ดัชนี:รากอักษรจีน/丿

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

丿 (รากอักษรจีนที่ 4)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

丿

+1 ขีด[แก้ไข]

𠂆𠂇𠂈𠂉𠂊𬻿𬼀𬼁𬼂𰀪𰀫

+2 ขีด[แก้ไข]

𠂋𠂌𠂍𠂎𫝄𫡏⁕、𬼃𬼄𱍸𱍹

+3 ขีด[แก้ไข]

𠂏𠂐𠂑𠂒𠂓𫜵𬼅𬼆

+4 ขีด[แก้ไข]

𠂔𠂕𠂖𠂗𠂘𠂙⁕、𠂚𠂛𠂜𠂝𠂞𠂟𠂠𠂡𫡐𬼇𬼈𰀬𱍺

+5 ขีด[แก้ไข]

𠂢𠂣𠂤𠂥𠂦𠂧𠂩𠂪𠂫𠂭𪜌𫡑𫡒𫡓𬼉⁕、𱍻

+6 ขีด[แก้ไข]

𠂯𫡔𬼊𱍼

+7 ขีด[แก้ไข]

𠂲𠂳𠂶𫡕𫡖𫡗𫡘𬼋

+8 ขีด[แก้ไข]

𠂴𠂷𪜍𫡙𫡚

+9 ขีด[แก้ไข]

𠂹𠂺𠂻𠂼𠂽𠂾𪜎𪜏𫡛𫡜𬼌𬼍𬼎𬼏𱍽

+10 ขีด[แก้ไข]

𠂿𠃀𠃁𠃂𫡝𬼐

+11 ขีด[แก้ไข]

𠃃𠃄𫡞𰀭𰀮𰀯

+12 ขีด[แก้ไข]

𠃆𱍾

+13 ขีด[แก้ไข]

𠃅𬼑𱍿

+14 ขีด[แก้ไข]

𠃇𫡟𫡠𬼒

+15 ขีด[แก้ไข]

𬼓𬼔

+21 ขีด[แก้ไข]

𬼕

+22 ขีด[แก้ไข]

𠃈

+27 ขีด[แก้ไข]

𫡡