ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/c

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

caa[แก้ไข]

caa1 : , , , , , , , , ,
caa2 : ,
caa3 : , , , , , , , , , , ,
caa4 : , , , , , , , , , 𤨓, , , 𥻗, 𦉆, , , , , , 𩿞
caa5 :
caa6 : 𨩨

caai[แก้ไข]

caai1 : , , , , , , , ,
caai2 : ,
caai3 : , , , , , , ,
caai4 : , , , , 𡣙, , , , , , ,

caak[แก้ไข]

caak3 : , , , , , , , , , , , , , , , 𤾀, , , 𥑬, , , , , , , 𥰡, , , , , 𬠠, , ,
caak6 : , , , , ,

caam[แก้ไข]

caam1 : 𫢺, , , 𠫭, , , , 𠻝, , , , , , ,
caam2 : , , , , , , , 𥮾, , , , ,
caam3 : , , , , , , 䱿
caam4 : , , , , 𰑧, , , , , , 𰡔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
caam5 :

caan[แก้ไข]

caan1 : , , , , , , , 𮬞
caan2 : , , , , , 𡶴, , , 𰗡, , , , , 𫞣, , , , , ,
caan3 : 𠍇, , , , , , , , 𤨪, , , , , 𨮏
caan4 : , , ,

caang[แก้ไข]

caang1 : , , , , , , , 𦉘, , ,
caang2 :
caang3 : 𥋇, ,
caang4 : 𰓄, , , , , , , , , ,

caap[แก้ไข]

caap3 : , , , , , , , , 𦥛, , ,

caat[แก้ไข]

caat1 :
caat3 : , , , , , , , , , 𣏂, , , , , , , , , 𩟔, , 𬺕

caau[แก้ไข]

caau1 : , , 𤙴, 𧣈, , , 𱆙,
caau2 : , , , 𬊂, , , , , 𰵏
caau3 : , , 𠳕, , , ,
caau4 : , , , 𥊌, , , 𬨓,

cai[แก้ไข]

cai1 : , , , , , , , , , 𰬢, , , , ,
cai2 :
cai3 : , 𠯦, , , , , , , , , , 𰸛, ,
cai4 : , 𫺊, , , , 𣋠, 𬘧, , , , , , , 𬸾, , , , 𪗆, , 𱌗
cai5 : , , , , , 𫚖,

cak[แก้ไข]

cak1 : , , , , ,

cam[แก้ไข]

cam1 : , , 𠬶, , , , , , , , , , 𰵱, , , 𫎩, , ,
cam2 : , 𫮅, , , , , , , , , , , , , , 𮠳, ,
cam3 : , , , , 𬢳, 𬤄, , , , , 𩂈
cam4 : , , , , , , , , 𡬶, , , 𰕁, , 𩖰, , , , , , , 𬊈, , , 𬍤, , 𦅛, , , , , , 𬩽, , , , 𬬵, , 𫠇, , , , , , 𱈓
cam5 :

can[แก้ไข]

can1 : , , , 𡤅, , , , , , ,
can2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱅇, ,
can3 : , 𰈍, , , , 𰜜, , , , , , 𫎪, , , , ,
can4 : , , , , 𫈟, , , 𰳄, , , , ,

cang[แก้ไข]

cang1 : , 𰩓, ,
cang4 : , , , , , , , , , , , 𫘯

cap[แก้ไข]

cap1 : , , , , , , , , , , 𰬡, , , , , , , 諿, , ,

cat[แก้ไข]

cat1 : , 𠀁, , , , 𠤎, , , , , , , , 𬤘
cat6 : 𫵱, 𨳍

cau[แก้ไข]

cau1 : , , , 𫼝, , , , , , 𤧐, , , , , 𬓫, , , 𥬠, , , , , 𬘴, 𬘶, , , , , , , , , , 𩄍, , , , , , , , ,
cau2 : , , , , , , 𥄨, 𬑍, , 𬑡, ,
cau3 : , , , , , , , , , , , , , 𩡗,
cau4 : , , 𠑥, , , , 𫝩, , , , , , 𪫷, , , , , , , , , , 𤅕, 𬊍, , , , , , 𤴆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱆛, , , 𱇠, , 𫚧
cau5 : 𧽒

ce[แก้ไข]

