ผู้ใช้:Octahedron80/バ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • バ行 [バぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "bu"/"ba" column or row of the kana syllabary/

バー[แก้ไข]

バア[แก้ไข]

 • バアス党 [バアスとう] /(n) Baath Party/Ba'ath Party/

バイ[แก้ไข]

バウ[แก้ไข]

バオ[แก้ไข]

 • バオバブ /(n) baobab (Adansonia spp.)/monkey-bread tree/

バカ[แก้ไข]

 • バカ /(n) (1) (uk) fool/idiot/(2) (uk) trivial matter/folly/absurdity/(adj-na) (3) (uk) foolish/stupid/dull/absurd/ridiculous/(n) (4) (abbr) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell)/
 • バカが移る [バカがうつる] /(exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.)/
 • バカげた /(adj-f) absurd/foolish/
 • バカげる /(v1,vi) to look foolish/
 • バカにできない /(exp) someone (something) not to be trifled with/
 • バカにならない /(exp) (uk) something not insignificant/not to be sneezed at/
 • バカの壁 [バカのかべ] /(exp) phenomenon that perfect reasoning fail if an idiot cannot understand/
 • バカよけ /(adj-f) foolproof/
 • バカウヨ /(n) (sl) (derog) stupid right-winger/
 • バカガイ /(n) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell)/
 • バカザメ /(n) (uk) basking shark (Cetorhinus maximus)/
 • バカタレ /(n,int) (derog) (col) (uk) idiot/moron/
 • バカチョンカメラ /(n) (uk) (sens) automatic camera/
 • バカップル /(n) (sl) love birds/sickeningly sweet and soppy couple/
 • バカバカしい /(adj-i) (uk) absurd/ridiculous/silly/ludicrous/nonsensical/asinine/foolish/
 • バカマツタケ /(n) (uk) Tricholoma bakamatsutake (mushroom)/false matsutake/
 • バカヤロー /(n,int) (uk) (col) (derog) (yoji) idiot/
 • バカヤロウ /(n,int) (uk) (col) (derog) (yoji) idiot/
 • バカラオ /(n) (food) bacalao (spa:)/bacalhau/dried and salted cod/
 • バカロレア /(n) baccalaureat (fre:)/
 • バカンス /(n) holidays (fre: vacances)/vacation/(P)/
 • バカ貝 [バカがい] /(n) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell)/
 • バカ高い [バカたかい] /(adj-i) ridiculously expensive/stupidly expensive/
 • バカ受け [バカうけ] /(n,vs) (col) ridiculously good reception/being extremely well-received/
 • バカ女 [バカおんな] /(n) (sl) (derog) stupid girl/stupid woman/
 • バカ女 [バカじょ] /(n) (sl) (derog) stupid girl/stupid woman/
 • バカ食い [バカくい] /(n,vs) binge eating/
 • バカ食い [バカぐい] /(n,vs) binge eating/
 • バカ騒ぎ [バカさわぎ] /(n,vs) horseplay/fooling around/
 • バカ野郎 [バカやろう] /(n,int) (uk) (col) (derog) (yoji) idiot/
 • バガス /(n) bagasse/
 • バガボンド /(n) vagabond/(P)/

バキ[แก้ไข]

バク[แก้ไข]

バケ[แก้ไข]

バサ[แก้ไข]

 • バサバサ /(adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) rustling/flapping/fluttering/(2) (on-mim) unkempt (hair, etc.)/loose/dishevelled/(adj-na,adv-to,adv,vs) (3) (on-mim) dry/(adv-to,adv,vs) (4) (on-mim) decisively/with a whack/
 • バザー /(n) bazaar/bazar/(P)/
 • バザール /(n) bazaar/bazar/(P)/

バシ[แก้ไข]

バス[แก้ไข]

バセ[แก้ไข]

バソ[แก้ไข]

バタ[แก้ไข]

バチ[แก้ไข]

 • バチェラー /(n) bachelor/
 • バチカン /(n) clasp or ring for attaching a pendant to a chain/
 • バチカン宮殿 [バチカンきゅうでん] /(n) Vatican/
 • バチスカーフ /(n) bathyscaphe (fre:)/
 • バチスト /(n) batiste (fre:)/
 • バチャン /(adv,adv-to) (on-mim) with a splash/
 • バチルス /(n,adj-no) bacillus (ger: Bazillus)/
 • バチン /(adv-to) (1) (on-mim) (with a) slap/smack/whack/sound of a sharp blow with something flat/(2) (on-mim) wham/sound of striking with something solid/(3) (on-mim) zap/crack/sound of thunder/
 • バチ環 [バチかん] /(n) clasp or ring for attaching a pendant to a chain/

バツ[แก้ไข]

バテ[แก้ไข]

バト[แก้ไข]

バナ[แก้ไข]

バニ[แก้ไข]

バヌ[แก้ไข]

バネ[แก้ไข]

 • バネ /(n) (uk) spring (e.g. coil, leaf)/mainspring/power spring/

バハ[แก้ไข]

バヒ[แก้ไข]

バフ[แก้ไข]

バヘ[แก้ไข]

バミ[แก้ไข]

 • バミる /(v1) (sl) to mark a stage, movie set, etc. with tape to indicate positions of actors, furniture, equipment, etc./to block a set/
 • バミストン /(n) pumice stone/

バム[แก้ไข]

 • バムバム /(n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song)/(P)/

バヤ[แก้ไข]

バヨ[แก้ไข]

バラ[แก้ไข]

バリ[แก้ไข]

バル[แก้ไข]

バレ[แก้ไข]

バロ[แก้ไข]

バワ[แก้ไข]

バン[แก้ไข]