ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/တ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. တၵႃႇ
 2. တၵႃႉ
 3. တၵႃႉၵျွင်း
 4. တၵႃႉမႃႉ
 5. တၵ်း
 6. တၵ်းတႅၼ်
 7. တၵ်းသဵင်
 8. တၵ်ႉ
 9. တၵ်ႉၵတွၼ်း
 10. တၵ်ႉၼၢႆ
 11. တၵ်ႉယမ်
 12. တၵ်ႉလၢတ်ႈ
 13. တၵ်ႉဝႆႉ
 14. တင်
 15. တင်း
 16. တင်းၵႂႃႇတင်းမႃး
 17. တင်းၵိၼ်တင်းလၢတ်ႈ
 18. တင်းၶိုၼ်း
 19. တင်းၶူဝ်တင်းႁႆႈ
 20. တင်းတူဝ်
 21. တင်းၼမ်
 22. တင်းၼမ်ႉတင်းတူဝ်
 23. တင်းပေႃႈတင်းမႄႈ
 24. တင်းမူတ်း
 25. တင်းလၢႆ
 26. တင်းဝၼ်း
 27. တင်းသဵင်ႈ
 28. တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း
 29. တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်
 30. တင်ႇ
 31. တင်ႇၵွပ်း
 32. တင်ႇငူင်း
 33. တင်ႇတဝ်
 34. တင်ႇတႂ်
 35. တင်ႇၼင်ႈ
 36. တင်ႇယၢဝ်း
 37. တင်ႈ
 38. တင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း
 39. တင်ႈၶဝ်ႈတင်ႈၽၵ်း
 40. တင်ႈၶိုၼ်ႈ
 41. တင်ႈၸႂ်
 42. တင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃး
 43. တင်ႈတပ်ႉ
 44. တင်ႈတူၵ်ႇသူၵ်ႇ
 45. တင်ႈတႄႇ
 46. တင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ
 47. တင်ႈၼႃႈႁိူၼ်း
 48. တင်ႈပွႆး
 49. တင်ႈလင်ႈ
 50. တင်ႈလဵၵ်း
 51. တင်ႈသဝ်း
 52. တင်ႈသိုၵ်း
 53. တင်ႈႁိူၼ်း
 54. တင်ႉ
 55. တင်ႉတင်ႉတႄႇတႄႇ
 56. တတ်း
 57. တတ်းၸမ်ႈ
 58. တတ်းၸႂ်
 59. တတ်းၸေႈ
 60. တတ်းထႅၵ်ႇ
 61. တတ်းထႅဝ်
 62. တတ်းႁႃ
 63. တၼူႉ
 64. တၼေႃႉ
 65. တၼၢင်းၼူၺ်ႇ
 66. တၼၢင်းလႃႇ
 67. တၼ်
 68. တၼ်း
 69. တၼ်းၶိုတ်း
 70. တၼ်းၶူဝ်း
 71. တၼ်းၸႂ်
 72. တၼ်းထိင်ႇ
 73. တၼ်းၼႆ
 74. တၼ်းသဝ်း
 75. တၼ်းသိၵ်ႈ
 76. တၼ်းသၢင်း
 77. တၼ်းႁၼ်
 78. တၼ်းႁဵင်း
 79. တၼ်းႁဵတ်း
 80. တၼ်းဢွၼ်
 81. တၼ်ၸႂ်
 82. တၼ်ၸႂ်တၼ်ၶေႃး
 83. တၼ်တိၵ်း
 84. တၼ်ပိင်း
 85. တၼ်ႇတႃႇရီႇ
 86. တၼ်ႇၼႃႇ
 87. တၼ်ႇၼႃႇၵုမ်ႈႁူဝ်
 88. တၼ်ႇၼႃႇရႃႇၵႃႉ
 89. တပႄး
 90. တပ်း
 91. တပ်းတႃး
 92. တပ်းပွတ်ႇႁူဝ်ၸႂ်
 93. တပ်ႉ
 94. တပ်ႉၵမ်ႉသိုၵ်း
 95. တပ်ႉၵွင်
 96. တပ်ႉငဝ်ႈ
 97. တပ်ႉၸိုင်ႈ
 98. တပ်ႉၸုမ်း
 99. တပ်ႉတိူင်း
 100. တပ်ႉတႅၵ်ႇ
 101. တပ်ႉထႅဝ်
 102. တပ်ႉၼမ်ႉ
 103. တပ်ႉပိုၼ်
 104. တပ်ႉပိုၼ်ယႂ်ႇ
 105. တပ်ႉပၢင်သဝ်း
 106. တပ်ႉပႆလိၼ်
 107. တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
 108. တပ်ႉၽႄ
 109. တပ်ႉမတေႃႇ
 110. တပ်ႉမႃႉ
 111. တပ်ႉမုၵ်ႉ
 112. တပ်ႉမူး
 113. တပ်ႉမူၵ်း
 114. တပ်ႉမူႇ
 115. တပ်ႉမႄႈ
 116. တပ်ႉလိုၼ်း
 117. တပ်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
 118. တပ်ႉလူင်
 119. တပ်ႉလူမ်း
 120. တပ်ႉလူႉ
 121. တပ်ႉသိုၵ်း
 122. တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
 123. တပ်ႉသုမ်
 124. တပ်ႉႁူဝ်
 125. တပ်ႉဢွၼ်ႇ
 126. တပ်ႉဢိုတ်း
 127. တပ်ႉဢူး
 128. တမၢၼ်ႇ
 129. တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ်
 130. တမ်
 131. တမ်း
 132. တမ်းၶဝ်ႈ
 133. တမ်းၶွၼ်ႇ
 134. တမ်းၶၢႆ
 135. တမ်းၸႂ်
 136. တမ်းပူႇ
 137. တမ်းၽီ
 138. တမ်ၶဝ်ႈ
 139. တမ်ၸီး
 140. တမ်ၸီးပွင်ႇ
 141. တမ်တႅင်း
 142. တမ်ၽွင်
 143. တမ်သႂ်ႇ
 144. တမ်ႇ
 145. တမ်ႇငႃႈ
 146. တမ်ႇတိူင်း
 147. တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်
 148. တမ်ႇႁုၵ်ႇ
 149. တမ်ႈ
 150. တမ်ႈတီႈ
 151. တမ်ႈတီႈဝၢၼ်းသဝ်း
 152. တယလူဝ်ႇ
 153. တရႃး
 154. တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ
 155. တရေႃး
 156. တြႃး
 157. တြီႉၵတုၵ်ႈ
 158. တလႅင်း
 159. တလၢင်း
 160. တလၢင်းၶဝ်ႈ
 161. တလၢင်းယဵပ်ႇၶဝ်ႈ
 162. တဝ်
 163. တဝ်း
 164. တဝ်းၶဵဝ်
 165. တဝ်ၶူဝ်ႈ
 166. တဝ်မေႃႈ
 167. တဝ်ယူင်း
 168. တဝ်ႁႃ
 169. တဝ်ဢုတ်ႇ
 170. တဝ်ႇ
 171. တဝ်ႇၶမ်း
 172. တဝ်ႇတုၵ်း
 173. တဝ်ႇၼမ်ႉ
 174. တဝ်ႇလွႆ
 175. တဝ်ႇလေး
 176. တဝ်ႇႁႄႉ
 177. တဝ်ႈ
 178. တဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်း
 179. တဝ်ႈၼူမ်း
 180. တဝ်ႈလႅင်
 181. တဝ်ႈဢူၼ်ႇ
 182. တဝ်ႉ
 183. တဝ်ႉၵၼ်
 184. တဝ်ႉၵၢင်း
 185. တဝ်ႉၶွၼ်ႉ
 186. တဝ်ႉၸႂ်တဝ်ႉၶေႃး
 187. တဝ်ႉပရၢတ်ႈ
 188. တဝ်ႉမိုဝ်း
 189. တဝ်ႉလုၵ်ႉ
 190. တဝ်ႉဢႅင်ႈတဝ်ႉဢႅဝ်
 191. တွၵ်း
 192. တွၵ်းၵွၵ်း
 193. တွၵ်းၵွၵ်းတႅၵ်းၵႅၵ်း
 194. တွၵ်းတွၵ်း
 195. တွၵ်းတွၵ်းတႅၵ်းတႅၵ်း
 196. တွၵ်းသႂ်ႇ
 197. တွၵ်ႇ
 198. တွၵ်ႇၶိုၼ်ႈ
 199. တွၵ်ႇၸပ်း
 200. တွၵ်ႇၸုမ်ႈ
 201. တွၵ်ႇၸၢၵ်ႈ
 202. တွၵ်ႇတၼ်းသိၵ်ႈ
 203. တွၵ်ႇတွႆး
 204. တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ
 205. တွၵ်ႇတႅင်းၶႃး
 206. တွၵ်ႇတႅမ်
 207. တွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်း
 208. တွၵ်ႇၽိဝ်
 209. တွၵ်ႇၽိူၵ်ႇ
 210. တွၵ်ႇမတ်ႉ
 211. တွၵ်ႇမိၵ်ႈ
 212. တွၵ်ႇယွႆႈ
 213. တွၵ်ႇလဵၵ်းမၢႆႇၼႃး
 214. တွၵ်ႇသႂ်ႇ
 215. တွၵ်ႇသၢၼ်
 216. တွၵ်ႇႁွင်
 217. တွၵ်ႈ
 218. တွၵ်ႈတမ်
 219. တွၵ်ႈသၢတ်ႈ
 220. တွၵ်ႉၵႄႉ
 221. တွၵ်ႉတွၵ်ႉ
 222. တွၵ်ႉတႄႉ
 223. တွၵ်ႉတႅၵ်ႉ
 224. တွင်
 225. တွင်း
 226. တွင်းၸၢတ်ႈ
 227. တွင်းပၢၼ်ႇ
 228. တွင်းမၢတ်ႈ
 229. တွင်းလိုမ်း
 230. တွင်းလိူင်
 231. တွင်းလႅင်
 232. တွင်းလၢၼ်း
 233. တွင်းဝႆႉ
 234. တွင်းသရၢၵ်ႈ
 235. တွင်ၵူၺ်ႈ
 236. တွင်ၵၢပ်ႇမၢၵ်ႇမူႉ
