ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/龍

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

龍 (รากอักษรจีนที่ 212)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

⁕、

+2 ขีด[แก้ไข]

+3 ขีด[แก้ไข]

𪥛⁕、𪚑𪚒𪚓𪚔𬺗𬺘𬺛𱍁

+4 ขีด[แก้ไข]

𡙶⁕、𣯡⁕、𥪝⁕、𥪞⁕、𪚕𪚖𪚗𪚘𪚚𪚛𬺜

+5 ขีด[แก้ไข]

𪽞⁕、𥉩⁕、𪚙𱌾𲎬𱍂

+6 ขีด[แก้ไข]

𪚜𪚝𪚞𪚟𮯚𱌿𫜲

+7 ขีด[แก้ไข]

𫏽⁕、𪚠𪚡𫜱𬺙

+8 ขีด[แก้ไข]

𪷹⁕、𬔔⁕、𬺚

+9 ขีด[แก้ไข]

𪿁⁕、𪚢𱍀𲎭

+11 ขีด[แก้ไข]

𪱯⁕、𬂙⁕、𤄯⁕、𪚣𪚤𬺝

+16 ขีด[แก้ไข]

+17 ขีด[แก้ไข]

+20 ขีด[แก้ไข]

𮄿

+32 ขีด[แก้ไข]

+48 ขีด[แก้ไข]

𪚥