ผู้ใช้:Octahedron80/エ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • エ段 [エだん] /(n) (ling) row of syllables on the Japanese syllabary table that ends with the vowel sound "e"/

エー[แก้ไข]

エア[แก้ไข]

エイ[แก้ไข]

エウ[แก้ไข]

エオ[แก้ไข]

エカ[แก้ไข]

エキ[แก้ไข]

エク[แก้ไข]

エコ[แก้ไข]

エサ[แก้ไข]

 • エサ /(n) (1) (animal) feed/fodder/pet food/(2) bait/lure/enticement/
 • エサキダイオード /(n) Esaki diode/
 • エサ箱 [エサばこ] /(n) (animal) feed tray/feed trough/feed box/feed bowl/bait box (e.g. for fishing)/

エシ[แก้ไข]

エス[แก้ไข]

エセ[แก้ไข]

エソ[แก้ไข]

 • エソ /(n) (uk) lizardfish (any fish of family Synodontidae)/
 • エソロジー /(n) ethology/science of animal behaviour/science of animal behavior/
 • エゾアカネ /(n) (uk) yellow-winged darter (Sympetrum flaveolum)/
 • エゾキスゲ /(n) (uk) lemon day-lily (Hemerocallis lilioasphodelus, formerly Hemerocallis flava)/lemon lily/yellow day-lily/
 • エゾギク /(n) (uk) China aster (Callistephus chinensis)/Chinese aster/annual aster/
 • エゾクロテン /(n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura)/
 • エゾシカ /(n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis)/Yezo sika/
 • エゾシロチョウ /(n) (uk) black-veined white (species of butterfly, Aporia crataegi)/
 • エゾスカシユリ /(n) (uk) Siberian lily (Lilium pensylvanicum)/
 • エゾゼンテイカ /(n) (uk) day lily (Hemerocallis dumortieri)/orange-yellow day lily/Nikko day lily/
 • エゾツルキンバイ /(n) (uk) Pacific silverweed (Potentilla egedii var. grandis)/Eged's silverweed/
 • エゾネギ /(n) (uk) chives (Allium schoenoprasum var. schoenoprasum)/
 • エゾノウワミズザクラ /(n) (uk) bird cherry (Prunus padus)/
 • エゾバイ /(n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi)/
 • エゾバイ科 [エゾバイか] /(n) Buccinidae/family of gastropod mollusc comprising the true whelks/
 • エゾヒグマ /(n) (uk) Hokkaido brown bear (Ursus arctos yesoensis)/
 • エゾボラ /(n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata)/
 • エゾボラモドキ /(n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta)/
 • エゾマツ /(n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis)/Jezo spruce/
 • エゾモモンガ /(n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido)/
 • エゾヤマザクラ /(n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii)/
 • エゾライチョウ /(n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia)/
 • エゾリス /(n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis)/

エタ[แก้ไข]

エチ[แก้ไข]

エツ[แก้ไข]

エテ[แก้ไข]

エト[แก้ไข]

エナ[แก้ไข]

エニ[แก้ไข]

エヌ[แก้ไข]

エネ[แก้ไข]

エノ[แก้ไข]

 • エノキ /(n) (uk) Japanese hackberry (Celtis sinensis var. japonica)/Chinese nettle tree/
 • エノキタケ /(n) (uk) enoki mushroom (Flammulina velutipes)/winter mushroom/velvet shank/enokitake/enokidake/
 • エノキダケ /(n) (uk) enoki mushroom (Flammulina velutipes)/winter mushroom/velvet shank/enokitake/enokidake/
 • エノコログサ /(n) (uk) green foxtail (species of annual grass, Setaria viridis)/
 • エノハ /(n) (uk) landlocked masu salmon/

エハ[แก้ไข]

エヒ[แก้ไข]

エフ[แก้ไข]

エヘ[แก้ไข]

エホ[แก้ไข]

エマ[แก้ไข]

エミ[แก้ไข]

エム[แก้ไข]

エメ[แก้ไข]

エモ[แก้ไข]

エヤ[แก้ไข]

エラ[แก้ไข]

エリ[แก้ไข]

エル[แก้ไข]

エレ[แก้ไข]

エロ[แก้ไข]

エン[แก้ไข]