ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ယ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ယၵ်း
 2. ယၵ်းၶိုၼ်ႈ
 3. ယၵ်းၸမ်ႈ
 4. ယၵ်းၼူၵ်ႇ
 5. ယၵ်းယၵ်း
 6. ယၵ်းယွတ်ႈ
 7. ယၵ်းယွတ်ႈႁူဝ်သၢဝ်
 8. ယၵ်းယၢႆး
 9. ယၵ်းလိမ်ႇ
 10. ယၵ်ႉ
 11. ယၵ်ႉၶႃႉ
 12. ယၵ်ႉၽၼ်း
 13. ယၶႅင်ႇ
 14. ယင်
 15. ယင်း
 16. ယင်းတိုၵ်ႉ
 17. ယင်းပႆႇ
 18. ယင်ႁၢင်ႈယင်တူဝ်
 19. ယင်ႇ
 20. ယင်ႇတူၺ်း
 21. ယင်ႇၼမ်ႉ
 22. ယင်ႇႁၢၵ်ႈ
 23. ယင်ႈ
 24. ယင်ႈၵၢတ်ႇ
 25. ယင်ႈၶူဝ်း
 26. ယင်ႈယင်ႈ
 27. ယင်ႉ
 28. ယတ်ႈတၼႃႇ
 29. ယတ်ႈတရႃႇ
 30. ယၼ်
 31. ယၼ်ၵမ်ႉ
 32. ယၼ်ႇ
 33. ယၼ်ႇၵုင်ႇ
 34. ယၼ်ႇတပ်ႉ
 35. ယၼ်ႇတပ်ႉၶၢင်းတပ်ႉ
 36. ယၼ်ႇတူၵ်း
 37. ယၼ်ႈယၼ်ႈ
 38. ယမ်
 39. ယမ်း
 40. ယမ်းပိူဝ်ႉယိူဝ်ႉ
 41. ယမ်းပေ
 42. ယမ်းပဵၵ်ႇ
 43. ယမ်းမၢတ်ႇႁၢတ်ႇ
 44. ယမ်ႈ
 45. ယမ်ႉ
 46. ယမ်ႉၵိၼ်
 47. ယမ်ႉငုမ်ႈငုမ်ႈ
 48. ယဝ်း
 49. ယဝ်ႈ
 50. ယဝ်ႈတမ်
 51. ယဝ်ႈသႂ်ႇ
 52. ယဝ်ႉ
 53. ယဝ်ႉၸင်ႇ
 54. ယဝ်ႉၸိုင်
 55. ယဝ်ႉတူဝ်ႈ
 56. ယဝ်ႉၼႆ
 57. ယဝ်ႉယဝ်ႈ
 58. ယဝ်ႉယဝ်ႉ
 59. ယဝ်ႉယွၵ်ႇ
 60. ယဝ်ႉလႄႈ
 61. ယဝ်ႉဢွမ်ႈပွမ်ႈ
 62. ယွၵ်း
 63. ယွၵ်းၶၢတ်ႇ
 64. ယွၵ်းယွၵ်း
 65. ယွၵ်းယွၵ်းယႅၵ်းယႅၵ်း
 66. ယွၵ်ႇ
 67. ယွၵ်ႇယဝ်ႉ
 68. ယွၵ်ႇယွၼ်ႈ
 69. ယွၵ်ႇလဵၼ်ႈ
 70. ယွၵ်ႇႁႂ်ႈၽိတ်းၵၼ်
 71. ယွၵ်ႇႁႃၵႂၢမ်း
 72. ယွၵ်ႈ
 73. ယွၵ်ႈယွၵ်ႈမႅၼ်းမႅၼ်း
 74. ယွၵ်ႈလိၼ်ႉပိၼ်ႈတႃ
 75. ယွၵ်ႉယႅၵ်ႉ
 76. ယွင်
 77. ယွင်း
 78. ယွင်းၼိူဝ်ႉ
 79. ယွင်ႇ
 80. ယွင်ႇၵႂင်
 81. ယွင်ႇငၢၼ်း
 82. ယွင်ႇတၼ်ႇၼႃႇ
 83. ယွင်ႇမႃႈ
 84. ယွင်ႇယွင်ႇယဵဝ်ယဵဝ်
 85. ယွင်ႇယဵဝ်
 86. ယွင်ႇလိူတ်ႈ
 87. ယွင်ႈ
 88. ယွင်ႈၶိုၼ်ႈ
 89. ယွင်ႈၶၢမ်ႇ
 90. ယွင်ႈယုၵ်ႉ
 91. ယွင်ႈယေႃး
 92. ယွင်ႈဝႆႉ
 93. ယွင်ႈႁူၺ်ႈ
 94. ယွင်ႉယႅင်ႉ
 95. ယွတ်း
 96. ယွတ်းယွတ်းယႅတ်းယႅတ်း
 97. ယွတ်ႇ
 98. ယွတ်ႇၸိၵ်း
