ผู้ใช้:Octahedron80/ワ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

     
     
    
     
     

   
   
   
   
   

[แก้ไข]

 • ワ冠 [ワかんむり] /(n) kanji radical "wa" or "covering" at top (radical 14)/

ワー[แก้ไข]

ワイ[แก้ไข]

ワウ[แก้ไข]

ワオ[แก้ไข]

ワカ[แก้ไข]

 • ワカウツボ /(n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma)/
 • ワカサギ /(n) (uk) Japanese pond smelt (Hypomesus nipponensis)/
 • ワカシ /(n) (ktb:) young Japanese amberjack/
 • ワカソ属 [ワカソぞく] /(n) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae)/whitefishes/
 • ワカメ /(n) (uk) wakame (species of edible brown seaweed, Undaria pinnatifida)/
 • ワカモーレ /(n) guacamole (spa:)/
 • ワカモレ /(n) guacamole (spa:)/

ワキ[แก้ไข]

 • ワキ座 [ワキざ] /(n) downstage left (in noh), where the secondary actor is often seated/
 • ワキ正面 [わきじょうめん] /(n) (1) side seating (to stage right in noh)/(2) centerstage right (noh)/
 • ワキ正面 [ワキしょうめん] /(n) (1) side seating (to stage right in noh)/(2) centerstage right (noh)/
 • ワギナ /(n) vagina (lat:)/

ワク[แก้ไข]

ワケ[แก้ไข]

 • ワケギ /(n) (uk) Welsh onion (Allium wakegi)/cibol/spring onion/

ワコ[แก้ไข]

ワサ[แก้ไข]

ワシ[แก้ไข]

 • ワシ /(n) (uk) eagle (Accipitridae family)/
 • ワシミミズク /(n) (uk) Eurasian eagle owl (Bubo bubo)/
 • ワシントン条約 [ワシントンじょうやく] /(n) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)/
 • ワシ鼻 [ワシばな] /(n) aquiline nose/Roman nose/hook nose/
 • ワジ /(n) wadi (ara:)/river bed (usu. dry)/arroyo/

ワス[แก้ไข]

 • ワス /(n) (comp) WAS/
 • ワスプ /(n) (1) wasp/(2) White Anglo-Saxon Protestant/WASP/
 • ワスレナグサ /(n) forget-me-not (esp. the water forget-me-not, Myosotis scorpioides)/
 • ワズ /(n) (1) was/(2) (sl) was just in/just left/just did/

ワセ[แก้ไข]

 • ワセジョ /(n) (1) female student or graduate of Waseda University/(2) (derog) woman who allegedly pursues a career at the expense of love, feminine interests, etc./
 • ワセリン /(n) vaseline/petroleum jelly/petrolatum/
 • ワセ女 [ワセじょ] /(n) (1) female student or graduate of Waseda University/(2) (derog) woman who allegedly pursues a career at the expense of love, feminine interests, etc./

ワタ[แก้ไข]

ワツ[แก้ไข]

ワテ[แก้ไข]

 • ワディ /(n) wadi (ara:)/river bed (usu. dry)/arroyo/

ワト[แก้ไข]

ワナ[แก้ไข]

ワニ[แก้ไข]

 • ワニ /(n,adj-no) (1) (uk) crocodile/alligator/crocodilian/(2) (arch) shark/
 • ワニエソ /(n) (uk) wanieso lizardfish (Saurida wanieso)/
 • ワニガメ /(n) (uk) alligator snapping turtle (Macroclemys temminckii)/
 • ワニス /(n) varnish/
 • ワニトカゲギス目 [ワニトカゲギスもく] /(n) Stomiiformes (order of deep-sea ray-finned fishes)/
 • ワニナシ /(n) (uk) avocado (Persea americana)/alligator pear/
 • ワニナシ属 [ワニナシぞく] /(n) Persea/genus of evergreen trees, including the avocado/
 • ワニラ /(n) vanilla/
 • ワニリン /(n) vanillin/
 • ワニ目 [ワニもく] /(n) Crocodilia/Crocodylia/order comprising the crocodilians/

ワヌ[แก้ไข]

ワヒ[แก้ไข]

 • ワビサビ /(n) (uk) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement/
 • ワビスケツバキ /(n) (uk) Camellia japonica 'Wabisuke' (cultivar of common camellia)/
 • ワピチ /(n) wapiti (Cervus canadensis)/elk/

ワフ[แก้ไข]

ワム[แก้ไข]

ワモ[แก้ไข]

ワラ[แก้ไข]

ワリ[แก้ไข]

ワル[แก้ไข]

ワレ[แก้ไข]

 • ワレカラ /(n) (uk) skeleton shrimp/
 • ワレメ /(n) (1) chasm/interstice/crevice/crack/cleft/split/rift/fissure/(2) (vulg) (sl) vulva/slit/cunt/vagina/twat/
 • ワレメちゃん /(n) (vulg) vulva/slit/cunt/vagina/twat/

ワロ[แก้ไข]

 • ワロエナイ /(exp) (sl) it's no laughing matter/I can't laugh about it/
 • ワロス /(exp) (sl) laughing (used on BBS, etc.)/laughable/LOL/
 • ワロタ /(exp) (sl) I LOL'd/

ワン[แก้ไข]