ผู้ใช้:Octahedron80/パ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • /(n) (1) pas (dancing step) (fre:)/(2) (abbr) Pakistan/(3) (abbr) Pacific League/
 • パねぇ /(exp,adv,pref) (sl) (abbr) a lot/to a very great extent/absolutely/
 • パ行 [パぎょう] /(n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "pu"/"pa" column or row of the kana syllabary/

パー[แก้ไข]

パイ[แก้ไข]

パウ[แก้ไข]

パエ[แก้ไข]

パカ[แก้ไข]

 • パカ /(n) paca (any of either species of paca, esp. lowland paca, Agouti paca)/
 • パカパカ /(adv-to,adv) (1) (on-mim) clip-clop/clippety-clop/(n) (2) (on-mim) clamshell cellphone/flip cellphone/
 • パカン /(adv-to) (1) (on-mim) vacantly/blankly/absentmindedly/(2) (on-mim) openmouthed/with one's mouth wide-open/gaping/flabbergasted/(3) (on-mim) with a whack/with a thump/

パキ[แก้ไข]

パク[แก้ไข]

 • パクつく /(v5k,vt) to open one's mouth wide and eat heartily/to gulp down food/
 • パクり /(adv-to,adv) (1) (on-mim) gaping (e.g. mouth, wound)/(2) (on-mim) snapping into/biting into/(n,vs) (3) cribbing/lifting/plagiarism/rip-off/
 • パクる /(v5r) (1) to steal/to rip off/to nick/to filch/to pinch/(2) to arrest/to pinch/to nab/(3) to open one's mouth wide and eat heartily/to gulp down food/
 • パクス・アメリカーナ /(n) Pax Americana (lat:)/
 • パクスアメリカーナ /(n) Pax Americana (lat:)/
 • パクチー /(n) coriander (Coriandrum sativum) (tha: phakchi)/cilantro/dhania/Chinese parsley/
 • パクチョイ /(n) Chinese cabbage (Brassica campestris var. amplexicaulis)/white rape/bok choy/pak choi/
 • パクパク人形 [パクパクにんぎょう] /(n) puppet with a moving mouth/
 • パクリ /(adv-to,adv) (1) (on-mim) gaping (e.g. mouth, wound)/(2) (on-mim) snapping into/biting into/(n,vs) (3) cribbing/lifting/plagiarism/rip-off/
 • パクリ屋 [パクリや] /(n) confidence man/con man/company (or person) carrying out credit fraud/
 • パグ /(n) pug (variety of dog)/
 • パグウォッシュ会議 [パグウォッシュかいぎ] /(n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)/

パケ[แก้ไข]

パコ[แก้ไข]

 • パコパコ /(n,adv-to,adv) (1) (on-mim) sound of typing on a keyboard/(n,vs) (2) (on-mim) having sex/
 • パゴダ /(n) pagoda/(P)/

パサ[แก้ไข]

 • パサつく /(v5k,vi) to be dried out/to be parched/
 • パサパサ /(adj-na,vs,adv,adj-no) (on-mim) state of being dried out/(P)/

パシ[แก้ไข]

パス[แก้ไข]

パセ[แก้ไข]

パソ[แก้ไข]

パタ[แก้ไข]

パチ[แก้ไข]

 • パチ /(n,adv-to) (1) snapping (e.g. book shut)/clapping/crackling/sputtering/(n) (2) (abbr) (sl) pachinko/
 • パチこく /(n) (sl) telling a lie/
 • パチもん /(n) spurious article/forgery/counterfeit/imitation/sham/
 • パチキ /(n,vs) headbutt (kor: bakchigi)/
 • パチスロ /(n) (abbr) slot machine in a pachinko parlor (parlour)/
 • パチパチ /(adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crackling/cracking/snapping/popping/clicking/(2) (on-mim) clapping/(3) (on-mim) incessantly (blinking)/(P)/
 • パチプロ /(n) (abbr) professional pachinko player/
 • パチモノ /(n) spurious article/forgery/counterfeit/imitation/sham/
 • パチモン /(n) spurious article/forgery/counterfeit/imitation/sham/
 • パチョリ /(n) patchouli/
 • パチリ /(adv-to) (on-mim) (with a) click (e.g. camera shutter)/(with a) snap/
 • パチン /(adv-to,adv) (1) (on-mim) with a click/with a snap/(n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.)/
 • パチンコ /(n,vs) (1) pachinko/mechanical gambling game superficially resembling pinball/(2) slingshot/catapult/(n) (3) (col) pistol/(P)/
 • パチンコ屋 [パチンコや] /(n) pachinko parlor/pachinko hall/
 • パチンコ玉 [パチンコだま] /(n) pachinko ball/
 • パチンコ台 [パチンコだい] /(n) pachinko machine/

パツ[แก้ไข]

パテ[แก้ไข]

パト[แก้ไข]

パナ[แก้ไข]

パニ[แก้ไข]

パネ[แก้ไข]

パノ[แก้ไข]

パハ[แก้ไข]

パヒ[แก้ไข]

パフ[แก้ไข]

パヘ[แก้ไข]

パマ[แก้ไข]

パミ[แก้ไข]

パラ[แก้ไข]

パリ[แก้ไข]

パル[แก้ไข]

パレ[แก้ไข]

パロ[แก้ไข]

パワ[แก้ไข]

パン[แก้ไข]