 99. ယွတ်ႇတူၵ်း
 100. ယွတ်ႇၼမ်ႉ
 101. ယွတ်ႈ
 102. ယွတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်
 103. ယွတ်ႈၸဝ်ႈ
 104. ယွတ်ႈၸွမ်
 105. ယွတ်ႈမူၺ်းၵဝ်ႈ
 106. ယွတ်ႈႁိူဝ်း
 107. ယွတ်ႉယွတ်ႉ
 108. ယွၼ်း
 109. ယွၼ်းၵႂႃႇ
 110. ယွၼ်းၵိၼ်
 111. ယွၼ်းၵူႈ
 112. ယွၼ်းၶႂၢင်း
 113. ယွၼ်းၶႂၢင်းလွတ်ႈ
 114. ယွၼ်းၶေႃႈ
 115. ယွၼ်းငိုၼ်းဢူတ်း
 116. ယွၼ်းပၼ်
 117. ယွၼ်းပိုင်ႈ
 118. ယွၼ်းပူတ်းယွၼ်းဝၢင်း
 119. ယွၼ်းပေႃး
 120. ယွၼ်းသူး
 121. ယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉ
 122. ယွၼ်းဢဝ်
 123. ယွၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ
 124. ယွၼ်ႇ
 125. ယွၼ်ႇတူၵ်း
 126. ယွၼ်ႇပႃႈလင်
 127. ယွၼ်ႇႁွႆႈ
 128. ယွၼ်ႈ
 129. ယွၼ်ႉ
 130. ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ
 131. ယွပ်း
 132. ယွပ်ႇ
 133. ယွပ်ႇၶွၼ်း
 134. ယွပ်ႇတူင်ႉ
 135. ယွပ်ႇဝႆ
 136. ယွပ်ႇသူပ်းယွပ်ႇၵၢင်း
 137. ယွပ်ႈ
 138. ယွပ်ႈယွမ်း
 139. ယွပ်ႉယွပ်ႉ
 140. ယွပ်ႉယွပ်ႉယႅပ်ႉယႅပ်ႉ
 141. ယွမ်
 142. ယွမ်း
 143. ယွမ်းၵႃႈ
 144. ယွမ်ၵွင်ႈငွင်ႈ
 145. ယွမ်ၵႂႃႇ
 146. ယွမ်ၵႅင်ႈငႅင်ႈ
 147. ယွမ်ၵၢင်ႇငၢင်ႇ
 148. ယွမ်ငႅင်ႈ
 149. ယွမ်ၸၢပ်ႇၶၢပ်ႇ
 150. ယွမ်ၺႅင်ႈ
 151. ယွမ်ပိင်
 152. ယွမ်မႃး
 153. ယွမ်ႁဵဝ်ႇ
 154. ယွမ်ႁႅင်ႈ
 155. ယွမ်ႇ
 156. ယွမ်ႇယွမ်ႇ
 157. ယွမ်ႈ
 158. ယွမ်ႉ
 159. ယွမ်ႉၵမ်ႇ
 160. ယွမ်ႉသူပ်း
 161. ယွမ်ႉသၢင်ႇၵၢၼ်း
 162. ယွႆ
 163. ယွႆး
 164. ယွႆးၵုပ်း
 165. ယွႆးၶဝ်ႈၶႄႇ
 166. ယွႆးၶူၼ်ႁူဝ်
 167. ယွႆးပူႈ
 168. ယွႆးမၢၵ်ႇႁူဝ်
 169. ယွႆးယွႆး
 170. ယွႆႈ
 171. ယွႆႈၽိုၼ်း
 172. ယွႆႈယွႆႈ
 173. ယွႆႈယႅမ်း
 174. ယွႆႉ
 175. ယွႆႉတူၵ်း
 176. ယႂ်း
 177. ယႂ်းၵူင်ႇၵၢဝ်
 178. ယႂ်းမူဝ်
 179. ယႂ်းမႆႉယႂ်းတွၵ်ႇ
 180. ယႂ်းယႂ်း
 181. ယႂ်ႇ
