ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ၽ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

หมายเหตุ: ศัพท์บางคำ ၾ (ฝ) สามารถเปลี่ยนแทนที่ ၽ (ผ) ได้

 1. ၽၵ်း
 2. ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း
 3. ၽၵ်းၵႃႇ
 4. ၽၵ်းၵီး
 5. ၽၵ်းၵုတ်ႇ
 6. ၽၵ်းၵုမ်ႇ
 7. ၽၵ်းၵၢတ်ႇ
 8. ၽၵ်းၵၢတ်ႇမွၵ်ႇ
 9. ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း
 10. ၽၵ်းၵၢတ်ႇႁူဝ်
 11. ၽၵ်းၶီႈတိုၼ်း
 12. ၽၵ်းၶီႈဝူဝ်း
 13. ၽၵ်းၶူမ်ၼၢမ်
 14. ၽၵ်းၶဵဝ်
 15. ၽၵ်းၶႅပ်ႉ
 16. ၽၵ်းၶၢမ်း
 17. ၽၵ်းၸေႃး
 18. ၽၵ်းတူ
 19. ၽၵ်းတူၵဝ်ႈတၢင်း
 20. ၽၵ်းတူၵိူၼ်ႇ
 21. ၽၵ်းတူပ်း
 22. ၽၵ်းထူဝ်ႇ
 23. ၽၵ်းၼွၵ်ႇ
 24. ၽၵ်းၼွႆး
 25. ၽၵ်းၼိူဝ်ႉ
 26. ၽၵ်းၼိူဝ်ႉၵႆႇ
 27. ၽၵ်းပၵ်ႉ
 28. ၽၵ်းပႃ
 29. ၽၵ်းပိင်ႈ
 30. ၽၵ်းပိုၵ်ႉ
 31. ၽၵ်းၽိူၵ်ႇ
 32. ၽၵ်းၽဵတ်း
 33. ၽၵ်းမၼ်း
 34. ၽၵ်းမွၼ်း
 35. ၽၵ်းမီႇ
 36. ၽၵ်းမီႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 37. ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင်
 38. ၽၵ်းမီႇႁေႃ
 39. ၽၵ်းမူၵ်း
 40. ၽၵ်းလပ်းမိုၼ်း
 41. ၽၵ်းလႅင်
 42. ၽၵ်းလၢင်း
 43. ၽၵ်းသူမ်ႈ
 44. ၽၵ်းသူမ်ႈပူ
 45. ၽၵ်းႁႃႈ
 46. ၽၵ်းႁီႉ
 47. ၽၵ်းႁေႃ
 48. ၽၵ်းႁေႃႇ
 49. ၽၵ်းႁၢၼ်ႈ
 50. ၽၵ်ႈၵဝႃႇ
 51. ၽၵ်ႉ
 52. ၽင်
 53. ၽင်း
 54. ၽင်ၸၢၵ်ႈ
 55. ၽင်လိၼ်
 56. ၽင်ႁုၵ်ႇ
 57. ၽင်ႁႄႇ
 58. ၽင်ႇ
 59. ၽင်ႇၸၼ်း
 60. ၽင်ႇၼမ်ႉ
 61. ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ
 62. ၽင်ႇသုတ်း
 63. ၽင်ႇႁိုၵ်း
 64. ၽင်ႇႁိုၵ်းယၢတ်ႇ
 65. ၽင်ႉ
 66. ၽတ်း
 67. ၽတ်းၽၢဝ်ႇၽူင်ႉၵႂႃႇ
 68. ၽတ်းဢၢၼ်ႇ
 69. ၽတ်ႉ
 70. ၽတ်ႉယႅၼ်ႉ
 71. ၽၼ်
 72. ၽၼ်း
 73. ၽၼ်းၶၢတ်ႇ
 74. ၽၼ်းတႅပ်း
 75. ၽၼ်းၽၵ်းၵီး
 76. ၽၼ်းၽၵ်းၵၢတ်ႇ
 77. ၽၼ်းၽၢႆႉ
 78. ၽၼ်းမွၵ်ႇ
 79. ၽၼ်းလိုမ်း
 80. ၽၼ်းလူမ်ႉ
 81. ၽၼ်းႁႆႈ
 82. ၽၼ်းႁႆႈၽၼ်းလိုမ်း
 83. ၽၼ်ထိုင်
 84. ၽၼ်ၽၼ်
 85. ၽၼ်ႁၼ်
 86. ၽၼ်ႁႃ
 87. ၽၼ်ႁၢႆႉ
 88. ၽၼ်ႇတႃႇ
 89. ၽၼ်ႇတႃႇၸူဝ်း
 90. ၽၼ်ႈ
 91. ၽၼ်ႉ
 92. ၽၼ်ႉမိပ်ႇ
 93. ၽမ်
 94. ၽမ်းၽမ်း
 95. ၽမ်းၽမ်းၽိမ်းၽိမ်း
 96. ၽမ်ႈ
 97. ၽျႃးဢိၼ်း
 98. ၽျေႃႇ
 99. ၽျၢင်း
 100. ၽရိင်ႇၵီႇ
 101. ၽရူၵ်ႈ
 102. ၽရူၵ်ႈသီႇ
 103. ၽရၢင်ႇသဵတ်ႈ
 104. ၽြႃး
