ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/p

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

paa[แก้ไข]

paa1 : , , , ,
paa3 : ,
paa4 : 𠌊, , , , , , , , , , , 𦘩

paai[แก้ไข]

paai2 : 𠼕
paai3 : 𠂢, , , , , ,
paai4 : , , , , , , , , , , 𰺎,

paak[แก้ไข]

paak1 :
paak3 : , , , 𢫦, , , , 𣬚, , , , 𤧥, ,

paan[แก้ไข]

paan1 : , , ,
paan3 : , , , , , ,

paang[แก้ไข]

paang1 : , , , 𢴒, 𢵓, , , , , , , 𰹽, , 𨸂
paang4 : , , , , , , , , , , , , , 𰺏, , 𬭖, , 𬴅, ,
paang5 : ,

paat[แก้ไข]

paat3 : 𥐙
paat6 :

paau[แก้ไข]

paau1 : , , ,
paau2 :
paau3 : , , , , , 𪿫, , , , , , ,
paau4 : , , , , , , , , , , , , ,

pai[แก้ไข]

pai1 : , 𠜱, , , 𰾎
pai5 : ,

pan[แก้ไข]

pan1 : , , , 𱅤,
pan3 : , , , , 𬅫, ,
pan4 : 𫫾, , , , , , 𤅖, , , 𪾸, , 𬝯, 𬞟, , , 𧅵, 𧏖, , , , , , ,
pan5 :

pang[แก้ไข]

pang2 : ,
pang4 : , , 𠗦, , 𠙖, , , , , , , , 𣳆, , , , , , 𨂃,

pat[แก้ไข]

pat1 : , , , ,

pau[แก้ไข]

pau1 :
pau2 : ,
pau3 :
pau4 : , , , , , ,

pe[แก้ไข]

pe5 : 𠵿,

pei[แก้ไข]

pei1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰽧, , 𬭃, , , , 𬱰, , 𬳵, , , , 𱇝
pei2 : , , , , , , , , , , , , ,
pei3 : , , , , , , , , , , , ,
pei4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦨭, , , , , , , , , , , 𨈚, 𨉉, , , , , , 𨸹, , , , 𬳴, , 𱇒, , , , 𱉖, 𫛨, , , 𫜔,
pei5 :

peng[แก้ไข]

peng1 : 𣖕, 𩩍
peng2 : 𠝭

pik[แก้ไข]

pik1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𬬲, 𨥭, , , 𰽸, , 𰿾, , 鷿, , , 𬸯

pin[แก้ไข]

pin1 : , , , , , , , , , , , , , 𬸜
pin2 : ,
pin3 : , , , , , , , , , 𱅝,
pin4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 骿

ping[แก้ไข]

ping1 : , , , , , 𡞲, , , , , , , , , , , , , , 𱂦
ping3 : ,
ping4 : , , , 𡞴, , , , , , , , , , 𣸹, 𤋊, , , , 𤧅, , , , , , , 𦂤, , , , , , , , , 𦱾, , , , , , 𬧯, 軿, 𫐌, , , 𨥾, 𨸶, , , 𫚒,

pit[แก้ไข]

pit3 : 丿, , 𢠳, , , , , , , , , 𰴕, 𬭯, ,

piu[แก้ไข]

piu1 : , , , , , 𤅜, , , , , , , ,
piu2 : ,
piu3 : , , , 𤨧, , ,
piu4 : , , , , ,
piu5 : , , , , , , , 𱂺, ,

po[แก้ไข]

po1 : , ,
po2 : , , , , , , , , 𫘟
po3 : ,
po4 : , , , , , , , ,

pok[แก้ไข]

pok1 : , 𦢊
pok3 : , , , , 𭠙, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

pong[แก้ไข]

pong1 : , , ,
pong2 : , ,
pong3 : , , , ,
pong4 : , , , , , , , , , , , , , 𤧭, , , , , , , , , ,
pong5 : , , , ,

pou[แก้ไข]

pou1 : , , , , , , 𫚙
pou2 : , , , , , , , 𣿀, , 𦡮, 𬣲, , , , ,
pou3 : , ,
pou4 : , 𥮉, , , , , , , , , , , 𰺂,
pou5 : , , , 𩶉

pui[แก้ไข]

pui1 : , , , , , , , ,
pui2 :
pui3 : , , 𡶺, , , , , , 𣅽, , 𣑲, , , 𣳽, , , 𤦍, , , , 𨦨, , 𩃥,
pui4 : , , , , , 𦹷, , , 𧜏, , , , , , ,
pui5 : , , ,

pun[แก้ไข]

pun1 : , , ,
pun2 : ,
pun3 : , , , , , 溿, , , , 𫟟, , 𬱙,
pun4 : , , , , 𣁦, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨃞, 𨃟, , , , ,

pung[แก้ไข]

pung2 :
pung3 : , , ,
pung4 : , , , , , , , , , , , , , , ,

put[แก้ไข]

put3 : , 𭇜, , , , , , , , , , , ,