ce1 : , , 𪠳, , 𠾏, 𡌄, , , , 𤉖, , , , 𰲬, , ,
ce2 : , , 𠍽, 𠳏, ,
ce3 : ,
ce4 : , , , , 𦳃, , ,

cek[แก้ไข]

cek3 : , , , , , 𤆍, , 𤷫, , 𦬨, ,

ceoi[แก้ไข]

ceoi1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰾰, ,
ceoi2 : , , , , , ,
ceoi3 : , , , , , , 𣝦, , , , , , , , , , , , , , 𮉬, , , , , , , , , , , , 𰴜, , , 𰴞, , , , , , 𬰶
ceoi4 : , , , 𡃴, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥱥, , , , , , , , , , , , , 𬭨, , , , , , , 𱂭

ceon[แก้ไข]

ceon1 : , , 𢰦, , , , 𣇸, , , 椿, , , , , , , , , , , , , , 𮝸, , , , 𪂹, 𱊑
ceon2 : , , , , , , , 𦚧, , , , , , 𩨁
ceon4 : , , 𡻈, , , , , , , , , , , , 𬘓, , , , ,

ceot[แก้ไข]

ceot1 : , , , , , , 𱌮

ci[แก้ไข]

ci1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥻿, , 𫄨, 𬘷, , , , 𧏗, , , , , 𫍧, , , , , , , , , , , , , , , , , 𬸈, , , , 𱌯, 𬺎,
ci2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣸆, , , , , , , , 𦴢, , , , , , , 𰽹, , 齿
ci3 : , , 𰂭, , , , , 𠤣, , , , 𡷑, , , , , , 𢡠, , , , , , , , 𣽷, , , , , , , , 𰬒, , , 𦐑, , , 𦙼, , , , , , , 𧶽, 𨦉, , 𱄆, , ,
ci4 : , , , , , , , , 𡞰, , , , , , , , , , , , , , , 𤧹, , , 𤮀, , 𥔵, , , 𰨳, , , , , , , , , , , , , , , 𰱱, , , , , , , , , 𰵥, , , 𰶈, , 𰷢, 赿, , , 𨐒, , , , , , , , 𨨲, 𨫞, , , , 𬲶, , , , , 𬳾, 𩶅, 𩼰, , 䲿, 𪉈, , 鶿, , ,
ci5 : , , , , , , , , , , ,

cik[แก้ไข]

cik1 : , , , , 𠮟, , , , 𢘛, , , , , , , , , , , , , 𥄎, , , 𦭐, , , , , , , , , , , 𬭭, , , , 𫛶, , , 𪆵,
cik3 :

cim[แก้ไข]

cim1 : , , , , 𫦟, 𠠬, , 𫰰, , , , 𪫺, , , , , , , , , , , , , , , 𥽋, , , , 𰬞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cim2 : , , 𬤛,
cim3 : , , , 𰊢, , 𰌆, , , , , , , , 𨗴,
cim4 : , , , , , , , , , , , , 𰵭

cin[แก้ไข]

cin1 : , , , , , , , , , , 𰗬, , 𤣳, , , , , , , 𦒘, , 𦭛, , , , , , , , , , , 𱁶,
cin2 : , , , , , , , 𬊤, , , , 𫟠, , ,
cin3 : ,
cin4 : 𫢊, , 𠒲, , , , , , , , , , 𥗛, , , , , , 辿, , , , , , , 𩨊
cin5 : , , , ,

cing[แก้ไข]

cing1 : , , , , , , , , , , , , 𤦭, 𤲟, , , , , , , , , , , 𫎭, , , , , , , , , 𩇛, , ,
cing2 : , , , 𢌥, , , , , , , , , , ,
cing3 : , , , , ,
cing4 : , , , , , , , , , , , 𣽿, , , 𤩏, , , , , , 𦻓, 𫊻, , , , ,

cip[แก้ไข]

cip3 : , 𣠺, , 𤊿, , , , , ,

cit[แก้ไข]

cit3 : , , , , , 𰒒, , , , , , , , , , , 𰰺, , , , , , ,

ciu[แก้ไข]

ciu1 : , 𢁾, , , , , , , , 𣸬, , , , , , , , 䫿,
ciu2 : , , , , , 𰽛, , 𪎊, 𪍑, 𱋢
ciu3 : , , , , , , , , , , , , , , 𱂉
ciu4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱂻, ,

co[แก้ไข]

co1 : , , , , , , 𢶷, 𬌝, , , , , 𫇴, , , 𦷝, , , , , , 𬸅,
co2 : 𠪴, , , , 𣕑, , , , , , , , , , 𨭣, 𪓐, , 𫜭, , 𬺓
co3 : , , 𡢟, , , , , , , , , ,
co4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬬺, , , , ,

coek[แก้ไข]

coek3 : , , , , , 𢂚, , , , , , , 𥇍, , , , , , , , 𦋐, , , , , , , ,

coeng[แก้ไข]

coeng1 : , 倀, , , , , , 𡺃, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥚕, , , , 𥦬, , , , , , , , , , 𬧀, , , 𮠞, , 𬬰, , , , , , , , , 𨫥, , , , , , , 𪂇, 𱌊,
coeng2 : 𰊈, , , ,
coeng3 : , , , 𣈱, , , , , , , , 𮧴, ,
coeng4 : , , , , , , , , , , , , 𡤑, , , 𪪞, , 𢍿, 𢒑, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫏃, , , , ,

coi[แก้ไข]

coi1 :
coi2 : , , , , , , , 𣶶, 𤊕, , , , , , 𦹮, ,
coi3 : , 𫬐, , , 𡤐, 𡧳, , , , 𮉯, , , , ,
coi4 : 𠆫, , , , , , , , , 𬹅

cok[แก้ไข]

cok3 : , , , , , , 𱇷

cong[แก้ไข]

cong1 : , , , , , 𰃷, , , , , , , 𪺷, , , , , , , , , , , , ,
cong2 : , , , , 𡡢, , , 𢠵, , , , , , 𬬮, , , , 𪅶
cong3 : , , , , , , , , 𬥳, ,
cong4 : , , , , , , , , , , , , ,

cou[แก้ไข]

cou1 : , , , , , ,
cou2 : , , , , , , , 𮪤
cou3 : , , , , , , , , , , , , , 𬤨, , , , , , 𫠀,
cou4 : , , , , , , , , , , 𣨐, , 𥕢, , , , , , , 褿, ,
cou5 : 𢲵, 𢵄

cuk[แก้ไข]

cuk1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣙙, , , , , , , , , , , , , , , , 𫂙, , , , , , , , , , 𬣷, 𬣹, , 𰵴, , , , 𨀂, , , , , , , , , , , 𬭔, , , 𬮥, , 𫖹, , 𫗧, , , 𱋾, , , , 𱌶

cung[แก้ไข]

cung1 : 𠁨, , , , 𠟍, , , , , , 𡟟, , , , , , , , , , 𪭢, , , , 𣑁, , , , , , , , , , 𪻐, , , 𤦏, 𤧚, , , 𰥒, , , , , 𥬈, , , 罿, , , , , , , , , , , , , , , 𦿞, , , , 𧘂, , , , , , 𰺝, 𫓩, , 𬭥, , , 𰾱, , ,
cung2 : , 𠖥, , , ,
cung3 : , , , 𰶂, ,
cung4 : , , , 𫩛, , , , 𡨭, , , , , , , 𢹸, , , , , , , , , 𰛏, , , , , , , 𬎧, , , 𦦵, , , , , , , , , 𫟡, , , 𰷥, , 𩃭, ,
cung5 : 𤭮, , 𫟆,

cyu[แก้ไข]

cyu2 :
cyu3 : , , , , 𮤬
cyu4 : , , , , 𢅥, , 𢊍, , , , , , , , 𨆼, ,
cyu5 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𥌓, , , , , , , 𦅜, 𦆭, , , , , 𬣞, , , , , 𨀉,

cyun[แก้ไข]

cyun1 : , , , , , , , , , , 穿, , , , 𬘥, 蹿, , , , , , 𰾼, , , 𩧴,
cyun2 : , , , , , , , , , , ,
cyun3 : , , , 𡭄, , , , , , , , , , , , 𬥸, , , , 𱊘
cyun4 : , , , , , , , 𠓾, 𠩯, , , , , , 𰏁, , , 𢙨, , , , , , , , 𣗎, , , 𪴙, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰬲, , , 𧊲, , , , , , , , , 𰺒, , 𨚲, , , , , ,

cyut[แก้ไข]

cyut3 : , 𢸶, ,