 105. ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
 106. ၽြႃးဢလွင်း
 107. ၽလိမ်ႇ
 108. ၽဝႃႇ
 109. ၽဝႃႉ
 110. ၽဝႃႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 111. ၽဝ်
 112. ၽဝ်း
 113. ၽဝ်ၸီႇ
 114. ၽဝ်တုတ်ႇ
 115. ၽဝ်မူၵ်း
 116. ၽဝ်ႇ
 117. ၽွၵ်း
 118. ၽွၵ်းပိုၼ်
 119. ၽွၵ်းၽႅၵ်း
 120. ၽွၵ်းၽႅၵ်ႉ
 121. ၽွၵ်ႇ
 122. ၽွၵ်ႇၶီႈၶၢၼ်ႉ
 123. ၽွၵ်ႇတိၼ်
 124. ၽွၵ်ႇမိုဝ်း
 125. ၽွၵ်ႇယၢၼ်
 126. ၽွၵ်ႈ
 127. ၽွၵ်ႈတၢင်း
 128. ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ
 129. ၽွၵ်ႈသဵတ်ႈၸႃႇ
 130. ၽွၵ်ႈႁူး
 131. ၽွင်
 132. ၽွင်း
 133. ၽွင်းၶဵဝ်
 134. ၽွင်းငၢမ်း
 135. ၽွင်းတၢင်မိူင်း
 136. ၽွင်းၼမ်ႉ
 137. ၽွင်းမိူင်း
 138. ၽွင်းယမ်
 139. ၽွင်းယၢမ်း
 140. ၽွင်းသႂ်
 141. ၽွင်းဢုပ်ႉမိူင်း
 142. ၽွင်ၶမ်း
 143. ၽွင်ၶဝ်ႈ
 144. ၽွင်ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ
 145. ၽွင်ၶဝ်ႈမုၼ်း
 146. ၽွင်ယႃႈယႃ
 147. ၽွင်ႁမ်း
 148. ၽွင်ႇ
 149. ၽွင်ႈ
 150. ၽွင်ႈသွင်ႈ
 151. ၽွင်ႉၽႅင်ႉ
 152. ၽွတ်ႈ
 153. ၽွတ်ႈတပ်ႈပႃႇ
 154. ၽွတ်ႈႁႃ
 155. ၽွၼ်း
 156. ၽွၼ်းၸႃႉ
 157. ၽွၼ်းၸႃႉၽွၼ်းလီ
 158. ၽွၼ်းလီ
 159. ၽွၼ်ႉ
 160. ၽွမ်
 161. ၽွမ်ႉ
 162. ၽွမ်ႉၵၼ်
 163. ၽွမ်ႉၵၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်း
 164. ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်
 165. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
 166. ၽွႆ
 167. ၽွႆး
 168. ၽွႆးၼွႆး
 169. ၽွႆးလၢတ်ႈ
 170. ၽွႆႇ
 171. ၽွႆႇၶွပ်ႈ
 172. ၽွႆႈ
 173. ၽွႆႈတႃလူင်
 174. ၽွႆႉ
 175. ၽႂ်
 176. ၽႂ်း
 177. ၽႂ်းၽႂ်း
 178. ၽႂ်ၵေႃႈ
 179. ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ
 180. ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ
 181. ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ
 182. ၽႂ်ႇ
 183. ၽႂ်ႇလႆႈ
 184. ၽႂ်ႇႁႃ
 185. ၽႃ
 186. ၽႃး
 187. ၽႃၵင်ႈ
 188. ၽႃၵႄးလႃး
 189. ၽႃၶၢင်း
 190. ၽႃၸၢၼ်း
 191. ၽႃၽႄ
 192. ၽႃၽႆး
 193. ၽႃမုင်း
 194. ၽႃလၢၼ်ႉ
 195. ၽႃဝိူင်း
 196. ၽႃႁွပ်ႈ
 197. ၽႃႁႃႉ
 198. ၽႃႁိၼ်
 199. ၽႃႁူမ်ႇ
 200. ၽႃႇ
 201. ၽႃႇၵဵပ်းဢဝ်
 202. ၽႃႇၶိုင်ႈ
 203. ၽႃႇၶိုင်ႈၵၢင်
 204. ၽႃႇၶိုင်ႈၶိုင်ႈ
 205. ၽႃႇငိုၼ်း
