ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/b

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

baa[แก้ไข]

baa1 : , 夿, , , , , 𤆵, , , , , , , , , , , , , ,
baa2 : , , , ,
baa3 : 𫬘, , , , , , , , , , ,
baa6 : , 𢺞, , 𰦜, , 𫁂, , , , ,

baai[แก้ไข]

baai2 : , , , ,
baai3 : , , , 𢷎, ,
baai6 : , , , , , , ,

baak[แก้ไข]

baak1 : ,
baak3 : , , , , , , 𤤿, , , , , , , , , ,
baak6 : , , , , 𤇢, , , , , , , , ,

baan[แก้ไข]

baan1 : 𫩾, , , , , , , , , , , , , , , 𱉑
baan2 : 𫪒, , , , , , , , , , , , 𬮳, , , 𱇖
baan6 : , 𡌶, , , , ,

baat[แก้ไข]

baat3 : , , , , , , , , , , , , 𫓥, 𰽖,
baat6 : 𫭨, ,

baau[แก้ไข]

baau1 : , , , , , , , , , , ,
baau2 : , , , ,
baau3 : , 𨠖
baau6 : , , ,

bai[แก้ไข]

bai1 : , , , , , 𫔇
bai3 : 𠻻, , , , , , , , , 𫜁,
bai6 : 𡃇, , 𡚁, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫖔,

bak[แก้ไข]

bak1 : ,

bam[แก้ไข]

bam1 : ,

ban[แก้ไข]

ban1 : 𫫨, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦆯, , 𧓍, , , , , , , , , , 𨮘, , , 𱂸, , 𱃼, , 𩪯
ban2 : , 𡘞, ,
ban3 : , , 𡣕, , , , 𢷤, , , 𣩵, , , , , , , , , , 𩯭
ban6 : , , , , , , , 𰡞, , , 𦯀,

bang[แก้ไข]

bang1 : , , , , , , , , 𰬔, , , , , , 𧌇, , , , ,
bang2 :
bang6 : 𠾴, , ,

bat[แก้ไข]

bat1 : , , , , , , 𰛡, , , , 𤒹, 𪼋, , , , , , , 𰬎, , 𬙝, , , , , , 𫎳, , , , , , , 𱁴, , 𫖒, , 𮩛, , ,
bat3 :
bat6 : , , , , 𢏺, , , , , , , , , , , , , , , , , 𫐈, , , , 𩙥, , , 𱅈, , ,

bau[แก้ไข]

bau6 : , , , 𱃾

be[แก้ไข]

be1 :
be6 :

bei[แก้ไข]

bei1 : , , , , , , 𰠹, , , , , , , , 𦱔, , 𰱯, , , , ,
bei2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bei3 : , 𠳓, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬥶, , , , 𰻳, , , , , 𮤲, , 𱂅
bei6 : , , , , 𭈜, 𡀠, , , , , , , , , , , , , 𤰇, , , , , , , , , , , , , ,

beng[แก้ไข]

beng2 : 𰽼, , , ,
beng3 :
beng6 :

bik[แก้ไข]

bik1 : , , , , , , , , , 𰞲, , , , 𤩹, , , , 𤾩, , , 𰬤, , , , , , , , 𬭽, , , 𫠈, , 𩧿, , , , 𱌉
bik6 : 𠁆

bin[แก้ไข]

bin1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿, , 𫚣
bin2 : , , , , , , , , , , , , , , 𱉡
bin3 : , , , ,
bin6 : 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫔰,

bing[แก้ไข]

bing1 : , , , , , , , , , 𦛼, , 𨴴
bing2 : , , 𡛦, 𡟛, , , , , , , , 𣶸, , 𤦋, , , , 𥪕, , , , 𨧺, , , , , 𱋔
bing3 : , , , , , , , 𰽥
bing6 : , , , , , , , , ,

bit[แก้ไข]

bit1 : , , , , , , , , 𫚑
bit3 : , , , , , , , , , 𫛮, , 𱌇, , 𱍈,
bit6 : , , , 𡋾, , , , , , , , , , , 𫗣, ,

biu[แก้ไข]

biu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰷫, , 𰾍, , , , , , 𱃔, , 𩙪, , , , , , , 𱃠, , , , , , 𬴍, , ,
biu2 : , , , , , , , , , , , ,
biu3 :

bo[แก้ไข]

bo1 : , , , , , , , , 𨨏, 𬭛, 𩹲
bo2 :
bo3 : , , 𡃓, , , 𥑢, ,

bok[แก้ไข]

bok1 : , ,
bok3 : , , , 𰈶, 𫬇, , , , , , , , 𣽡, , , , , , , , , , , , , , 𨍭, , , , , 𬮁, , 𱃳, , , , , , 𱅐, , ,
bok6 : , , , 淿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bong[แก้ไข]

bong1 : , , , , , , , , , , , 𫄰, , , , 𨧜, , ,
bong2 : , , , , , ,
bong3 : ,
bong6 : , , , , , ,

bop[แก้ไข]

bop6 : 𫫈

bou[แก้ไข]

bou1 : , , , , , , , , , , , 𰵩, , , , , , 𫗦
bou2 : , 𠸒, , , , , 𡝬, , 𡤧, , , , , , , 𤣰, , , 𤦸, , , , , 𦹂, , 𧅤, , , , , 𨩚, 𨰦, 𨰰, 𨰻, , , , 𱅀, , , , , , 𬷕, ,
bou3 : , , , , , , , , , , , ,
bou6 : , , , , , , , , , , , , , , 𣭚, , , , 簿, , , , , , , , ,

bui[แก้ไข]

bui1 : , , ,
bui3 : , , , 𫝦, , , , 𪱷, , 𬇙, 浿, , , , , , 𫞥, , , , , , , , , 𧵔, 𬦥, , , , , , , , , 𨩈
bui5 : 𠀾
bui6 : , , , , , ,

buk[แก้ไข]

buk1 : , , 𫧮, , , , , , 𪋿
buk6 : , , 𡂈, , , , 𣾴, , , , 𥣈, , , , 𨆯, , 𫐗, , ,

bun[แก้ไข]

bun1 : , , ,
bun2 : , , , , , , , ,
bun3 : , , , , ,
bun6 : , , , , , , , , , , , , , 𰽰

bung[แก้ไข]

bung2 : , , , , , ,
bung6 : , , , , , 𩗴, 𫗉,

but[แก้ไข]

but1 : 𠼭
but3 : , , , , , 𩧯,
but6 : , , , , , , , , , , , , 㶿, , , , , , , , , 𫏆, , , , 𰾀, 𩓐, , , , , , , 𱅄, 𱇣, , ,