, 𬯣, 𬯤, 𮥱, 𨽦, 𨽧, 𨽨, 𨽩, 𨽪, 𨽫, 𬯥

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨾂, 𨾃

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , 𩀴, 𩀵, 𩀶, 𩀷, 𩀸, 𩀹, 𩀺, 𩀻, 𩀼, 𩀽, 𩀾, 𩀿, 𩁀, 𩁁, 𩁂, 𩁃, 𩁄, 𩁅, 𩁆, 𬯲, 𬯳, 𬯴, 𱁍

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , 𩅝, 𩅞, 𩅟, 𩅠, 𩅡, 𩅢, 𩅣, 𩅤, 𩅥, 𩅦, 𩅧, 𩅨, 𩅩, 𩅪, 𩅫, 𩅬, 𩅭, 𩅮, 𩅯, 𩅰, 𩅱, 𩅲, 𩅳, 𩅴, 𩅵, 𩅶, 𩅷, 𩅸, 𩅹, 𩅺, 𩅻, 𫕮, 𫕯, 𫕰, 𫕱, 𬰋, 𬰌, 𬰍, 𮦭, 𮦯, 𮦰, 𮦱, 𮦲,

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

𩇢

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

, 𩇾, 𩇿, 𩈀, 𩈁, 𱁯

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𩈻, 𩈼, 𩈽, 𩈾, 𩈿, 𩉀, 𬰢, 𬰣, 𮧐

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , 𩌦, 𩌧, 𩌨, 𩌩, 𩌪, 𩌫, 𩌬, 𩌭, 𩌮, 𩌯, 𩌰, 𩌱, 𩌲, 𩌳, 𩌴, 𩌵, 𩌶, 𩌷, 𩌸, 𩌹, 𩌺, 𩌻, 𩌼, 𩌽, 𩌾, 𩌿, 𩍀, 𩍁, 𩍂, 𫖉, 𮧦, 𮧧, 𬰩

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

𩏘, 𩏙, 𩏚, 𩏛, 𩏜, 𩏝, 𩏞, 𩏟, 𫖏

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

𬰸

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, 𩐋, 𩐍, 𩐎, 𱂎

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, , , 𩐹, 𩐺, 𩐻, 𩐼, 𩐽, 𩐾, 𫖚, 𮧾

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𩔳, 𩔴, 𩔵, 𩔶, 𩔷, 𩔸, 𩔹, 𩔺, 𩔻, 𩔼, 𩔽, 𩔾, 𩔿, 𩕀, 𩕁, 𩕂, 𩕃, 𩕄, 𩕅, 𩕆, 𩕇, 𩕈, 𫖥, 𫖦, 𬱌, 𬱍, 𮨜, 𮨝

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, 𬱲

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , 𩘭, 𩘮, 𩘯, 𩘰, 𩘱, 𩘲, 𩘳, 𩘴, 𩘵, 𩘶, 𩘷, 𮨱, 𱃋, 𱃌, 𱃍

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

𩙹

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , 𮩍, , , , , , , , , , , 𡓷, 𩞡, 𩞢, 𩞣, 𩞤, 𩞥, 𩞦, 𩞧, 𩞨, 𩞩, 𩞪, 𩞫, 𩞬, 𩞭, 𩞮, 𩞯, 𩞰, 𩞱, 𩞲, 𩞳, 𩞴, 𩞵, 𩞷, 𩞸, 𩞹, 𩞺, 𩞻, 𩞼, 𩞽, 𫗛, 𬲛, 𬲜, 𬲞, 𮩐, 𱃰, ,

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

𫗵

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠲, 𫗺

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, 𩡙, 𩡚, 𩡛, 𩡜, 𫘀, 𫘁, 𬳥, 𬳦, 𮩭, 𱄐, 𮩮

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩤽, 𩤾, 𩤿, 𩥀, 𩥁, 𩥂, 𩥃, 𩥄, 𩥅, 𩥆, 𩥇, 𩥈, 𩥉, 𩥊, 𩥋, 𩥌, 𩥍, 𩥎, 𩥏, 𩥐, 𩥑, 𩥒, 𩥓, 𩥔, 𩥕, 𩥖, 𩥗, 𩥘, 𩥙, 𩥚, 𩥛, 𩥜, 𩥝, 𩥞, 𩥟, 𩥠, 𩥡, 𩥢, 𩥣, 𩥤, 𩥥, 𩥦, 𩥧, 𩥨, 𩥩, 𩥪, 𫘒, 𫘓, 𫘔, 𫘕, 𫘖, 𮪕, 𱄩, 𱄪, 𱄫, 𱄬, 𱄭, , , ,

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, , , 𬴏, 𬴐

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , , 𩪉, 𩪊, 𩪋, 𩪌, 𩪍, 𩪎, 𩪏, 𩪐, 𩪑, 𩪒, 𩪓, 𩪔, 𩪕, 𩪖, 𮪴

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𩫠, 𩫡, 𩫢, 𩫣, 𩫤, 𮪼

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , , , 𩮖, 𩮗, 𩮘, 𩮙, 𩮚, 𩮛, 𩮜, 𩮝, 𩮞, 𩮟, 𩮠, 𩮡, 𩮢, 𩮣, 𩮤, 𩮥, 𩮦, 𩮧, 𩮨, 𩮩, 𩮪, 𩮫, 𩮬, 𩮭, 𩮮, 𮫏, 𱆅, ,

