ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/z

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

zaa[แก้ไข]

zaa1 : , , , , , , , 𠾵, , , , , , , , , , 𭪆, , , , , , , , , , , 𰩻, , , , , , 𰶄, , , ,
zaa2 : , , , , , , , 𬶣,
zaa3 : , , , , , , , , , , , , , 𤶙, , , , , , , , 𧧻,
zaa6 : , , , 𧨊, 𬣶

zaai[แก้ไข]

zaai1 : , 𡄡, , , , , , , , , 𩱳,
zaai2 : , 𰽨
zaai3 : , ,
zaai6 : , ,

zaak[แก้ไข]

zaak3 : , , , 𰌇, , , , , , , , , , , , , , , , 𬣾, , , , , , , , , , 𫜬
zaak6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰦰, , , , , 𰲵, , 𫋷, , , , , , , , , , 𬭈, , 𫘮, 𱉟,

zaam[แก้ไข]

zaam1 : , , , , , , , , 𧮪, , , , , 𰾷, 𨯩, , , , ,
zaam2 : 𫪚, 𠼗, , , , , , , 𥇢,
zaam3 : , , ,
zaam6 : , , , , , 𫏐, , , ,

zaan[แก้ไข]

zaan1 :
zaan2 : , 𰃆, , 𫲗, , , , , 𬍙, , , , 𥱔, 𥵃, , 𦾟, , , , 𬪨, , , ,
zaan3 : 𰈯, 𰉄, , , , 𪷽, , 𤎺, 𤓎, , , , 𬡷, , , 𬤮, , , , , 𧹍, 𧹏, , , , 𱄊,
zaan6 : , , , , , , , , , , , , , , 𰲠, , , , , 𬤥, , , 𰹼, , , 𰺞, , ,

zaang[แก้ไข]

zaang1 : , 𠲜, , , 𧶄, 𬥷,
zaang3 : , , ,
zaang6 : 𢹑,

zaap[แก้ไข]

zaap3 : , , , , , , 𤁳, 𤿪, , , , 𦚖, , , , 𫓬,
zaap6 : , , , , , , , , , , , , , , , 箿, , , , , , , , 𰶃, , , , , 𨰉, , , , , , , , , , , 䨿, , , , 𱃟, , 𱅩, ,

zaat[แก้ไข]

zaat3 : , , 𠵍, , , , , , , , , , , , 𥕝, , ,
zaat6 :

zaau[แก้ไข]

zaau1 : , , 謿,
zaau2 : , , , , , , ,
zaau3 : , , , , , , , 𦻐
zaau4 :
zaau6 : , , ,

zai[แก้ไข]

zai1 : , , , , , , 𪲎, , , , , , , , , , , , 𬭉, , 𬯀, , , , , , , , , ,
zai2 : , ,
zai3 : , , 𠶜, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zai6 : , , , , , 𫞦, , , 𰨦, , , 𰸚,

zak[แก้ไข]

zak1 : , , , , , , 𰎖, , , , , , , 𦣱, ,

zam[แก้ไข]

zam1 : , , , , 𡾡, , , , , , , , , , , , , , , 𰾘, , 𮬤
zam2 : , , , , , 𫖫,
zam3 : , , , , , , ,
zam6 : 𫪌, 𠹻, , , , , , , ,

zan[แก้ไข]

zan1 : , , , , 𤨤, , , , , , , , , , , 𨱅, , 𨫎,
zan2 : , , , , , , , 𬘝, , , , ,
zan3 : , , , , , 𢸍, 𦗀, , , 𫍨, , , , 𨦸, , , , 𨯂, , , 𱊙
zan6 : , , 𨸬,

zang[แก้ไข]

zang1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰬑, , , , , , , 𬤤, , , , , ,
zang2 : 𢛵, , 𤺧, , 𰫼,
zang6 : , , , ,

zap[แก้ไข]

zap1 : , 𠽃, , 𰑔, , , 𢴇, 𣙀, , , , , , , , 𱅁
zap6 : 𰛣,

zat[แก้ไข]

zat1 : , , , , , , 𬃊, , , 𰧉, , , , , , , 𨑨, , , 𱀑, , ,
zat6 : , , , , , , 𡜍, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zau[แก้ไข]

zau1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𮉪, , , , , 𬢪, , , , , , , , , , , 𫐏, , , , , , , , 𫟻, , , , , , , , , , , , , , 𱌭,
zau2 : , , , , , , , , , , , , , , , 𫚡, ,
zau3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬣱
zau6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩧨, , ,

ze[แก้ไข]

ze1 : , , , 𡂪, , , , , , 𫍹, ,
ze2 : , , , , , , , , , , , 𬲭
ze3 : , , , , , 𣞢, , , , , , , ,
ze4 :
ze5 : ,
ze6 : , , , , , ,

zek[แก้ไข]

zek3 : , , , , , , 𰣬, , , , , , ,

zeng[แก้ไข]

zeng2 : , , ,
zeng6 : ,

zeoi[แก้ไข]

