ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/片

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

片 (รากอักษรจีนที่ 91)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𤖨

+3 ขีด[แก้ไข]

𤖩𤖪𤖫𱭙

+4 ขีด[แก้ไข]

𤖬𤖭𤖮𤖯𤖰𬌓𬌔𭷉𰠙𰠚

+5 ขีด[แก้ไข]

𤖱𤖲𤖳𤖴𤖵𤖶𤖷𤖸𤖹𭷊𭷋𰠛𰠜𰠝𱭚

+6 ขีด[แก้ไข]

𤖺𤖻𤖼𤖽𤖾𤖿𪺢𱭛

+7 ขีด[แก้ไข]

𤗀𤗁𤗂𤗃𤗄𤗅𤗆𪺣𪺤𬌕𭷌𰠞

+8 ขีด[แก้ไข]

𤗇𤗈𤗉𤗊𤗋𤗌𤗍𤗎𤗏𤗐𤗑𤗒𤗓𤗔𤗕𤗖𤗗𪺥𰠟𱭜𱭝𱭞

+9 ขีด[แก้ไข]

𤗘𤗙𤗚𤗛𤗜𤗝𤗞𤗟𤗠𤗡

+10 ขีด[แก้ไข]

𤗢𤗣𤗤𤗥𤗦𤗧𱭟

+11 ขีด[แก้ไข]

𤗨𤗩𤗪𤗫𤗬𤗭𤗮𤗯𤗰𤗱𤗲𱭠

+12 ขีด[แก้ไข]

𤗳𤗴𤗵𤗶𤗷𤗸𤗹𪺦𱭡

+13 ขีด[แก้ไข]

𤗺𤗻𤗼𤗽𤗾𭷍

+14 ขีด[แก้ไข]

𤗿𤘀𤘁𤘂𭷎

+15 ขีด[แก้ไข]

+16 ขีด[แก้ไข]

𤘃

+17 ขีด[แก้ไข]

𤘄

+19 ขีด[แก้ไข]

𬌖