 237. တွင်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ
 238. တွင်ၶဝ်ႈၶႄႇ
 239. တွင်ၶုတ်း
 240. တွင်ၸိင်
 241. တွင်ထႃႇပၼႃႇ
 242. တွင်ပေႃမၼ်
 243. တွင်ၽၵ်းပိင်ႈ
 244. တွင်ၽၵ်းပိင်ႈလႅင်
 245. တွင်ယွင်
 246. တွင်ယူၵ်ႇ
 247. တွင်ႇ
 248. တွင်ႇၵၢဝ်ႈ
 249. တွင်ႇၶႃ
 250. တွင်ႇတွႆႈ
 251. တွင်ႇတွႆႈသိူဝ်ႈ
 252. တွင်ႇၼွင်ႈ
 253. တွင်ႇမူၺ်း
 254. တွင်ႇမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ
 255. တွင်ႇလႃႈ
 256. တွင်ႇလိူဝ်း
 257. တွင်ႇဝူၺ်း
 258. တွင်ႇသူႇ
 259. တွင်ႇႁူ
 260. တွင်ႇဢူႇ
 261. တွင်ႈ
 262. တွင်ႈၸႂ်
 263. တွင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ
 264. တွင်ႈထူဝ်း
 265. တွင်ႈထၢမ်
 266. တွင်ႈၼမ်ႉ
 267. တွင်ႈမွၵ်ႇ
 268. တွင်ႈလၢႆးမွၵ်ႇ
 269. တွင်ႈႁိင်ႇ
 270. တွင်ႈႁဵတ်း
 271. တွင်ႈႁၢင်ႈၵူၼ်း
 272. တွင်ႉ
 273. တွင်ႉၵႂႃႇ
 274. တွင်ႉၵႂ်ႈ
 275. တွင်ႉၵႅၼ်း
 276. တွင်ႉၶျုပ်ႈ
 277. တွင်ႉၶူၼ်ႉ
 278. တွင်ႉၶူပ်း
 279. တွင်ႉၸႄး
 280. တွင်ႉၸဵပ်း
 281. တွင်ႉတႄးၼႃး
 282. တွင်ႉတဵမ်
 283. တွင်ႉထွၵ်ႇ
 284. တွင်ႉထၢတ်ႇ
 285. တွင်ႉၼွင်ႇ
 286. တွင်ႉၼွႆႉ
 287. တွင်ႉပျေႃႉ
 288. တွင်ႉပွင်း
 289. တွင်ႉပွင်ႇ
 290. တွင်ႉပိၵ်ႉ
 291. တွင်ႉၽိုၼ်ႉ
 292. တွင်ႉမေႃး
 293. တွင်ႉမႆႈ
 294. တွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈ
 295. တွင်ႉမႆႈတွင်ႉလိူတ်ႇ
 296. တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉ
 297. တွင်ႉမႆႈသႆႈလိူတ်ႇ
 298. တွင်ႉယိုတ်း
 299. တွင်ႉယၢၼ်း
 300. တွင်ႉလိမ်ႇ
 301. တွင်ႉလိူတ်ႇ
 302. တွင်ႉလီ
 303. တွင်ႉလူႉ
 304. တွင်ႉသတ်ႉ
 305. တွင်ႉသူတ်ႇ
 306. တွင်ႉသႄႇ
 307. တွင်ႉႁွင်ႉ
 308. တွင်ႉႁွၼ်ႉ
 309. တွင်ႉဢိဝ်ႈ
 310. တွင်ႉဢႄႇ
 311. တွတ်း
 312. တွတ်းၼွတ်း
 313. တွတ်ႇ
 314. တွတ်ႈ
 315. တွတ်ႈၸွမ်ႇ
 316. တွတ်ႈတွတ်ႈ
 317. တွတ်ႈတႅတ်ႈ
 318. တွၼ်
 319. တွၼ်း
 320. တွၼ်ယႃႈ
 321. တွၼ်သဵင်ႈ
 322. တွၼ်ႁမ်
 323. တွၼ်ဢမ်ႇလီ
 324. တွၼ်ႇ
 325. တွၼ်ႈ
 326. တွၼ်ႈတႃႇ
 327. တွၼ်ႈယႃႈယႃ
 328. တွၼ်ႈလိၵ်ႈ
 329. တွၼ်ႈသပ်းလႅင်း
 330. တွၼ်ႈႁပ်ႉ
 331. တွၼ်ႉ
 332. တွပ်း
 333. တွပ်းႁူ
 334. တွပ်းႁၢင်
 335. တွပ်ႇ
 336. တွပ်ႇၵႂၢမ်း
 337. တွပ်ႇၵႄႈ
 338. တွပ်ႇၶိုၼ်း
 339. တွပ်ႇတႅၼ်း
 340. တွပ်ႇထဵင်
 341. တွပ်ႇလၢတ်ႈ
 342. တွပ်ႇဝႃႈ
 343. တွပ်ႇႁဵတ်း
 344. တွပ်ႈ
 345. တွပ်ႈႁူဝ်ၶႃး
 346. တွပ်ႈႁူဝ်တူင်
 347. တွပ်ႉတွပ်ႉ
 348. တွပ်ႉတွပ်ႉတႅပ်ႉတႅပ်ႉ
 349. တွမ်
 350. တွမ်ၶဝ်ႇတွမ်ၶႃ
 351. တွမ်ၸူႉ
 352. တွမ်တုမ်
 353. တွမ်သူပ်းတွမ်ပၢၵ်ႇ
 354. တွမ်ႇ
 355. တွမ်ႇတွမ်ႇဢွၼ်ႇ
 356. တွမ်ႈ
 357. တွမ်ႈၶေႃး
 358. တွမ်ႈတႅမ်ႈ
 359. တွမ်ႈတၢင်း
 360. တွႃး
 361. တွႃႇရႃႉ
 362. တွႃႇရႃႉၵဝ်ႈပႃး
 363. တွႃႉ
 364. တွႆ
 365. တွႆး
 366. တွႆးတွႆး
 367. တွႆးပပ်ႉ
 368. တွႆးရထႃး
 369. တွႆးလိၵ်ႈ
 370. တွႆးႁူဝ်
 371. တွႆပွႆး
 372. တွႆႇ
 373. တွႆႇတွင်ႈ
 374. တွႆႇလင်
 375. တွႆႇသၢႆလိၵ်ႈ
 376. တွႆႇသၢႆလူမ်း
 377. တွႆႇႁႆႈ
 378. တွႆႈ
 379. တႂင်ႇ
 380. တႂၢၵ်ႈ
 381. တႂၢၵ်ႈၵၼၢၼ်း
 382. တႂၢၵ်ႈၶီႈတႂၢၵ်ႈယဵဝ်ႈ
 383. တႂၢၵ်ႈၶူပ်းၵၼ်
 384. တႂၢၵ်ႈၸႂ်
 385. တႂၢၵ်ႈၼပ်ႉ
 386. တႂၢၵ်ႈပေႇတၢင်ႇ
 387. တႂၢၵ်ႈမႅၼ်ႈၵၼ်
 388. တႂၢၵ်ႈယွႆႈတႂၢၵ်ႈယႅမ်း
 389. တႂၢၵ်ႈသူပ်း
 390. တႂၢၵ်ႈဢၢၼ်ႇ
 391. တႂၢင်း
 392. တႂၢင်းလႃႉ
 393. တႂ်
 394. တႂ်း
 395. တႂ်းၵိူဝ်း
 396. တႂ်ႈ
 397. တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်
 398. တႂ်ႈတႃ
 399. တႂ်ႈတိၼ်တႂ်ႈမိုဝ်း
 400. တႂ်ႈမိုဝ်း
 401. တႂ်ႈလၢင်ႈ
 402. တႂ်ႈႁူတႂ်ႈတႃ
 403. တႃ
 404. တႃး
 405. တႃးၼမ်ႉမဵၼ်
 406. တႃးၼမ်ႉယႃႈ
 407. တႃးယႃႈယႃ
 408. တႃၵွႆႈ
 409. တႃၵိၼ်
 410. တႃၵႅၵ်း
 411. တႃၵႅဝ်း
 412. တႃၵၢၼ်
 413. တႃၵၢၼ်တႃငၢၼ်း
 414. တႃၵၢၼ်ႉ
 415. တႃၵၢဝ်း
 416. တႃၵႆႇ
 417. တႃၶႃႇ
 418. တႃၶူင်ႈ
 419. တႃၶႄ
 420. တႃၶႄလဵၵ်း
 421. တႃငေႈ
 422. တႃၸဵပ်း
 423. တႃတင်ႈ
 424. တႃတၼ်
 425. တႃတိၼ်
 426. တႃတိၼ်ႇ
 427. တႃတူၺ်ႇ
 428. တႃတေႃႈ
 429. တႃထုၵ်ႇၼူၵ်ႉ
 430. တႃၼွၼ်း
 431. တႃၼွၼ်းၸိုၼ်ႈ
 432. တႃၼွၼ်းယႂ်ႇ
 433. တႃၼွၼ်းလူႉ
 434. တႃၼွၼ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ
 435. တႃၼွၼ်းဢေႇ
 436. တႃပွင်ႇ
 437. တႃပွင်ႇတႃလႅင်း
 438. တႃပိၼ်ႈ
 439. တႃပူမ်
 440. တႃပူမ်တႃမႅၼ်း
 441. တႃပၢႆႇၸၢႆႉ
 442. တႃၽိူၵ်ႇ
 443. တႃၽီႇ
 444. တႃၽေႉ
 445. တႃၽေႉယႅမ်ႉယႅမ်ႉ
 446. တႃၽဵတ်း
 447. တႃၽႅပ်ႉ
 448. တႃၽၢင်း
 449. တႃၽၢႆ
 450. တႃမျၢတ်ႈ
 451. တႃမွင်း
 452. တႃမွတ်ႇ
 453. တႃမွတ်ႇၽၢႆႇၼိုင်ႈ
 454. တႃမွတ်ႇလိပ်း
 455. တႃမွႆႈ
 456. တႃမိတ်း
 457. တႃမိုၼ်း
 458. တႃမိုဝ်း
 459. တႃမီးတေႃႈ
 460. တႃမူဝ်း
 461. တႃမႅတ်း
 462. တႃမၢတ်ႇ
 463. တႃမၢၼ်ႈတႃမိူင်း
 464. တႃမႆႉ
 465. တႃမႆႉတႃတွၵ်ႇ
 466. တႃယုပ်း
 467. တႃလမ်
 468. တႃလွၵ်း
 469. တႃလိူၵ်ႇ
 470. တႃလိူၵ်ႇတႃၵိုဝ်
 471. တႃလိူင်
 472. တႃလိူဝ်ႈ
 473. တႃလုၵ်း
 474. တႃလူႉ
 475. တႃလႅင်း
 476. တႃလႅတ်း
 477. တႃလႅဝ်
 478. တႃလၢႆး
 479. တႃလၢႆးလဵၼ်း
 480. တႃလႆႈ
 481. တႃသုမ်ႈ
 482. တႃသူၺ်
 483. တႃသႅင်
 484. တႃသႅပ်ႇ
 485. တႃႁုၵ်ႇ
 486. တႃႁေႃ
 487. တႃႁေႈ
 488. တႃဢွၵ်ႇ
 489. တႃဢွၼ်ႇတႃဢိတ်း
 490. တႃဢူၼ်ႈ
