ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/黽

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黽 (รากอักษรจีนที่ 205)

[แก้ไข]

+0 ขีด

[แก้ไข]

+1 ขีด

[แก้ไข]

𪓑

+2 ขีด

[แก้ไข]

𪓒𪓓𬹝𮮡

+3 ขีด

[แก้ไข]

𬹞

+4 ขีด

[แก้ไข]

黿𪓔𪓕𪓖𪓗𪓘𪓙𮮢

+5 ขีด

[แก้ไข]

𪓚𪓛𪓜𪓝𪓞𪓟𪓠𬹟𱋾𱋿𱌀𱌁𱌂

+6 ขีด

[แก้ไข]

𪓡𪓢𪓣𪓤𪓥𪓦𫜝𮮣𬹣𱌃

+7 ขีด

[แก้ไข]

𪓧𪓨𪓩𪓪𪓫𬹠𬹡𮮤𱋻𱋼

+8 ขีด

[แก้ไข]

𪓬𪓭𬹢𬹤𱌄𱌅

+9 ขีด

[แก้ไข]

𪓮𪓯𪓰𪓱𪓲𪓳𪓴𪓵𪓶𱋽𫜟

+10 ขีด

[แก้ไข]

𪓷𪓸𱌆

+11 ขีด

[แก้ไข]

𪓹𱌇𱌈

+12 ขีด

[แก้ไข]

𪓺𪓽𫜞

+13 ขีด

[แก้ไข]

𪓼𪓾𱌉

+14 ขีด

[แก้ไข]

𪓿𪔀

+15 ขีด

[แก้ไข]

𪔁