ดัชนี:รากอักษรจีน/毋

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

毋 (รากอักษรจีนที่ 80)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𣫬

+1 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𣫭𭯇

+3 ขีด[แก้ไข]

𣫮

+4 ขีด[แก้ไข]

𣫯𣫰𣫱𣫲𬆶𭯈

+5 ขีด[แก้ไข]

𣫳

+6 ขีด[แก้ไข]

𣫴𱥛

+7 ขีด[แก้ไข]

𣫵𣫶𣫷𣫸

+8 ขีด[แก้ไข]

𬆷

+9 ขีด[แก้ไข]

𣫹𱥜

+10 ขีด[แก้ไข]

𣫺𣫻𣫼𪵔

+11 ขีด[แก้ไข]

𭯉

+12 ขีด[แก้ไข]

𣫽𣫾

+13 ขีด[แก้ไข]

𣫿𬆸

+15 ขีด[แก้ไข]

𣬀𱥝

+18 ขีด[แก้ไข]

𣬁