ผู้ใช้:Octahedron80/グ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

グー[แก้ไข]

グア[แก้ไข]

グイ[แก้ไข]

 • グィロ /(n) gueiro (spa:)/
 • グイと /(adv) (1) (on-mim) suddenly and forcefully (e.g. jerk, poke, shove)/(2) (on-mim) in a single gulp/in one go/
 • グイッと /(adv) (1) (on-mim) suddenly and forcefully (e.g. jerk, poke, shove)/(2) (on-mim) in a single gulp/in one go/
 • グイロ /(n) gueiro (spa:)/

グエ[แก้ไข]

 • グェノン /(n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)/
 • グエノン /(n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)/
 • グエン朝 [グエンちょう] /(n) Nguyen Dynasty (Vietnam; 1802-1945)/

グオ[แก้ไข]

グキ[แก้ไข]

 • グキグキ /(adv,n,vs) (1) throbbing pain/(2) jerkily/awkwardly/

グク[แก้ไข]

 • ググる /(v5r) (col) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine)/
 • ググル /(n) (comp) Google (WWW search engine)/

グシ[แก้ไข]

 • グシク /(n) (uk) (rkb:) Okinawan fortress/
 • グシャグシャ /(adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy/mushy/crumpled/
 • グジ /(n) (uk) (kyb:) tilefish (Branchiostegus spp.)/blanquillo/horse-head fish/
 • グジャラート語 [グジャラートご] /(n) Gujarati (language)/Gujerati/

グス[แก้ไข]

グチ[แก้ไข]

 • グチグチ /(n,vs) (1) to mumble/to mutter/(2) to complain (continuously) about something/

グツ[แก้ไข]

グナ[แก้ไข]

グネ[แก้ไข]

 • グネグネ /(adv,adv-to,vs) (on-mim) winding/meandering/wriggling/wiggling/waving/swaying/twisting and turning/
 • グネツム科 [グネツムか] /(n) Gnetaceae/family of gymnosperms/
 • グネツム綱 [グネツムこう] /(n) Gnetopsida/class of gymnosperms/

グノ[แก้ไข]

グフ[แก้ไข]

 • グプタ /(n) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE)/
 • グプタ朝 [グプタちょう] /(n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE)/

グミ[แก้ไข]

 • グミ /(n) (uk) oleaster (any plant of genus Elaeagnus)/silverberry (US)/
 • グミ /(n) gummi (ger:)/gummi candy/gummi drop/
 • グミベア /(n) gummi bear/gummy bear/

グヤ[แก้ไข]

グラ[แก้ไข]

グリ[แก้ไข]

グル[แก้ไข]

グレ[แก้ไข]

グロ[แก้ไข]

グワ[แก้ไข]

グン[แก้ไข]