ผู้ใช้:Octahedron80/イ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ィ形容詞 [イけいようし] /(n) adjective ending in "i"/i-adjective/
 • /(n) (uk) soft rush (Juncus effusus var. decipiens)/
 • /(n) 1st in a sequence denoted by the iroha system/1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)/
 • イ音便 [イおんびん] /(n) (ling) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'/
 • イ形容詞 [イけいようし] /(n) adjective ending in "i"/i-adjective/
 • イ短調 [イたんちょう] /(n) A minor/
 • イ段 [イだん] /(n) (ling) row of syllables on the Japanese syllabary table that ends with the vowel sound "i"/
 • イ調 [イちょう] /(n) (music) key of A/
 • イ長調 [イちょうちょう] /(n) A major/

イー[แก้ไข]

イア[แก้ไข]

イイ[แก้ไข]

 • イイ /(n) (abbr) Iran-Iraq/
 • イイジマムシクイ /(n) (uk) Ijima's leaf warbler (Phylloscopus ijimae)/Izu leaf warbler, Ijima's willow warbler/Ijima's warbler/
 • イイズナ /(n) (uk) least weasel (Mustela nivalis)/
 • イイダコ /(n) (uk) ocellated octopus (Octopus ocellatus)/
 • イイヅナ /(n) (uk) least weasel (Mustela nivalis)/

イウ[แก้ไข]

イエ[แก้ไข]

イオ[แก้ไข]

イカ[แก้ไข]

 • イカ /(n) (uk) cuttlefish/squid/
 • イカす /(v5s,vi) to be smart/to be cool/to be sharp/to be stylish/
 • イカの甲 [イカのこう] /(n) cuttlebone/
 • イカの舟 [イカのふね] /(n) cuttlebone/
 • イカの墨 [イカのすみ] /(n) squid's ink/
 • イカイカ /(adv-to,adv) (arch) (on-mim) crying of a baby/
 • イカゲソ /(n) squid tentacles/
 • イカゴロ /(n) (uk) squid intestines/
 • イカチー /(adj-f) (sl) grim/stern/
 • イカナゴ /(n) (uk) Japanese sand lance (Ammodytes personatus)/Pacific sandeel/
 • イカフライ /(n) (food) (uk) fried squid/calamari/
 • イカリソウ /(n) (uk) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum)/
 • イカル /(n) (uk) Japanese grosbeak (Eophona personata)/
 • イカルチドリ /(n) (uk) long-billed plover (Charadrius placidus)/
 • イカ下足 [イカげそ] /(n) squid tentacles/
 • イカ墨 [イカすみ] /(n) squid ink/
 • イガ /(n) (uk) Tinea translucens (species of clothes moth)/
 • イガイ /(n) (uk) Korean mussel (Mytilus coruscus)/
 • イガイガ /(n) (1) bur (of a chestnut, etc.)/burr/(adv,adv-to) (2) irritating (e.g. one's throat)/thorny/bristling/(adv-to,adv) (3) (arch) (on-mim) crying of a baby/
 • イガイダマシ /(n) (uk) black-striped mussel (Mytilopsis sallei)/

イキ[แก้ไข]

イク[แก้ไข]

イケ[แก้ไข]

 • イケてる /(adj-f) cool/with-it/turn-on/sexy/
 • イケる /(v1,vi) (1) (col) to be good (at)/to go well/(2) to look (taste, etc.) good/
 • イケア /(n) Ikea (housewares store)/
 • イケイケ /(exp,n,adj-na) (1) excited/pressing forward/go-go/(in) high spirits/(having) excessive energy/(int) (2) Go!/go-man-go!/(adv) (3) connecting/separating/
 • イケチョウガイ /(n) (uk) Hyriopsis schlegelii (species of freshwater mussel)/
 • イケマ /(n) Cynanchum caudatum (species of swallowwort) (ain:)/
 • イケメン /(n) (uk) good-looking guy/handsome man/hunk/Adonis/cool guy/
 • イケ面 [イケめん] /(n) (uk) good-looking guy/handsome man/hunk/Adonis/cool guy/

イコ[แก้ไข]

イサ[แก้ไข]

