ดัชนี:รากอักษรจีน/黍

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黍 (รากอักษรจีนที่ 202)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮮐𮮑

+2 ขีด[แก้ไข]

𪏭

+3 ขีด[แก้ไข]

𪏮𪏯𬓸

+4 ขีด[แก้ไข]

𪏰𪏱𪏲𪏳𪏴𪏵𬹔

+5 ขีด[แก้ไข]

𪏶𪏷𪏸𪏹𪏺𪏻𪏼𪏽𪏾

+6 ขีด[แก้ไข]

𪏿𪐀𮮒

+7 ขีด[แก้ไข]

𤛿𪐁

+8 ขีด[แก้ไข]

𪐂𪐃𪐄𪐅𪐆𱋵

+9 ขีด[แก้ไข]

𪐇𪐈𪐉𪐊

+10 ขีด[แก้ไข]

𪐋

+11 ขีด[แก้ไข]

𪐌𪐍𪐎𪐏

+12 ขีด[แก้ไข]

𪐐

+13 ขีด[แก้ไข]

𪐒𮮓

+14 ขีด[แก้ไข]

𪇺𪐑𪐓

+16 ขีด[แก้ไข]

𪐔𪐕𪐖