ผู้ใช้:Octahedron80/คำพิเศษ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

ของสงฆ์ ข่าวยกเมฆ ขี้เมฆ ขีดฆ่า เข่นฆ่า คฤโฆษ คอระฆัง คำเผดียงสงฆ์ คู่อาฆาต ฆน ฆนะ ฆร ฆระ ฆรณี ฆราวาส ฆ้อง ฆ้องกระแต ฆ้องคู่ ฆ้องชัย ฆ้องปากแตก ฆ้องวง ฆ้องหุ่ย ฆ้องเหม่ง ฆ้องโหม่ง ฆ้องสามย่าน ฆ่า ฆ่าแกง ฆ่าควายเสียดายเกลือ ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ฆ่าช้างเอางา ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด ฆ่าฟัน ฆาฏ ฆาต ฆาตกร ฆาตกรรม ฆาน ฆานประสาท ฆานินทรีย์ เฆี่ยน โฆรวิส โฆษก โฆษณา โฆษณาการ โฆษณาชวนเชื่อ โฆษะ โฆษิต ชงฆ ชงฆ์ ชงฆา ชังฆ ชังฆวิหาร ชันตาฆระ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ดั้นเมฆ ตะเฆ่ ถึงฆาต ทฤฆ ทัณฑฆาต ทิฆัมพร ที่ธรณีสงฆ์ ทีฆ ทีฆชาติ ทีฆนิกาย ทีฆสระ ทีฆายุ ทีรฆ เทียรฆ เทียรฆชาติ เทียรฆราตร ธรณีสงฆ์

นรพยัคฆ์ นฤโฆษ นิทาฆะ นิรโฆษ บอกหนังสือสังฆราช ปฏิฆะ ปาปอหยีสังฆาตา ปิตุฆาต ผู้โฆษณา พยัคฆ พยัคฆ์ พยัคฆา พยัคฆิน พยัคฆี พยัคฆินทร์ พยัคเฆนทร์ พยับเมฆ พยาฆร์ พิฆน์ พิฆเนศ พิฆเนศวร พิฆาต เพชฌฆาต เพชรสังฆาต มฆวัน มฆะ มฆา มหรรฆ มหัคฆ มหาเมฆ มโหฆะ มัฆวา มัฆวาน มาเหนือเมฆ มาฆ มาฆะ มาฆบูชา มาตุฆาต เมฆ เมฆฉาย เมฆพัด เมฆา เมฆินทร์ เมฆี โมฆ โมฆะ โมฆีย โมฆียะ โมฆียกรรม ไม้ทัณฑฆาต ยกเมฆ ร่วมสังฆกรรม ระฆัง รุกฆาต เรือพิฆาต ลฆุ ลฆุจิต ลฆุภาพ ลฆุโภชน์ ลอยเมฆ ลั่นฆ้อง ลูกฆ้อง ไล่ลูกฆ้อง วยัคฆ์ วยาฆร์ วันมาฆบูชา ว่านมหาเมฆ วิฆนะ วิฆเนศ วิฆเนศวร วิฆาต วิฆาส วิสามัญฆาตกรรม ศตัฆนี

สกลมหาสังฆปริณายก สงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช สอนหนังสือสังฆราช สังฆ สังฆกรรม สังฆการี สังฆเถระ สังฆทาน สังฆนายก สังฆปาโมกข์ สังฆภัต สังฆเภท สังฆมณฑล สังฆมนตรี สังฆราช สังฆสภา สังฆาณัติ สังฆาทิเสส สังฆาธิการ สังฆานุสติ สังฆาวาส สังฆาฏิ สำนักสงฆ์ สีฆ สูงเทียมเมฆ หายเข้ากลีบเมฆ อฆะ อโฆษะ อนรรฆ อภิฆาต อรรฆ อรรฆย์ อรหันตฆาต อังฆาต อัปฏิฆะ อาฆาต อาฆาตมาดร้าย อาฆาตนะ อาสน์สงฆ์ อำนรรฆ อุโฆษ โอฆ โอฆะ โอฆชล โอฆสงสาร