 206. ၽႃႇတိၼ်
 207. ၽႃႇတူဝ်
 208. ၽႃႇတႅၵ်ႇ
 209. ၽႃႇထတ်းၵႂႃႇ
 210. ၽႃႇၽိုၼ်း
 211. ၽႃႇမိုဝ်း
 212. ၽႃႇမႅၼ်ႈ
 213. ၽႃႇယွႆႈ
 214. ၽႃႇယၢၼ်
 215. ၽႃႇလႃႇ
 216. ၽႃႇဝၼႃႇ
 217. ၽႃႇသွၵ်းတိၼ်
 218. ၽႃႇသႃႇ
 219. ၽႃႇသႃႇၵျူး
 220. ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း
 221. ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢဵင်းၵလဵတ်ႈ
 222. ၽႃႇသႃႇၶရီႉယၢၼ်ႇ
 223. ၽႃႇသႃႇတႆး
 224. ၽႃႇသႃႇပုၵ်ႉတႃႉ
 225. ၽႃႇသႃႇမူႇၸလၢမ်ႇ
 226. ၽႃႇသႃႇႁိၼ်ႇတူႇ
 227. ၽႃႇသႃႇဢီႇၸလၢမ်ႇ
 228. ၽႃႇသႃႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ
 229. ၽႃႇသိၵ်ႈ
 230. ၽႃႇႁူပ်ႉ
 231. ၽႃႈ
 232. ၽႃႈၵင်ႈ
 233. ၽႃႈၵင်ႈၵၢင်ယုင်း
 234. ၽႃႈၵင်ႈငဝ်းတူင်ႉ
 235. ၽႃႈၵွပ်း
 236. ၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇ
 237. ၽႃႈၵွပ်းႁူၺ်ႇ
 238. ၽႃႈၵိပ်ႈမေႃႈ
 239. ၽႃႈၵၢင်
 240. ၽႃႈၵၢင်ယုင်း
 241. ၽႃႈၵၢဝ်ႈ
 242. ၽႃႈၸဵတ်ႉ
 243. ၽႃႈၸဵတ်ႉတူဝ်
 244. ၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈ
 245. ၽႃႈၸဵတ်ႉမိုဝ်း
 246. ၽႃႈတွႆႈ
 247. ၽႃႈတဵင်
 248. ၽႃႈတဵင်ၵုၺ်
 249. ၽႃႈတဵဝ်ႇ
 250. ၽႃႈပႅတ်ႈ
 251. ၽႃႈၽုၼ်ႇ
 252. ၽႃႈၽူၼ်
 253. ၽႃႈမိုဝ်း
 254. ၽႃႈမႆ
 255. ၽႃႈလွင်ဢူၵ်း
 256. ၽႃႈလႃ
 257. ၽႃႈလူဝ်
 258. ၽႃႈဝႆ
 259. ၽႃႈသိူဝ်ႇ
 260. ၽႃႈသိူဝ်ႇၼွၼ်း
 261. ၽႃႈသိူဝ်ႇၽိူၼ်
 262. ၽႃႈႁတ်ႉဢူၵ်း
 263. ၽႃႈႁူမ်ႇ
 264. ၽႃႈႁူမ်ႇၵူႇ
 265. ၽႃႈႁူမ်ႇမႃႇ
 266. ၽႃႈႁူဝ်
 267. ၽႃႈႁေႃႇၶေႃး
 268. ၽႃႈဢွမ်ႈ
 269. ၽႃႉ
 270. ၽႃႉၵုၵ်ႉ
 271. ၽႃႉၵုမ်ႈ
 272. ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်
 273. ၽႃႉၶုၼ်ႇ
 274. ၽႃႉၶဵဝ်ၽႃႉသွမ်ႇ
 275. ၽႃႉတီႇၵူၵ်ႉ
 276. ၽႃႉတီႇသိုဝ်ႈ
 277. ၽႃႉတႅၵ်ႇၽႃႉတုမ်
 278. ၽႃႉပီႈၽႃႉၼွင်ႉ
 279. ၽႃႉပၢင်ႇ
 280. ၽႃႉပၢင်ႇၽႃႉလႅင်း
 281. ၽႃႉၽႃႇ
 282. ၽႃႉၽႅတ်ႇ
 283. ၽႃႉမႅပ်ႈ
 284. ၽႃႉလင်
 285. ၽႃႉလႅင်ႉ
 286. ၽႃႉလႅတ်ႇၽႃႉႁွၼ်ႉ
 287. ၽႃႉလၢင်ႇၵဵတ်းပႃ
 288. ၽႃႉလၢင်ႇလၢႆး
 289. ၽႃႉဝူတ်း
 290. ၽႃႉသဝ်ႈ
 291. ၽႃႉႁူဝ်ႈ
 292. ၽႃႉဢုမ်း
 293. ၽိ
 294. ၽိၵ်းၽိၵ်း
 295. ၽိၵ်ႈၶူႇ
 296. ၽိၵ်ႈၶူႇၼီႇ
 297. ၽိၵ်ႈသိၵ်ႈ
 298. ၽိင်း
 299. ၽိင်ႈ
 300. ၽိင်ႈငႄႈ
 301. ၽိင်ႈၸိူင်း
 302. ၽိင်ႉၽိင်ႉ
 303. ၽိတ်း
 304. ၽိတ်းၵၼ်