zeoi1 : , , , , 㫿, , , , , , , , 𫄹, , , , , , , 𧐅, , , , , , , , , , , , , , 𩺬, , 𱉘, , 𱊅,
zeoi2 : , , , , , , 𣲙, , , , ,
zeoi3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰵶, , , , , 𬳂
zeoi6 : , , , , , , , , 屿, , , , , , , , 汿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𰰠, , , , , , , 𨣦, , , 𫚈,

zeon[แก้ไข]

zeon1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰬺, , , 𦥇, , , , , , , 𰺖, , , , 𨱔, , 𫜄
zeon2 : , , , , , 𰗦, , , , 𬘯, , , , , , , 𧷇, 𰷧, , , , 𱊛, 𬷯
zeon3 : , , , , 𠗕, 𠬍, , 𫩺, , 𡍵, , , , 𡼕, , , , , , , , , , , 𣽊, 𣿰, , 𤀹, , , , , , , , , , , , , , 𦻗, , , 𰵍, 𧪽, , 𨌘, , , 𨫌, , , , , , 駿, , , , 𱉾, 𱉿
zeon6 : 𡋤, , , , , , , , , , , ,

zeong[แก้ไข]

zeong6 : 𧰼

zeot[แก้ไข]

zeot1 : 𠖎, , , , , , , , , , , 䯿, , ,
zeot6 : 𠻘

zi[แก้ไข]

zi1 : , , , , , 𠯽, , , , , 姿, 𡝳, , , , , , , , 𡿧, , , , , , , , , , , , , 𣔰, , , , , , 𣷸, , , , 𫞚, , , , 𤦧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦔒, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫚤, , , 𫛛, , 𪉆, , 𱊎, , 𱌄, , , , 𱌘, 𪗋, 𱌙, ,
zi2 : 𠂔, , , , , , , , , , , , , , , 𡥄, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣲵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘲, , , , 𫟞, , 訿, , , , , , , 𫓦, , 𰽠, , , , 𱉙,
zi3 : , , , , , 𡟹, , , , , 𢙺, 𢜔, 𰑬, , , , , , , , , , , , , 𤥴, , , , , , , 𥺃, , 𰬫, , , , , , , , 𦤹, , , , 𬢌, , , , , 𬣛, , 𰵧, , , , , , , , , , , , , , , 𫔵, , 𫘠, 𱅊, 𩥝, , , ,
zi6 : 乿, , , , 𠊷, , , 𠻸, , 𡍶, , , , 𡵆, , , , , , , , , , , 𣏌, , , , , , , , , , , , , 𥜥, , , , , , , , , , , , 𰬛, , , , , , 𦬊, , , , , 𬢊, , , , , , 𫟳, , , 𬭀, , , , , 𬲦, , , 𩨨, , 𱉛

zik[แก้ไข]

zik1 : , 𪟝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰣼, , , , , , , , , , , , 𬘨, , , , , , , , , , 𰱲, , , , 𫌀, , , , , , , , , , 𱇵, 鰿
zik3 : , , , , 𱉼, , ,
zik6 : , , , , , , , , 𡸜, 𡸽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥱊, , , , , , , , , , , ,

zim[แก้ไข]

zim1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𦕒, , , , , , , , , , 𰵨, , , , , 𰿈,
zim2 : , ,
zim3 :
zim6 : , , 𫆏, , 𰳂, , , , 𰾌, , 𨮜,

zin[แก้ไข]

zin1 : , 𪡏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤐄, 𰠛, , , , , , , , , , , 𦒜, , , , , , , , , , 𫗞, , 𫗴, , , 𫘰, , , , , ,
zin2 : , 𭄛, , , , , , , 𰏕, , 𢅺, , , , , , , 𢶕, , , 𣜭, 𣺹, , , 𤧷, , , , 𦟌, , , 𧬆, , 𫍿, , , , 𨫀, 𬭫, , , , ,
zin3 : , , 𢧐, , , , , , , , , , , , , , , , 𬣡, , , , , , , 𩥇, 𩨍
zin6 : 𰜨, , , , , , ,

zing[แก้ไข]

zing1 : , , , , 𰌂, , , , , , , , 𢘫, , , , , , , , , , , , 𤉋, 𤋺, , , 𤦹, , , , , , , , , , 𥰁, , , , , 𦑊, , , , , , , , , , 𨜓, , , , ,
zing2 : , ,
zing3 : , , , , , , , 𤴓, , , 𦭒, , , , , ,
zing6 : , , , , , , , , , , , , , 𤂅, , , , , 𥴰, 𥶹, 𦽴, 𧂮, , 𩇕, , ,

zip[แก้ไข]

zip1 : 𡀞
zip3 : , , , , , , , , , , , 𣶏, , , , 𦔮, , , , , 𫌇, , , 𰵹, , , , 𬥄, , , , , 𰺋, , 𰽿, , 鮿, 𫚚
zip6 : , ,

zit[แก้ไข]

