ผู้ใช้:Octahedron80/ノ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ノ米偏 [ノごめへん] /(n) kanji "topped rice" radical (radical 165)/
 • ノ木偏 [のぎへん] /(n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115)/

ノー[แก้ไข]

ノア[แก้ไข]

ノイ[แก้ไข]

ノウ[แก้ไข]

ノエ[แก้ไข]

ノカ[แก้ไข]

 • ノカイトウ /(n) (uk) Malus spontanea (species of apple tree)/
 • ノカンゾウ /(n) (uk) day lily (Hemerocallis fulva var. distiche)/
 • ノガン /(n) (uk) bustard (esp. the great bustard, Otis tarda)/

ノキ[แก้ไข]

 • ノキシノブ /(n) (uk) Lepisorus thunbergiana (species of fern)/
 • ノギス /(n) (pair of) vernier calipers (ger: Nonius)/vernier micrometer/

ノク[แก้ไข]

ノケ[แก้ไข]

 • ノゲシ /(n) (uk) sow thistle (Sonchus oleraceus)/milk thistle/

ノコ[แก้ไข]

ノサ[แก้ไข]

 • ノザワナ /(n) (uk) rape (Brassica rapa)/common rape/cole/coleseed/coleseed greens/

ノシ[แก้ไข]

 • ノシメコクガ /(n) (uk) Indian meal moth (Plodia interpunctella)/indianmeal moth/pantry moth/North American high-flyer/
 • ノシメマダラメイガ /(n) (uk) Indian meal moth (Plodia interpunctella)/indianmeal moth/pantry moth/North American high-flyer/
 • ノジコ /(n) (uk) Japanese yellow bunting (Emberiza sulphurata)/

ノス[แก้ไข]

ノセ[แก้ไข]

ノタ[แก้ไข]

ノチ[แก้ไข]

 • ノヂシャ /(n) (uk) corn salad (Valerianella olitoria)/lamb's lettuce/

ノツ[แก้ไข]

ノト[แก้ไข]

ノネ[แก้ไข]

 • ノネナール /(n) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)/

ノノ[แก้ไข]

ノハ[แก้ไข]

ノヒ[แก้ไข]

 • ノビ /(n,vs) (1) growth/development/(2) stretching (e.g. body when waking up)/(3) spread/elongation/extension/carry (e.g. of sound)/sustain/
 • ノビタキ /(n) (uk) common stonechat (Saxicola torquata)/
 • ノビレチン /(n) nobiletin/

ノフ[แก้ไข]

ノヘ[แก้ไข]

ノホ[แก้ไข]

 • ノボタン /(n) Asian melastome/Melastoma candidum/
 • ノボタン科 [ノボタンか] /(n) Melastomataceae (plant family)/melastome family/
 • ノボリリュウ /(n) (1) rising dragon/(2) (uk) white saddle (Helvella crispa)/elfin saddle/common helvel/
 • ノボロギク /(n) (uk) common groundsel (Senecio vulgaris)/

ノマ[แก้ไข]

ノミ[แก้ไข]

ノモ[แก้ไข]

ノラ[แก้ไข]

 • ノライズム /(n) Noraism/women breaking with family and seeking individual freedom (from heroine in Ibsen's "Doll's House")/

ノリ[แก้ไข]

 • ノリ /(n) (uk) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets)/laver/
 • ノリ /(n,n-suf) (1) riding/ride/(2) spread (of paints)/(3) (two)-seater/(n,n-suf,adj-no) (4) (uk) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood)/rhythm/feeling/
 • ノリがいい /(exp,adj-ix) (1) (uk) spreading well/(2) (uk) easily be influenced into joining some mood/(3) (uk) easy to get into/
 • ノリが悪い [ノリがわるい] /(exp,adj-i) (1) difficult to get into/(2) not be easily influenced into joining some mood or activity/
 • ノリが良い [ノリがよい] /(exp,adj-i) (1) spreading well/(2) easily be influenced into joining some mood/(3) easy to get into/
 • ノリのいい /(adj-ix) easy to get into (e.g. of music, etc.)/easily getting into (a certain mood, etc.)/
 • ノリの良い [ノリのよい] /(adj-i) easy to get into (e.g. of music, etc.)/easily getting into (a certain mood, etc.)/
 • ノリウツギ /(n) (uk) panicled hydrangea (Hydrangea paniculata)/peegee hydrangea/
 • ノリッジ /(n) knowledge/
 • ノリツッコミ /(n) (uk) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness/
 • ノリノリ /(adj-na,n) (uk) in high spirits/
 • ノリ突っ込み [ノリつっこみ] /(n) (uk) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness/

ノル[แก้ไข]

ノレ[แก้ไข]

ノロ[แก้ไข]

ノワ[แก้ไข]

ノン[แก้ไข]