ดัชนี:รากอักษรจีน/襾

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

襾 (รากอักษรจีนที่ 146)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𠁤

+0 ขีด[แก้ไข]

西

+1 ขีด[แก้ไข]

𧟠𧟡𧟢

+2 ขีด[แก้ไข]

𧟣

+3 ขีด[แก้ไข]

𧟤𧟥𧟦

+4 ขีด[แก้ไข]

𧟧𧟨𧟩𬡸𲁉

+5 ขีด[แก้ไข]

𧟪𧟫𧟬𫌚𮖿𮗀

+6 ขีด[แก้ไข]

𧟭𧟮𫟛𮗁𮗂𮗃𲁊

+7 ขีด[แก้ไข]

𧟯𧟰𬡹𲁋

+8 ขีด[แก้ไข]

𧟱𧟲𧟳𧟴𧟵𧟶𧟷𧟸𬡺𮗄𰴋

+9 ขีด[แก้ไข]

𧟹𧟺𧟻𮗅𮗆

+10 ขีด[แก้ไข]

𧟼𧟽𧟾𫌛𰴌𲁌

+11 ขีด[แก้ไข]

𧟿𲁍

+12 ขีด[แก้ไข]

𧠀𧠁𬡻

+13 ขีด[แก้ไข]

𧠂𮗇

+14 ขีด[แก้ไข]

𧠃𮗈

+15 ขีด[แก้ไข]

𧠄𮗉

+16 ขีด[แก้ไข]

𮗊𰴍

+17 ขีด[แก้ไข]

+18 ขีด[แก้ไข]

𮗋

+19 ขีด[แก้ไข]

𧠅𮗌