 491. တႃႇ
 492. တႃႇၶဝ်ႈ
 493. တႃႇၶဝ်ႈၶမ်ႈ
 494. တႃႇၶဝ်ႈၼႂ်
 495. တႃႇတၢၵ်ႈ
 496. တႃႇထူႉပေႇတႃႉ
 497. တႃႇၼႃႉ
 498. တႃႇယၵႃႇ
 499. တႃႇယၵႃႇမႃႉ
 500. တႃႇယႃႇ
 501. တႃႇလီႇ
 502. တႃႇဝတိင်ႇသႃႇ
 503. တႃႇဝုၼ်ႇ
 504. တႃႇသေႇ
 505. တႃႈ
 506. တႃႈၵႃးၸၢင်ႈ
 507. တႃႈၶူဝ်း
 508. တႃႈၶူဝ်ႁိူဝ်း
 509. တႃႈတဵင်
 510. တႃႈတၢင်ႇ
 511. တႃႈၼမ်ႉ
 512. တႃႈၽင်ႇၼမ်ႉ
 513. တႃႈရထႃး
 514. တႃႈလၢႆႇ
 515. တႃႈႁွင်ႈႁိူဝ်း
 516. တႃႈႁိူဝ်း
 517. တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်
 518. တႃႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉ
 519. တႃႉ
 520. တႃႉၵၼ်
 521. တႃႉၵႂၢမ်းၵၼ်
 522. တႃႉၶဵင်ႇ
 523. တႃႉတိူင်း
 524. တႃႉတိူင်းမၼ်း
 525. တႃႉတီႉယႃႉ
 526. တႃႉမႃႇၵထႃႉၵၼ်
 527. တႃႉသမႃႉ
 528. တႃႉသႃႉ
 529. တိ
 530. တိၵ်းတိၵ်း
 531. တိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 532. တိၵ်ႉထီႉ
 533. တိၵ်ႉပႃႉၸႅၵ်ႉၶူႉ
 534. တိင်း
 535. တိင်းၶၼ်
 536. တိင်းတိင်း
 537. တိင်းတိင်းတွင်းတွင်း
 538. တိင်းတူဝ်
 539. တိင်းပႃး
 540. တိင်ႇ
 541. တိင်ႇငိူၵ်ႈ
 542. တိင်ႇငူင်း
 543. တိင်ႇတိဝ်း
 544. တိင်ႇတုမ်း
 545. တိင်ႈတိင်ႈ
 546. တိင်ႉ
 547. တိတ်း
 548. တိတ်းၸပ်း
 549. တိတ်းၸႂ်
 550. တိတ်းတိတ်း
 551. တိတ်းတိတ်းတၢတ်းတၢတ်း
 552. တိတ်းတေႃႇ
 553. တိတ်းယႃႈ
 554. တိတ်ႉတိတ်ႉ
 555. တိၼ်
 556. တိၼ်း
 557. တိၼ်းတွၼ်း
 558. တိၼ်းႁဝ်
 559. တိၼ်ၵွႆႈ
 560. တိၼ်ၵႃ
 561. တိၼ်ၶႂၢင်ႇ
 562. တိၼ်ၶူၼ်ႁူဝ်
 563. တိၼ်ၶႄႉ
 564. တိၼ်ၶၢပ်ႇ
 565. တိၼ်တိၼ်
 566. တိၼ်ၼၵ်း
 567. တိၼ်ပိၼ်ႈ
 568. တိၼ်ပိၼ်ႈလူမ်ႉ
 569. တိၼ်ပုတ်း
 570. တိၼ်ၽႃႉ
 571. တိၼ်ၽိူၼ်
 572. တိၼ်ၽူမ်
 573. တိၼ်လူႉ
 574. တိၼ်သပိတ်ႈ
 575. တိၼ်သိၼ်
 576. တိၼ်ႁၵ်း
 577. တိၼ်ဢမ်ႇလီ
 578. တိၼ်ႇ
 579. တိၼ်ႇၶူႈလင်
 580. တိၼ်ႇၼူမ်း
 581. တိၼ်ႇမၢၵ်ႇ
 582. တိၼ်ႇသူပ်း
 583. တိၼ်ႇႁီ
 584. တိၼ်ႇႁူ
 585. တိပ်းတိပ်း
 586. တိပ်းတိပ်းတွပ်းတွပ်း
 587. တိပ်ႇ
 588. တိပ်ႇၸႂ်
 589. တိပ်ႇၸႂ်တိပ်ႇၶေႃး
 590. တိဝ်ႈ
 591. တိဝ်ႈႁိဝ်ႈ
 592. တိုၵ်း
 593. တိုၵ်းၵိုၵ်း
 594. တိုၵ်းတေႃး
 595. တိုၵ်းတၢၼ်းသၢင်း
 596. တိုၵ်းၼမ်ႉ
 597. တိုၵ်းၼူမ်း
 598. တိုၵ်းပၼ်
 599. တိုၵ်းပႅတ်ႈ
 600. တိုၵ်းၽိုၼ်းတိုၵ်းၽႆး
 601. တိုၵ်းၽႆး
 602. တိုၵ်းယႃႈယႃ
 603. တိုၵ်းယူင်း
 604. တိုၵ်းလဝ်ႈ
 605. တိုၵ်းသိုၵ်း
 606. တိုၵ်းသိုၵ်းၵၢၼ်ႉ
 607. တိုၵ်းသိုၵ်းတိုၵ်းသိူဝ်
 608. တိုၵ်းသိုၵ်းပႄႉ
 609. တိုၵ်းသိုၵ်းသုမ်း
 610. တိုၵ်းသူၼ်း
 611. တိုၵ်းသဵတ်ႈၸႃႇ
 612. တိုၵ်းႁဵတ်း
 613. တိုၵ်ႇ
 614. တိုၵ်ႈတိုၵ်ႈတၵ်ႈတၵ်ႈ
 615. တိုၵ်ႉ
 616. တိုင်
 617. တိုင်း
 618. တိုင်ယိုင်း
 619. တိုင်ႇ
 620. တိုင်ႇၵႂ်ႈ
 621. တိုင်ႇတႂ်ႈတိုင်ႇၼိူဝ်
 622. တိုင်ႇမႅင်းမၼ်း
 623. တိုင်ႇမၢၵ်ႇ
 624. တိုင်ႈ
 625. တိုင်ႈၶရႃႇ
 626. တိုင်ႈၶိုၼ်ႈ
 627. တိုင်ႈၶူႈလင်
 628. တိုင်ႈတိုင်ႈ
 629. တိုင်ႈပီႇ
 630. တိုင်ႈႁႃႇ
 631. တိုင်ႈဢွၵ်ႇ
 632. တိုတ်း
 633. တိုတ်းၶၢတ်ႇ
 634. တိုတ်းၸႂ်တိုတ်းၶေႃး
 635. တိုတ်းဢဝ်ၸႂ်
 636. တိုတ်ႈတိုတ်ႈ
 637. တိုတ်ႈတိုတ်ႈတတ်ႈတတ်ႈ
 638. တိုတ်ႉ
 639. တိုတ်ႉၵၵ်ႉမႃႉ
 640. တိုတ်ႉၸၼ်
 641. တိုတ်ႉတၢႆး
 642. တိုတ်ႉၼႃႈတိုတ်ႉတႃ
 643. တိုတ်ႉလိူၼ်
 644. တိုတ်ႉလၢၵ်ႈ
 645. တိုတ်ႉဝၼ်း
 646. တိုတ်ႉသွင်
 647. တိုတ်ႉသဵင်
 648. တိုတ်ႉႁွင်ႉ
 649. တိုတ်ႉႁွတ်ႈ
 650. တိုတ်ႉႁုၵ်ႉ
 651. တိုတ်ႉႁၢဝ်ႉ
 652. တိုတ်ႉဢဝ်
 653. တိုတ်ႉဢွၵ်ႇ
 654. တိုၼ်း
 655. တိုၼ်းၵႂၢမ်း
 656. တိုၼ်းငိုၼ်း
 657. တိုၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
 658. တိုၼ်းတိုၼ်း
 659. တိုၼ်းတိုၼ်းတၼ်းတၼ်း
 660. တိုၼ်းမီး
 661. တိုၼ်းလႅင်
 662. တိုၼ်းဢလၢင်း
 663. တိုၼ်ႇ
 664. တိုၼ်ႇပၢႆႈ
 665. တိုၼ်ႈ
 666. တိုပ်ႇ
 667. တိုပ်ႈ
 668. တိုပ်ႈၽၢင်ႈ
 669. တိုမ်
 670. တိုမ်ၸႂ်
 671. တိုမ်ႈ
 672. တိုမ်ႈတွၵ်ႇ
 673. တိုဝ်
 674. တိုဝ်း
 675. တိုဝ်းၵမ်
 676. တိုဝ်းၵႂၢမ်းလီ
 677. တိုဝ်းၼႃႇရီႇ
 678. တိုဝ်းပေႇႁူ
 679. တိုဝ်းမွင်းၵူၺ်း
 680. တိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်
 681. တိုဝ်းမၢၼ်ႇတႃ
 682. တိုဝ်းဝႅၼ်
 683. တိုဝ်းသွၵ်းတိၼ်
 684. တိုဝ်ၵႂၢမ်း
 685. တိုဝ်ယုမ်းတိုဝ်ယွမ်ႇ
 686. တိုဝ်ႁဵတ်း
 687. တိုဝ်ႉ
 688. တိုဝ်ႉၶွမ်ႈ
 689. တိုဝ်ႉတႃႈ
 690. တိုဝ်ႉၼမ်ႉ
 691. တိုဝ်ႉႁိူဝ်း
 692. တိုဝ်ႉႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး
 693. တိူၵ်း
 694. တိူၵ်းတိူၵ်း
 695. တိူၵ်းတိူၵ်းတၢၵ်းတၢၵ်း
 696. တိူၵ်ႇ
 697. တိူၵ်ႇၵႃႈ
 698. တိူၵ်ႇၵူမ်
 699. တိူၵ်ႇၼႃး
 700. တိူၵ်ႇၽႅပ်ႉ
 701. တိူၵ်ႇလိူၼ်
 702. တိူၵ်ႇသူၼ်
 703. တိူၵ်ႇႁၢၵ်ႈၽၵ်းမီႇ
 704. တိူၵ်ႈ
 705. တိူၵ်ႈၵႃႈ
 706. တိူၵ်ႈၶူဝ်း
 707. တိူၵ်ႈငႅၵ်ႈ
 708. တိူၵ်ႈတႃႇ
 709. တိူၵ်ႈတိူၵ်ႈ
 710. တိူၵ်ႈတႅၵ်း
 711. တိူၵ်ႈထမ်ႇမၼႃႇ
 712. တိူၵ်ႈထူၼ်ႈ
 713. တိူၵ်ႈပၼ်ႇ
 714. တိူၵ်ႈၽၼ်ႇတႃႇ
 715. တိူၵ်ႈလမ်း
 716. တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ
 717. တိူၵ်ႈလုၵ်း
 718. တိူၵ်ႈသုတ်း
 719. တိူၵ်ႈႁိူၼ်း
 720. တိူၵ်ႈဢႃႇသျႃႉ
 721. တိူၵ်ႈဢုတ်ႇ
 722. တိူၵ်ႈဢူႉရေႃႉပႃႉ
 723. တိူင်း
 724. တိူင်းၵပ်း
