ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/彡

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

彡 (รากอักษรจีนที่ 59)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𢒀𢒁𢒂

+3 ขีด[แก้ไข]

𢒃𢒄𢒅𢒆

+4 ขีด[แก้ไข]

𢒇𢒈𰐦

+5 ขีด[แก้ไข]

𢒉𢒊𢒋𢒌𢒍𭛓𰐧

+6 ขีด[แก้ไข]

𢒎𫝸𰐨

+7 ขีด[แก้ไข]

𢒏𢒐𢒑𢒒𢒓𣥲𪫈𫹉𰐩𰐪

+8 ขีด[แก้ไข]

𢒔𢒕𢒖𢒗𢒘𢒙𢒚𢒛𢒜𢒝𱝢𱝣

+9 ขีด[แก้ไข]

𢒞𢒟𢒠𢒡𢒢𢒣𰐫

+10 ขีด[แก้ไข]

𢒤𢒥𢒦𢒧𢒨𭛔𭛕𱝤

+11 ขีด[แก้ไข]

𢒩𢒪𭛖𭛗𭛘𱝥𱝦

+12 ขีด[แก้ไข]

𢒫𢒬𢒭𢒮𢒯𪫉𭛙𭛚𭛛

+13 ขีด[แก้ไข]

𢒰𢒱𢒲𢒳

+14 ขีด[แก้ไข]

𢒴𪫊

+15 ขีด[แก้ไข]

𢒵𫹊𱝧

+17 ขีด[แก้ไข]

𢒷

+18 ขีด[แก้ไข]

𢒶𱝨𱝩

+19 ขีด[แก้ไข]

𢒸𢒹𢒺

+22 ขีด[แก้ไข]

𢒻