ผู้ใช้:Octahedron80/コ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • /(ctr) (1) counter for articles/(2) counter for military units/(3) individual/
 • コ・メディカル /(n) health professionals other than physicians (incl. nurses, nutritionists, physiotherapists, radiographers, etc.) (wasei: co-medical)/allied health professionals/
 • コの字 [コのじ] /(n) U-shaped/

コー[แก้ไข]

コア[แก้ไข]

コイ[แก้ไข]

コウ[แก้ไข]

コエ[แก้ไข]

コオ[แก้ไข]

コカ[แก้ไข]

コキ[แก้ไข]

コク[แก้ไข]

コケ[แก้ไข]

 • コケ /(n) (1) (uk) moss/(2) (uk) short plants resembling moss (incl. other bryophytes, lichens, very small spermatophytes, etc.)/
 • コケ /(n) (uk) folly/fool/
 • コケにする /(exp,vs-i) (uk) to make a fool of someone/
 • コケコッコー /(adv) (1) (on-mim) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters)/(n) (2) (sl) cockerel/rooster (childish term)/
 • コケッティシュ /(adj-na) coquettish/
 • コケット /(adj-na,n) coquette (fre:)/
 • コケットリー /(n) coquetterie (fre:)/
 • コケティッシュ /(adj-na) coquettish/
 • コケムシ /(n) (uk) moss animal (any animal of phylum Bryozoa)/
 • コケモモ /(n) (uk) cowberry (Vaccinium vitis-idaea)/mountain cranberry/foxberry/partridgeberry/
 • コケ威し [コケおどし] /(n) (uk) bluff/showing off/
 • コケ植物 [コケしょくぶつ] /(n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, incl. mosses, hornworts and liverworts)/
 • コゲラ /(n) (uk) pygmy woodpecker (Dendrocopos kizuki)/

ココ[แก้ไข]

コサ[แก้ไข]

コシ[แก้ไข]

コス[แก้ไข]

コセ[แก้ไข]

コソ[แก้ไข]

 • コソ /(n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica)/kosso/cusso/koso/brayera/
 • コソボ /(n) Kosovo/
 • コソ花 [コソか] /(n) (obsc) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers)/kosso/cusso/koso/

コタ[แก้ไข]

 • コタツ /(n) (uk) kotatsu/table over an electric heater (orig. a charcoal brazier in a floor well) with a hanging quilt that retains heat/
 • コタニワタリ /(n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium)/
 • コタマガイ /(n) (uk) Gomphina melanegis (species of Venus clam)/
 • コタン /(n) village (ain:)/
 • コタンジェント /(n) cotangent/
 • コダシル /(n) (comp) CODASYL/
 • コダラ /(n) (1) haddock (Melanogrammus aeglefinus)/(2) Ficus erecta (species of ficus)/

コチ[แก้ไข]

 • コチ /(n) (uk) flathead (esp. the bartailed flathead, Platycephalus indicus)/
 • コチコチ /(adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock/(2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock)/knocking/clicking/clacking/clattering/(adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard/(frozen) stiff/(4) (on-mim) hidebound/die-hard/stubborn/obstinate/bigoted/(5) (on-mim) scared stiff/tense/nervous/frightened/
 • コチジャン /(n) gochujang (Korean red chili paste) (kor:)/
 • コチドリ /(n) (uk) little ringed plover (Charadrius dubius)/
 • コチニール /(n) cochineal/
 • コチュジャン /(n) gochujang (Korean red chili paste) (kor:)/
 • コチョウゲンボウ /(n) (uk) merlin (Falco columbarius)/pigeon hawk/
 • コチョコチョ /(adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo/hitchy-koo/kitchy-koo (tickling sound)/

コツ[แก้ไข]

コテ[แก้ไข]

コト[แก้ไข]

 • コトコト /(adv,adv-to) (1) (on-mim) gentle clinking/sound of rapping/sound of rattling/sound of lightly chopping/(2) (on-mim) simmering noise/light bubbling/sound of cooking something on a low flame/
 • コトドリ /(n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae)/
 • コトヨル /(n) (col) (abbr) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)/
 • コトレット /(n) (food) chop (pork, veal, lamb, etc.) (fre:)/
 • コドコド /(n) kodkod (Leopardus guigna)/guina/
 • コドン /(n) codon/

コナ[แก้ไข]

コニ[แก้ไข]

コヌ[แก้ไข]

 • コヌカグサ /(n) (uk) redtop (species of bent grass, Agrostis gigantea)/

コネ[แก้ไข]

コノ[แก้ไข]

コハ[แก้ไข]

コヒ[แก้ไข]

コフ[แก้ไข]

コヘ[แก้ไข]

コホ[แก้ไข]

コマ[แก้ไข]

コミ[แก้ไข]

コム[แก้ไข]

コメ[แก้ไข]

コモ[แก้ไข]

コヤ[แก้ไข]

コヨ[แก้ไข]

コラ[แก้ไข]

コリ[แก้ไข]

コル[แก้ไข]

コレ[แก้ไข]

コロ[แก้ไข]

コワ[แก้ไข]

コン[แก้ไข]