 305. ၽိတ်းၸႂ်
 306. ၽိတ်းတႃႈၽိတ်းတၢင်း
 307. ၽိတ်းတၢင်း
 308. ၽိတ်းတၢင်းၵိၼ်
 309. ၽိတ်းပိူင်ႈ
 310. ၽိတ်းၽိင်ႈ
 311. ၽိတ်းၽိတ်း
 312. ၽိတ်းၽႅတ်ႇ
 313. ၽိတ်းယႃႈယႃ
 314. ၽိတ်းသူပ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း
 315. ၽိတ်းႁွႆး
 316. ၽိတ်းႁၢႆႉ
 317. ၽိတ်ႇ
 318. ၽိတ်ႇယၢဝ်
 319. ၽိတ်ႈ
 320. ၽိတ်ႈပိူင်ႈ
 321. ၽိတ်ႈပၢင်း
 322. ၽိတ်ႉ
 323. ၽိၼ်ႇ
 324. ၽိမ်း
 325. ၽိမ်းမေႃႈၶဝ်ႈ
 326. ၽိမ်းလိၵ်ႈ
 327. ၽိဝ်
 328. ၽိဝ်တွၵ်ႇ
 329. ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉ
 330. ၽိဝ်မႆႉ
 331. ၽိဝ်လူမ်း
 332. ၽိဝ်ႇ
 333. ၽိဝ်ႉ
 334. ၽိုၵ်း
 335. ၽိုၵ်းတပ်ႉ
 336. ၽိုၵ်းသွၼ်
 337. ၽိုၵ်ႉၽိုၵ်ႉ
 338. ၽိုၵ်ႉၽိုၵ်ႉၽၵ်ႉၽၵ်ႉ
 339. ၽိုင်း
 340. ၽိုင်းၵၼ်ႁဵတ်း
 341. ၽိုင်းတုမ်
 342. ၽိုင်းဢုမ်ႇ
 343. ၽိုင်ႈ
 344. ၽိုင်ႈၵူင်
 345. ၽိုင်ႈၸီႈ
 346. ၽိုင်ႈပၢႆႈ
 347. ၽိုင်ႈလိၼ်
 348. ၽိုတ်းၽိုတ်း
 349. ၽိုတ်ႇ
 350. ၽိုတ်ႇၼႃႈ
 351. ၽိုတ်ႉ
 352. ၽိုၼ်
 353. ၽိုၼ်း
 354. ၽိုၼ်းၽိုၼ်း
 355. ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ
 356. ၽိုၼ်ၸေႈ
 357. ၽိုၼ်ပပ်ႉ
 358. ၽိုၼ်လိၵ်ႈ
 359. ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး
 360. ၽိုၼ်လိၼ်
 361. ၽိုၼ်ႉ
 362. ၽိုၼ်ႉၶူၼ်
 363. ၽိုၼ်ႉတၢၵ်ႇႁၢႆ
 364. ၽိုၼ်ႉမိူင်း
 365. ၽိုမ်း
 366. ၽိုဝ်ႇ
 367. ၽိူၵ်ႇ
 368. ၽိူၵ်ႇၶၢဝ်
 369. ၽိူၵ်ႇၽႅၼ်
 370. ၽိူၵ်ႇလိူင်
 371. ၽိူင်း
 372. ၽိူၼ်
 373. ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ
 374. ၽိူၼ်တႅမ်ႈ
 375. ၽိူၼ်တၢင်းလူႇ
 376. ၽိူၼ်လိၵ်ႈ
 377. ၽိူၼ်သၢၼ်
 378. ၽိူပ်ႈ
 379. ၽိူမ်
 380. ၽိူမ်ၽိူဝ်ႈ
 381. ၽိူမ်ႉ
 382. ၽိူဝ်
 383. ၽိူဝ်း
 384. ၽိူဝ်းတွႆး
 385. ၽိူဝ်ၵႅင်း
 386. ၽိူဝ်ၶူၼ်ႁူဝ်
 387. ၽိူဝ်ၶႅင်း
 388. ၽိူဝ်တွင်
 389. ၽိူဝ်မႆႉ
 390. ၽိူဝ်ယွႆးၶႄႇ
 391. ၽိူဝ်ႇ
 392. ၽိူဝ်ႈ
 393. ၽိူဝ်ႈၵႂႃႇ
 394. ၽိူဝ်ႉ
 395. ၽိူဝ်ႉၶဝ်ႈ
 396. ၽိူဝ်ႉၼွၼ်းဝၼ်း
 397. ၽိူဝ်ႉႁဵတ်း
 398. ၽီ
 399. ၽီး
 400. ၽီးၽႆး
 401. ၽီၵဝ်း
 402. ၽီၵႃႇလႃႉ
 403. ၽီၵႅၼ်
 404. ၽီၶဝ်ႈ
 405. ၽီငလၢႆး
 406. ၽီၸဝ်ႈမိူင်း
 407. ၽီၸုင်ႈ
 408. ၽီတမ်ႇမွႆး
 409. ၽီၼႄ
 410. ၽီပၼ်ႁၼ်
 411. ၽီပႂ်ႉတူဝ်
 412. ၽီၽဵတ်ႇ