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

เข้าฌาน ฌาน ฌาปน ฌาปนกิจ ฌาปนสถาน เฌอ เฌอเอม ปฐมฌาน เพชฌฆาต โพชฌงค์ มัชฌ มัชฌันติก มัชฌันติกสมัย มัชฌิม มัชฌิมชนบท มัชฌิมนิกาย มัชฌิมบุรุษ มัชฌิมประเทศ มัชฌิมภูมิ มัชฌิมยาม มัชฌิมวัย มัชฌิมา มัชฌิมาปฏิปทา รูปฌาน วัชฌ์ วัญฌ์ สัชฌ สัชฌะ สัชฌุ สัชฌกร สัชฌการ สัชฌุกร สัชฌุการ สัชฌายะ สัญฌา อภิชฌา อรูปฌาน อัชฌัตติก อัชฌา อัชฌาจาร อัชฌาศัย อัชฌาสัย อุปัชฌาย อุปัชฌาย์ อุปัชฌายะ อุปัชฌายวัตร

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

กฎ กฎกระทรวง กฎเกณฑ์ กฎข้อบังคับ กฎทบวง กฎธรรมชาติ กฎธรรมดา กฎบัตร กฎบัตรกฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ กฎมณเฑียรบาล กฎมณเทียรบาล กฎมนเทียรบาล กฎยุทธวินัย กฎศีลธรรม กฎเสนาบดี กฎหมู่ กฎแห่งกรรม กฎอัยการศึก กฎหมาย กฎหมายนานาประเทศ กฎหมายปกครอง กฎหมายปิดปาก กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายแพ่ง กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเหตุ กฎหมายอาญา กฎหมายเอกชน กรกฎ กรกฎาคม กรรกฎ กระฎี กระฎุมพี กฤตยฎีกา กฤษฎา กฤษฎาภินิหาร กฤษฎาญ กฤษฎาญชลิต กฤษฎาญชลี กฤษฎาญชวลิตวา กฤษฎาญชวลิศ กฤษฎาญชวเลศ กฤษฎาญชุลี กฤษฎาธาร กฤษฎี กฤษฎีกา การทะเบียนราษฎร กุฎ กุฎา กุฎาคาร กุฎาธาร กุฎี กุฎุมพี โกฐชฎามังษี โกฐชฎามังสี

ข้อกฎหมาย คันธกุฎี คันธารราษฎร์ คำพิพากษาฎีกา งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย จริยาปิฎก จ่ามงกุฎ เจษฎา ฉ้อราษฎร์บังหลวง ชฎา ชฎากลีบ ชฎาธาร ชฎาเดินหน ชฎาแปลง ชฎาพอก ชฎามหากฐิน ชฎามังษี ชฎามังสี ชฎิล ฎีกา ดุษฎี ดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีมาลา ดุษฎีสังเวย ตรีปิฎก โตฎก ไตรปิฎก ทฤษฎี ทฤษฎีบท ทอดทฤษฎี ทะเบียนราษฎร ธุวยัษฎี นพปฎล นวปฎล นอกกฎหมาย บรรณกุฎี บวรโตฎก ใบฎีกา ปฎล ประชาราษฎร์ ประมวลกฎหมาย ปฤษฎ์ ปฤษฎางค์ ปิฎก ผู้แทนราษฎร ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พระราชกฤษฎีกา พุทธฎีกา ภาคทฤษฎี มกุฎ มกุฎราชกุมาร มงกุฎ มงกุฎไทย มธุปฎล

ร้องฎีกา รัชฎาภิเษก รัษฎากร ราษฎร ราษฎร์ วัจกุฎี วัดราษฎร์ วางฎีกา วินัยปิฎก เวจกุฎี ศาฎก ศาลฎีกา ศิษฎิ สภาผู้แทนราษฎร สฤษฎิ สฤษฎี สาฎก สิบแปดมงกุฎ สุตตันตปิฎก เสนากุฎ หฤษฎ์ หฤษฎี อัษฎ อัษฎกฉันท์ อัษฎมงคล อัษฎางคิกมรรค อัษฎายุธ อัษฎาวุธ อัษฎมะ อัษฎางคิกมรรค อาณาประชาราษฎร์