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, , 𩰕, 𮫕

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰤

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, 𩱇, 𩱈, 𩱉, 𩱊, 𩱋

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, 𮫥, 𮫦, , , 𩴐, 𩴑, 𩴒, 𩴓, 𩴔, 𩴕, 𩴖, 𩴗, 𩴘, 𩴙, 𩴚, 𩴛, 𮫧,

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , 鯿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩸾, 𩸿, 𩹀, 𩹁, 𩹂, 𩹃, 𩹄, 𩹅, 𩹆, 𩹇, 𩹈, 𩹉, 𩹊, 𩹋, 𩹌, 𩹍, 𩹎, 𩹏, 𩹐, 𩹑, 𩹒, 𩹓, 𩹔, 𩹕, 𩹖, 𩹗, 𩹘, 𩹙, 𩹚, 𩹛, 𩹜, 𩹝, 𩹞, 𩹟, 𩹠, 𩹡, 𩹢, 𩹣, 𩹤, 𩹥, 𩹦, 𩹧, 𩹨, 𩹩, 𩹪, 𩹫, 𩹬, 𩹭, 𩹮, 𩹯, 𩹰, 𫙨, 𫙩, 𫙪, 𬵜, 𬵝, 𬵞, 𮬀, 𮬁, 𮬃, 𮬄, 𮬅, 𱆵, 𱆶, 𱆷, 𱆸, 𱆹, , , 𬵣, 𮬇, 𮬉,

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , , , , , 𫚩, 𫚪, 𬶮, 𬶰, 𬶱, 𬶲, 𬶳, 𬶴, 𱈒, 𱈓, 𱈔, 𱈕

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

𮬿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪂶, 𪂷, 𪂸, 𪂹, 𪂺, 𪂻, 𪂼, 𪂽, 𪂾, 𪂿, 𪃀, 𪃁, 𪃂, 𪃃, 𪃄, 𪃅, 𪃆, 𪃇, 𪃈, 𪃉, 𪃊, 𪃋, 𪃌, 𪃍, 𪃎, 𪃏, 𪃐, 𪃑, 𪃒, 𪃓, 𪃔, 𪃕, 𪃖, 𪃗, 𪃘, 𪃙, 𪃚, 𪃛, 𪃜, 𪃝, 𪃞, 𪃟, 𪃠, 𪃡, 𪃢, 𪃣, 𪃤, 𪃥, 𪃦, 𪃧, 𪃨, 𪃩, 𪃪, 𪃫, 𪃬, 𪃭, 𪃮, 𪃯, 𪃰, 𪃱, 𪃲, 𪃳, 𪃴, 𪃵, 𪃶, 𪃷, 𪃸, 𪃹, 𫛉, 𫛊, 𫛋, 𬷢, 𬷣, 𬷤, 𬷥, 𬷦, 𬷧, 𮭄, 𮭅, 𮭆, 𮭇, 𱈱, 𱈲, 𱈳, , 鶿, , 𬷫

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, 𪉕, 𱊲, 𱊳

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𪉭, 𪉮, 𪉯, 𪉰, 𪉱, 𪉲, 𪉳, 𪉴, 𫜉, 𮭯,

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , , 𪋎, 𪋏, 𪋐, 𪋑, 𪋒, 𪋓, 𪋔, 𪋕, 𪋖, 𮭸, 𬹀

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, 𪍌, 𪍍, 𪍎, 𪍏, 𪍐, 𪍑, 𪍒, 𪍓, 𪍔, 𪍕, 𪍖, 𪍗, 𪍘, 𪍙, 𪍚, 𮭾

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

, , , 𪎨, 𪎩, 𱋱

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, 𱋴, 𪏓, 𪏔, 𪏕, 𪏖, 𪏗, 𪏘

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, , , 𪐂, 𪐃, 𪐄, 𪐅, 𪐆, 𱋵

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𪑒, 𪑓, 𪑔, 𪑕, 𪑖, 𪑗, 𪑘, 𪑙, 𪑚, 𪑛, 𪑜, 𪑝, 𪑞, 𪑟, 𪑠, 𪑡, 𪑢, 𪑤, 𫜙, 𫜚, 𮮙, 𮮚, 𮮛, 𮮜

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

𪓌

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

𪓧, 𪓨, 𪓩, 𪓪, 𪓫, 𬹠, 𬹡, 𮮤, 𱋻, 𱋼

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𪔜, 𪔝, 𪔞, 𪔟, 𪔠, 𪔡, 𮮩

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, , 𪕚, 𪕛, 𪕜, 𪕝, 𪕞, 𪕠, 𪕡, 𪕢, 𪕣, 𪕤, 𪕥, 𪕦, 𪕧

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪖡, 𪖢, 𪖣, 𪖤, 𮮷, 𱌕, 𱌖

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

𪗋, 𪗌

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𠎜, 𪗥, 𪗦, 𪗧, 𪗨, 𪗩, 𪗪, 𪗫, 𪗬, 𪗭, 𪗮, 𪗯, 𪗰, 𪗱, 𪗲, 𪗳, 𪗴, 𪗵, 𪗶, 𮯂, 𱌝, 𮯈

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

, 𪚕, 𪚖, 𪚗, 𪚘, 𪚚, 𪚛

รากอักษรจีน 龙[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𮯛, , 𪚫, 𪚬, 𪚭, 𪚮, 𪚯, 𪚰, 𪚱, 𪚲, 𪚳, 𪚴, 𪚵