zit1 : 𡁶, 𢩦, 𰓜, , 𰛤,
zit3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㪿, , , , , , , , , , , , 𰞍, , , , , , , , , , , , , 𮔂, , , , 𬶎,
zit6 : , , , , , , , 𬝋, , , , , , ,

ziu[แก้ไข]

ziu1 : , 𡁻, , , , , , , , , , , , , , , 𬬿, , 𬭡, , 𨱓, , , ,
ziu2 : , 𠞰, , , , , , 𤂋, , , 𧂈
ziu3 : , , , , , , , , , , , , , , ,
ziu6 : , , , , , , , , 𧵓, , 𧺉,

zo[แก้ไข]

zo2 : 𠂇, , , , , , , 𣳇, ,
zo3 : , , 𰮙, , , ,
zo6 : , , , , , , ,

zoek[แก้ไข]

zoek3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥫩, , , 𥼚, , , 𨧧, 𨫠, , , 𨰜, , , ,
zoek6 : 𤏲,

zoen[แก้ไข]

zoen6 : 𫫲, 𫬛

zoeng[แก้ไข]

zoeng1 : , , , , , , , 𢕔, , 𫽣, , , , , , , 漿, 𤍤, 𤕭, , , 𥕞, 𥪮, 𰪭, , , , , , , , , , , , , 𫗠, , 騿, , , , 𫠒, , 𪋟
zoeng2 : , , , , , , , , , 𣛟, , , , , , , ,
zoeng3 : 𫬖, , , , , , , 𪽪, , , , , , , , , 𧹔, , , ,
zoeng6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬶲,

zoi[แก้ไข]

zoi1 : , , , , , 𣏹, , , , , , , ,
zoi2 : , , , 𰬴, ,
zoi3 : , , , , , ,
zoi6 : ,

zok[แก้ไข]

zok3 : , , 𠈨, , , , , ,
zok6 : , , , , , , , , , , , , , 𮉣, , , , , , 𬬽, 𨬭, , , , 𫗢, , 𫛱, , 𬸦

zong[แก้ไข]

zong1 : , , , , , , , , 𢬂, , , , , , , 𤕸, , 𥅾, 𥊙, , , 𥺁, , , , , , , , , , , , , , 𰷭, ,
zong2 :
zong3 : , , , , , , 𢦀, , , , 𦵏
zong6 : , 𡘾, , , , , , , , ,

zou[แก้ไข]

zou1 : , , , , , , , , , ,
zou2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
zou3 : ,
zou6 : , , , 𡠻, , , , , , , , , , , , , 𨘥,

zuk[แก้ไข]

zuk1 : , , , , , , 𡠟, , , , 𣃁, , , , 𣚚, , , 𭲫, , , 𪹳, , , , , , , , 𥫗, , , , , , , , , 𦈚, , , , , , 𧑏, , , , , , 𧾷, 踿,
zuk6 : , 𡂝, , , , , , , , , , , , , 𰱐, , 𦼯, , , 𧏿, 𨅛, , , , , , , , , , , , 𱈏

zung[แก้ไข]

zung1 : , , , 𠊞, , , 𭎂, , , , 𡕰, , , 𡵝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣽁, , , , , , , , , , 𥟡, , , , 𰪊, , , , , , , , , 𰬯, , , , , , , , 𦬕, 𰱛, , , 𰲯, , , , , 𧑄, , , , , 𫎆, , , 𧿛, , , , , , , , , , , 𨨩, , , , 𰾞, , , 䦿, , , , 𮪣, , , , , 𱇾, , 𱈅, , ,
zung2 : , , , , , , , , , , , , , 𢰾, , , , , , , , , , , , , , 𰬥, , , 𰬰, , , , , 𧄉, , ,
zung3 : 𠂝, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫍳, , , 𫓽
zung6 : , , , , , , , , , , , , , , , ,

zyu[แก้ไข]

zyu1 : , , , , , , , , , , , 𫞛, , , , , , , 𰧘, , , 𰬏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱉫, , 𬹣
zyu2 : , , , 𠰍, , , , , , , , , , , , , , 𪐴
zyu3 : , , , , , 𣃈, , , , 𤏸, , , , , , , 𰬇, , , , , , , , 𬣣, , , , , , 𰽯, , , , , 𩅻, , , , , 𱄼, ,
zyu6 : , , , ,

zyun[แก้ไข]

zyun1 : , , 𫭞, , 𰋹, , , , , , , , , , , 𥖁, , , , 𧒆, , 𫍱, , , , 𫑘, , , , , 𰾹, , , , , 𫚋, , 𱈐, ,
zyun2 : , , , , , , 𥎝, , 𫁟, , 𥴠, 𬖃, , , , , , , , , , 𬤢, , , ,
zyun3 : , , , 𰿆,
zyun6 : , , ,

zyut[แก้ไข]

zyut3 : , , , 𪢕, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰵷, , , , , , 𮣵, , , 𱊍
zyut6 : , 𫦌, , , , 𪮖, , , , , , , , 𫈵,