 725. တိူင်းမၼ်း
 726. တိူင်ႇ
 727. တိူင်ႇၵျၢမ်း
 728. တိူင်ႇၸဝ်ႈတိူင်ႇၶုၼ်
 729. တိူင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈမိူင်း
 730. တိူင်ႇပၢင်ႇ
 731. တိူင်ႇၽီ
 732. တိူင်ႇႁႃ
 733. တိူတ်း
 734. တိူၼ်း
 735. တိူၼ်လိူၼ်း
 736. တိူၼ်ႇ
 737. တိူပ်ႇ
 738. တိူပ်ႈ
 739. တိူဝ်း
 740. တိူဝ်ႈ
 741. တိူဝ်ႉ
 742. တိူဝ်ႉၸႂ်
 743. တိူဝ်ႉၸႂ်တိူဝ်ႉၶေႃး
 744. တိူဝ်ႉတွၵ်ႈ
 745. တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈ
 746. တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ
 747. တိူဝ်ႉလုၵ်ႈမေးပိူၼ်ႈ
 748. တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ
 749. တီ
 750. တီးတုတ်ႈ
 751. တီၵွင်တီမွင်း
 752. တီႇ
 753. တီႇၵရီႇ
 754. တီႇၵႃႇ
 755. တီႇပလူဝ်ႇမႃႇ
 756. တီႇၽဵဝ်ႈ
 757. တီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇ
 758. တီႇယိူဝ်ႈယႃႈ
 759. တီႈ
 760. တီႈၵၼ်
 761. တီႈၵဝ်ႇ
 762. တီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်
 763. တီႈၵဝ်ႈ
 764. တီႈၵိၼ်
 765. တီႈၵိၼ်တီႈၶူပ်း
 766. တီႈၵိၼ်လဝ်ႈ
 767. တီႈၵၢၼ်
 768. တီႈၶဝ်ႈ
 769. တီႈၶႃႈ
 770. တီႈၶႃႈၼေႃႈ
 771. တီႈၶူဝ်ႇ
 772. တီႈၶႄႉလဵၼ်ႈႁႅင်း
 773. တီႈၶႅၼ်ႈ
 774. တီႈၸဵတ်း
 775. တီႈတင်ႈသဝ်း
 776. တီႈတၼ်းသဝ်း
 777. တီႈတႂ်ႈ
 778. တီႈတိုၵ်းသိုၵ်း
 779. တီႈတိူၵ်ႈ
 780. တီႈတိူၵ်ႈမၼ်း
 781. တီႈတေႃႈလဝ်ႈ
 782. တီႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 783. တီႈတၢင်ႇမႄးႁိူဝ်း
 784. တီႈတႆႈၽႆး
 785. တီႈထႅင်ႈပၼ်ၶူဝ်း
 786. တီႈၼင်ႈ
 787. တီႈၼၼ်ႈ
 788. တီႈၼွၵ်ႈ
 789. တီႈၼွၼ်း
 790. တီႈၼႂ်း
 791. တီႈၼိုင်ႈ
 792. တီႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ
 793. တီႈၼိူဝ်
 794. တီႈပၼ်ယႃႈယႃ
 795. တီႈပၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၽႃႉမႅပ်ႈ
 796. တီႈပၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ
 797. တီႈပျႃးသိုၵ်း
 798. တီႈပွင်ၵၢၼ်
 799. တီႈပိုင်ႈ
 800. တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်
 801. တီႈပိုင်ႈယူႇ
 802. တီႈပိူၼ်ႈ
 803. တီႈပဵင်း
 804. တီႈပႅတ်ႈ
 805. တီႈပႆၶၢင်ႈတၢင်း
 806. တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇ
 807. တီႈၽေႃႇယႃႈယႃ
 808. တီႈမုင်ႈႁၼ်
 809. တီႈမႄးၵႃး
 810. တီႈမၢတ်ႈတီႈတွင်း
 811. တီႈယမ်
 812. တီႈယဝ်ႉတီႈၵွႆ
 813. တီႈယိပ်း
 814. တီႈယိပ်းတီႈၵႅမ်
 815. တီႈယိူင်း
 816. တီႈယိူဝ်းမႃႉ
 817. တီႈယူႇ
 818. တီႈယူႇတီႈသဝ်း
 819. တီႈယူႇတီႈသၢင်ႈ
 820. တီႈလွင်ႇထၢတ်ႈသီႇ
 821. တီႈလွင်ႇၼမ်ႉ
 822. တီႈလွမ်ႉဝူဝ်း
 823. တီႈလိၼ်
 824. တီႈလိၼ်ႁိူၼ်း
 825. တီႈလိုဝ်ႈ
 826. တီႈလဵၼ်ႈ
 827. တီႈလဵၼ်ႈႁႅင်း
 828. တီႈလႅၼ်ႈမႃႉ
 829. တီႈဝႆႉၵႃး
 830. တီႈသွင်
 831. တီႈသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်း
 832. တီႈသိပ်း
 833. တီႈသိပ်းႁႃႈ
 834. တီႈသီႇ
 835. တီႈသုတ်း
 836. တီႈသုတ်းတီႈတိူၵ်ႈ
 837. တီႈသုတ်းတီႈသဵင်ႈ
 838. တီႈသၢမ်
 839. တီႈသၢဝ်း
 840. တီႈႁႃႈ
 841. တီႈႁိၼ်
 842. တီႈႁုင်လဝ်ႈ
 843. တီႈႁူၵ်း
 844. တီႈႁဵတ်းၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း
 845. တီႈႁဵတ်းတီႈသၢင်ႈ
 846. တီႈႁဵတ်းၼင်
 847. တီႈဢွၵ်ႇ
 848. တီႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ
 849. တီႈဢိင်
 850. တီႈဢိင်တီႈပိုင်ႈ
 851. တီႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း
 852. တီႉ
 853. တီႉၺွပ်း
 854. တီႉတိူဝ်ႉ
 855. တီႉတီႉတေႃႉတေႃႉ
 856. တီႉလႆႈ
 857. တီႉဢဝ်
 858. တု
 859. တုၵ်း
 860. တုၵ်းၵုၵ်းတုင်ၵုင်
 861. တုၵ်းၵုၵ်းတၢၵ်း
 862. တုၵ်းတေႃႈ
 863. တုၵ်းယွၼ်းၼီႈ
 864. တုၵ်းသုၵ်း
 865. တုၵ်ႉ
 866. တုၵ်ႉၶႃႉ
 867. တုၵ်ႉၶီႉတႃႉ
 868. တုၵ်ႉပိၵ်ႉၶၼ်ႇတရႃႉၵၢပ်ႈ
 869. တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ
 870. တုင်
 871. တုင်း
 872. တုင်းၵိၼ်
 873. တုင်းငိၼ်း
 874. တုင်းတွင်း
 875. တုင်းထွမ်ႇ
 876. တုင်းမိုဝ်း
 877. တုင်းသွင်ၶွၼ်
 878. တုင်းသွမ်း
 879. တုင်းႁပ်ႉဢဝ်
 880. တုင်းဢဝ်
 881. တုင်းဢွၼ်ႇတႆးဢွၼ်ႇ
 882. တုင်ႈတုင်ႈတင်ႈတင်ႈ
 883. တုၺ်း
 884. တုၺ်းတုၺ်း
 885. တုၺ်ႇ
 886. တုၺ်ႇၵၼ်
 887. တုၺ်ႈ
 888. တုၺ်ႉ
 889. တုတ်း
 890. တုတ်းၼုတ်း
 891. တုတ်းၽိုၼ်း
 892. တုတ်ႇ
 893. တုတ်ႇထိူၼ်ႇ
 894. တုတ်ႇပႃႇ
 895. တုတ်ႇၽႆး
 896. တုတ်ႇႁႆႈ
 897. တုတ်ႈ
 898. တုတ်ႈတုတ်ႈ
 899. တုတ်ႈပိူဝ်ႉ
 900. တုတ်ႈၽိူၵ်ႇ
 901. တုတ်ႉတုတ်ႉ
 902. တုၼ်ႇ
 903. တုၼ်ႈ
 904. တုၼ်ႉ
 905. တုၼ်ႉၶိုၼ်ႈ
 906. တုပ်း
 907. တုပ်းတုပ်းတၢပ်းတၢပ်း
 908. တုပ်းႁူ
 909. တုပ်ႇ
 910. တုပ်ႇၽႅပ်ႉ
 911. တုပ်ႇသူပ်း
 912. တုပ်ႈ
 913. တုမ်
 914. တုမ်း
 915. တုမ်းတွၵ်ႇ
 916. တုမ်တဵင်
 917. တုမ်ထိူၼ်ႇ
 918. တုမ်မွၼ်
 919. တုမ်မႆႉ
 920. တုမ်လဝ်ႈ
 921. တုမ်လဵၵ်း
 922. တုမ်သႂ်ႇ
 923. တုမ်ႁူဝ်
 924. တုမ်ႇ
 925. တုမ်ႇၵုမ်ႇ
 926. တုမ်ႇၶူၼ်ၼိူဝ်ႉ
 927. တုမ်ႇၶူၼ်ၼိူဝ်ႉၵီႈ
 928. တုမ်ႇၶူၼ်ၼိူဝ်ႉပိူဝ်း
 929. တုမ်ႇၶူၼ်ၼၢဝ်
 930. တုမ်ႇၶႆႇမွၵ်ႇ
 931. တုမ်ႇၸဵပ်း
 932. တုမ်ႇၼူမ်း
 933. တုမ်ႇၽီ
 934. တုမ်ႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူ