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฐิน กฐินทาน กฐินัตถารกรรม กนิษฐ กนิษฐ์ กนิษฐภคินี กนิษฐภาดา กนิษฐา กรรฐ์ กรรฐา กรรมฐาน กรานกฐิน กัฐ กัณฐกะ กัณฐ กัณฐา กัณฐชะ กัณฐกะ กัณฐัศ กัณฐัศว์ กัณฐี กัมมัฏฐาน กาฐ กาษฐะ กุฏฐัง โกฐ โกฐกระดูก โกฐกะกลิ้ง โกฐกักกรา โกฐก้านพร้าว โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลำพา โกฐชฎามังษี โกฐชฎามังสี โกฐเชียง โกฐน้ำเต้า โกฐพุงปลา โกฐสอ โกฐหอม โกฐหัวบัว โกฐาส ขนิษฐ ขนิษฐา เขยิบฐานะ คณะรัฐมนตรี คหัฐ คุยหฐาน เครือรัฐ เคหเศรษฐศาสตร์ จองกฐิน จิรัฐิติกาล จุลกฐิน เจดียฐาน ฉัฐ ชฎามหากฐิน เชษฐ เชษฐะ เซลล์ปฐมภูมิ

ฐกัด ฐากูร ฐาน ฐานกรณ์ ฐานเขียง ฐานเชิงบาตร ฐานเท้าสิงห์ ฐานบัทม์ ฐานราก ฐานสิงห์ ฐานะ ฐานันดร ฐานานุรูป ฐานานุศักดิ์ ฐานานุกรม ฐานานุรูป ฐานานุศักดิ์ ฐานียะ ฐาปน ฐาปนา ฐายี ฐิตะ ฐิติ ดิฐ ดิษฐ์ ตจปัญจกกรรมฐาน ทนตกาษฐ์ ทศกัณฐ์ ทอดกฐิน ทาฐะ ทาฐิกะ ทิฏฐะ ทิฐ ทิฐธรรม ทิฏฐานุคติ ทิฏฐุชุกรรม ทิฐิ ที่ดินของรัฐ ทุษฐ ธตรฐ ธนิษฐะ ธนิษฐา ธรรมฐิติ ธรรมบิฐ ธรรมาธิษฐาน นครรัฐ นงคุฐ นรเศรษฐ์ นักษัตรปาฐก นางสนองพระโอษฐ์ นายกรัฐมนตรี เนรกัณฐี บรมอัฐิ บรรทัดฐาน บ้วนพระโอษฐ์ บัฐยาพฤต บิฐ บุคลาธิษฐาน เบญจางคประดิษฐ์ เบิกพระโอษฐ์

ปฐพี ปฐพีวิทยา ปฐม ปฐมกรรม ปฐมฌาน ปฐมทัศน์ ปฐมเทศนา ปฐมนิเทศ ปฐมบุรุษ ปฐมพยาบาล ปฐมโพธิกาล ปฐมยาม ปฐมฤกษ์ ปฐมวัย ปฐมสมโพธิ ปฐมสุรทิน ปฐมาษาฒ ปฐมดุสิต ปฐวี ปทัฏฐาน ปรเมษฐ์ ประดิษฐ ประดิษฐ์ ประดิษฐกรรม ประดิษฐาน ประทุฐ ประทุฐจิต ประทุษฐ์ ประทุษฐจิต ประเสริฐ ปฤษฐ ปลงกรรมฐาน ปัฐยาวัต ปาฐ ปาฐะ ปาฐก ปาฐกถา ปิฏฐะ ปิฐิ ปีฐะ ปีฐกะ เป็นหลักเป็นฐาน แปรพระราชฐาน โปฐบท โปฐปทมาส ผ้ากฐิน เผาอิฐ โผฏฐัพ โผฏฐัพพะ โผฏฐัพธรรม พยานหลักฐาน พระอิฐพระปูน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พอสัณฐานประมาณ พับฐาน พิเชฐ พิษฐาน พิสิฐ พื้นฐาน ไพสิฐ ภัทรบิฐ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิฐาน

มฤจฉาทิฐิ มหากฐิน มัญชิษฐะ มัญชิษฐา มัญเชฏฐะ มัญเชฏฐิกา มัญเชฏฐิกากร มัฏฐะ มัธยฐาน มาตรฐาน มิจฉาทิฐิ มุขบาฐ มุขปาฐะ มุฐิ มูลฐาน ไม่กี่อัฐ ไม่กี่อัฐฬส ยัฐิ ยัฐิมธุกา ยิฏฐะ ยิฐะ เยี่ยวอูฐ รโหฐาน รัฏฐาภิปาลโนบาย รัฐ รัฐทูต รัฐธรรมนูญ รัฐบาล รัฐบุรุษ รัฐประศาสน์ รัฐประศาสนนัย รัฐประศาสโนบาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประหาร รัฐพิธี รัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจ รัฐศาสตร์ รัฐสภา รากฐาน ราชฐาน รูปพรรณสัณฐาน ลงหลักปักฐาน ลัฐิ ลฐิกา โลกเชษฐ์ วงศ์ทศกัณฐ์ วันรัฐธรรมนูญ วันอัฐมี วิชาบังคับพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิทยฐานะ วิสิฐ วุฐิ เวฐน์ ไวกูณฐ์ ศฐะ ศรวิษฐา ศาฐยะ ศาลรัฐธรรมนูญ ศิโรเวฐน์ เศรษฐ เศรษฐ์ เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐี โศภิษฐ์ ษัษฐะ ษัษฐี

สฐะ สติปัฏฐาน สมมติฐาน สมมุติฐาน สมาพันธรัฐ สมุฏฐาน สยามรัฐ สร้างฐานะ สหพันธรัฐ สักกายทิฐิ สัฐิ สัณฐาน สัณฐิติ สัตยาธิษฐาน สันตุฏฐี สันทิฐิก สันนิษฐาน สัมมาทิฐิ สัสตทิฐิ สาธารณรัฐ สุรเชษฐ์ เสฏฐี หลักฐาน หัฏฐะ อกนิษฐ์ องค์กฐิน อธิฏฐาน อธิษฐาน อนิฏฐารมณ์ อนีกัฐ อภิรัฐมนตรี อสุภกรรมฐาน อเหตุกทิฐิ อังคุฐ อัฏฐ อัฏฐะ อัฏฐบาน อัฏฐังค์ อัฏฐังคิกมรรค อัฏฐังสะ อัฐ อัฐยายซื้อขนมยาย อัฐฬส อัฐเคราะห์ อัฐทิศ อัฐบริขาร อัฐบาน อัฐมี อัฐศก อัฐม อัฐมะ อัฐิ อัฐิมิญชะ อัฐิสัณฐาน อำนิฐ อำนิษฐ์ อิฏฐ อิฐ อิฏฐารมณ์ อิฐผล อิฏฐารมณ์ อุจเฉททิฐิ อุฏฐาการ อุปัฏฐาก อุปัฏฐานะ อูฐ เอื้อนโอฐ โอฐ โอษฐ โอษฐ์ โอษฐชะ โอษฐภัย

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

กกุธภัณฑ์ กฎเกณฑ์ กฎมณเฑียรบาล กมณฑลาภิเษก กมณฑโลทก กมัณฑลุ กรณฑ์ กระจายนะมณฑล กรัณฑ กรัณฑ์ กรัณฑก กรีฑา กรีฑากร กรีฑาภิรมย์ กรีฑารมย์ กองกูณฑ์ กะเกณฑ์ กัณฑ์ กัณฑ์เทศน์ กัตรทัณฑ์ กัปปิยภัณฑ์ กามกรีฑา กุกุธภัณฑ์ กุณฑ์ กุณฑล กุณฑี กุณโฑ กุทัณฑ์ กุมภัณฑ กุมภัณฑ์ กุมภัณฑยักษ์ กูณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ทหาร เกณฑ์เมืองรั้ง เกณฑ์หัด เกณฑ์ตะพัด เกาทัณฑ์ โกทัณฑ์ ขอบิณฑบาต ขัณฑ ขัณฑสกร ขัณฑสีมา ขับไม้บัณเฑาะว์ ข้าวบิณฑ์ เข้าเกณฑ์ ครรภธาตุมณฑล ครรภมณฑล ครุภัณฑ์ ครุฑ ครุฑพ่าห์ คลังสินค้าทัณฑ์บน คัณฑมาลา คัณฑสูตร เคณฑะ เคมีภัณฑ์ เครื่องกัณฑ์ จรรมขัณฑ์ จัณฑ จัณฑ์ จัณฑวาตา จัณฑาล จัตวาทัณฑี จันทรมณฑล จุฑา จุฑาธิปไตย จุฑามณี จุฑามาศ จุฑารัตน์ ชลจัณฑ์ ชานุมณฑล

