ผลการค้นหา

  • สถานีตำรวจ
    30 ไบต์ (1 คำ) - 17:56, 22 ตุลาคม 2550
  • pʰä̃ːŋ˩˥] คำอ่านภาษาไทย: เต้น(เสียงสั้น)-ผาง เต้นผาง แสดงความโกรธ เมื่อได้ยินเช่นนั้น ผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ เต้นเป็นเจ้าเข้า
    671 ไบต์ (14 คำ) - 17:53, 21 สิงหาคม 2558