 935. တုမ်ႇမွၵ်ႇ
 936. တုမ်ႇမၢၼ်းလႅမ်
 937. တုမ်ႇလၢဝ်
 938. တုမ်ႇသိဝ်ႇ
 939. တုမ်ႇသူပ်း
 940. တုမ်ႇသႅင်လၢဝ်
 941. တုမ်ႈ
 942. တုမ်ႈၼမ်ႉ
 943. တုမ်ႉ
 944. တုမ်ႉတမ်ႉ
 945. တုမ်ႉတမ်ႉပႆ
 946. တူ
 947. တူး
 948. တူးတူး
 949. တူၵ်း
 950. တူၵ်းၵႃႈ
 951. တူၵ်းၵႃႈတူၵ်းၶၼ်
 952. တူၵ်းၵဵပ်း
 953. တူၵ်းၵႅၼ်း
 954. တူၵ်းၵၢင်ၸႂ်
 955. တူၵ်းၵၢင်ထိူၼ်ႇၵၢင်ၵဵဝ်
 956. တူၵ်းၶိုင်ႈ
 957. တူၵ်းၸႂ်
 958. တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ
 959. တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ
 960. တူၵ်းတႃ
 961. တူၵ်းတႃႇ
 962. တူၵ်းတႃႈတူၵ်းတၢင်း
 963. တူၵ်းတီႈ
 964. တူၵ်းတူၵ်းတၢၵ်းတၢၵ်း
 965. တူၵ်းတူၵ်းလႅၼ်
 966. တူၵ်းတဵင်
 967. တူၵ်းတႅမ်ႇ
 968. တူၵ်းထွင်ႇ
 969. တူၵ်းထွင်ႇတူၵ်းၵႃး
 970. တူၵ်းထုၵ်ႇ
 971. တူၵ်းၼႃႈ
 972. တူၵ်းၼႃႈႁိူၼ်း
 973. တူၵ်းပွႆးၵႄႈလိၵ်ႈ
 974. တူၵ်းပႃႇၽိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈ
 975. တူၵ်းၽၢၵ်ႈလၢၵ်ႈလိၼ်
 976. တူၵ်းလင်
 977. တူၵ်းလိၵ်ႈတူၵ်းလၢႆး
 978. တူၵ်းလိုၼ်း
 979. တူၵ်းလုၵ်ႈ
 980. တူၵ်းလုၵ်ႈတူၵ်းၽူဝ်
 981. တူၵ်းလုၵ်ႈတူၵ်းမေး
 982. တူၵ်းလူင်း
 983. တူၵ်းလူင်းၵၼ်
 984. တူၵ်းလေႉ
 985. တူၵ်းသင်ႇထုၵ်ႇ
 986. တူၵ်းႁိူၼ်း
 987. တူၵ်းႁၢႆ
 988. တူၵ်းႁၢႆႉ
 989. တူၵ်းဢရႃႇ
 990. တူၵ်းဢွၼ်
 991. တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း
 992. တူၵ်ႇ
 993. တူၵ်ႇယွၼ်း
 994. တူၵ်ႇသူၵ်ႇ
 995. တူၵ်ႇဢၢင်ႈ
 996. တူၵ်ႈတူၵ်ႈ
 997. တူၶႃႈ
 998. တူင်
 999. တူင်း
 1000. တူင်းၶေႃႉ
 1001. တူင်းၼိူဝ်ႉ
 1002. တူင်းပႃ
 1003. တူင်းယွမ်
 1004. တူင်တူၺ်း
 1005. တူင်ဢဝ်
 1006. တူင်ႇ
 1007. တူင်ႇၵႂၢၼ်
 1008. တူင်ႇၶိုမ်း
 1009. တူင်ႇၸိူၵ်ႈ
 1010. တူင်ႇၸၢၵ်ႈၵျႃႇ
 1011. တူင်ႇမိူင်း
 1012. တူင်ႇမူၼ်း
 1013. တူင်ႇသိၼ်ႈ
 1014. တူင်ႇႁႅဝ်ႉ
 1015. တူင်ႈ
 1016. တူင်ႈၼႃး
 1017. တူင်ႈပွင်ႇ
 1018. တူင်ႈပွင်ႇဝၢႆးၽိူင်း
 1019. တူင်ႈႁႆႈ
 1020. တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး
 1021. တူင်ႈႁႆႈယွင်းၼႃး
 1022. တူင်ႉ
 1023. တူင်ႉၶွၼ်း
 1024. တူင်ႉတၵ်ႉ
 1025. တူင်ႉတိုၼ်ႇ
 1026. တူင်ႉၼိုင်
 1027. တူၺ်
 1028. တူၺ်း
 1029. တူၺ်းၵိၼ်
 1030. တူၺ်းၸမ်ႈ
 1031. တူၺ်းလွမ်
 1032. တူၺ်းလိၵ်ႈ
 1033. တူၺ်းလူ
 1034. တူၺ်းသိမ်းလုမ်းလႃး
 1035. တူၺ်းသီႇတူၺ်းႁႃႈ
 1036. တူၺ်းႁႃ
 1037. တူၺ်းႁဵတ်း
 1038. တူၺ်ႇ
 1039. တူၺ်ႇၵူၺ်ႇ
 1040. တူတ်း
 1041. တူတ်းလၼ်
 1042. တူတ်းသူႇ
 1043. တူၼ်
 1044. တူၼ်း
 1045. တူၼ်းလွႆ
 1046. တူၼ်တူဝ်
 1047. တူၼ်ႇ
 1048. တူၼ်ႇၶူမ်း
 1049. တူၼ်ႈ
 1050. တူၼ်ႈၵရဝူၺ်း
 1051. တူၼ်ႈၵဝ်ႉ
 1052. တူၼ်ႈၵဝ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း
 1053. တူၼ်ႈၵွင်ႉ
 1054. တူၼ်ႈၵုင်ႈလႅင်
 1055. တူၼ်ႈၵူၺ်ႈ
 1056. တူၼ်ႈၵႅၼ်တၢင်ႈ
 1057. တူၼ်ႈၵၢမ်ႇ
 1058. တူၼ်ႈၵၢမ်ႇၵဝ်ႇ
 1059. တူၼ်ႈၵၢဝ်
 1060. တူၼ်ႈၵၢဝ်း
 1061. တူၼ်ႈၶဝ်ႈ
 1062. တူၼ်ႈၶွၵ်ႈ
 1063. တူၼ်ႈၶႄႉ
 1064. တူၼ်ႈၶၢမ်း
 1065. တူၼ်ႈၸုၼ်ႇပလုၼ်ႇ
 1066. တူၼ်ႈတပေႇသႃႇ
 1067. တူၼ်ႈတွင်မုၵ်ႈ
 1068. တူၼ်ႈတဵၼ်း
 1069. တူၼ်ႈတၢင်းလူႇ
 1070. တူၼ်ႈတၢင်ႈ
 1071. တူၼ်ႈထၼီႉ
 1072. တူၼ်ႈထၢၼ်
 1073. တူၼ်ႈၼွတ်ႈ
 1074. တူၼ်ႈၼိဝ်ႉ
 1075. တူၼ်ႈပျၢတ်ႈသၢတ်ႈ
 1076. တူၼ်ႈပေႃမၼ်
 1077. တူၼ်ႈပေႇ
 1078. တူၼ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်
 1079. တူၼ်ႈၽႃၽႄ
 1080. တူၼ်ႈၽိၼ်ႇ
 1081. တူၼ်ႈမွၵ်ႇ
 1082. တူၼ်ႈမိင်ႈ
 1083. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵဵင်
 1084. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်
 1085. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ
 1086. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး
 1087. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ်
 1088. တူၼ်ႈမႆႉ
 1089. တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ
 1090. တူၼ်ႈမႆႉၼိမ်
 1091. တူၼ်ႈမႆႉၼိဝ်ႉ
 1092. တူၼ်ႈမႆႉမွၼ်း
 1093. တူၼ်ႈမႆႉယူမ်း
 1094. တူၼ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈ
 1095. တူၼ်ႈယူး
 1096. တူၼ်ႈသၼၢပ်ႇၶႃး
 1097. တူၼ်ႈသပျေႇ
 1098. တူၼ်ႈသႃ
 1099. တူၼ်ႈသဵဝ်ႈ
 1100. တူၼ်ႈသၢင်းၽေႃးၽူႈ
 1101. တူၼ်ႈႁိူၼ်းတူၼ်ႈယေး
 1102. တူၼ်ႈႁေႃလူမ်း
 1103. တူၼ်ႈဢွႆႈ
 1104. တူၼ်ႉ
 1105. တူၼ်ႉၶိုၼ်ႈ
 1106. တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ
 1107. တူပ်း
 1108. တူပ်းၵႅမ်ႈ
 1109. တူပ်းပိၵ်ႇ
 1110. တူပ်းပူၺ်း
 1111. တူပ်းမိုဝ်း
 1112. တူပ်းသႂ်ႇ
 1113. တူပ်ႇ
 1114. တူပ်ႇၼၢၵ်ႈ
 1115. တူပ်ႇပူၺ်း
 1116. တူပ်ႇပူပ်ႇ
 1117. တူပ်ႈတူပ်ႈတၢပ်ႈတၢပ်ႈ
 1118. တူပ်ႉ
 1119. တူပ်ႉၵႂႃႇတူပ်ႉမႃး
 1120. တူပ်ႉၶူဝ်း
 1121. တူပ်ႉတီႈတူပ်ႉတၢပ်ႉ
 1122. တူပ်ႉၼႅပ်ႇ
 1123. တူပ်ႉသွၵ်ႇ
 1124. တူမ်
 1125. တူမ်း
 1126. တူမ်းတႃ
 1127. တူမ်းတူဝ်း
 1128. တူမ်းတၢင်းဢၢႆ
 1129. တူမ်ဝၢၼ်
 1130. တူမ်ႈ
 1131. တူမ်ႈၶိုဝ်ႇ
 1132. တူမ်ႈယိုၵ်းယၵ်း
 1133. တူမ်ႈသူမ်ႈ
 1134. တူရႃႇသီႇ
 1135. တူဝ်
 1136. တူဝ်း
 1137. တူဝ်းတွၼ်း
 1138. တူဝ်ၵၼၢၼ်း
