ดัชนี:รากอักษรจีน/色

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

色 (รากอักษรจีนที่ 139)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𮎛

+0 ขีด[แก้ไข]

𮎜

+2 ขีด[แก้ไข]

𰰕

+3 ขีด[แก้ไข]

𦫓

+4 ขีด[แก้ไข]

+5 ขีด[แก้ไข]

𦫔𦫕𦫖𦫗𦫘𦫙𰰖𰰗

+6 ขีด[แก้ไข]

𦫚𬜝𱽉

+7 ขีด[แก้ไข]

𦫛𦫜𦫝𰰘

+8 ขีด[แก้ไข]

𦫞𦫟𦫠𦫡𦫢𦫣𬜞𰰙

+9 ขีด[แก้ไข]

𦫤𦫥𦫦𦫧𦫨𦫩𮎝

+10 ขีด[แก้ไข]

𦫪𦫫𦫬𦫭𦫮𫇤𰰚

+12 ขีด[แก้ไข]

𰰛

+13 ขีด[แก้ไข]

+14 ขีด[แก้ไข]

𦫯𦫰𦫱

+15 ขีด[แก้ไข]

𮎞

+16 ขีด[แก้ไข]

+18 ขีด[แก้ไข]

+19 ขีด[แก้ไข]

𦫲𬜟𱽊