ดัชนี:รากอักษรจีน/耒

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

耒 (รากอักษรจีนที่ 127)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𠂙

+0 ขีด[แก้ไข]

𦓤

+2 ขีด[แก้ไข]

𦓥𦓦𦓧𮋣

+3 ขีด[แก้ไข]

𦓨𦓩𦓪𱻲

+4 ขีด[แก้ไข]

𦓫𮋤𰭰𰭱

+5 ขีด[แก้ไข]

𦓬𦓭𦓮𫅹𮋥𮋦𮋧

+6 ขีด[แก้ไข]

𦓯𦓰𦓱𦓲𦓳𫅺𫅻𬚐𮋨𮋩

+7 ขีด[แก้ไข]

𦓴𦓵𦓶𫅼𮋪𱻳

+8 ขีด[แก้ไข]

𦓷𦓸𦓹𦓺𦓻𦓼𦓽𦓾𦓿𦔀𦔁𱻴

+9 ขีด[แก้ไข]

𦔂𦔃𦔄𦔅𦔆𦔇𦔈𦔉𦔊𫅽

+10 ขีด[แก้ไข]

𦔋𦔌𦔍𦔎𦔏𦔐𦔑𦔒𫅾

+11 ขีด[แก้ไข]

𦔓𦔔𦔕𦔖𦔗𦔘𦔙𦔚𱻵

+12 ขีด[แก้ไข]

𦔛𦔜𦔝𦔞𦔠𦔡𦔢𦔣𦔤𫅿𮋫𱻶

+13 ขีด[แก้ไข]

𦔟𦔥𦔦𦔧𦔨𬚑𰭲

+14 ขีด[แก้ไข]

+15 ขีด[แก้ไข]

𦔩𦔪

+16 ขีด[แก้ไข]

+18 ขีด[แก้ไข]

𦔫𦔬

+19 ขีด[แก้ไข]

𦔭