 1139. တူဝ်ၵၼ်ႈ
 1140. တူဝ်ၵဝ်ႇ
 1141. တူဝ်ၵႃႇယႃႉ
 1142. တူဝ်ၵူၼ်း
 1143. တူဝ်ၶၼ်ႇတႃႇ
 1144. တူဝ်ၸႂ်
 1145. တူဝ်တိုင်ႇ
 1146. တူဝ်တူႇ
 1147. တူဝ်တူႇတူဝ်ၼဝ်ႈ
 1148. တူဝ်တၢႆ
 1149. တူဝ်ထိူၼ်ႇ
 1150. တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ
 1151. တူဝ်ၼပ်ႉ
 1152. တူဝ်ၼပ်ႉတူဝ်ဢၢၼ်ႇ
 1153. တူဝ်ၼဝ်ႈ
 1154. တူဝ်ၼဵင်ႈ
 1155. တူဝ်ၼၢင်း
 1156. တူဝ်ပဝ်ႇ
 1157. တူဝ်ပူၺ်
 1158. တူဝ်ၽၵ်း
 1159. တူဝ်မၼ်း
 1160. တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ
 1161. တူဝ်မၢဝ်ႇ
 1162. တူဝ်မၢႆ
 1163. တူဝ်မၢႆၸႅၼ်ႇ
 1164. တူဝ်လိၵ်ႈ
 1165. တူဝ်လိပ်း
 1166. တူဝ်လူင်
 1167. တူဝ်လၢၵ်ႈ
 1168. တူဝ်လၢႆလၢႆ
 1169. တူဝ်သတ်း
 1170. တူဝ်သတ်းတတ်းၸႂ်
 1171. တူဝ်ဢမ်ႇလၢႆ
 1172. တူဝ်ဢၢၼ်ႇ
 1173. တူဝ်ႈ
 1174. တူဝ်ႈၸွတ်ႇ
 1175. တူဝ်ႈတၼ်း
 1176. တူဝ်ႈတူဝ်ႈ
 1177. တူႇ
 1178. တူႇၼဝ်ႈ
 1179. တူႇမဵၼ်
 1180. တူႇရီႉယႃႇ
 1181. တူႇလႃႇ
 1182. တူႈ
 1183. တူႈတမ်ႇ
 1184. တူႉ
 1185. တူႉၵတီႉ
 1186. တူႉၵုၵ်ႉ
 1187. တူႉၸရိူၵ်ႈ
 1188. တူႉၺွၼ်ႇၵျႃးယေးမူး
 1189. တူႉတီႉယႃႉ
 1190. တူႉတႅၵ်ႈ
 1191. တူႉၼူႉ
 1192. တူႉယိူင်ႈ
 1193. တေ
 1194. တေတၢႆ
 1195. တေမႃး
 1196. တေႃ
 1197. တေႃး
 1198. တေႃးႁုၵ်ႇ
 1199. တေႃပီႇၽိူင်း
 1200. တေႃမႆႉ
 1201. တေႃယိူဝ်ႈ
 1202. တေႃလၵ်း
 1203. တေႃလွၵ်ႇ
 1204. တေႃလူင်
 1205. တေႃလႅမ်
 1206. တေႃဢွၼ်ႇ
 1207. တေႃႇ
 1208. တေႃႇၵၼ်
 1209. တေႃႇၵႄး
 1210. တေႃႇၵႆႇ
 1211. တေႃႇၸေး
 1212. တေႃႇၸေႃး
 1213. တေႃႇတႃ
 1214. တေႃႇတူမ်းတႃ
 1215. တေႃႇတေႃႇ
 1216. တေႃႇတေႃႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ
 1217. တေႃႇတၢင်း
 1218. တေႃႇထိုင်
 1219. တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ
 1220. တေႃႇထီႇ
 1221. တေႃႇၼႃႈ
 1222. တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ
 1223. တေႃႇပႄႉ
 1224. တေႃႇပၢႆႈတဵတ်ႇ
 1225. တေႃႇၽီ
 1226. တေႃႇၽၢႆႉ
 1227. တေႃႇၽၢႆႉၸေႈ
 1228. တေႃႇမေႃႈ
 1229. တေႃႇမႅပ်ႉ
 1230. တေႃႇမၢၵ်ႇၶႂၢင်ႇ
 1231. တေႃႇမၢၵ်ႇတႅဝ်ႇ
 1232. တေႃႇမၢၵ်ႇမေႈ
 1233. တေႃႇယေႃႇ
 1234. တေႃႇလွၼ်း
 1235. တေႃႇလႃႇ
 1236. တေႃႇလူင်
 1237. တေႃႇသုမ်း
 1238. တေႃႇႁွတ်ႈ
 1239. တေႃႇႁႄႉ
 1240. တေႃႈ
 1241. တေႃႈၵွႆး
 1242. တေႃႈၵႃႈ
 1243. တေႃႈယင်း
 1244. တေႃႈလၵ်း
 1245. တေႃႈလဝ်ႈ
 1246. တေႃႈလဵဝ်
 1247. တေႃႈဝႃႈၼၼ်
 1248. တေႃႈဝႃႈၼၼ်ၵေႃႈ
 1249. တေႃႈဝႃႈၼၼ်သေၵေႃႈ
 1250. တေႃႈႁႂ်ႈ
 1251. တေႃႉ
 1252. တေႃႉၵႂႃႇ
 1253. တေႃႉတေႃႉ
 1254. တေႃႉတႄႉ
 1255. တေႃႉတၢင်ႇ
 1256. တေႃႉၼေႃႉ
 1257. တေႃႉမႃး
 1258. တေႃႉလူင်း
 1259. တေႃႉဢဝ်
 1260. တေႇၸေႃႇ
 1261. တေႇဝတၢတ်ႈ
 1262. တေႇဝႃႇ
 1263. တေႇဝိင်ႉ
 1264. တေႇဝီႇ
 1265. တေႇဝေႃး
 1266. တေႇသၼႃႇ
 1267. တေႇသႃႉ
 1268. တေႇသႃႉၸႃႉရီႇ
 1269. တႄ
 1270. တႄး
 1271. တႄးတလႄး
 1272. တႄးၼွင်
 1273. တႄးၼႃး
 1274. တႄးလွႆ
 1275. တႄးဝႅတ်း
 1276. တႄးႁိၼ်တႄးသၢႆး
 1277. တႄႇ
 1278. တႄႇငဝ်ႈ
 1279. တႄႇငဝ်ႈၵႂၢမ်း
 1280. တႄႇၸႃႉ
 1281. တႄႇၸႃႉႁူဝ်ပိုင်း
 1282. တႄႇတင်ႈ
 1283. တႄႇပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ
 1284. တႄႇပဵၼ်
 1285. တႄႇလီႇၾူၼ်း
 1286. တႄႇလီႇဝီးသျိၼ်း
 1287. တႄႇသႃႇသၼႃႇ
 1288. တႄႇႁူဝ်
 1289. တႄႇႁူဝ်ၵႂၢမ်း
 1290. တႄႇႁဵတ်း
 1291. တႄႇႁဵတ်းပဵၼ်
 1292. တႄႇဢဝ်
 1293. တႄႉ
 1294. တႄႉတႄႉ
 1295. တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ
 1296. တႄႉယဝ်ႉ
 1297. တႄႉႁွၼ်ႈ
 1298. တဵၵ်း
 1299. တဵၵ်းၵၼ်ႉ
 1300. တဵၵ်းၵိၼ်
 1301. တဵၵ်းၵူတ်ႉတဵၵ်းသူႈ
 1302. တဵၵ်းၶမ်း
 1303. တဵၵ်းၶီႇတဵၵ်းတဵင်
 1304. တဵၵ်းငႅၼ်း
 1305. တဵၵ်းတဵင်
 1306. တဵၵ်းတႅမ်ႇ
 1307. တဵၵ်းၼမ်ႉ
 1308. တဵၵ်းၼွၼ်းလူၺ်ႈ
 1309. တဵၵ်းၼိူဝ်ႉ
 1310. တဵၵ်းၼႅၼ်ႉၵႅၼ်ႉၶေႃး
 1311. တဵၵ်းယွၼ်း
 1312. တဵင်
 1313. တဵင်း
 1314. တဵင်ၵုၺ်
 1315. တဵင်ၶႅၼ်ႈ
 1316. တဵင်ၼမ်ႉ
 1317. တဵင်ၽၢႆ
 1318. တဵင်ႇ
 1319. တဵင်ႇၵျၢမ်း
 1320. တဵင်ႇၶႄး
 1321. တဵင်ႇတၢင်ႇ
 1322. တဵင်ႈ
 1323. တဵင်ႈၶိုၼ်း
 1324. တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ
 1325. တဵင်ႈဝၼ်း
 1326. တဵင်ႉ
 1327. တဵင်ႉၼၢၵ်ႈ
 1328. တဵင်ႉပူၺ်း
 1329. တဵတ်ႇ
 1330. တဵတ်ႇတဵတ်ႇ
 1331. တဵတ်ႇမႅပ်ႉ
 1332. တဵတ်ႇယဵၼ်
 1333. တဵတ်ႇလပ်ႉ
 1334. တဵၼ်း
 1335. တဵၼ်းၵျူဝ်ႇ
 1336. တဵၼ်းၶီႈၽိုင်ႈ
 1337. တဵၼ်းၽႆး
 1338. တဵၼ်းမၼ်းပႃ
 1339. တဵၼ်းႁွမ်
 1340. တဵၼ်ႈ
 1341. တဵၼ်ႈတိၼ်တဵၼ်ႈမိုဝ်း
 1342. တဵမ်
 1343. တဵမ်ၵွၵ်း
 1344. တဵမ်ၵႃး
 1345. တဵမ်တဝ်ႈ
 1346. တဵမ်တိူၵ်ႈ
 1347. တဵမ်တဵမ်
 1348. တဵမ်ပိၵ်း
 1349. တဵမ်လေႃႉ
 1350. တဵမ်သႃႉ
 1351. တဵမ်သူတ်ႇ
 1352. တဵဝ်း
 1353. တဵဝ်းပီတဵဝ်းပၢၼ်
 1354. တဵဝ်ႇ
 1355. တႅၵ်းတႅၵ်း
 1356. တႅၵ်းသႅၵ်း
 1357. တႅၵ်ႇ
 1358. တႅၵ်ႇၵီႈ
 1359. တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ
 1360. တႅၵ်ႇၸတ်ႉ
 1361. တႅၵ်ႇတႃၵၢင်ပွင်ႈ
 1362. တႅၵ်ႇတူၼ်ႈ
 1363. တႅၵ်ႇပဵၼ်မုၵ်ႉ
 1364. တႅၵ်ႇယၢႆႈ
 1365. တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ
 1366. တႅၵ်ႇသိၵ်ႇ
 1367. တႅၵ်ႇဢႃႈ
 1368. တႅၵ်ႈ
 1369. တႅၵ်ႈၵပ်း
 1370. တႅၵ်ႈတိူင်း
 1371. တႅၵ်ႈတူၺ်း
