ผู้ใช้:Octahedron80/ニ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • /(n) 4th in a sequence denoted by the iroha system/4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)/
 • ニ短調 [ニたんちょう] /(n) D minor/
 • ニ調 [ニちょう] /(n) (music) key of D/
 • ニ長調 [ニちょうちょう] /(n) D major/

ニー[แก้ไข]

ニア[แก้ไข]

ニウ[แก้ไข]

 • ニヴヒ /(n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin)/
 • ニヴフ /(n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin)/

ニオ[แก้ไข]

ニカ[แก้ไข]

ニキ[แก้ไข]

 • ニキビ /(n) (uk) pimple/acne/
 • ニギス /(n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus)/

ニク[แก้ไข]

ニケ[แก้ไข]

 • ニケツ /(n) (1) (sl) riding double (on a bicycle, motorcycle, etc.)/(2) (sl) sharing a seat/sharing a chair/

ニコ[แก้ไข]

ニサ[แก้ไข]

 • ニザダイ /(n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan)/
 • ニザダイ亜目 [ニザダイあもく] /(n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae)/
 • ニザダイ科 [ニザダイか] /(n) Acanthuridae/family of marine tropical surgeonfishes, tangs, and unicornfishes/
 • ニザダイ属 [ニザダイぞく] /(n) Prionurus (genus of surgeonfish and sawtail tangs in the family Acanthuridae)/

ニシ[แก้ไข]

ニス[แก้ไข]

ニセ[แก้ไข]

ニタ[แก้ไข]

 • ニタァ /(adv-to) (on-mim) with a grin/showing a devilish smile/
 • ニタァー /(adv-to) (on-mim) with a grin/showing a devilish smile/
 • ニタッと /(adv,n,vs) (on-mim) broad grin/
 • ニタニタ /(adv,n,vs) (on-mim) broad grin/
 • ニタリ /(n) pelagic thresher (species of thresher shark, Alopias pelagicus)/
 • ニタリクジラ /(n) (uk) Bryde's whale (Balaenoptera brydei)/
 • ニタリ貝 [ニタリがい] /(n) (1) (sl) Korean mussel (Mytilus coruscus)/(2) silicone receptacle used for male masturbation/
 • ニダ /(aux) (joc) (sl) plain copula (kor:)/

ニチ[แก้ไข]

ニツ[แก้ไข]

ニト[แก้ไข]

ニヒ[แก้ไข]

ニフ[แก้ไข]

 • ニフティーサーブ /(n) (comp) NIFTY-serve/Niftyserve/former online service by Nifty Corp./
 • ニフティサーブ /(n) (comp) NIFTY-serve/Niftyserve/former online service by Nifty Corp./
 • ニブヒ /(n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin)/
 • ニブフ /(n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin)/
 • ニプレス /(n) pasties (wasei: nippless)/adhesive nipple covering/

ニヘ[แก้ไข]

 • ニベ /(n) (1) (uk) drum/croaker (any fish of the family Sciaenidae)/(2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii)/

ニホ[แก้ไข]

ニム[แก้ไข]

 • ニムダ /(n) (comp) NIMDA/
 • ニムラウス科 [ニムラウスか] /(n) Nimravidae/extinct family comprising the false saber-toothed cats/

ニモ[แก้ไข]

ニヤ[แก้ไข]

ニユ[แก้ไข]

ニヨ[แก้ไข]

ニラ[แก้ไข]

 • ニラ /(n) (uk) Chinese chive/garlic chive (Allium tuberosum)/
 • ニライカナイ /(n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)/
 • ニラス /(n) nilas/sea ice crust up to 10 centimetres thick/

ニル[แก้ไข]

ニレ[แก้ไข]

 • ニレ /(n) (uk) elm tree (esp. the Japanese elm, Ulmus davidiana var. japonica)/
 • ニレ科 [ニレか] /(n) Ulmaceae (plant family)/elm/

ニワ[แก้ไข]

 • ニワウメ /(n) (uk) Chinese bushberry (Prunus japonica)/bush cherry/
 • ニワゼキショウ /(n) (uk) blue-eyed grass (Sisyrinchium rosulatum)/
 • ニワトコ /(n) (uk) red-berried elder (Sambucus racemosa subsp. sieboldiana)/Japanese elderberry/
 • ニワヤナギ /(n) (uk) knotgrass (Polygonum aviculare)/

ニン[แก้ไข]