ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/j

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

jaa[แก้ไข]

jaa5 :

jaai[แก้ไข]

jaai5 :

jaak[แก้ไข]

jaak3 :

jaang[แก้ไข]

jaang3 : 𫏕, 𨅝, 𨆪

jaap[แก้ไข]

jaap3 : 𫼸, 𣚕

jaau[แก้ไข]

jaau1 : 𠰋

jai[แก้ไข]

jai5 : 𠯋
jai6 : 𠂆, , , , , , , , , , , , 𤤙, , 𦏸, , 𰵔, ,

jam[แก้ไข]

jam1 : , , , , , , 𫷷, , , , , 𣸮, 𤅺, , , , , 𨥖, , , , , , , , 𩃬, , ,
jam2 : , , , , , ,
jam3 : , 𫷮, , , ,
jam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬸊, , 𫜃
jam5 : , 𦍌, , , , , 𬬯
jam6 : , , , , , , , , , 𫟃, , , , , , , ,

jan[แก้ไข]

jan1 : , 𠗃, , , , , , , , , 𡟯, 𡟻, , , , 𢜛, , 𢞴, , , , , , 𣪧, , , , , , , , 𤨒, , , , , , , 𬘡, , 𦈑, , 𦲽, , , , , , , 𬤇, , , , 𨪜, , 𬮱, , , , ,
jan2 : , , , , , , 𬄩, , , , , , , 𦻕, , , 𮙊, , , , , , , 𨽌
jan3 : , , , , , ,
jan4 : , , , , , , , , , 𣏴, , 𣲚, , , , , , , 𬶁
jan5 : 𠇁, 𠒒, , , , , , , , , , 𤻘, , , 𦈠, , ,
jan6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦚯, , , , , , , , , , , 𰽣, , , , ,

jap[แก้ไข]

jap1 : , , , , , , , , , , , , , , 𦒉, ,
jap6 : , , , , 𬒆, , , ,

jat[แก้ไข]

jat1 : , , , , , ,
jat6 : , , , , , , , , , , , 𰷪, , , , , , , 𰽡, , , ,

jau[แก้ไข]

jau1 : 𠀉, , , , , 𠇲, , , , , , , , , , , , , , , , 瀀, , , 𰭀, , , 𰰤, , , , , , , 𩂯, , , , , ,
jau2 : , , , , , , ,
jau3 : , , , 糿, , , ,
jau4 : , 𠈹, , 𡛺, , , , , , , 𢰧, , , 𣏞, , 𣓥, , , , , , , 𣸯, , 𤍕, , , , , , , , , , , , , 𦅚, , , , , 𦬓, , , , , , , , , , 𰵎, , , , , 𫐓, 𬨎, , , 𨔁, , 𨔼, , , , , 𨠄, 𨠫, , , , , 𨩊, 𫔄, , , , 𱅟, , 鱿, , , , 𱇱, , 𬶧, , 𱊗
jau5 : , , , , , , , , , 𣜃, , , , , , 𥤃, , , , 𦮖, , , , , , , , , 𩵼
jau6 : , , , , , , , , , , , , , , 𥁓, , 𧙗, , , , , , ,

je[แก้ไข]

je4 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
je5 : , , , , , , 𡐨, , , ,
je6 : , , , , ,

jeoi[แก้ไข]

jeoi4 : , , 𮉫
jeoi5 : , 𬉡, , , , ,
jeoi6 : , 𠮏, , , , , , , , , , , 𥈠, 𥌑, , , , , , , , , 𨧨

jeon[แก้ไข]

jeon2 : 𬂀,
jeon6 : , , , , ,

ji[แก้ไข]

ji1 : , , , , , 𠲖, 𠵱, , 𡄵, 𡛂, , 𢒼, , 𣐿, , , , , , , , , 𤨦, , , , , , 𦲤, 𦴣, 𦸒, , , , , 𰶊, , , , , 𩂱, , , , , 𪘲, 𬺌
ji2 : , , , , , , , , , 𣺈, 𤀽, , , 𦿟, , , 𫐎, , 𬺈
ji3 : 𡄻, , 𡤜, , 𢚘, , , , , , , , , , 𪽷, , , , , , , , , 𮩞, , 𱊦, , 𱊰
ji4 : , , , , , 𠊙, , , , , , , , 𠵌, , , , 𡝮, , , , , , , , , , , , 𢑱, , , , , , , , , , , , , , , 𣟗, , , , , , 𰛥, 𣶺, , , 𣻗, 𣿭, , , 𤦌, 𤦤, 𤪦, , , , , , , , , , , , , , , , 𦣞, 𦣝, , , 𦲀, , , , , , , 𫍙, , , , , , 𰶁, , , , , , 𮝵, , , , , , , 𬭰, , , , , , , , 𩓧, 𬱪, , , , , , , 𱇧, 𱉌, , , , 𱉩,
ji5 : , , , , , 𡉏, , , , , , , , , , , , , , , , 𤣱, 𤤳, , , , 𣍨, 𦢈, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱅋
ji6 : , , 伿, , , , , , , , , , , , , 𬃘, , , , , 𤜥, , , 𤩺, , , , , , , , , , 𩨎, ,