 182. ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ
 183. ယႂ်ႇၶိုဝ်ႉ
 184. ယႂ်ႇထူၼ်ႈ
 185. ယႂ်ႇထူၼ်ႈယႂ်ႇသုတ်း
 186. ယႂ်ႇမႃး
 187. ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ
 188. ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်
 189. ယႂ်ႇသုင်
 190. ယႂ်ႇသုင်မႃး
 191. ယႃ
 192. ယႃၵျၢမ်း
 193. ယႃၵိၼ်
 194. ယႃၵႄႈ
 195. ယႃၵၢတ်ႉၵွင်ႈ
 196. ယႃၶျႃးတွင်ႉ
 197. ယႃၶျႃးတိူၵ်ႇ
 198. ယႃၶဵမ်ပၵ်း
 199. ယႃၶၢတ်ႈတႃ
 200. ယႃၶၢမ်ႇ
 201. ယႃငူး
 202. ယႃငၢၼ်း
 203. ယႃၸႂ်
 204. ယႃၸေႈ
 205. ယႃတွင်းပၢၼ်ႇ
 206. ယႃတွင်ႉၵႂႃႇ
 207. ယႃတွင်ႉလူမ်း
 208. ယႃတႃး
 209. ယႃတႃးၸဵပ်း
 210. ယႃတႃၸဵပ်း
 211. ယႃတူင်း
 212. ယႃၼမ်ႉမၼ်း
 213. ယႃၼိူဝ်ႉၼႃ
 214. ယႃၼၢဝ်
 215. ယႃပၼ်
 216. ယႃပယေႃးၵႃႉ
 217. ယႃပွတ်း
 218. ယႃပီယႃႉ
 219. ယႃၽီ
 220. ယႃယဵၼ်း
 221. ယႃလိုမ်းတူဝ်
 222. ယႃလိူတ်ႈ
 223. ယႃလႆႈၵိၼ်
 224. ယႃသမ်း
 225. ယႃႁဝ်
 226. ယႃႁွႆးတႅၵ်ႇႁိူဝ်း
 227. ယႃႁူဝ်ၶႆႈ
 228. ယႃႁႅင်း
 229. ယႃႁၢၵ်ႈ
 230. ယႃႇ
 231. ယႃႇၸၵႃႇ
 232. ယႃႇၸူႇ
 233. ယႃႇပူႉ
 234. ယႃႇပေ
 235. ယႃႇပႆႇ
 236. ယႃႇယႃႇ
 237. ယႃႇယီႇ
 238. ယႃႇႁႂ်ႈ
 239. ယႃႈ
 240. ယႃႈၶိုဝ်ႇ
 241. ယႃႈၶူၼ်ၼူ
 242. ယႃႈၶူမ်လူင်
 243. ယႃႈတွႆႇႁုပ်ႇ
 244. ယႃႈတႃး
 245. ယႃႈတႃးၼႃႈ
 246. ယႃႈတႃးမိုဝ်း
 247. ယႃႈၽိၼ်ႇ
 248. ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ
 249. ယႃႈၽိၼ်ႇလိပ်း
 250. ယႃႈၽႅတ်ႈ
 251. ယႃႈမဝ်းၵမ်
 252. ယႃႈမႂ်လူင်
 253. ယႃႈမိူင်းႁၢမ်း
 254. ယႃႈယွမ်ႉ
 255. ယႃႈယွမ်ႉၵႅမ်ႈ
 256. ယႃႈယွမ်ႉတၢင်းၵိၼ်
 257. ယႃႈယွမ်ႉသူပ်း
 258. ယႃႈယႃ
 259. ယႃႈယိုဝ်ႉ
 260. ယႃႈလမ်
 261. ယႃႈလႅင်
 262. ယႃႈဝူဝ်းမိူဝ်ႇ
 263. ယႃႈသမ်း
 264. ယႃႈသီၶဵဝ်ႈ
 265. ယႃႈသုတ်ႇ
 266. ယႃႈသုမ်ႇ
 267. ယႃႈသူပ်းလႅင်း
 268. ယႃႈသေး
 269. ယႃႈသၢႆတိင်ႇ
 270. ယႃႈသႆး