 1372. တႅၵ်ႈၼိူင်း
 1373. တႅၵ်ႈၽႃႇတိၼ်
 1374. တႅၵ်ႈလႅင်း
 1375. တႅၵ်ႈႁႅင်းလိူတ်ႈ
 1376. တႅၵ်ႉ
 1377. တႅင်
 1378. တႅင်း
 1379. တႅင်းၵႃး
 1380. တႅင်းၶတ်း
 1381. တႅင်းၶမ်
 1382. တႅင်းတမ်
 1383. တႅင်းတိူင်း
 1384. တႅင်းပွင်ႇ
 1385. တႅင်းႁွၵ်ႇ
 1386. တႅင်ၵႄ
 1387. တႅင်ၸမ်ႈပူႇ
 1388. တႅင်ၸဝ်ႉ
 1389. တႅင်ၸိင်
 1390. တႅင်တဝ်ႈ
 1391. တႅင်လႃႈ
 1392. တႅင်လၢႆး
 1393. တႅင်သူမ်ႈ
 1394. တႅင်ႇ
 1395. တႅင်ႇၸႂ်တႅင်ႇၶေႃး
 1396. တႅင်ႇၼႅင်ႇၶႄႉ
 1397. တႅင်ႇသဵင်
 1398. တႅင်ႇႁဵတ်း
 1399. တႅင်ႈ
 1400. တႅင်ႈၶမ်း
 1401. တႅင်ႈငိုၼ်း
 1402. တႅင်ႈမူၺ်
 1403. တႅင်ႈယႃႈယႃ
 1404. တႅင်ႈလိၼ်
 1405. တႅင်ႈဢွႆႈ
 1406. တႅင်ႉ
 1407. တႅင်ႉၵႃး
 1408. တႅတ်း
 1409. တႅတ်းတႅဝ်း
 1410. တႅတ်ႇ
 1411. တႅတ်ႈ
 1412. တႅတ်ႈၶူဝ်း
 1413. တႅတ်ႈတေႃး
 1414. တႅတ်ႈတႅတ်ႈ
 1415. တႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး
 1416. တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈ
 1417. တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ
 1418. တႅတ်ႈသိူဝ်ႈတႅတ်ႈၽႃႈ
 1419. တႅၼ်
 1420. တႅၼ်း
 1421. တႅၼ်းၵုမ်ႇ
 1422. တႅၼ်းတွပ်ႇ
 1423. တႅၼ်းတီႈ
 1424. တႅၼ်းၼီႈ
 1425. တႅၼ်းၼီႈတႅၼ်းၶွတ်ႇ
 1426. တႅၼ်းပေႇ
 1427. တႅၼ်းမူတ်း
 1428. တႅၼ်းဝၼ်း
 1429. တႅၼ်ႇ
 1430. တႅၼ်ႈ
 1431. တႅၼ်ႈၶၢင်ႈတၢင်း
 1432. တႅၼ်ႈတၢင်း
 1433. တႅၼ်ႈၼွင်
 1434. တႅၼ်ႈလိၼ်
 1435. တႅပ်း
 1436. တႅပ်းၶဝ်ႈ
 1437. တႅပ်းၶႃး
 1438. တႅပ်းတတ်း
 1439. တႅပ်းတတ်းၸႂ်
 1440. တႅပ်းတတ်းတၢမ်ႇထွင်ႇ
 1441. တႅပ်းၽၼ်း
 1442. တႅပ်းၽိုၼ်း
 1443. တႅပ်းမႃႉ
 1444. တႅပ်းဝီး
 1445. တႅပ်ႇ
 1446. တႅပ်ႈ
 1447. တႅပ်ႈၼႅပ်ႈ
 1448. တႅပ်ႉ
 1449. တႅမ်
 1450. တႅမ်ႇ
 1451. တႅမ်ႇပွၵ်း
 1452. တႅမ်ႈ
 1453. တႅမ်ႈၵူး
 1454. တႅမ်ႈၸွမ်းႁွႆး
 1455. တႅမ်ႈၸၢတ်ႈ
 1456. တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈမူၼ်း
 1457. တႅမ်ႈၼမ်ႉယႃႈ
 1458. တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ
 1459. တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 1460. တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ
 1461. တႅမ်ႈလိၵ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်
 1462. တႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢႆလၢႆး
 1463. တႅမ်ႈလၢႆးမိုဝ်း
 1464. တႅမ်ႈသွၼ်ႉ
 1465. တႅမ်ႈႁၢင်ႈ
 1466. တႅဝ်း
 1467. တႅဝ်းၵၢတ်ႇ
 1468. တႅဝ်းလွႆ
 1469. တႅဝ်ႇ
 1470. တၢၵ်းတၢၵ်း
 1471. တၢၵ်ႇ
 1472. တၢၵ်ႇၶူဝ်း
 1473. တၢၵ်ႇငၢႆ
 1474. တၢၵ်ႇတလၢၼ်
 1475. တၢၵ်ႇတၢၼ်
 1476. တၢၵ်ႇပိၼ်ႈ
 1477. တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ
 1478. တၢၵ်ႇႁႅင်ႈ
 1479. တၢၵ်ႇႁၢႆ
 1480. တၢၵ်ႇဢွင်ႈငႄး
 1481. တၢၵ်ႇဢႅင်ႈငႄး
 1482. တၢၵ်ႈ
 1483. တၢၵ်ႈတႃး
 1484. တၢၵ်ႉတၢၵ်ႉတိၵ်ႉတိၵ်ႉ
 1485. တၢင်
 1486. တၢင်း
 1487. တၢင်းၵတ်းတၢင်းမႆႈ
 1488. တၢင်းၵတ်ႉ
 1489. တၢင်းၵတ်ႉတၢင်းမေႃ
 1490. တၢင်းၵမ်
 1491. တၢင်းၵျၢမ်ႇ
 1492. တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင်
 1493. တၢင်းၵႂႃႇ
 1494. တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းပႆ
 1495. တၢင်းၵႂၢင်ႈ
 1496. တၢင်းၵႃး
 1497. တၢင်းၵိတ်ႇ
 1498. တၢင်းၵိၼ်
 1499. တၢင်းၵိၼ်တၢင်းၶူပ်း
 1500. တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ
 1501. တၢင်းၵိၼ်ယွႆႈ
 1502. တၢင်းၵိၼ်လဵၼ်ႈ
 1503. တၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇလႅၵ်ႇယွႆႈ
 1504. တၢင်းၵူဝ်
 1505. တၢင်းၵူဝ်တၢင်းႁႄ
 1506. တၢင်းၵူဝ်တၢင်းဢၢႆ
 1507. တၢင်းၵႄး
 1508. တၢင်းၵႅပ်ႈ
 1509. တၢင်းၵႅပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈ
 1510. တၢင်းၵႆ
 1511. တၢင်းၶႂႆႈ
 1512. တၢင်းၶႆႈၸႂ်
 1513. တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်
 1514. တၢင်းၸင်း
 1515. တၢင်းၸွႆႈထႅမ်
 1516. တၢင်းၸိုဝ်ႈ
 1517. တၢင်းၸိုဝ်ႈတၢင်းၸႂ်ႈ
 1518. တၢင်းၸူႉ
 1519. တၢင်းၸၢင်ႉ
 1520. တၢင်းၸၢၼ်း
 1521. တၢင်းတႂ်ႈ
 1522. တၢင်းတႂ်ႈတၢင်းၼိူဝ်
 1523. တၢင်းတူၵ်း
 1524. တၢင်းတူၵ်းၸဵင်ႇတႂ်ႈ
 1525. တၢင်းတူၵ်းၸဵင်ႇၼိူဝ်
 1526. တၢင်းတေႃႇ
 1527. တၢင်းတၢၼ်း
 1528. တၢင်းထၢင်ႇ
 1529. တၢင်းၼၵ်းတၢင်းမဝ်
 1530. တၢင်းၼိူဝ်
 1531. တၢင်းၼုင်ႈ
 1532. တၢင်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ
 1533. တၢင်းၼႄး
 1534. တၢင်းပွင်
 1535. တၢင်းပွတ်း
 1536. တၢင်းပွတ်းတၢင်းယၢဝ်း
 1537. တၢင်းပီး
 1538. တၢင်းပဵၼ်
 1539. တၢင်းပႅတ်ႉ
 1540. တၢင်းၽိတ်း
 1541. တၢင်းၽိတ်းတၢင်းပိူင်ႈ
 1542. တၢင်းၽႄ
 1543. တၢင်းၽၢၼ်
 1544. တၢင်းၽၢၼ်တၢင်းယၢၵ်ႈ
 1545. တၢင်းမွင်း
 1546. တၢင်းမႃႉ
 1547. တၢင်းမုၼ်
 1548. တၢင်းမေႃ
 1549. တၢင်းမၢၵ်ႇမီးလီပဵၼ်
 1550. တၢင်းမၢင်
 1551. တၢင်းမၢင်ႈမီး
 1552. တၢင်းမၢပ်ႇ
 1553. တၢင်းမႆႈ
 1554. တၢင်းယွမ်
 1555. တၢင်းယိုတ်ႈတၢင်းယၢဝ်း
 1556. တၢင်းယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ
 1557. တၢင်းယုမ်ယမ်
 1558. တၢင်းယုမ်ႇ
 1559. တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႇ
 1560. တၢင်းယူႇလီ
 1561. တၢင်းယၢဝ်း
 1562. တၢင်းရထႃး
