ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/冂

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

冂 (รากอักษรจีนที่ 13)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𠔼𰃦

+2 ขีด[แก้ไข]

𠔽𠔾⁕、𠔿𠕀𭁟

+3 ขีด[แก้ไข]

𠕁𠕂𠕃𠕄𠕅𠕆𠕇𠕈𠕉𠕊𭁠𱏹

+4 ขีด[แก้ไข]

𠕋𠕌𠕍𠕎𠕏𭁡𭁢𰃧𰃨𱏺𱏻

+5 ขีด[แก้ไข]

𠕐𠕑𠕒𠕓𠕔𠕕𪞎

+6 ขีด[แก้ไข]

𠕖𠕗𠕘𠕙𠕚𭁣𭁤𭁥𭁦𭁧𭁨𭁩

+7 ขีด[แก้ไข]

𠕛𠕜𫝍𭁪𭁫

+8 ขีด[แก้ไข]

𠕝𠕞𠕟𭁬𭁭𭁮𭁯𰃩𰃪

+9 ขีด[แก้ไข]

𠕠𠕡𠕢

+10 ขีด[แก้ไข]

𠕣𠕤𠕥𭁰𭁱𰃫

+11 ขีด[แก้ไข]

𠕦𠕧𫤷

+12 ขีด[แก้ไข]

𠕨𠕩𱏼

+13 ขีด[แก้ไข]

𠕪𠕬𰃬𰃭

+14 ขีด[แก้ไข]

𠕭𠕮

+16 ขีด[แก้ไข]

𠕯𠕰

+17 ขีด[แก้ไข]

𭁲

+18 ขีด[แก้ไข]

𠕱

+20 ขีด[แก้ไข]

𠕲