ดัชนี:รากอักษรจีน/鬼

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鬼 (รากอักษรจีนที่ 194)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𩱹𩱺𩱻𩱼𫙈𬴽𱆖

+3 ขีด[แก้ไข]

𩱽𩱾𩱿𩲀𩲁𩲂𩲃𩲄𩲅𩲆𩲇𩲈𩲉𬴾

+4 ขีด[แก้ไข]

鬿𩲊𩲋𩲌𩲍𩲎𩲏𩲐𩲑𩲒𩲓𩲔𩲕𩲖𩲗𩲘𩲙𩲚𩲛𩲜𩲝𩲞𩲟𩲠𫙉𮫜𮫝𱆗𱆘

+5 ขีด[แก้ไข]

𩲡𩲢𩲣𩲤𩲥𩲦𩲧𩲨𩲩𩲪𩲫𩲬𩲭𩲮𩲯𩲰𩲱𩲲𩲳𩲴𩲵𩲶𩲷𩲸𩲹𲌧𲌨

+6 ขีด[แก้ไข]

𩲺𩲻𩲼𩲽𩲾𩲿𩳀𩳁𩳂𩳃𩳄𩳅𩳆𩳇𩳈𩳉𩳊𩳋𫙊𬴿𮫞𮫟𱆙𱆚

+7 ขีด[แก้ไข]

𩳌𩳍𩳎𩳏𩳐𩳑𩳒𩳓𩳔𩳕𩳖𩳗𩳘𩳙𩳚𩳛𩳜𩳝𩳞𩳟𩳠𩳡𫙋𬵀𮫠𱆛𲌩

+8 ขีด[แก้ไข]

𩳢𩳣𩳤𩳥𩳦𩳧𩳨𩳩𩳪𩳫𩳬𩳭𩳮𩳯𩳰𩳱𩳲𩳳𩳴𫙌𫙍𮫡𮫢𮫣𱆜𱆝𲌪𲌫𲌬𲌭𲌮

+9 ขีด[แก้ไข]

𩳵𩳶𩳷𩳸𩳹𩳺𩳻𩳼𩳽𩳾𩳿𩴀𩴁𩴂𩴃𩴄𩴅𮫤𱆞𱆟

+10 ขีด[แก้ไข]

𩴆𩴇𩴈𩴉𩴊𩴋𩴌𩴍𩴎𩴏𮫥𮫦𲌯

+11 ขีด[แก้ไข]

𩴐𩴑𩴒𩴓𩴔𩴕𩴖𩴗𩴘𩴙𩴚𩴛𮫧

+12 ขีด[แก้ไข]

𩴜𩴝𩴞𩴟𩴠𩴡𩴢𩴣𩴤𩴥𩴦𩴧𩴨𩴩𩴪𩴫𩴬𩴭𫙎

+13 ขีด[แก้ไข]

𩴮𩴯𩴰𮫨

+14 ขีด[แก้ไข]

𩴱𩴲𩴳𩴴𩴵𩴶𩴷𩴸𩴹𱆠𱆡𲌰

+15 ขีด[แก้ไข]

𩴺𩴻𩴼𩴽𩴾

+16 ขีด[แก้ไข]

𩴿𮫩

+17 ขีด[แก้ไข]

𩵀𩵁𩵂𩵃𮫪

+18 ขีด[แก้ไข]

𩵄𩵅

+19 ขีด[แก้ไข]

𩵆𩵇

+20 ขีด[แก้ไข]

𩵈

+21 ขีด[แก้ไข]

𮫫

+22 ขีด[แก้ไข]

𩵉

+23 ขีด[แก้ไข]

𩵊

+24 ขีด[แก้ไข]

𱆢