jik[แก้ไข]

jik1 : 亿, , , 𡄯, , , , , , , , 𫄷, , , , , , , , , , , 𱌽
jik6 : , , 𠪙, 𠬤, , , , 𰉣, , , , , , , , , , , , , , , , 𭣧, , , , , , , , , , , , , 𰞇, , , , , , , 𤥂, 𤥿, , , , , , , , 𰬳, , 𦏵, 𦐂, , , , , , , 𬟁, , , , , , , , , , 𰼅, , , 𬬩, , 𨱁, , , , 驿, , , , , 𬷼, , , 𱊄, 𱊈, , , , ,

jim[แก้ไข]

jim1 : , 𰋽, , , , , 𰑕, 㤿, , , , , 𣸰, , , 𦝡, 𦞴, , ,
jim2 : , , 𪠏, , 𪡋, , , , , , 𰗜, 檿, , 𥀬, , , , , , , ,
jim3 : , , , , ,
jim4 : , , , , , 𰊡, , , , 𰘠, , , , , , 𥂁, , , , , , , , , , , 𨰫, , , , , 𩑺, , 𩬅, ,
jim5 : , , , , , , , , , 𰖈, , , , , , , , , , , 𱂫, , ,
jim6 : , , , , , , , , , , , 𤍢, 𰟘, , 𦦨, , , , , , , , 𫑷, , , , , , , , 𪙊

jin[แก้ไข]

jin1 : , , , , , , , , , , , , , , ,
jin2 : , 𠍾, , , , , , , 嬿, 𪩘, 𰎹, , , , 𣶹, , 𤤾, 𤦷, , , 𬙂, , 𧗠, , , , , , , 𫚢, , 𬸘, ,
jin3 : , , , , , , , 𤒈, 𤫇, 𥗕, , , , , , 𨯧, , 𱅬, , 𬸧
jin4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤉷, , , , 𤥻, , , 𰧇, , , , 𰬈, , 𫄧, , 𬙇, , , , , 𦱁, , , , , , , , , , 𨒂, , 𨦼, 𨧻,
jin5 : , , , , , , 𬀪, , , , , , 𪾢, , ,
jin6 : 𠯟, , , , , 𰉚, , , , , 𡷹, , , , , , , , , , , , , , , , , 𰽢, , , 𩃀, , , 𱌫

jing[แก้ไข]

jing1 : , , , 𠸄, , , 𡎘, 𰌀, , , , 𫝭, 𡢞, , , 𪧀, , , , , , , , , , 𰜳, , , , , , , , , , , , , , 𮐨, , , 𬢯, , , , 𫔉, , 𨰃, , , , 𩤯, , 𪃳, , , ,
jing2 : , 𪩎, , 𫷾, , , , , , , , 𦴤, , 𬢑,
jing3 : 𬾖, , , , , , , , , , 𪈠
jing4 : , , , 𠐓, , , 𠛬, , , , , 𫰛, , 𡟚, , , 𢥏, , , , , 櫿, , , , , , 𰝅, , , , , , , , , 𤅀, , 𤅗, 𤇾, , , 𤑚, , 𬎆, , 𤯵, , , , , , , 𰪣, , , 𦇝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘌, , 𰴯, , , , , , , , , , 𨜏, , , , , , , , 𨧞, 𨩙, , 𨯗, , ,
jing5 : , , ,
jing6 : , , , , 𱇸,

jip[แก้ไข]

jip3 : 𢬍, , , , , , , , , 𬲼, , , 𩸆, 𬶖
jip6 : , 𠉪, , , , , 𰉪, , 𰎑, , , , , , , , , , 𣏋, , , , 𣜿, , , , , , , , 𬑓, , , 𦠜, , , , , 𬬼, , 𰾕, , 𰾩, , 𨭥, , , , 𪃸,

jit[แก้ไข]

jit3 : , 𡴎, , , ,
jit6 : , , 𡸣, , , , , , , 𢶀, , , , , , 𤍠, 𤾚, , , , , , , 𰾾, , , 𫔶

jiu[แก้ไข]

