ผู้ใช้:Octahedron80/ハ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • /(n) third in a sequence denoted by the iroha system/third note in the diatonic scale (used in key names, etc.)/
 • ハ音記号 [ハおんきごう] /(n) C clef/
 • ハ行 [ハぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "hu or fu"/"ha" column or row of the kana syllabary/
 • ハ短調 [ハたんちょう] /(n) C minor/
 • ハ調 [ハちょう] /(n) (music) key of C/
 • ハ長調 [ハちょうちょう] /(n) C major/

ハー[แก้ไข]

ハア[แก้ไข]

ハイ[แก้ไข]

ハウ[แก้ไข]

ハエ[แก้ไข]

ハオ[แก้ไข]

 • ハオコゼ /(n) (uk) Hypodytes rubripinnis (species of waspfish)/
 • ハオユー /(n) (obsc) (uk) oyster sauce (chi: haoyou)/
 • ハオリムシ /(n) (uk) vestimentiferan (any tube worm of order Vestimentifera)/

ハカ[แก้ไข]

 • ハカピック /(n) spiked club used for killing seals (nor: hakapik)/hakapik/
 • ハガイ書 [ハガイしょ] /(n) Haggai (book of the Bible)/
 • ハガキ /(n) (1) (abbr) (uk) postcard/(2) (uk) memo/note/card/
 • ハガツオ /(n) (uk) striped bonito (Sarda orientalis)/Mexican bonito/
 • ハガン /(n) khan/

ハキ[แก้ไข]

 • ハキリアリ /(n) (uk) leafcutter ant/
 • ハギ /(n) (1) (uk) bush clover/Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza)/(2) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn)/
 • ハギス /(n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach)/
 • ハギマシコ /(n) (uk) Asian rosy finch (Leucosticte arctoa)/
 • ハギ属 [ハギぞく] /(n) Lespedeza (genus comprising the bush clovers)/

ハク[แก้ไข]

ハケ[แก้ไข]

 • ハゲ /(n) (1) baldness/bald head/(2) (derog) (uk) idiot/moron/
 • ハゲる /(v1,vi) (1) (uk) to lose hair/to become bald/(2) to become bare (e.g. a mountain becomes bare of trees)/
 • ハゲタカ /(n) (uk) (col) vulture/
 • ハゲブダイ /(n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus)/daisy parrotfish/
 • ハゲ具合 [ハゲぐあい] /(n) degree of baldness/stage of balding/

ハコ[แก้ไข]

 • ハコ /(n) (1) box/case/chest/package/pack/(2) car (of a train, etc.)/(3) shamisen case/shamisen/(4) (col) public building/community building/(5) (arch) man who carries a geisha's shamisen/(6) (arch) receptacle for human waste/feces (faeces)/(suf,ctr) (7) counter for boxes (or boxed objects)/
 • ハコエビ /(n) (uk) Japanese spear lobster (Linuparus trigonus)/
 • ハコクラゲ /(n) (uk) box jellyfish (Cubozoa spp.)/sea wasp/
 • ハコネサンショウウオ /(n) (uk) Japanese clawed salamander (Onychodactylus japonicus)/
 • ハコフグ /(n) (1) (uk) bluespotted boxfish (Ostracion immaculatus)/(2) boxfish (any fish of family Ostraciidae)/trunkfish/
 • ハコベ /(n) (uk) chickweed/stitchwort (Stellaria sp.)/
 • ハコベラ /(n) (uk) chickweed/stitchwort (Stellaria sp.)/
 • ハコベラ /(n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum)/
 • ハコベ塩 [ハコベじお] /(n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste/
 • ハコモノ /(n) (col) public building/community building/
 • ハコヤナギ /(n) (uk) Japanese aspen (Populus tremula var. sieboldii)/
 • ハゴロモカンラン /(n) (uk) kale (Brassica oleracea var. acephala)/
 • ハゴロモガラス /(n) (uk) red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus)/
 • ハゴロモムシクイ /(n) (uk) American redstart (Setophaga ruticilla)/

ハサ[แก้ไข]

ハシ[แก้ไข]

ハス[แก้ไข]

 • ハス /(n) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera)/Indian lotus/lotus/
 • ハス /(n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris)/
 • ハスイモ /(n) (uk) giant elephant ear (species of taro, Colocasia gigantea)/
 • ハスカップ /(n) blue honeysuckle (Lonicera caerulea var. emphyllocalyx) (ain:)/haskap/
 • ハスキー /(adj-na) husky/huskie/(P)/
 • ハスキー・ボイス /(n) husky voice/
 • ハスキーボイス /(n) husky voice/
 • ハスラー /(n) (1) hustler/entrepreneur/go-getter/(2) (skilled or professional) pool player/billiard player/(3) swindler/con man/
 • ハズ /(n) (abbr) husband/hubby/
 • ハズ /(n) (uk) purging croton (Croton tiglium)/
 • ハズハント /(n) (obsc) (sl) husband hunt/
 • ハズバンド /(n) husband/
 • ハズレ品 [ハズレひん] /(n) (1) faulty product/faulty goods/(2) consolation prize/

ハセ[แก้ไข]

 • ハゼ /(n) (uk) wax tree (species of sumac, Rhus succedanea)/
 • ハゼノキ /(n) (uk) wax tree (species of sumac, Rhus succedanea)/
 • ハゼ科 [ハゼか] /(n) Gobiidae/family of gobies/

ハタ[แก้ไข]