 271. ယႃႈႁႅင်ႈ
 272. ယႃႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
 273. ယႃႈဢၶဵဝ်ႇ
 274. ယႃႈဢၼူႉ
 275. ယႃႈဢၢပ်ႇ
 276. ယႃႉ
 277. ယႃႉၵတီႉ
 278. ယႃႉၵႂၢမ်း
 279. ယႃႉၶေႃႈၽွမ်ႉ
 280. ယႃႉၸူႉ
 281. ယႃႉၸူႉယႃႉၸူဝ်ႈ
 282. ယႃႉတမ်
 283. ယႃႉတႃႇ
 284. ယႃႉတႃႇၶဝ်ႈ
 285. ယႃႉထဝ်ႈ
 286. ယႃႉၼႃႈႁိူၼ်း
 287. ယႃႉၼိူဝ်ႉ
 288. ယႃႉပွႆး
 289. ယႃႉပႅတ်ႈ
 290. ယႃႉၽိုင်ႈ
 291. ယႃႉယူၵ်ႉ
 292. ယႃႉယူဝ်း
 293. ယႃႉလုၵ်ႈ
 294. ယႃႉသရေႇ
 295. ယႃႉသရေႇၼႃႈတႃ
 296. ယႃႉသႃႇသၼႃႇ
 297. ယႃႉသဵတ်ႈၸႃႇ
 298. ယႃႉႁၢင်ႈယႃႉၽၢင်
 299. ယိ
 300. ယိၵ်ႈ
 301. ယိင်း
 302. ယိင်းသၢဝ်
 303. ယိၸ်ႈ
 304. ယိၸ်ႈပလၢင်ႇ
 305. ယိၼ်း
 306. ယိၼ်ႉ
 307. ယိၼ်ႉယႂ်ႇ
 308. ယိၼ်ႉယႃႈ
 309. ယိပ်း
 310. ယိပ်းၵမ်
 311. ယိပ်းၵႂၢမ်းလီ
 312. ယိပ်းၵႅမ်း
 313. ယိပ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း
 314. ယိပ်းၸၼ်
 315. ယိပ်းတိုတ်ႉ
 316. ယိပ်းတိုဝ်း
 317. ယိပ်းမၼ်ႈ
 318. ယိပ်းဢဝ်
 319. ယိပ်းဢၢင်းၵတေႇ
 320. ယိမ်
 321. ယိမ်ၵူႈ
 322. ယိမ်ငိုၼ်း
 323. ယိုၵ်းယၵ်း
 324. ယိုၵ်းယီႈယိုၵ်းယၵ်း
 325. ယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ
 326. ယိုင်
 327. ယိုင်ၶဝ်ႈ
 328. ယိုင်ႈ
 329. ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး
 330. ယိုတ်း
 331. ယိုတ်းထၢတ်ႇ
 332. ယိုတ်းသုတ်ႉ
 333. ယိုတ်ႈ
 334. ယိုတ်ႈၶေႃး
 335. ယိုတ်ႈယႂ်ႇ
 336. ယိုတ်ႈယိုတ်ႈ
 337. ယိုၼ်း
 338. ယိုၼ်းယၢဝ်း
 339. ယိုၼ်ႈ
 340. ယိုၼ်ႈထိုင်
 341. ယိုၼ်ႈပၼ်
 342. ယိုၼ်ႈဢဝ်
 343. ယိုမ်
 344. ယိုမ်ႉ
 345. ယိုဝ်း
 346. ယိုဝ်ႈ
 347. ယိုဝ်ႈယိုတ်း
 348. ယိုဝ်ႉ
 349. ယိူင်
 350. ယိူင်း
 351. ယိူင်းမၢႆ
 352. ယိူင်းမၢႆၵၢင်ၸႂ်
 353. ယိူင်းဢၢၼ်း
 354. ယိူင်ယႅင်း
 355. ယိူင်ႈ
 356. ယိူၼ်ႉ