 413. ၽီၽၢႆး
 414. ၽီမရၼႃႉ
 415. ၽီမိုဝ်း
 416. ၽီလမ်ႈ
 417. ၽီလိၼ်
 418. ၽီလိပ်းၶဝ်ႈ
 419. ၽီလိပ်းႁဵတ်း
 420. ၽီလီ
 421. ၽီလူး
 422. ၽီႁုင်
 423. ၽီႁၢႆႉ
 424. ၽီႁၢႆႉၶဝ်ႈ
 425. ၽီဢွင်ႉငႄး
 426. ၽီဢွၼ်ႇ
 427. ၽီႇ
 428. ၽီႇၸပ်း
 429. ၽီႇႁူၽီႇတႃ
 430. ၽီႉ
 431. ၽီႉၸပ်း
 432. ၽု
 433. ၽုၵ်း
 434. ၽုၵ်ႇ
 435. ၽုၵ်ႇၵႃႈ
 436. ၽုၵ်ႇၸိူဝ်ႉ
 437. ၽုၵ်ႇၸိူဝ်ႉၽုၵ်ႇၽၼ်း
 438. ၽုၵ်ႇၽၼ်း
 439. ၽုၵ်ႇမဵတ်ႉ
 440. ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
 441. ၽုၵ်ႈ
 442. ၽုၵ်ႉ
 443. ၽုၵ်ႉၶဝ်ႈ
 444. ၽုၵ်ႉၽိူဝ်ႉ
 445. ၽုၵ်ႉလိၼ်
 446. ၽုင်
 447. ၽုင်း
 448. ၽုင်းၸႃး
 449. ၽုင်းမသိၼ်ႇ
 450. ၽုင်ၵူပ်း
 451. ၽုင်ၸႃႇ
 452. ၽုင်ႇ
 453. ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ်
 454. ၽုၺ်း
 455. ၽုၺ်းလိၼ်
 456. ၽုၺ်ႇ
 457. ၽုၺ်ႇၸၢၵ်ႈ
 458. ၽုၺ်ႇၼႄ
 459. ၽုၺ်ႇၽႆး
 460. ၽုၺ်ႇလၢင်းယၢၼ်း
 461. ၽုၺ်ႇသေႃး
 462. ၽုၺ်ႇႁူဝ်ၵႂၢမ်း
 463. ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ
 464. ၽုၺ်ႈ
 465. ၽုတ်း
 466. ၽုတ်းပေႃႇ
 467. ၽုတ်ႇ
 468. ၽုတ်ႇၽၢတ်ႇလုၵ်ႉ
 469. ၽုၼ်း
 470. ၽုၼ်ႇ
 471. ၽုၼ်ႇမုၵ်ႉ
 472. ၽုမ်းၽုမ်း
 473. ၽူ
 474. ၽူး
 475. ၽူးလွင်ႈ
 476. ၽူၵ်ႈ
 477. ၽူၵ်ႈၼုမ်ႇ
 478. ၽူၵ်ႉ
 479. ၽူင်း
 480. ၽူင်းၵုၺ်
 481. ၽူင်ႉ
 482. ၽူင်ႉပၢႆႈ
 483. ၽူင်ႉၽႄႇ
 484. ၽူင်ႉသဵၼ်
 485. ၽူၺ်း
 486. ၽူၺ်းၵႅင်း
 487. ၽူၺ်ႇ
 488. ၽူၺ်ႉၽၢႆႉ
 489. ၽူတိူဝ်ႉ
 490. ၽူတ်း
 491. ၽူတ်းၶူၺ်ႇ
 492. ၽူတ်ႉ
 493. ၽူတ်ႉၵႂ်ႈ
 494. ၽူတ်ႉၶိုၼ်ႈ
 495. ၽူတ်ႉတူၺ်ႇ
 496. ၽူၼ်
 497. ၽူၼ်း
 498. ၽူၼ်ၸၢႆး
 499. ၽူၼ်တူၵ်း
 500. ၽူၼ်တူၵ်းယွႆး
 501. ၽူၼ်ထိပ်ႇ
 502. ၽူၼ်ၽႃႉတႅၵ်ႇၽႃႉတုမ်
 503. ၽူၼ်ယွႆး
 504. ၽူၼ်လပ်းသိင်ႇ
 505. ၽူၼ်လီ
 506. ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်
 507. ၽူၼ်လႅင်ႉ
 508. ၽူၼ်သိင်း
 509. ၽူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ
 510. ၽူၼ်ႁိူင်
 511. ၽူၼ်ႁိူတ်ႇ
 512. ၽူၼ်ႁူဝ်ႈ
 513. ၽူၼ်ဢုမ်း
 514. ၽူမ်
 515. ၽူမ်ယွႆး
 516. ၽူမ်ႈ
 517. ၽူဝ်
 518. ၽူဝ်ၵူပ်းမေး
 519. ၽူဝ်ငဝ်ႈ
 520. ၽူဝ်ၼွႆႉ
 521. ၽူဝ်မႂ်ႇ
 522. ၽူဝ်မေး
 523. ၽူဝ်မၢႆ
 524. ၽူဝ်လူင်
 525. ၽူဝ်သိုပ်ႇ
