ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/t

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

taa[แก้ไข]

taa1 : , , , , , ,

taai[แก้ไข]

taai1 : , 𧘹
taai3 : , , , , , 𡘙, 𡛕, , , , , , , , , 𣳾, , , , , , , , , , ,
taai5 : ,

taam[แก้ไข]

taam1 : , 𰬧, , ,
taam2 : 𰇲, , , , ,
taam3 : , , , , ,
taam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𥳍, , , , 𦉡, , , , , , , , , , , , , , , , 𩖖
taam5 : , , 𫎫

taan[แก้ไข]

taan1 : , , , , , , , , 𬈁, , , , , , 𤺺, , , 𰶉
taan2 : , , , , , , , , , , , 𥘵, , , ,
taan3 : , , , , , , 𤨢, , , 𧹗
taan4 : , , , , 𥐯, , 𦈎, ,

taap[แก้ไข]

taap3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦈖, 𦐇, , , , , , 𰾓, , 𰾬, , , , , ,

taat[แก้ไข]

taat3 : 𠉂, , , , , , , , 𰤨, , , 趿, , , , , ,

tai[แก้ไข]

tai1 : , , , , , ,
tai2 : , , , , , , , ,
tai3 : , , , , 𡲕, 𢞖, , , , 𣨼, , , , , , , , , , ,
tai4 : , , , , , , , , , , , , , 𤟥, , , , 𰨖, , , , , , , , , , , , , 𧡰, , , , , , , , , , , , , , 𬲮, , 𫘨, , 𬶕, , , , 𬶤, , , , , 𫛸, 𱊕
tai5 : , 𡠨

tam[แก้ไข]

tam3 : 𠱁, 𧨾
tam5 : 𠃮, , , 𥧹

tan[แก้ไข]

tan1 : , , , , , , , , ,
tan2 :
tan3 : 𰔨, ,
tan4 :

tang[แก้ไข]

tang1 : ,
tang3 :
tang4 : , , , , , , , , 𥸎, , , , , 𰲂, , , , , , 𧬸, , , , , , ,

tap[แก้ไข]

tap1 : 𠸊, 𬢿

tau[แก้ไข]

tau1 : , , , , 𨱎
tau2 : , , , , , , , , 𬣟, 𧿫, ,
tau3 : , , , ,
tau4 : , , , , , ,

tek[แก้ไข]

tek3 : 𮛗, , 𨆉

teng[แก้ไข]

teng1 : , , , , ,

teoi[แก้ไข]

teoi1 : , , , 𬞘,
teoi2 : , , , , ,
teoi3 : , , , , , , , , , 退, , 𱅙
teoi4 : 𰂜, , 𪨇, , , , 𰣶, , 𤻊, , , , 𬓼, , 𰲁, , 𰸞, , 𬯎, , , , , ,

teon[แก้ไข]

teon1 : , , , , , ,
teon2 : , , ,
teon3 : , ,
teon5 :

teot[แก้ไข]

teot1 : , , , ,

ti[แก้ไข]

ti4 : 𢚖

tik[แก้ไข]

tik1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰷞, , , , , , ,

tim[แก้ไข]

tim1 : , 𠻹, , , , , ,
tim2 : , , , ,
tim3 :
tim4 : , , , , , , ,
tim5 : , , , 𱃺, , 𱅪

tin[แก้ไข]

tin1 : 𠀡, , , , , , ,
tin2 : , , , , , , , , , 𧡝, , , 𧹖, , , 𬭓, ,
tin3 : ,
tin4 : 𡊰, , , , , , , , , , , , , , , , , 𧰊, , , , 𬨉, , , , 𰾻, , , , , , , 𱊚
tin5 : , ,

ting[แก้ไข]

ting1 : , , , , , , , , 𬘩, , 𦂃, 𫄮, , , , 𦭑, , ,
ting2 : 𡈼, , , , 𪊶
ting4 : , , , , , , 𢌜, , , , , , 𤧟, 𤧻, , 𥪜, , , , , , , , , 𨑳, , , 𨪃, 𨫆, , , , 𬶓,
ting5 : , , , , , , , , , , , , 𬣻, , , ,

tip[แก้ไข]

tip3 : , , , , , , , , , , 𪎋, 䵿

tit[แก้ไข]

tit3 : 𢧜, , , , , , , , , , , 𬴋, , 𱉚

tiu[แก้ไข]

tiu1 : , 𠛪, , , , , , , , ,
tiu2 : , , ,
tiu3 : , , , , , , 𬢋, , , , 𫖯
tiu4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
tiu5 : , , , 𰩏, , , 𫍥

to[แก้ไข]

to1 : 𠬢, , , , , , 𰶇
to2 : , , 𱉻
to3 : ,
to4 : , , , , , , , , , , 𤵚, , , 𰦿, , 𥓿, , 𰬉, , , , , , 𫍡, , , 𫟤, , , , , , , , , , , , , , 𫘞, 𱅛, , , , 䰿, 𬶍, 𬶛, , , , , ,
to5 : , , , , , , , ,

toi[แก้ไข]

toi1 : , ,
toi2 : , ,
toi4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱃗, , , ,
toi5 : , ,

tok[แก้ไข]

tok3 : , , , , , , , , 𣔳, , , , , , , , , , , , , , , , 𱄽, , , 𱇏

tong[แก้ไข]

tong1 : , , , , , , , , , , , ,
tong2 : , , , , , 𡛀, , 𰑿, , 𭧋, , , 𬊵, , , , 𰥹, , , , , , ,
tong3 : , , , , , ,
tong4 : , , , , , , , , , 𡠠, , , , , , , , , , , 𤎌, , , , , , , , , , , , , , 𬛹, , , , , , , , , , , , 𰾯, , , , 𬳍, , , 𱊝

tou[แก้ไข]

tou1 : , , , , , , , , , , , , , , 𣈥, , , , , , , , , , , , 𬘺, , , 𬣥, , 𰵽, , , , , , , , , , 𩥅, 𱅣
tou2 : , , , , , , , , , , , 𩵚, 𬶂,
tou3 : , , , , , , , , , 𱊆
tou4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢲛, , 𣑯, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰵜, , 𬤁, 跿, , , , , , , , , , 𰾏, , , , , 𩙧, , , 𬳊, , , 𱅏, , 𬳿, , 𫘦, , , 𫛬, 𱉸, , 𱊠, , 𱊩,
tou5 :

tuk[แก้ไข]

tuk1 : , 禿, , , , , 𪉍

tung[แก้ไข]

tung1 : , , , , , , ,
tung2 : , , , , , , , 𧚔
tung3 :
tung4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢥞, , , , , , , , , , , , , , , , 㼿, , , , , 𥖹, , , , , , , , 𦒍, , 𦨴, , , 𫍣, , , , , , , 𰽶, , , , , , 𱍇

tyun[แก้ไข]

tyun1 :
tyun2 : , 𬤬
tyun4 : 𰄞, , , , , 𡱰, , , 𰑁, , , , , , , 𣏢, 𣑝, , , 𬇘, , , 𤤀, , 𰩮, 篿, 𰪫, 𰪶, , , , , , , , , 𰹸, , , , , 𱉏, ,

tyut[แก้ไข]

tyut3 : , , , ,