 357. ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ
 358. ယိူၼ်ႉၵိၼ်
 359. ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ
 360. ယိူၼ်ႉၸႂ်
 361. ယိူၼ်ႉၸႂ်ၵၼ်ႈၸႂ်
 362. ယိူၼ်ႉၸႂ်ၶျုၵ်ႈၸႂ်
 363. ယိူၼ်ႉဢဝ်
 364. ယိူမ်ႈ
 365. ယိူမ်ႈယိူဝ်ႉ
 366. ယိူဝ်း
 367. ယိူဝ်ႇ
 368. ယိူဝ်ႇၵုၺ်
 369. ယိူဝ်ႇၸိူၵ်ႈ
 370. ယိူဝ်ႇၼင်
 371. ယိူဝ်ႇပႃ
 372. ယိူဝ်ႇပိူၵ်ႇမႆႉ
 373. ယိူဝ်ႇမႃႉ
 374. ယိူဝ်ႇမၢၵ်ႇဢုၼ်
 375. ယိူဝ်ႇဢွႆႈ
 376. ယိူဝ်ႈ
 377. ယိူဝ်ႈၶဵဝ်
 378. ယိူဝ်ႈယႃႈ
 379. ယိူဝ်ႈယုၵ်း
 380. ယိူဝ်ႈႁူၵ်ႉ
 381. ယိူဝ်ႈႁႅင်ႈ
 382. ယီး
 383. ယီႈ
 384. ယု
 385. ယုၵ်းၵုၺ်
 386. ယုၵ်းယၵ်း
 387. ယုၵ်းယုၺ်
 388. ယုၵ်ႈ
 389. ယုၵ်ႈယွမ်း
 390. ယုၵ်ႈသေး
 391. ယုၵ်ႉ
 392. ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ
 393. ယုၵ်ႉတီႉ
 394. ယုၵ်ႉမိုဝ်း
 395. ယုၵ်ႉမိုဝ်းတၢင်ႇ
 396. ယုၵ်ႉမိုဝ်းဝႆႈ
 397. ယုၵ်ႉမုၼ်း
 398. ယုၵ်ႉယွင်ႈ
 399. ယုၵ်ႉယွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်
 400. ယုင်း
 401. ယုင်ႇ
 402. ယုင်ႈ
 403. ယုင်ႈၸႂ်
 404. ယုင်ႈၸႂ်ယုင်ႈၶေႃး
 405. ယုင်ႈယင်ႈ
 406. ယုၺ်း
 407. ယုတ်ႈ
 408. ယုတ်ႈၺၢမ်ႉ
 409. ယုၼ်
 410. ယုပ်း
 411. ယုပ်းတႃ
 412. ယုပ်းယုပ်းယၢပ်းယၢပ်း
 413. ယုပ်းယၢပ်း
 414. ယုပ်းဢဝ်
 415. ယုမ်
 416. ယုမ်း
 417. ယုမ်းၼၢမ်
 418. ယုမ်းမႆႉ
 419. ယုမ်မၢၵ်ႇမၢပ်ႇ
 420. ယုမ်ႁႆ
 421. ယုမ်ႇ
 422. ယုမ်ႇၶိုင်ႈၼိုင်းဢမ်ႇယုမ်ႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ
 423. ယုမ်ႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ
 424. ယုမ်ႇတူဝ်
 425. ယုမ်ႇၽိတ်း
 426. ယုမ်ႇမၢတ်ႈ
 427. ယုမ်ႇယမ်
 428. ယုမ်ႇယိပ်း
 429. ယုမ်ႈယမ်ႈ
 430. ယုမ်ႉ
 431. ယုမ်ႉၶူဝ်
 432. ယုမ်ႉယၢႆႈ
 433. ယူး
 434. ယူးၶဝ်ႈတူမ်ႈ
 435. ယူးၸၢၵ်ႈ
 436. ယူးပတ်း