 526. ၽူဝ်ဢွၼ်ႇ
 527. ၽူဝ်ႇ
 528. ၽူဝ်ႇတႃႇ
 529. ၽူဝ်ႇဢုတ်ႇ
 530. ၽူဝ်ႉ
 531. ၽူႇ
 532. ၽူႈ
 533. ၽူႈၵွၼ်းၸိုင်ႈ
 534. ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ
 535. ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလူင်
 536. ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း
 537. ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ
 538. ၽူႈၵႅဝ်တပ်ႉ
 539. ၽူႈၶပ်ႉၵၢၼ်
 540. ၽူႈၶပ်ႉၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ
 541. ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်
 542. ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ၵၢၼ်
 543. ၽူႈၶပ်ႉပၢင်
 544. ၽူႈၶိုင်ၵၢၼ်
 545. ၽူႈၶိုင်ယႃ
 546. ၽူႈၶႄလၢတ်ႈ
 547. ၽူႈၶၢႆယႃ
 548. ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်
 549. ၽူႈၸတ်းသၢင်
 550. ၽူႈၸွပ်ႇႁႃ
 551. ၽူႈၸီႉသင်ႇ
 552. ၽူႈၸီႉသင်ႇလူင်
 553. ၽူႈၸၢပ်ႈယႃ
 554. ၽူႈၸၢႆး
 555. ၽူႈတပ်ႉၼမ်ႉ
 556. ၽူႈတပ်ႉလူမ်း
 557. ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ
 558. ၽူႈတိုၵ်းၵဝ်း
 559. ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း
 560. ၽူႈတႅပ်းတတ်း
 561. ၽူႈတႅမ်ႈ
 562. ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ
 563. ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉ
 564. ၽူႈတၢင်
 565. ၽူႈတၢင်တူဝ်
 566. ၽူႈတၢင်မိူင်း
 567. ၽူႈထတ်းၵၢၼ်
 568. ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ
 569. ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ
 570. ၽူႈသွၼ်
 571. ၽူႈသွၼ်လိၵ်ႈ
 572. ၽူႈသွၼ်သႃႇသၼႃႇ
 573. ၽူႈသိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ
 574. ၽူႈသုၵ်ႉယုင်ႈ
 575. ၽူႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ
 576. ၽူႈသၢဝ်
 577. ၽေး
 578. ၽေးၸွႆႈ
 579. ၽေးၸုၼ်ႉ
 580. ၽေးထႅမ်
 581. ၽေးရၢၼ်ႇ
 582. ၽေႃ
 583. ၽေႃး
 584. ၽေႃးၵႂ်ႈ
 585. ၽေႃးၸဵၼ်ႇ
 586. ၽေႃးတူၺ်ႇ
 587. ၽေႃးထီး
 588. ၽေႃတႅၼ်း
 589. ၽေႃႇ
 590. ၽေႃႇပွင်း
 591. ၽေႃႇယႃႈယႃ
 592. ၽေႃႇလၢတ်ႈၼႄ
 593. ၽေႃႇဢွၵ်ႇ
 594. ၽေႃႉ
 595. ၽေႇ
 596. ၽေႇၸႂ်
 597. ၽေႇၸႂ်ၽေႇၶေႃး
 598. ၽေႇၼီႈ
 599. ၽေႇၼီႈၽေႇၶွတ်ႇ
 600. ၽေႇၽျၢၼ်ႇ
