ดัชนี:รากอักษรจีน/瓦

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

瓦 (รากอักษรจีนที่ 98)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𭺛𭺜

+2 ขีด[แก้ไข]

𤬦𤬧𬎤

+3 ขีด[แก้ไข]

𤬨𤬩𤬪𤬫𪼶𬎥

+4 ขีด[แก้ไข]

𤬬𤬭𤬮𤬯𤬰𤬱𤬲𪼷𪼸𬎦𬎧𭺝𰢢

+5 ขีด[แก้ไข]

𤬳𤬴𤬵𤬶𤬷𤬸𤬹𤬺𤬻𤬼𤬽𪼹𱰈

+6 ขีด[แก้ไข]

𤬾𤬿𤭀𤭁𤭂𤭃𤭄𤭅𤭆𤭇𤭈𤭉𤭊𤭋𬎨𬎩𬎪𬎫𭺞𭺟𭺠𭺡𱰉𱰊𱰋

+7 ขีด[แก้ไข]

𤭌𤭍𤭎𤭏𤭐𤭑𤭒𤭓𤭔𤭕𤭖𤭗𤭘𤭙𤭚𭺢𱰌

+8 ขีด[แก้ไข]

𤭛𤭜𤭝𤭞𤭟𤭠𤭡𤭢𤭣𤭤𤭥𤭦𤭲𤮖⁕、𪼺𪼻𬎬𬎭𭺣𰢣𰢤

+9 ขีด[แก้ไข]

𤭧𤭨𤭩𤭪𤭫𤭬𤭭𤭮𤭯𤭰𤭱𤭳𤭴𤭵𤭶𤭷𤭸𪼼𬎮𰢥𰢦

+10 ขีด[แก้ไข]

𤮖⁕、𠪹𤭹𤭺𤭻𤭼𤭽𤭾𤭿𤮀𤮁𤮂𤮃𤮄𪼽𪼾𬎯𭺤𱰍

+11 ขีด[แก้ไข]

𤮅𤮆𤮇𤮈𤮉𤮊𤮋𤮌𤮍𱰎𱰏

+12 ขีด[แก้ไข]

㼿𤮎𤮏𤮐𤮑𤮒𤮓𤮔𤮕𤮗𱰐

+13 ขีด[แก้ไข]

𤮘𤮙𤮚𤮛𤮜𤮝𤮞𤮟𭺥𭺦𱰑𱰒

+14 ขีด[แก้ไข]

𤮠𤮡𬎰

+15 ขีด[แก้ไข]

𤮢𤮣𤮤𤮥𭺧𭺨

+16 ขีด[แก้ไข]

𤮦𤮧𤮨𤮩𤮪𤮫𤮬

+17 ขีด[แก้ไข]

𤮭𤮮𤮯𪼿𭺩𱰓

+18 ขีด[แก้ไข]

𤮰𤮱𤮲𤮳𤮴𤮵𱰔

+19 ขีด[แก้ไข]

𤮶

+20 ขีด[แก้ไข]

𤮷𱰕

+22 ขีด[แก้ไข]

𤮸

+24 ขีด[แก้ไข]

𤮹