ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/長

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

長 (รากอักษรจีนที่ 168)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𨱗𨱘

+2 ขีด[แก้ไข]

𨱙

+3 ขีด[แก้ไข]

𮣸𰿋𲈤

+4 ขีด[แก้ไข]

𨱚𨱛𨱜𨱝𨱞𨱟𨱠𨱡𨱢𨱣𨱤𨱥𨱪𮣹𮣺𰿌𰿖

+5 ขีด[แก้ไข]

𨱦𨱧𨱨𨱩𨱫𨱬𨱭𨱮𨱯𨱰𨱱𮣻

+6 ขีด[แก้ไข]

𨱲𨱳𨱴𨱵𨱶𨱷𨱸𨱹𨱺𨱻𨱼𨱽𨱾𨱿𫔖𬮄𮣼𮣽𰿍𲈥

+7 ขีด[แก้ไข]

𨲀𨲁𨲂𨲃𨲄𨲅𨲆𮣾𮣿𰿎𰿏𰿐

+8 ขีด[แก้ไข]

𨲇𨲈𨲉𨲊𨲋𨲌𨲍𨲎𨲏𨲐𨲑𨲒𫔗𮤀𮤁𰿑

+9 ขีด[แก้ไข]

𡑺𨲓𨲔𨲕𨲗𨲘𨲙𨲚𨲛𨲜𨲝𰿒

+10 ขีด[แก้ไข]

𨲖𨲞𨲟𨲠𨲡𨲢𨲣𨲤𮤂𰿓

+11 ขีด[แก้ไข]

𨲥𨲦𨲧𨲨𨲩𨲪𨲫𨲬𮤃𮤄𰿔𰿕

+12 ขีด[แก้ไข]

𨲭𨲮𨲯𨲰𨲱𨲲𲈢

+13 ขีด[แก้ไข]

𨲳𨲴𨲵𨲶𨲷𮤅𮤆𲈣

+14 ขีด[แก้ไข]

𨲸𨲹𨲺

+15 ขีด[แก้ไข]

𨲻𨲼𨲽𨲾𨲿

+16 ขีด[แก้ไข]

𨳀𨳁

+17 ขีด[แก้ไข]

𨳂𨳃

+19 ขีด[แก้ไข]

𨳄

+21 ขีด[แก้ไข]

𨳅

+22 ขีด[แก้ไข]

𨳆