 437. ယူးၽႅၼ်ႇ
 438. ယူၵ်း
 439. ယူၵ်းယၢၵ်း
 440. ယူၵ်ႇ
 441. ယူၵ်ႉ
 442. ယူၵ်ႉယၢၵ်ႉ
 443. ယူင်း
 444. ယူင်းၵုၺ်
 445. ယူင်းသေႃႇ
 446. ယူင်ႇ
 447. ယူင်ႈယူင်ႈ
 448. ယူင်ႉ
 449. ယူၺ်း
 450. ယူၺ်းယူၺ်း
 451. ယူၺ်းလိူၵ်ႈ
 452. ယူတ်း
 453. ယူတ်းၵၢၼ်
 454. ယူတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း
 455. ယူတ်းၶႃး
 456. ယူတ်းယႃ
 457. ယူတ်းႁႅင်ႈ
 458. ယူတ်ႈယူတ်ႈယၢတ်ႈယၢတ်ႈ
 459. ယူတ်ႉယူတ်ႉ
 460. ယူၼ်း
 461. ယူၼ်ႈ
 462. ယူၼ်ႈယွၼ်ႈ
 463. ယူၼ်ႈယၢၼ်း
 464. ယူပ်ႇ
 465. ယူပ်ႈ
 466. ယူပ်ႈၼမ်ႉ
 467. ယူပ်ႈယွပ်ႈ
 468. ယူပ်ႈယၢၼ်း
 469. ယူမ်ႇ
 470. ယူဝ်
 471. ယူဝ်း
 472. ယူဝ်းယူဝ်း
 473. ယူဝ်ယူဝ်
 474. ယူဝ်ႇ
 475. ယူဝ်ႉ
 476. ယူဝ်ႉယီႈယူဝ်ႉယႃႉ
 477. ယူႇ
 478. ယူႇၵွႆး
 479. ယူႇၵီႈ
 480. ယူႇၵီႈၸႂ်ဝၢၼ်ၸႂ်
 481. ယူႇၵႅပ်ႈ
 482. ယူႇၶီငဝ်
 483. ယူႇၶေႃ
 484. ယူႇငၢႆႈ
 485. ယူႇၸၼႃႇ
 486. ယူႇတီႈလပ်ႉလူမ်း
 487. ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ
 488. ယူႇၽႆး
 489. ယူႇယူႇ
 490. ယူႇယၢပ်ႇ
 491. ယူႇလီ
 492. ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်
 493. ယူႇလီလီ
 494. ယူႇလူၺ်ႈ
 495. ယူႇလၢႆလၢႆ
 496. ယူႇလၢႆလၢႆလွၵ်ႇလွၵ်ႇ
 497. ယူႇသဝ်း
 498. ယူႇသိူဝ်းသႂၢင်ႇ
 499. ယူႇႁူမ်ႈ
 500. ယူႈ
 501. ယူႉ
 502. ယူႉသႂ်ႇ
 503. ယေး
 504. ယေးၶဝ်ႈ
 505. ယေးၼမ်ႉ
 506. ယေႃ
 507. ယေႃး
 508. ယေႃးၵႃႇ
 509. ယေႃးၵႃႇၵႅၼ်ႇသိူဝ်ႇ
 510. ယေႃးၵႃႇၵၢင်းၶႅင်
 511. ယေႃးၵႃႇၸႂ်
 512. ယေႃးၵႃႇပလိၵ်ႈ
 513. ယေႃးၵႃႇပွတ်ႇၵႂ်ႈ
 514. ယေႃးၵႃႇပွတ်ႇၸဵပ်း
 515. ယေႃးၵႃႇလိူတ်ႈ
 516. ယေႃးၵုင်ႇယေႃးမုၼ်
 517. ယေႃးယွင်ႈသွင်ၶွၼ်
 518. ယေႃယေႃ
 519. ယေႃႇ
 520. ယေႃႇပၼ်
 521. ယေႃႈ
 522. ယေႃႉ
 523. ယေႃႉတွင်ႇၼွင်ႈ
 524. ယေႃႉယႄႉ
 525. ယေႃႉဢႅဝ်
 526. ယေႇသူႉ
 527. ယေႇသူႉၶရိတ်ႈ