ฑังส ฑาก ฑาหก ฑาหะ ดุษฎีบัณฑิต ตรีเพชรทัณฑี ตัณฑุละ ติดกัณฑ์เทศน์ ถัณฑิล ถัณฑิลญ ถัณฑิลสายี ทรงข้าวบิณฑ์ ทรงมัณฑ์ ทวาทศมณฑล ทหารเกณฑ์ ทัณฑ ทัณฑ์ ทัณฑกรรม ทัณฑฆาต ทัณฑนิคม ทัณฑ์บน ทัณฑวิทยา ทัณฑสถาน ทัณฑะ ทัณฑิกา ทัณฑิมา ทัณฑีบท ทานกัณฑ์ เทพทัณฑ์ เทวทัณฑ์ แท่นมณฑล ธงครุฑพ่าห์ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่ ธงพระครุฑพ่าห์ ธรณีมณฑล ธุวมณฑล นภมณฑล นักษัตรมณฑล นัฑ น้ำจัณฑ์ เนติบัณฑิต บริภัณฑ์ บัณฑร บัณฑรนาค บัณฑรหัตถี บัณฑิต บัณฑิตย์ บัณฑุ บัณฑุกัมพล บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ บัณฑุนาค บัณฑุโรค บัณฑูร บัณเฑาะก์ บัณเฑาะว์ บิณฑ บิณฑบาต บีฑา บุณฑริก บูชากัณฑ์เทศน์

ประชาทัณฑ์ ประภามณฑล ปริภัณฑ์ ปริมณฑล ปัณฑรหัตถี ปาณทัณฑ์ ปิณฑะ ปุณฑริก ไปรษณียภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ฝีคัณฑมาลา ฝีคัณฑสูตร พนขัณฑ์ พนสณฑ์ พนาสณฑ์ พนาสัณฑ์ พรหมทัณฑ์ พรหมาณฑ์ พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พัสดุภัณฑ์ พิฑูรย์ พิธีมณฑล พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พุ่มกัณฑ์เทศน์ พุ่มข้าวบิณฑ์ พุ่มทรงข้าวบิณฑ์ เพฑูริย์ ไพฑูรย์ ไพรสณฑ์ ไพรสัณฑ์ ไพรสาณฑ์ ไพรฑูรย์ ภรูมณฑล ภัณฑ ภัณฑ์ ภัณฑครรภ ภัณฑาคาร ภัณฑาคาริก ภัณฑารักษ์ ภัณฑนะ ภัณฑาคาร ภัณฑาคาริก ภัณฑารักษ์ ภัณฑู ภัณฑูกรรม ภาคทัณฑ์ โภคภัณฑ์ มกรกุณฑล มณฑ์ มณฑก มณฑนะ มณฑป มณฑล มณฑา มณฑารพ มณฑิระ มณเฑียร มณเฑียรบาล มรฑป มหาบัณฑิต มัณฑ มัณฑน มัณฑนา มัณฑนศิลป์ มัณฑุก มุณฑกะ มุณฑะ มูลภัณฑ์กันชน ไม้ทัณฑฆาต

ยมทัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ โยคเกณฑ์ ราชทัณฑ์ ราชบัณฑิต ลคุฑ ลงทัณฑ์ เลฑฑุ เลณฑุ เล็บครุฑ วนสณฑ์ วนสัณฑ์ วนาสณฑ์ วนาสัณฑ์ วัชรธาตุมณฑล วิฑูรย์ เวชภัณฑ์ ไวฑูรย์ ศศิขัณฑ์ ศศิมณฑล ศิขัณฑ์ ษัฑ โษฑศะ โษฑศัน สณฑ์ สังฆมณฑล สัณฑ์ สัตบริภัณฑ์ สัตภัณฑ์ สุขภัณฑ์ สุริยมณฑล สูรยมณฑล โสณฑ์ หมายเกณฑ์ หลักเกณฑ์ โหมกูณฑ์ อัฒมณฑล อัณฑ อัณฑะ อัณฑโกส อัณฑชะ อัณฑาการ อาทิตยมณฑล

