ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/工

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

工 (รากอักษรจีนที่ 48)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𪛜

+1 ขีด[แก้ไข]

𢀑𢀒𢀓𢀔𢀕𭘂

+2 ขีด[แก้ไข]

𢀖𢀗𢀘𢀙

+3 ขีด[แก้ไข]

𢀚𢀛𪩣𭘃𭘄𭘅𰏇

+4 ขีด[แก้ไข]

𢀜𢀝𢀞𫶫𰏈𰏉𰏊

+5 ขีด[แก้ไข]

𢀟𫶬𭘆𰏋

+6 ขีด[แก้ไข]

𢀠𫶭𭘇𭘈

+7 ขีด[แก้ไข]

𢀡𢀢

+8 ขีด[แก้ไข]

𢀣𪩤𫶮𰏌

+9 ขีด[แก้ไข]

𢀤𢀥𪩥𱜗

+10 ขีด[แก้ไข]

𢀦𢀧𪩦𫶯𭘉𱜘𱜙

+11 ขีด[แก้ไข]

𪩧𫶰𱜚

+12 ขีด[แก้ไข]

𢀨𢀩𢀪𢀫𫶱

+13 ขีด[แก้ไข]

𢀬𢑰𤀢𫶲𫶳𰏍𱜛

+14 ขีด[แก้ไข]

𢀭𪩨𫶴

+15 ขีด[แก้ไข]

𢀮𪩩𰏎

+16 ขีด[แก้ไข]

𢀯𱜜

+18 ขีด[แก้ไข]

𢀰𢀱𢀲

+19 ขีด[แก้ไข]

𪩪

+21 ขีด[แก้ไข]

𱜝