ดัชนี:รากอักษรจีน/生

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

生 (รากอักษรจีนที่ 100)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𤯓

+1 ขีด[แก้ไข]

𤯔

+2 ขีด[แก้ไข]

𪽁

+3 ขีด[แก้ไข]

𤯕𤯖𤯗𭺱𭺲𭺳

+4 ขีด[แก้ไข]

𤯘𤯙𤯚𤯛𤯜𤯝𤯞𬎳𰢫

+5 ขีด[แก้ไข]

𤯟𭺴𰢬𱰗

+6 ขีด[แก้ไข]

𤯠𤯡𤯢𤯣𤯤𤯥𪽂𬎴𬎵𰢭

+7 ขีด[แก้ไข]

𤯦𤯧𤯨𤯩𤯪𤯫𬎶𭺵𰢮𱰘

+8 ขีด[แก้ไข]

𤯬𤯭𤯮𤯯𤯰𤯱𪽃𪽄𪽅𬎷𬎸𬎹𱰙𱰚

+9 ขีด[แก้ไข]

𤯲𤯳𤯴𬎺𬎻𬎼𰢯

+10 ขีด[แก้ไข]

𤯵

+11 ขีด[แก้ไข]

𤯶

+12 ขีด[แก้ไข]

𤯷𤯸𤯹

+13 ขีด[แก้ไข]

𤯺𭺶𭺷

+14 ขีด[แก้ไข]

𤯻𤯼𤯾𤯿𱰛

+16 ขีด[แก้ไข]

𤰀

+17 ขีด[แก้ไข]

𤰁𤰂