 528. ယေႈ
 529. ယေႈၵေႃႉ
 530. ယေႈၵေႃႉၵေႃႉ
 531. ယေႈၵေႃႉယေႈၵေႃႉ
 532. ယေႈၵႅပ်ႉယေႈၵမ်း
 533. ယေႈၵႅပ်ႉယေႈၸူဝ်ႈ
 534. ယေႈၶႅၼ်း
 535. ယေႈၸူဝ်ႈယေႈယၢမ်း
 536. ယေႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ
 537. ယေႈပွၵ်ႈယေႈပွၵ်ႈ
 538. ယေႈမဵဝ်းယေႈဢၼ်
 539. ယေႈမဵဝ်းယေႈဢိတ်း
 540. ယေႈဢၼ်
 541. ယႄယႄ
 542. ယႄႇ
 543. ယႄႈ
 544. ယႄႉ
 545. ယဵင်း
 546. ယဵင်းၸမ်ႈ
 547. ယဵင်းတူၺ်း
 548. ယဵင်းဝႆႉ
 549. ယဵင်းဢၢၼ်း
 550. ယဵင်ႈ
 551. ယဵင်ႈၵႅပ်ႉယဵင်ႈၸူဝ်ႈ
 552. ယဵင်ႈယႂ်ႇမႃး
 553. ယဵင်ႉ
 554. ယဵတ်ႇ
 555. ယဵတ်ႇၶၢၼ်ႉ
 556. ယဵတ်ႇလိူၼ်း
 557. ယဵတ်ႇႁၢဝ်
 558. ယဵတ်ႈ
 559. ယဵတ်ႈသတ်ႉ
 560. ယဵတ်ႈသႂ်ႇ
 561. ယဵတ်ႈဢူႇ
 562. ယဵၼ်
 563. ယဵၼ်း
 564. ယဵၼ်းပဵၼ်
 565. ယဵၼ်ၸႂ်ယဵၼ်ၶေႃး
 566. ယဵၼ်ၸိပ်ႉ
 567. ယဵၼ်တဵတ်ႇ
 568. ယဵၼ်ယဵၼ်
 569. ယဵၼ်သီႇ
 570. ယဵၼ်ႇ
 571. ယဵၼ်ႇငႄႈ
 572. ယဵပ်ႇ
 573. ယဵပ်ႇၶဝ်ႈ
 574. ယဵပ်ႇၶဝ်ႈသၢမ်ပီ
 575. ယဵပ်ႇၶၢမ်ႈ
 576. ယဵပ်ႇတိုပ်ႈ
 577. ယဵပ်ႇထိူၼ်ႇယဵပ်ႇၶိူဝ်း
 578. ယဵပ်ႇၼူတ်ႈ
 579. ယဵပ်ႇမိူင်း
 580. ယဵပ်ႇႁႃ
 581. ယဵပ်ႇႁူဝ်
 582. ယဵပ်ႉ
 583. ယဵပ်ႉၵူၼ်ႈၼွၼ်
 584. ယဵပ်ႉၶဵၼ်း
 585. ယဵပ်ႉၼွၼ်
 586. ယဵပ်ႉလုပ်ႇငူး
 587. ယဵပ်ႉလူၼ်ႈ
 588. ယဵပ်ႉလၢႆးမွၵ်ႇ
 589. ယဵပ်ႉသွႆ
 590. ယဵမ်ႈ
 591. ယဵဝ်
 592. ယဵဝ်လၵ်း
 593. ယဵဝ်ႈ
 594. ယဵဝ်ႈၵတ်း
 595. ယဵဝ်ႈၵၼ်ႈ
 596. ယဵဝ်ႈၶျုၵ်ႈ
 597. ယဵဝ်ႈၸွၵ်ႇ
 598. ယဵဝ်ႈၸဵမ်း
 599. ယဵဝ်ႈသႂၢင်ႇ
 600. ယႅၵ်းယႅၵ်း
 601. ယႅၵ်းယႅၵ်းယိၵ်းယိၵ်း
 602. ယႅၵ်ႉ
 603. ယႅၵ်ႉၸမ်ႈ
 604. ယႅင်
 605. ယႅင်း
 606. ယႅင်ႇ
 607. ယႅင်ႇတိၼ်
 608. ယႅင်ႇယႄႈ
 609. ယႅင်ႇသိၼ်ႈ
 610. ယႅတ်း
 611. ယႅၼ်းယႅၼ်း
 612. ယႅၼ်ႈ
 613. ယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈ
 614. ယႅၼ်ႉ
 615. ယႅၼ်ႉတၢပ်ႇ
 616. ယႅၼ်ႉတၢႆ
 617. ယႅၼ်ႉၼၢၵ်ႈ
