ผู้ใช้:Octahedron80/サ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • サ行 [サぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"/"sa" column or row of the kana syllabary/
 • サ行変格活用 [サぎょうへんかくかつよう] /(n) irregular conjugation (inflection, declension) of s-stem verbs/conjugation of the verb "suru"/
 • サ高住 [さこうじゅう] /(n) (abbr) housing for the elderly with home-care services provided/
 • サ店 [サてん] /(n) (abbr) (col) coffee lounge/coffee shop/cafe/
 • サ変 [サへん] /(n) (abbr) irregular conjugation (inflection, declension) of s-stem verbs/conjugation of the verb "suru"/
 • サ変動詞 [サへんどうし] /(n) nominal verb/verbal noun/
 • サ変名詞 [サへんめいし] /(n) verb formed by adding "suru" to a noun/

サー[แก้ไข]

サイ[แก้ไข]

サウ[แก้ไข]

サエ[แก้ไข]

サオ[แก้ไข]

 • サオラ /(n) saola (Pseudoryx nghetinhensis)/

サカ[แก้ไข]

 • サカサナマズ /(n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris)/
 • サカタザメ /(n) (uk) yellow guitarfish (Rhinobatos schlegelii)/
 • サカナにする /(exp,vs-i) (1) to have as a side order (with drinks)/(2) (id) to make fun of someone/to laugh at someone's expense/
 • サカ豚 [サカぶた] /(n) (derog) (sl) soccer fan/
 • サガ /(n) saga/
 • サガレン /(n) Sakhalin (mnc: Saghalien)/

サキ[แก้ไข]

サク[แก้ไข]

サケ[แก้ไข]

 • サケ /(n) (1) salmon (Salmonidae spp.)/(2) chum salmon (Oncorhynchus keta)/
 • サケビドリ科 [サケビドリか] /(n) Anhimidae/family comprising the screamers (birds)/

サコ[แก้ไข]

ササ[แก้ไข]

サシ[แก้ไข]

 • サシ /(n) (1) between (e.g. two people)/face to face/(2) hindrance/impediment/(3) (music) (uk) arrhythmic section of recitative in Noh music/(pref) (4) prefix used for stress or emphasis/(ctr) (5) counter for traditional dance songs/
 • サシガメ /(n) (uk) assassin bug (any insect of family Reduviidae)/
 • サシバ /(n) (uk) grey-faced buzzard (Butastur indicus)/gray-faced buzzard/
 • サシバエ /(n) (uk) stable fly (Stomoxys calcitrans)/
 • サジー /(n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides)/
 • サジェスチョン /(n) suggestion/
 • サジェスト /(n,vs) suggest/

サス[แก้ไข]

サセ[แก้ไข]

サソ[แก้ไข]

サタ[แก้ไข]

サツ[แก้ไข]

サテ[แก้ไข]

サト[แก้ไข]

サナ[แก้ไข]

サニ[แก้ไข]

サヌ[แก้ไข]

サネ[แก้ไข]

サノ[แก้ไข]

サハ[แก้ไข]

サヒ[แก้ไข]

サフ[แก้ไข]

サホ[แก้ไข]

サマ[แก้ไข]

サミ[แก้ไข]

サム[แก้ไข]

サメ[แก้ไข]

サモ[แก้ไข]

サヤ[แก้ไข]

 • サヤナガ /(n) (uk) spear squid (Loligo bleekeri)/
 • サヤミドロ /(n) (uk) oedogonium (any of a genus of filamentous green algae)/

サヨ[แก้ไข]

 • サヨナキドリ /(n) (uk) nightingale (Luscinia megarhynchos)/
 • サヨナラ /(int) good-bye/
 • サヨリ /(n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori)/stickleback/

サラ[แก้ไข]

サリ[แก้ไข]

サル[แก้ไข]

サレ[แก้ไข]

 • サレコウベ /(n) (uk) skull (esp. weatherbeaten, used as symbol of death)/death's head/cranium/

サロ[แก้ไข]

サワ[แก้ไข]

サン[แก้ไข]