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

ขุนพัฒน์ ค่ายอาสาพัฒนา คุณวุฒิ เฒ่า เฒ่าแก่ เฒ่าหัวงู ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ทาฒะ ทาฒิกะ น้ำพระพิพัฒน์สัตยา บุพพาษาฒ บุรพอาษาฒ บูรพาษาฒ ปฐมาษาฒ ปุรพษาฒ พรรษวุฒิ พฤฒ พฤฒา พฤฒาจารย์ พฤฒิ พฤฒิบาศ พัฒกี พัฒน พัฒนะ พัฒนา พัฒนากร พัฒนาการ พิพัฒ พิพัฒน์ พุฒ พุฒิ วัฒกะ วัฒกี วัฒน วัฒนะ วัฒนธรรม วัฒนา วัยวุฒิ วิโรฒ วิวัฒน วิวัฒน์ วิวัฒนาการ วุฒ วุฒิ วุฒิบัตร วุฒิสภา วุฒิสมาชิก สมาชิกวุฒิสภา เสือเฒ่าจำศีล เสือเฒ่าเจ้าเล่ห์ หมอเฒ่า อัฒ อัฒจันทร์ อัฒภาค อัฒมณฑล อัฒมาส อัฒรัตติ อายุวัฒนะ อาษาฒ อุตราษาฒ อุตตราอาษาฒ

คำที่ใช้ สะกด[แก้ไข]

กเฬวราก กักขฬะ กาฬ กาฬจักร กาฬปักษ์ กาฬปักษี กาฬมุข กาฬโรค กาฬวาต กาฬพฤกษ์ กาฬาวก กีฬา กุมารลฬิตา โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลำพา โกวิฬาร เขฬะ ไข้กาฬ ไข้กาฬนกนางแอ่น ไข้กาฬหลังแอ่น จัตตาฬีสะ จุฬา จุฬามณี จุฬาราชมนตรี จุฬาลักษณ์ จุฬาลัมพา จุฬาลำพา ใจทมิฬ ดาฬ ตรีกาฬพิษ ตั้งนาฬิกา ตั้งนาฬิกาปลุก ตาฬะ ทมิฬ ทัฬหะ ทัฬหิ ทัฬหี ทัฬหิกรณ์ ทัฬหีกรรม ทุติยาสาฬหะ โทหฬะ โทหฬินี นฬ นฬะ นฬป นักกีฬา นาฬิกา นาฬิกาแดด นาฬิกาทราย นาฬิกาน้ำ นาฬิเก นาฬี บุพพาสาฬหะ ประพาฬ ปลาวาฬ ปวาฬ ปักขพิฬาร ปีฬกะ ปีฬะ ปีฬา ปุฬวะ ฝีกาฬ พาฬ พาฬมฤค พาฬหะ พิรุฬห์ พิฬาร

มหากาฬ มเหาฬาร มโหฬาร มาฬก มีฬห มูฬห เมาฬี ไม่กี่อัฐฬส ยุคทมิฬ ลคุฬ ลีฬหา วันอาสาฬหบูชา ว่านมหากาฬ วาฬ วาฬมิค วิรุฬห์ วิรุฬหก วิฬังค์ วิฬาร วิฬาร์ เวฬุ เวฬุการ เวฬุวัน เวฬุริยะ สนามกีฬา สาฬุระ โสฬส หน้ากาฬ เหงื่อกาฬ ฬส อัฐฬส อาสาฬห อาสาฬห์ อาสาฬหบูชา อาฬหก อาฬาริก อุตตราสาฬหะ อุฬาร เอลาฬุก เอฬกะ เอฬา เอาฬาร เอาฬาริก เอาฬารึก โอฬาร โอฬาริก โอฬารึก