 • イサイズドットコム /(n) (comp) ISIZE.COM/
 • イサキ /(n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum)/threeline grunt/
 • イサギ /(n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum)/threeline grunt/
 • イサザ /(n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza)/(2) ice goby (Leucopsarion petersii)/(3) Neomysis intermedia/
 • イサザアミ /(n) (1) Neomysis awatschensis (shrimp)/(2) (obs) Neomysis intermedia (shrimp)/
 • イザヤ書 [イザヤしょ] /(n) Isaiah (book of the Bible)/
 • イザリウオ /(n) (uk) (sens) frogfish (any fish of family Antennariidae, esp. the striated frogfish, Antennarius striatus)/

イシ[แก้ไข]

イス[แก้ไข]

イセ[แก้ไข]

 • イセエビ /(n) (uk) spiny lobster (esp. Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus)/
 • イセゴイ /(n) (1) (uk) striped mullet (Mugil cephalus)/(2) (uk) redlip mullet (Chelon haematocheilus)/(3) (uk) Indo-Pacific tarpon (Megalops cyprinoides)/
 • イセリアカイガラムシ /(n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi)/
 • イセリア介殻虫 [イセリアかいがらむし] /(n) (uk) cottony cushion scale (species of scale insect, Icerya purchasi)/

イソ[แก้ไข]

イタ[แก้ไข]

イチ[แก้ไข]

イツ[แก้ไข]

イテ[แก้ไข]

イト[แก้ไข]

イナ[แก้ไข]

 • イナウ /(n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain:)/
 • イナゴマメ /(n) carob/locust bean/
 • イナズマヤッコ /(n) majestic angelfish (Pomacanthus navarchus)/bluegirdled angelfish/
 • イナズマヨコバイ /(n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis)/
 • イナダ /(n) (uk) (ktb:) young Japanese amberjack (Seriola quinqueradiata)/
 • イナバウアー /(n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer)/(P)/

イニ[แก้ไข]

イヌ[แก้ไข]

イネ[แก้ไข]

イノ[แก้ไข]

イハ[แก้ไข]

 • イバラ /(n) (1) thorny shrub/(2) wild rose/briar/(3) thorn/(4) (archit) cusp/
 • イバラだらけ /(adj-no) (1) thorny/(2) miserable/

イヒ[แก้ไข]

イフ[แก้ไข]

イヘ[แก้ไข]

イホ[แก้ไข]

イマ[แก้ไข]

イミ[แก้ไข]

イメ[แก้ไข]

イモ[แก้ไข]

 • イモカタバミ /(n) (uk) jointed woodsorrel (Oxalis articulata)/
 • イモビライザー /(n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key)/immobilizer/
 • イモムシ /(n) hornworm (caterpillar of a hawk moth)/(hairless) caterpillar/
 • イモリ /(n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster)/
 • イモリザメ /(n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan)/
 • イモリザメ属 [イモリザメぞく] /(n) Parmaturus (genus containing 9 species of catshark in the family Scyliorhinidae)/

イヤ[แก้ไข]

イヨ[แก้ไข]

イラ[แก้ไข]

イリ[แก้ไข]

イル[แก้ไข]

イレ[แก้ไข]

イロ[แก้ไข]

 • イロカノ語 [イロカノご] /(n) Ilokano (language)/Ilocano/
 • イロコイ /(n) Iroquois/
 • イロチ /(n,adj-no) (abbr) (sl) being of a different color/
 • イロチ買い [イロチがい] /(n,vs) (sl) buying more than one of the same item in different colors (colours)/
 • イロニー /(n) irony (fre: ironie, ger: Ironie)/
 • イロハ /(n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary/(2) fundamentals/the ABCs of .../
 • イロハカエデ /(n) (uk) Japanese maple (Acer palmatum)/
 • イロハモミジ /(n) (uk) Japanese maple (Acer palmatum)/
 • イロハ順 [イロハじゅん] /(n,exp) iroha order/traditional ordering of Japanese syllabaries (based on a Buddhist poem)/
 • イロワケイルカ /(n) (uk) Commerson's dolphin (Cephalorhynchus commersonii)/skunk dolphin/panda dolphin/

イワ[แก้ไข]

イン[แก้ไข]