ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/曰

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

曰 (รากอักษรจีนที่ 73)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𭨘

+3 ขีด[แก้ไข]

𣌡𣌢𬁟𬁠

+4 ขีด[แก้ไข]

𣌣𣌤𣌥𣌦𬁡

+5 ขีด[แก้ไข]

𣆉𣌧𣌨𣌩𣌪𣌫𣌬𭨙𭨚

+6 ขีด[แก้ไข]

𣌭𣌮𣌯𣌰𣌱𣌲𣌳𣌴𣌵𣌶𬁢𭨛𭨜

+7 ขีด[แก้ไข]

⁕、𣌷𣌸𣌹𣌺𬁣𬁤

+8 ขีด[แก้ไข]

𣌻𣌼𣌽𬁥𬁦𬁧𭨝𰖿𰗀

+9 ขีด[แก้ไข]

𣌾𣌿𣍀𣍁𣍂

+10 ขีด[แก้ไข]

𣍃𣍄𣍅𬁨𬁩𬁪𭨞𰗁𱢵

+11 ขีด[แก้ไข]

𣍆𣍇𣍈𣍉𣍊𪱕𬁫𭨟𭨠𭨡𭨢

+12 ขีด[แก้ไข]

𣍋𣍌𣍍𣍎𪱖𪱗𱢶

+13 ขีด[แก้ไข]

𣍏𣍐𬁬

+14 ขีด[แก้ไข]

𣍑𣍒𣍓𣍔𣍕𰗂𱢷

+15 ขีด[แก้ไข]

𣍖𣍗𪱘

+16 ขีด[แก้ไข]

𣍘𣍙𬁭𬁮𬁯

+17 ขีด[แก้ไข]

𭨣

+20 ขีด[แก้ไข]

𣍚

+21 ขีด[แก้ไข]

𠑱

+23 ขีด[แก้ไข]

𰗃

+24 ขีด[แก้ไข]

𣍛

+31 ขีด[แก้ไข]

𣍜