ผู้ใช้:วิกอิ กรมเขา/อ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Talk 2 icon-72a7cf.svgประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า แปลว่า..

คำศัพท์ในอรรถกถา
 • อจฺเฉรกํ แปลว่า อัศจรรย์[1]
 • อมฺพเร แปลว่า ในอากาศ[2]
 • อญฺชน แปลว่า แร่พลวง ก็ได้. ดอกอัญชันก็ได้[3]
 • อตุลํ แปลว่า ไม่มีที่เปรียบหรือประมาณไม่ได้[4]
 • อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา แปลว่าไม่ สอบถามแล้ว[5]
 • อลเมว ทาตุ นี้ แปลว่า ควรแท้ที่จะให้แก่ปฏิคาหกทั้งหลาย ผู้อยากได้.[6]
 • อามนฺเตสิ แปลว่า ตรัสเรียก คือได้ตรัส ได้แก่ ให้รู้ตัว[7]
 • อาจริยเก แปลว่า ในการงานแห่งอาจารย์[8]
 • อโวจ แปลว่า ได้กราบทูลแล้ว[9]
 • อากิณฺณโลมํ แปลว่า มีขนรกรุงรัง [10]
 • โอสกฺกิตํ แปลว่า ย่อหย่อนไปนิดหน่อย [11]
 • อณุมตฺเตสุ แปลว่า มีประมาณนิดหน่อย [12]
 • อจฺจาธาย แปลว่า เหลื่อมกัน คือ วางเลยไปหน่อยหนึ่ง [13]
 • อสฺมิ แปลว่า เป็นเรา [14]
 • อาราธนา แปลว่า ความสำเร็จ [15]
 • อพหุกโต แปลว่า ไม่กระทำให้มาก [16]
 • อนลสา แปลว่า ผู้ปราศจากความเกียจคร้าน [17]
 • อุปยานานิ แปลว่า เครื่องบรรณาการ [18]
 • อนฺทุฆเร แปลว่า เรือนจำ [19]
 • อภูเตน แปลว่า ด้วยเรื่องที่ไม่มี [20]
 • อภูตํ แปลว่า มีใจความไม่เป็นจริง [21]
 • อตรมาโน แปลว่า ไม่รีบด่วน [22]
 • อุกฺกาสิตฺวา แปลว่า ทำเสียงกระแอม [23]
 • โอโณเชถ แปลว่า พวกท่านจงถวาย [24]
 • อธิมตฺโต แปลว่า มีกำลัง [25]
 • อปฺปภสฺสา แปลว่า พูดแต่น้อย [26]
 • อปฺปติฏฺํ ขฺวาหํ แปลว่า เราไม่พักอยู่เป็นต้น [27]
 • อปฺปติฏฺหนฺโต แปลว่า ไม่พักอยู่ [28]
 • อนายูหนฺโต แปลว่า ไม่เพียรอยู่ ไม่พยายามอยู่ [29]
 • อทฺธิกา แปลว่า ผู้เดินทางไกล [30]
 • เอลมูคา แปลว่า มีปากเต็มไปด้วยน้ำลาย [31]
 • อุปฺปชฺชนฺติ แปลว่า บังเกิด [32]