 • ハタオリドリ /(n) (uk) weaverbird/weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests)/
 • ハタケシメジ /(n) (uk) clustered domecap (Lyophyllum decastes)/fried chicken mushroom/
 • ハタタテダイ /(n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus)/common bannerfish/feather-fin bullfish/featherfin coralfish/longfin bannerfish/reef bannerfish/
 • ハタタテダイ属 [ハタタテダイぞく] /(n) Heniochus (genus of fish in the family Chaetodontidae)/
 • ハタネズミ /(n) (1) (uk) Japanese grass vole (Microtus montebelli)/(2) any rodent of subfamily Arvicolinae (incl. voles, lemmings and muskrats)/
 • ハタハタ /(n) (uk) sailfin sandfish (Arctoscopus japonicus)/
 • ハタリス /(n) (uk) ground squirrel (esp. the Daurian ground squirrel, Spermophilus dauricus)/
 • ハダカイワシ /(n) (uk) lantern fish (any fish of family Myctophidae, esp. Watase's lanternfish, Diaphus watasei)/
 • ハダカデバネズミ /(n) (uk) naked mole rat (Heterocephalus glaber)/
 • ハダカムギ /(n) naked barley (Hordeum vulgare var. nudum)/
 • ハダニ /(n) (uk) spider mite (any mite of family Tetranychidae)/
 • ハダル /(n) Hadar (Arabic name for Beta Centauri)/

ハチ[แก้ไข]

ハツ[แก้ไข]

ハテ[แก้ไข]

 • ハディース /(n) Hadith (ara: hadit)/tradition related to the words and deeds of Muhammad/

ハト[แก้ไข]

 • ハト /(n) pigeon/dove/
 • ハトムギ /(n) (uk) adlay (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen)/Job's tears/coixseed/tear grass/adlai/
 • ハトロン紙 [ハトロンし] /(n) kraft paper/
 • ハト派 [ハトは] /(n,adj-no) dove/moderate/soft-liner/
 • ハト目 [ハトもく] /(n) Columbiformes/order of birds comprising pigeons and doves/
 • ハドック /(n) haddock (Melanogrammus aeglefinus)/
 • ハドル /(n) huddle/
 • ハドレー循環 [ハドレーじゅんかん] /(n) Hadley circulation/Hadley cell/
 • ハドロン /(n) hadron/

ハナ[แก้ไข]

ハニ[แก้ไข]

ハネ[แก้ไข]

ハノ[แก้ไข]

ハハ[แก้ไข]

ハヒ[แก้ไข]

ハフ[แก้ไข]

ハヘ[แก้ไข]

ハホ[แก้ไข]

ハマ[แก้ไข]

 • ハマ /(n) (1) beach/seashore/(2) (abbr) (uk) captured pieces (in the game of go)/captured stones/(3) (abbr) Yokohama/(4) (arch) (osb:) riverbank/riverside/
 • ハマる /(v5r,vi) (1) (uk) to fit/to get into/to go into/(2) (uk) to be fit for (a job, etc.)/to be suited for/to satisfy (conditions)/(3) (uk) to fall into/to plunge into/to get stuck/to get caught/(4) (uk) to be deceived/to be taken in/to fall into a trap/(5) (uk) to be addicted to/to be deep into/to be crazy about/to be stuck on/(P)/
 • ハマカンゾウ /(n) (uk) daylily/
 • ハマグリ /(n) (uk) common orient clam (Meretrix lusoria)/
 • ハマゴウ /(n) (uk) beach vitex (Vitex rotundifolia)/round-leaf vitex/
 • ハマス /(n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)/
 • ハマスゲ /(n) (uk) nut grass (Cyperus rotundus)/
 • ハマゼリ /(n) (uk) Cnidium japonicum (species of umbellifer)/
 • ハマダイ /(n) (uk) queen snapper (Etelis coruscans)/ruby snapper/flame snapper/
 • ハマダラカ /(n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria)/
 • ハマチ /(n) (uk) (ksb:) hamachi/young Japanese amberjack/young yellowtail/
 • ハマトビムシ /(n) (uk) beach flea (any amphipod of family Talitridae)/sand flea/sand hopper/
 • ハマトラ /(n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei: Yokohama traditional)/
 • ハマナ /(n) (uk) sea kale (Crambe maritima)/
 • ハマナス /(n) (uk) rugosa rose (Rosa rugosa)/Japanese rose/Ramanas rose/
 • ハマナデシコ /(n) (uk) Dianthus japonicus (species of pink)/
 • ハマヒバリ /(n) (uk) shore lark (Eremophila alpestris)/horned lark/
 • ハマヒルガオ /(n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)/
 • ハマビシ /(n) (uk) caltrop (Tribulus terrestris)/cat's head/devil's thorn/devil's weed/goathead/land caltrop/puncturevine/
 • ハマベブドウ /(n) (uk) sea grape (Coccoloba uvifera)/baygrape/
 • ハマボウフウ /(n) (uk) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)/

ハミ[แก้ไข]

ハム[แก้ไข]

ハメ[แก้ไข]

 • ハメ /(n,vs) (vulg) fucking/screwing/having sex/
 • ハメになる /(exp,v5r) to get stuck with (some job)/to end up with (something unpleasant)/
 • ハメを外す [ハメをはずす] /(exp,v5s) to cut loose/to act without restraint/
 • ハメハメ /(n,vs) (vulg) fucking/screwing/having sex/
 • ハメハメ動画 [ハメハメどうが] /(n) (vulg) sex video/porn video/
 • ハメ撮り [ハメどり] /(n,vs) (vulg) photographing or filming of sex/

ハモ[แก้ไข]

ハヤ[แก้ไข]

ハラ[แก้ไข]

ハリ[แก้ไข]

ハル[แก้ไข]

ハレ[แก้ไข]

ハロ[แก้ไข]

ハワ[แก้ไข]

ハン[แก้ไข]