 618. ယႅပ်း
 619. ယႅပ်ႈယႅပ်ႈ
 620. ယႅမ်
 621. ယႅမ်း
 622. ယႅမ်ႇယႅမ်ႇ
 623. ယႅမ်ႉ
 624. ယၢၵ်ႇ
 625. ယၢၵ်ႇၶဝ်ႈ
 626. ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ
 627. ယၢၵ်ႈ
 628. ယၢၵ်ႈငိုၼ်း
 629. ယၢၵ်ႈၸႂ်
 630. ယၢၵ်ႈၽၢၼ်
 631. ယၢၵ်ႈယၢၼ်းၽၢၼ်ယႂ်ႇ
 632. ယၢင်
 633. ယၢင်း
 634. ယၢင်းၸွၵ်း
 635. ယၢင်းၽိူၵ်ႇ
 636. ယၢင်းလမ်
 637. ယၢင်းလႅင်
 638. ယၢင်ၸပ်း
 639. ယၢင်တင်
 640. ယၢင်တႅင်
 641. ယၢင်ၼဵဝ်
 642. ယၢင်ပႅၵ်ႇ
 643. ယၢင်ႈ
 644. ယၢင်ႈၶႃႇ
 645. ယၢင်ႈၼိူဝ်ႉ
 646. ယၢင်ႈပွတ်း
 647. ယၢင်ႈယၢဝ်း
 648. ယၢင်ႈႁၢင်ႇ
 649. ယၢတ်ႇ
 650. ယၢတ်ႇၼမ်ႉ
 651. ယၢတ်ႇယၢႆႈ
 652. ယၢတ်ႈယၢတ်ႈ
 653. ယၢတ်ႈယၢတ်ႈယၢတ်ႈယိတ်ႈယိတ်ႈ
 654. ယၢၼ်
 655. ယၢၼ်း
 656. ယၢၼ်းထူင်ႇယူင်ႉ
 657. ယၢၼ်းၼႃႈယၢၼ်းတႃ
 658. ယၢၼ်းပၼ်
 659. ယၢၼ်းယၢၼ်း
 660. ယၢၼ်းယၢၼ်းယိၼ်းယိၼ်း
 661. ယၢၼ်းလွႆ
 662. ယၢၼ်ယႃႇ
 663. ယၢၼ်ႇၵုင်ႇ
 664. ယၢၼ်ႇသူႇ
 665. ယၢၼ်ႈ
 666. ယၢၼ်ႈယွင်ႇ
 667. ယၢပ်ႇ
 668. ယၢပ်ႇၵၢင်း
 669. ယၢပ်ႇၵၢင်းဝူဝ်း
 670. ယၢပ်ႇၸႂ်
 671. ယၢပ်ႇၸႂ်ၽိုတ်ႇၸႂ်
 672. ယၢပ်ႇၸႂ်ယၢပ်ႇၶေႃး
 673. ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ
 674. ယၢပ်ႇယဵၼ်း
 675. ယၢပ်ႇဝီး
 676. ယၢပ်ႇသုၵ်ႉ
 677. ယၢပ်ႉယၢပ်ႉ
 678. ယၢမ်း
 679. ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်
 680. ယၢမ်းၼႆႉ
 681. ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼဵဝ်
 682. ယၢမ်းလႂ်
 683. ယၢမ်းလိပ်း
 684. ယၢမ်းလဵဝ်
 685. ယၢမ်းသၢမ်လေး
 686. ယၢမ်းႁႃႈလေး
 687. ယၢမ်ႈ
 688. ယၢမ်ႈၵိၼ်
 689. ယၢမ်ႈမီး
 690. ယၢမ်ႈလႅၼ်းယႃႈ
 691. ယၢမ်ႈႁၼ်
 692. ယၢဝ်း
 693. ယၢဝ်းၼႃႈယၢဝ်းတႃ
 694. ယၢဝ်ႈ
 695. ယၢႆး
 696. ယၢႆးၶုတ်ႇ
 697. ယၢႆးၶၢၼ်ႇ
 698. ယၢႆးပူၵ်ႈ
 699. ယၢႆးမၢၼ်
 700. ယၢႆႈ
 701. ယၢႆႉ
 702. ယႆ
 703. ယႆၸႅၼ်ႇ