 601. ၽေႇဝၢတ်ႈ
 602. ၽေႇဢပြႅတ်ႈ
 603. ၽေႉ
 604. ၽႄ
 605. ၽႄး
 606. ၽႄးတေႃးၶမ်း
 607. ၽႄၵႂႃႇ
 608. ၽႄပၼ်
 609. ၽႄၽႃ
 610. ၽႄမႅင်ႇ
 611. ၽႄဝႆႉ
 612. ၽႄသိူင်ႇ
 613. ၽႄဢဝ်
 614. ၽႄႇ
 615. ၽႄႇတရႄႇ
 616. ၽႄႇတိူၼ်း
 617. ၽႄႇတၢၵ်ႇ
 618. ၽႄႇၽီႈၽႄႇၽႃႇ
 619. ၽႄႈ
 620. ၽႄႈၵႂႃႇ
 621. ၽႄႈၵႂၢင်ႈမႃး
 622. ၽႄႈၵိုၼ်းမႃး
 623. ၽႄႈၸွတ်ႇ
 624. ၽႄႈတိူၼ်း
 625. ၽႄႈၼမ်မႃး
 626. ၽႄႈယႂ်ႇမႃး
 627. ၽႄႉ
 628. ၽႄႉႁၢႆႉ
 629. ၽဵင်ႇ
 630. ၽဵင်ႇၵၼ်
 631. ၽဵတ်း
 632. ၽဵတ်ႇ
 633. ၽဵတ်ႇလွၵ်ႇ
 634. ၽဵတ်ႇဢွင်ႉငႄး
 635. ၽဵၼ်း
 636. ၽဵၼ်ႈ
 637. ၽဵဝ်ႈ
 638. ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ
 639. ၽဵဝ်ႈၽိူၼ်
 640. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ
 641. ၽဵဝ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈ
 642. ၽဵဝ်ႈလိူမ်ႈ
 643. ၽဵဝ်ႈသိမ်း
 644. ၽႅၵ်းသႅၵ်း
 645. ၽႅၵ်ႇ
 646. ၽႅၵ်ႈ
 647. ၽႅၵ်ႈၵၼ်
 648. ၽႅင်
 649. ၽႅင်း
 650. ၽႅင်ပူး
 651. ၽႅင်ၽႆး
 652. ၽႅင်မေႃႈၶဝ်ႈ
 653. ၽႅင်ႁွမ်း
 654. ၽႅင်ႉ
 655. ၽႅတ်း
 656. ၽႅတ်းၶူဝ်း
 657. ၽႅတ်းၼမ်ႉ
 658. ၽႅတ်းၽႄႇ
 659. ၽႅတ်းသၼ်ႇ
 660. ၽႅတ်းသုၵ်ႈ
 661. ၽႅတ်ႇ
 662. ၽႅတ်ႈ
 663. ၽႅတ်ႈမီႈ
 664. ၽႅတ်ႈႁွႆး
 665. ၽႅတ်ႉၽႅတ်ႉ
 666. ၽႅၼ်
 667. ၽႅၼ်ၵၢၼ်
 668. ၽႅၼ်ၶေႃး
 669. ၽႅၼ်ၽႅၼ်
 670. ၽႅၼ်သုင်
 671. ၽႅၼ်ႁွႆႈ
 672. ၽႅၼ်ႇ
 673. ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉၸဵမ်း
 674. ၽႅၼ်ႇပႅၼ်ႈ
 675. ၽႅၼ်ႇၽၢၵ်ႈ
 676. ၽႅၼ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 677. ၽႅၼ်ႇယွၵ်း
 678. ၽႅၼ်ႇလိၼ်
 679. ၽႅၼ်ႇသိူဝ်ႇ
 680. ၽႅပ်ႉ
 681. ၽႅပ်ႉတႃ
 682. ၽႅပ်ႉတႃၼႄ
 683. ၽႅပ်ႉမိုဝ်း
 684. ၽႅပ်ႉႁူၽႅပ်ႉတႃ
 685. ၽႅဝ်
 686. ၽႅဝ်းၽႅဝ်း
 687. ၽႅဝ်ၵႂႃႇ
 688. ၽႅဝ်ထိုင်
 689. ၽႅဝ်မႃး
 690. ၽႅဝ်ႁွတ်ႈ
 691. ၽၢၵ်ႇ
 692. ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်း
 693. ၽၢၵ်ႇၵူပ်ႇ
 694. ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
 695. ၽၢၵ်ႇမေႃႈ
 696. ၽၢၵ်ႇမႆႉၵူပ်ႇ
 697. ၽၢၵ်ႇသိုဝ်ႉ
 698. ၽၢၵ်ႈ
 699. ၽၢၵ်ႈထုၵ်ႇၵၼ်
 700. ၽၢၵ်ႈယၢၼ်
 701. ၽၢၵ်ႈယၢၼ်ၵႃး
 702. ၽၢၵ်ႈႁဵတ်း
 703. ၽၢင်
 704. ၽၢင်း
 705. ၽၢင်းလိပ်ႈ
 706. ၽၢင်တၢတ်ႈ
 707. ၽၢင်ၽႆး
