ผู้ใช้:Octahedron80/ヨ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

ヨー[แก้ไข]

ヨウ[แก้ไข]

ヨエ[แก้ไข]

 • ヨエル書 [ヨエルしょ] /(n) Joel (book of the Bible)/

ヨカ[แก้ไข]

ヨク[แก้ไข]

ヨコ[แก้ไข]

 • ヨコエビ /(n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea)/
 • ヨコシマクロダイ /(n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis)/
 • ヨコシマハギ /(n) doctorfish (Acanthurus chirurgus, species of tang from the Atlantic Ocean)/
 • ヨコスジフエダイ /(n) (uk) spotstripe snapper (species of fish, Lutjanus ophuysenii)/
 • ヨコバイ /(n) (1) (uk) leafhopper (insect)/jassid/(2) (abbr) (uk) sidewinder (Crotalus cerastes)/(3) levelling off (of prices, etc.)/stabilizing/
 • ヨコバイガラガラヘビ /(n) (uk) (obsc) sidewinder (Crotalus cerastes)/
 • ヨコワ /(n) (ksb:) young Pacific bluefin tuna (young Thunnus orientalis)/
 • ヨゴレ /(n) (uk) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)/
 • ヨゴレザメ /(n) (uk) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)/

ヨシ[แก้ไข]

 • ヨシ /(n,adj-no) (uk) common reed (Phragmites australis)/
 • ヨシキリ /(n) (uk) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)/
 • ヨシキリザメ /(n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark)/
 • ヨシキリザメ属 [ヨシキリザメぞく] /(n) Prionace (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the blue shark)/
 • ヨシノボリ /(n) (uk) Amur goby (Rhinogobius brunneus)/
 • ヨシュア記 [ヨシュアき] /(n) Joshua (book of the Bible)/
 • ヨシ原 [ヨシわら] /(n) reed bed/
 • ヨジウム /(n) iodine (dut: jodium)/
 • ヨジウム・チンキ /(n) (obsc) tincture of iodine/
 • ヨジウムチンキ /(n) (obsc) tincture of iodine/
 • ヨジリオオトカゲ /(n) Timor monitor (Varanus timorensis, species of small carnivorous monitor lizard native to Indonesia)/spotted tree monitor/

ヨス[แก้ไข]

ヨタ[แก้ไข]

 • ヨタ /(n,pref) yotta-/10^24/
 • ヨタカ /(n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus)/(2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae)/goatsucker/
 • ヨタダドリ /(n) (obsc) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)/

ヨツ[แก้ไข]

ヨナ[แก้ไข]

ヨハ[แก้ไข]

 • ヨハネによる福音書 [ヨハネによるふくいんしょ] /(n) the Gospel according to John (book of the Bible)/
 • ヨハネの手紙一 [ヨハネのてがみいち] /(n) First Epistle of John (book of the Bible)/
 • ヨハネの手紙三 [ヨハネのてがみさん] /(n) Third Epistle of John (book of the Bible)/
 • ヨハネの手紙二 [ヨハネのてがみに] /(n) Second Epistle of John (book of the Bible)/
 • ヨハネ騎士団 [ヨハネきしだん] /(n) Knights Hospitallers/Knights Hospitalers/
 • ヨハネ伝 [ヨハネでん] /(n) Gospel of John (book of the Bible)/
 • ヨハネ福音書 [ヨハネふくいんしょ] /(n) Gospel of John (book of the Bible)/
 • ヨハネ黙示録 [ヨハネもくしろく] /(n) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible)/

ヨヒ[แก้ไข]

ヨフ[แก้ไข]

 • ヨブ記 [ヨブき] /(n) Job (book of the Bible)/

ヨミ[แก้ไข]

 • ヨミが甘い [ヨミがあまい] /(exp,adj-i) overly optimistic/misjudged/underestimated/

ヨメ[แก้ไข]

ヨモ[แก้ไข]

 • ヨモギ属 [ヨモギぞく] /(n) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)/
 • ヨモギ屬 [ヨモギぞく] /(n) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)/

ヨル[แก้ไข]

ヨレ[แก้ไข]

ヨロ[แก้ไข]

ヨン[แก้ไข]