 1563. တၢင်းလတ်း
 1564. တၢင်းလွတ်ႈၵၢင်း
 1565. တၢင်းလႃႉ
 1566. တၢင်းလီ
 1567. တၢင်းလူင်
 1568. တၢင်းလူႇ
 1569. တၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်း
 1570. တၢင်းလူႉ
 1571. တၢင်းလူႉတၢင်းလႅဝ်
 1572. တၢင်းလေႃႉ
 1573. တၢင်းလဵၼ်ႈ
 1574. တၢင်းလဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇ
 1575. တၢင်းလၢတ်ႈ
 1576. တၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းဝႃႈ
 1577. တၢင်းဝူၼ်ႉ
 1578. တၢင်းဝႆး
 1579. တၢင်းဝႆႉတူဝ်
 1580. တၢင်းသဝ်းၶေႃ
 1581. တၢင်းသုင်
 1582. တၢင်းသုတ်း
 1583. တၢင်းသုမ်
 1584. တၢင်းသုမ်း
 1585. တၢင်းႁၵ်ႉ
 1586. တၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပဵင်း
 1587. တၢင်းႁၼ်
 1588. တၢင်းႁွင်ႇ
 1589. တၢင်းႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ်
 1590. တၢင်းႁူႉ
 1591. တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်
 1592. တၢင်းႁဵတ်း
 1593. တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ
 1594. တၢင်းႁၢႆႉ
 1595. တၢင်းဢၼ်
 1596. တၢင်းဢွၵ်ႇ
 1597. တၢင်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇတႂ်ႈ
 1598. တၢင်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ်
 1599. တၢင်းဢူၵ်းတၢင်းဢၢႆ
 1600. တၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်း
 1601. တၢင်းဢၢၼ်း
 1602. တၢင်းဢၢႆ
 1603. တၢင်တီႈ
 1604. တၢင်တူဝ်
 1605. တၢင်တႅၼ်း
 1606. တၢင်ပုတ်ႈ
 1607. တၢင်ပုၼ်ႈ
 1608. တၢင်ႇ
 1609. တၢင်ႇၵျေးၸူး
 1610. တၢင်ႇၵဝ်ႈတၢင်ႇႁူဝ်
 1611. တၢင်ႇၵႃႈ
 1612. တၢင်ႇၵိဝ်
 1613. တၢင်ႇၵုင်ႇ
 1614. တၢင်ႇၵုၼ်
 1615. တၢင်ႇၵုၼ်ႇ
 1616. တၢင်ႇၵေႃႇ
 1617. တၢင်ႇၵေႃႉ
 1618. တၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း
 1619. တၢင်ႇၵၢင်ႉ
 1620. တၢင်ႇၶိူင်ႈ
 1621. တၢင်ႇၶူဝ်း
 1622. တၢင်ႇၶၢတ်ႈၵႅၼ်
 1623. တၢင်ႇၸဝ်ႈ
 1624. တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ
 1625. တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ
 1626. တၢင်ႇတီႈ
 1627. တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်
 1628. တၢင်ႇထီး
 1629. တၢင်ႇၼိူဝ်ႁူဝ်
 1630. တၢင်ႇၼေႇၵၸႃႇ
 1631. တၢင်ႇၼႄ
 1632. တၢင်ႇၼႄၵႃႈ
 1633. တၢင်ႇၽီ
 1634. တၢင်ႇမုၼ်
 1635. တၢင်ႇမဵဝ်း
 1636. တၢင်ႇယွၼ်း
 1637. တၢင်ႇယွၼ်းၵႃႈ
 1638. တၢင်ႇလၢတ်ႈ
 1639. တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄဢမူႉ
 1640. တၢင်ႇဝူဝ်း
 1641. တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ
 1642. တၢင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ
 1643. တၢင်ႇဢ
 1644. တၢင်ႇဢၼ်
 1645. တၢင်ႇဢရွင်ႇ
 1646. တၢင်ႇဢရႃႇ
 1647. တၢင်ႈ
 1648. တၢင်ႉ
 1649. တၢတ်းတၢတ်း
 1650. တၢတ်ႇ
 1651. တၢတ်ႈ
 1652. တၢတ်ႈၶူဝ်း
 1653. တၢတ်ႈတႃး
 1654. တၢတ်ႈၼိူင်ႇ
 1655. တၢတ်ႈၼၢတ်ႈ
 1656. တၢတ်ႈၽႆး
 1657. တၢတ်ႈမဝ်ႇသႃႇ
 1658. တၢၼ်း
 1659. တၢၼ်းၵႂၢမ်း
 1660. တၢၼ်းၵၢင်
 1661. တၢၼ်းမုၼ်
 1662. တၢၼ်းသုင်
 1663. တၢၼ်ၶေႃးမႃႉ
 1664. တၢၼ်ႇ
 1665. တၢၼ်ႇၵၼ်
 1666. တၢၼ်ႇၵႃႈ
 1667. တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ
 1668. တၢၼ်ႇၼမ်ႉတၢၼ်ႇတူဝ်
 1669. တၢၼ်ႇပဵင်းၵၼ်
 1670. တၢၼ်ႇႁိုဝ်
 1671. တၢၼ်ႈ
 1672. တၢၼ်ႈထိူဝ်
 1673. တၢၼ်ႈသိူဝ်း
 1674. တၢၼ်ႉ
 1675. တၢၼ်ႉၵိုတ်း
 1676. တၢၼ်ႉၶိုၼ်း
 1677. တၢၼ်ႉတိုၼ်ႇ
 1678. တၢပ်ႇ
 1679. တၢပ်ႇၵၢပ်ႇ
 1680. တၢပ်ႇၶႃ
 1681. တၢပ်ႇတူပ်း
 1682. တၢပ်ႇပၢၵ်ႇ
 1683. တၢပ်ႇႁႄႉ
 1684. တၢပ်ႈ
 1685. တၢပ်ႈၸွႆး
 1686. တၢပ်ႈတေႃႈ
 1687. တၢပ်ႈလွႆ
 1688. တၢပ်ႈသႂ်ႇ
 1689. တၢမ်
 1690. တၢမ်း
 1691. တၢမ်းၵၼ်
 1692. တၢမ်ၽိုၼ်း
 1693. တၢမ်ႇ
 1694. တၢမ်ႇၵၢမ်ႇ
 1695. တၢမ်ႇငိုၼ်း
 1696. တၢမ်ႇတၢႆ
 1697. တၢမ်ႇထွင်ႇ
 1698. တၢဝ်
 1699. တၢဝ်း
 1700. တၢဝ်းၼၢဝ်း
 1701. တၢဝ်းၼၢဝ်းတိဝ်းၼိဝ်း
 1702. တၢဝ်းပိူၼ်ႈ
 1703. တၢဝ်းဝၢၼ်ႇၽၵ်း
 1704. တၢဝ်းႁႃ
 1705. တၢဝ်ႈ
 1706. တၢဝ်ႉ
 1707. တၢဝ်ႉၵႂႃႇတၢဝ်ႉၶိုၼ်း
 1708. တၢဝ်ႉၵႂႃႇတၢဝ်ႉမႃး
 1709. တၢႆ
 1710. တၢႆး
 1711. တၢႆးတီႉ
 1712. တၢႆးလုတ်ႈ
 1713. တၢႆၵႂႃႇ
 1714. တၢႆၵိူတ်ႇ
 1715. တၢႆၵူမ်
 1716. တၢႆၸဝ်ႉ
 1717. တၢႆတၢႆ
 1718. တၢႆထင်တီႈ
 1719. တၢႆထင်မိုဝ်း
 1720. တၢႆၼွႆႉ
 1721. တၢႆၽၢၵ်ႇ
 1722. တၢႆၽၢတ်ႇတၢႆယၢၼ်
 1723. တၢႆၽၢႆး
 1724. တၢႆယၢၵ်ႈတၢႆၽၢၼ်
 1725. တၢႆလိပ်း
 1726. တၢႆလိပ်းတၢႆလႅင်
 1727. တၢႆလိုမ်း
 1728. တၢႆႁႃႈ
 1729. တၢႆႁုင်
 1730. တၢႆဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ
 1731. တၢႆႈ
 1732. တၢႆႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်
 1733. တၢႆႈၶေႃးသိူဝ်ႈ
 1734. တၢႆႈၼမ်ႉ
 1735. တၢႆႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ
 1736. တၢႆႈသၢင်ႈ
 1737. တၢႆႈသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈဝဵင်း
 1738. တႆး
 1739. တႆးၵေႃႉ
 1740. တႆးၶႄႇ
 1741. တႆးမၢဝ်း
 1742. တႆးယူၼ်း
 1743. တႆးလူင်
 1744. တႆးလႅင်
 1745. တႆႇ
 1746. တႆႇၶိူဝ်းဝၢႆ
 1747. တႆႇၶူဝ်
 1748. တႆႇၸိူၵ်ႈ
 1749. တႆႇယွပ်ႈယွပ်ႈယႅပ်ႈယႅပ်ႈ
 1750. တႆႈ
 1751. တႆႈတဵၼ်း
 1752. တႆႈၽႆး
 1753. တႆႈဢၢင်း