 708. ၽၢင်ယၼ်
 709. ၽၢင်ႁၢင်ႈ
 710. ၽၢင်ႈ
 711. ၽၢင်ႈၸူး
 712. ၽၢင်ႈတူၵ်း
 713. ၽၢင်ႈပႅတ်ႈ
 714. ၽၢင်ႈသႂ်ႇ
 715. ၽၢင်ႉၽၢပ်ႇ
 716. ၽၢတ်ႇ
 717. ၽၢတ်ႇၵေႃႉ
 718. ၽၢတ်ႇၵေႃႉၽၢတ်ႇသေႈ
 719. ၽၢတ်ႇၼူမ်း
 720. ၽၢတ်ႇၽႄ
 721. ၽၢတ်ႇယၢၼ်
 722. ၽၢၼ်
 723. ၽၢၼ်း
 724. ၽၢၼ်ၵႅၼ်း
 725. ၽၢၼ်ၸႂ်
 726. ၽၢၼ်ၸႂ်ၽၼ်ၶေႃး
 727. ၽၢၼ်ပေႃႈၽၢၼ်မႄႈ
 728. ၽၢၼ်ၽၢၼ်
 729. ၽၢၼ်သိၼ်
 730. ၽၢၼ်ႇ
 731. ၽၢၼ်ႇပဵၼ်
 732. ၽၢၼ်ႇသၢင်း
 733. ၽၢၼ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်
 734. ၽၢၼ်ႈ
 735. ၽၢၼ်ႈၼၢဝ်
 736. ၽၢၼ်ႈၽိၼ်ႈ
 737. ၽၢၼ်ႈလိၼ်
 738. ၽၢပ်ႇ
 739. ၽၢမ်း
 740. ၽၢမ်းၵိၼ်
 741. ၽၢမ်းထၢင်ႇ
 742. ၽၢမ်းၽိူဝ်ႉ
 743. ၽၢဝ်း
 744. ၽၢဝ်းဝၢဝ်း
 745. ၽၢဝ်းသူပ်းၽၢဝ်းၵႂၢမ်း
 746. ၽၢဝ်းဢုပ်ႇ
 747. ၽၢဝ်ႇ
 748. ၽၢဝ်ႇပိုၼ်
 749. ၽၢဝ်ႇလူမ်း
 750. ၽၢဝ်ႇသူပ်းၽၢဝ်ႇၵႂၢမ်း
 751. ၽၢႆ
 752. ၽၢႆး
 753. ၽၢႆးၵိၼ်
 754. ၽၢႆးၼမ်ႉ
 755. ၽၢႆးမိၼ်ၵႂႃႇ
 756. ၽၢႆးမိုဝ်း
 757. ၽၢႆးႁိူဝ်း
 758. ၽၢႆႇ
 759. ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ
 760. ၽၢႆႇၶႂႃ
 761. ၽၢႆႇတႂ်ႈ
 762. ၽၢႆႇထႅင်ႈပၼ်ၶူဝ်း
 763. ၽၢႆႇၼၼ်ႉ
 764. ၽၢႆႇၼႃႈ
 765. ၽၢႆႇၼိူဝ်
 766. ၽၢႆႇၼႆႉ
 767. ၽၢႆႇပၼ်ႇတႃႇ
 768. ၽၢႆႇပိၼ်ႇၺႃႇ
 769. ၽၢႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ
 770. ၽၢႆႇပိူင်ဝူင်းၵူၼ်း
 771. ၽၢႆႇပုၼ်ႉ
 772. ၽၢႆႇပေႃႈ
 773. ၽၢႆႇမႄႈ
 774. ၽၢႆႇမၢၼ်ႈမိူင်း
 775. ၽၢႆႇယႃလွင်ႈၸႂ်
 776. ၽၢႆႇယႃႁႅင်းတူဝ်
 777. ၽၢႆႇယႃႈယႃ
 778. ၽၢႆႇယုၵ်ႉယွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်
 779. ၽၢႆႇလင်
 780. ၽၢႆႇလွင်ႈ
 781. ၽၢႆႇလွင်ႈၶိူင်ပိူင်ၵူၼ်း
 782. ၽၢႆႇလွင်ႈပိူင်ၵူၼ်း
 783. ၽၢႆႇသၢႆႉ
 784. ၽၢႆႈ
 785. ၽၢႆႈၵႂႃႇၽၢႆႈၶိုၼ်း
 786. ၽၢႆႈၼွႆႉ
 787. ၽၢႆႈလူင်
 788. ၽၢႆႈဢွၼ်ႇ
 789. ၽၢႆႉ
 790. ၽၢႆႉၵျူး
 791. ၽၢႆႉၸေႈ
 792. ၽႆး
 793. ၽႆးၵွင်ႈ
 794. ၽႆးၵႃး
 795. ၽႆးၶႃး
 796. ၽႆးငရၢႆး
 797. ၽႆးၸွမ်းတၢင်း
 798. ၽႆးၸုတ်ႇ
 799. ၽႆးတဵၼ်း
 800. ၽႆးတၢင်း
 801. ၽႆးထၢတ်ႈ
 802. ၽႆးၼမ်ႉမၼ်း
 803. ၽႆးၼႄ
 804. ၽႆးပၢၵ်ႇၵူၺ်
 805. ၽႆးၽႃႉ
 806. ၽႆးၽႃႉမႅပ်ႈ
 807. ၽႆးၽိူဝ်ႉ
 808. ၽႆးမွတ်ႇ
 809. ၽႆးမႆးႁႆႈ
 810. ၽႆးမႆႈ
 811. ၽႆးမႆႈလိုမ်း
 812. ၽႆးလုၵ်ႉ
 813. ၽႆးလၢမ်း