ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:LEXiTRON อ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
   
   

<อ.-อย่างเป็นทางการ>--<อย่างเป็นระบบ-ออกความเห็น>--<ออกความเห็น-อัดแบตเตอรี่>--<อัดแผ่นเสียง-อ่านไม่ออก>--<อ่านไม่ออก-อิริเดียม>--<อิริยา-อุ้ม>--<อุ้ม-แอตแลนติก>--<แอตแลนติกเหนือ-ไอโอดีน>