ประโยชน์ส่วนรวม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาษาไทย[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

 1. สิ่งที่เป็นผลดีแก่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่ง, ภาวะที่เกิดผลดีเช่นนั้น
  ท่านประธานเสนอให้สร้างลานจอดรถไว้ใต้สำนักงาน จะได้เป็นประโยชน์ส่วนรวม และข้อเสนอของท่านได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกคน
 2. สิ่งที่เป็นผลดีแก่ประชาชนส่วนใหญ่, ภาวะที่เกิดผลดีเช่นนั้น
  2553 ศาลปกครองสูงสุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 147/2553):
  การที่กรมทางหลวงชนบทหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้า เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
  2554 ศาลปกครองสูงสุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 138/2554):
  การที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเจ็ดแห่ง ก็เพื่อประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี อันเป็นประโยชน์ส่วนรวม
 3. (กฎหมาย) ประโยชน์อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค, ภาวะที่เกิดประโยชน์เช่นนั้น
 4. (กฎหมาย, ไทย) ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือประโยชน์อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนประชาชนเป็นส่วนรวม
  2546 ศาลปกครองสูงสุด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 187/2546):
  การที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ถมดินบริเวณหนองน้ำสาธารณะเพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพและรายได้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คำที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

คำตรงกันข้าม[แก้ไข]