ดัชนี:รากอักษรจีน/行

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

行 (รากอักษรจีนที่ 144)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𬠽

+2 ขีด[แก้ไข]

𧗝𧗞𧗟𧗠

+3 ขีด[แก้ไข]

𧗡𧗢𧗣𧗤𧗥𮕢𲀛𲀜

+4 ขีด[แก้ไข]

𧗦𧗧𧗨𧗩𬠾𬠿𲀝

+5 ขีด[แก้ไข]

𧗪𫋭

+6 ขีด[แก้ไข]

𢔬𧗫𧗬𧗭𧗮𧗯𧗰𧗱𫋮𰳪𲀞

+7 ขีด[แก้ไข]

𧗲𧗳𧗴𧗵𧗶𧗷𮕣𰳫𰳬𰳭

+8 ขีด[แก้ไข]

𧗸𧗺𧗻𰳮𲀟𲀠

+9 ขีด[แก้ไข]

𧗹𧗼𧗽𫋯𫟘𬡀

+10 ขีด[แก้ไข]

𢖅𧗾𲀡

+11 ขีด[แก้ไข]

𢖋𧗿𧘀𧘁𫟙

+12 ขีด[แก้ไข]

𧘂𧘃𫋰𰳯𲀢𲀣

+13 ขีด[แก้ไข]

𧘄

+14 ขีด[แก้ไข]

𢖡

+15 ขีด[แก้ไข]

𧘅𬡁

+16 ขีด[แก้ไข]

𧘆

+17 ขีด[แก้ไข]

𫋱

+18 ขีด[แก้ไข]