ดัชนี:รากอักษรจีน/自

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

自 (รากอักษรจีนที่ 132)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𦣹

+1 ขีด[แก้ไข]

𦣺𦣻𦣼

+2 ขีด[แก้ไข]

𦣽

+3 ขีด[แก้ไข]

𦣾𦣿𦤀𰯴

+4 ขีด[แก้ไข]

𦤁𦤂𦤃𦤄𦤅𦤆𦤇𦤈𦤉𦤊𦤋𮍔𮍕

+5 ขีด[แก้ไข]

𦤌𦤍𦤎𦤏𬛬𮍖𮍗𮍘𰯵

+6 ขีด[แก้ไข]

𦤐𦤑𦤒𦤓𫇊𮍙𰯶

+7 ขีด[แก้ไข]

𦤔𮍚𮍛

+8 ขีด[แก้ไข]

𦤕𦤖𦤗𬛭𮍜𱼨

+9 ขีด[แก้ไข]

𦤘𦤙𦤚𦤛𦤜𦤝𫇋

+10 ขีด[แก้ไข]

𦤞𦤟𦤠

+11 ขีด[แก้ไข]

𦤡𦤢𦤣𦤤𬛮

+12 ขีด[แก้ไข]

𦤥𫇌

+13 ขีด[แก้ไข]

𦤦𦤧𦤨𦤩𦤪𬛯𰯷

+14 ขีด[แก้ไข]

𦤫𦤬𦤭𦤮𬛰𮍝𮍞

+15 ขีด[แก้ไข]

𦤯𦤰

+18 ขีด[แก้ไข]

𦤱𮍟

+19 ขีด[แก้ไข]

𫇍

+20 ขีด[แก้ไข]

𦤲