รุ่น

สัญญาอนุญาตมีเดียวิกิ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

ยูอาร์แอลจุดเข้า

หน้าตาที่ติดตั้ง

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

คลังที่ติดตั้ง

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata> และ <timeline>anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lsth, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst และ urlencode visited from 54.221.17.234