jiu1 : , , , , , , , , , , , , , 𫍚, , 𨘋, , 𮭢
jiu2 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𰺷, , , 𬮲, , 𱉢
jiu3 : , , , 𨪁
jiu4 : , , , , , , , , , 𰎔, , , , , , , , , , , , , , , , 𤩊, , , , , 𥪯, , , 𦾾, , , , 𫋹, , 𧥧, , , , , , 𨍳, , , , 𱂣, , , , , , , , ,
jiu5 : , , , , , , , , , 𱅜, , 𱊡
jiu6 : 𣇪, , , , 耀, , , , 𰶏, , ,

jo[แก้ไข]

jo1 : , ,

joek[แก้ไข]

joek3 : ,
joek6 : , , , , , , , , , , , , , , 礿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱈍, , , 𱊵,

joeng[แก้ไข]

joeng1 : , , , , , , , , , 𧲱, , 𫓭, , , , , ,
joeng2 : , , , , , , , , 𩧫
joeng3 : , 𰵗
joeng4 : 𠃓, , , , , 𫵵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤋁, , , , , , 𰧰, , , , , , , 𦭵, , 𰵌, , , , , 𬭏, , , , , , , , , , 𫚊, , , 𱉯, 𱉴,
joeng5 : , 𠇆, , , 𡏆, 𡒶, 𫺪, , , 𣞼, , , , , , , , 𨦪,
joeng6 : , , , , , , , , , 𰜝, , , , 𧁒, , , , , , ,

ju[แก้ไข]

ju4 : 𩵋

juk[แก้ไข]

juk1 : , , , 𡒃, , 𢒰, , , , , , , , 𣸭, , , , , , , , , , , 𨘀, , 𨚼, , 𨩄, , ,
juk6 : , 𰂏, , , , , 𡊩, , 𡛼, , , , , , , 𣫺, , , , , , , 𤣩, , , , , , , , 𦱀, , , , , , 𨉗, , , 𨌯, , , , , , 𰾆, , 𫓾, 𩢤, , 鳿, 𱉍, , , 𪇟

jung[แก้ไข]

jung1 : , , , , , , , , , , , , , 𧷜, , , , 𬭩, , , , ,
jung2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤆤, , 𤤌, , , , , , , , , , , , , ,
jung4 : 𠆌, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬓵, 𥡲, , , 𦞳, , , , , , , , , , , , , , , , 𱅉, , 𩲭, , 𫚦, , , 𪃾, , 𱊤
jung5 : 𠋀, , , , , , , , , 𣰇, , 𧗴, 𨺳
jung6 : , 𤰉, ,

jyu[แก้ไข]

jyu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
jyu2 : , , , ,
jyu3 : , , , , , 𬪧, , , , 𱃲,
jyu4 : , , , , , 𠈌, , 𠏋, , , 𠯆, , , , , , , , , , , 𡢢, , , , , , , , , , , , 𢢭, , , , 𭤰, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣽉, , , , , , , , , , , , 𤲞, , , , , , , , , , , , 𦖭, , , , , 𬛼, , , , , , , , 𦽳, , , , , , , , , , , , , , , , 𰶀, , , 輿, , , , , , , , , 𰾙, , , , , , , , , , 𩨈, 𩦢, , , , , , 𮬛, , , 𱈂, , , , , 𱈗, , , 𫛪, , 𱊫, , 𱌹
jyu5 : , , , , , 𠉴, , , , , , , , , 峿, 𫹮, , , , , , 𣳿, , , , , , , , , , 𦀡, , , , , 𦲸, , , , , 𧱬, , , 𨦫, , , , 𨨶, 𨺲, , , , ,
jyu6 : , , , , 𡒊, , , , , , , , , 𣈯, , , , , 𤠾, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬱳, , , 𱉰, 𱊭, ,

jyun[แก้ไข]

jyun1 : , , , , , , , , , , , 𣶒, , , , , , , , , , , , , , 𰺑, , , , , , , , , ,
jyun2 : , , , 𡟃, , , 𣸱, , , , , 𤳙, 𤾂, , , , , 𦶤, 𦹅, , , , , ,
jyun3 : , , , , , 𫍠
jyun4 : , , 𠒑, , , , , , , , , , , , , , 𡊨, 𡊮, , , , 𡚺, 𡝴, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 沿, , , , 𤈶, , , , , , 𤣥, , , , , , , , , 𬘫, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧨎, , 𰵺, , , , , , , , , , , , 𫓪, , , , 𨪛, 𨭦, 𨯬, , 𫘪, , 𱇐, , 𫛫, , , 黿,
jyun5 : , , , , , , , , , , , 𬘰, , , , , , , 𰷮, , , , 𨍥, , , , 𨘻, , , , ,
jyun6 : , , , , , , 𢥧, , , 𣆂, , 𤋉, , , , , , , , , , , , 𫖸

jyut[แก้ไข]

jyut3 : , , , ,
jyut6 : , , , , 𡛟, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧑐, , 𧞄, , , 𫐄, , , , , , , 𨬓, , , , , , 𱉇